Naar het begin (startpagina).

Families in Peize (Drenthe)

Als vervolg op mijn onderzoek naar de inwoners van Eelde 1744-1850, zie de startpagina, ben ik begonnen de inwoners van het buurdorp Peize (mijn geboorteplaats) in kaart te brengen. 

Er zijn nu genealogieŽn beschikbaar van vrijwel alle families die voor 1812 in Peize hebben gewoond, zie de index

Deze genealogieŽn bevatten huwelijken tot 1840. Daarnaast heb ik nog een aparte genealogie Luinge gemaakt die doorloopt tot rond 1922 voor wat betreft de huwelijken.

Mede met behulp van gegevens uit onderstaande lijsten en o.a. Schultengerechten is een complete inwonersreconstructie tot stand gekomen voor de periode tot ongeveer 1832, zie Huizen in Peize.

Er zijn diverse lijsten samengesteld die het onderzoek kunnen vergemakkelijken.

Doopboeken:

Een van de moeilijkheden bij het onderzoek in Peize is dat er geen trouwboek is bijgehouden en dat het doopboek van voor 1771 verloren is gegaan. Toen ik deze lijsten samenstelde was er van de doopboeken van Peize nog geen index aanwezig in de verzameling van het Drents Archief. Het is dan jammer dat vele genealogen hetzelfde moeizame zoekwerk moeten doen in de oorspronkelijke boeken (in fotokopie), waarbij onvermijdelijk gegevens over het hoofd worden gezien. Inmiddels zijn alle doop- en trouwboeken van Drenthe waaronder ook het doopboek van Peize opgenomen in Drenlias. De hier opgenomen lijsten kunnen nuttig zijn omdat in Drenlias alleen kan worden gezocht op naam. Soms is het handig de volledige lijsten in te kunnen zien.

De door mij opgestelde dooplijst is opgesteld op volgorde van datum en daarna gesorteerd op vader, moeder,  kind en familienaam.

De familienaam is door mij toegevoegd op grond van de genealogische gegevens die ik inmiddels over deze families heb verzameld. Hierbij kunnen verkeerde aannames zijn gemaakt. Ik ben uiteraard zeer geÔnteresseerd in opgemerkte fouten, aanvullingen of andere inzichten, met name waar het de personen betreft met een vraagteken die ik niet heb kunnen plaatsen.

Diaconieboeken:

De diaconieboeken bevatten ontvangsten en uitgaven van de armenkas, waaronder ontvangsten bij huwelijken en begrafenissen. Deze boeken zijn bewaard gebleven vanaf 1688. Het is de bedoeling dat onderstaande lijst geleidelijk wordt aangevuld.

Haardstedenregisters:

De Haardstedenregisters geven lijsten van hoofdbewoners. De volgorde in de lijst is volgens een min of meer vaste route, die echter in de loop van de tijd verschillende malen veranderde, vooral bij uitbreiding van het aantal woningen. De originelen zijn te raadplegen via drenlias.

Overige lijsten:

Op de website van Ap van der Kaap (niet meer actief) waren eveneens verschillende lijsten over Peize te vinden. Ap van der Kaap overleed op 25 maart 2008. Hij werkte aan een omvangrijk project om alle inwoners van Peize vanaf 1800 tot recent in kaart te brengen. Een deel van die gegevens is nog te vinden op peize.wikia.com/wiki/Gebruiker:Kaaphorn, zie daar de link "In bewerking".