Gewapende Burgermacht Peize 1797

Bewerkt door Arend Arends, Arnhem 2006. 

Bron: Drents Archief. De lijst is gemerkt "Registratielijst 1797", maar lijkt te zijn opgesteld in 1798. Weduwnaren zijn alleen aangemerkt als ongehuwd. Omdat de lijst ook is bedoeld voor belastingdoeleinden zijn ook weduwen en zelfstandige vrouwen (vrijsters) vermeld.

Nr

Naam

Leeftijd

Beroep

Gezin

1

Roelof Roelofs

41

boer

H

 

Lambert Roelofs

38

boer

 
 

Hindrik Roelofs

45

boereknegt

 

2

Janna Lunsche

71

 

W

 

Geert Jans

40

boer

H 2k

 

Rabbe Jans

44

arb

H 2k

 

Jan Ensing

21

boereknegt

 

3

Albert Hindriks

42

boer

H 3k

 

Allert Allerts

33

boereknegt

 

4

Aaltien Hindriks

64

boerin

W

 

Hindrik Jans

27

boerezoon

 
 

Lucas Jans

24

boerezoon

 
 

Jan Jans

17

boerezoon

 

5

Grietien Wolters

57

(van Jan Buirema)

W

 

Frerik Wilkens

39

boer

H 1k

6

Doms. Calkoen

28

predikant

 

7

Jan Lamberts

39

arb

H 3k

8

Margien Jurriens

40

arb

 
 

Geertien Jans

39

arb

 

9

Barelt Hindriks

32

arb

H 2k

10

Joest Harms

80

arb

 

11

Reinder Jannes

78

oudboer

 
 

Jacob Reinders

39

boer

 
 

Geertien Reinders

40

   

12

Jan Jans

72

gortemaker

 
 

Jan Jans

32

arb (zoon)

 

13

Jan Jannes

70

voerman

H

 

Geert Jans

18

   

14

oud gedep Willinge

78

   
 

Tjebbel Jans

23

knegt

 

15

Jantien Ottens

68

 

W

 

Otte Cornelis

35

boer

H 2k

 

Egbert Derks

18

knegt

 

16

Barelt Barelts

50

boer

H

 

Roelof Barelts

26

boerezoon

 
 

Popke Barelts

21

boerezoon

 

17

Gerard Costers

37

pander

H 2k

18

Jannes Ebbinge

39

arb

H 3k

 

Leffert Jans

30

arb

H

 

Wolther Wolthers

70

   

19

Gerrit Berents

53

boer

H 2k

20

Fritger Jans

55

arb

H

21

Roelof Gelmers

29

boer

H 1k

 

Sikke Sikkens

19

boereknegt

 

22

Hindrik Jans

45

arb

H 3k

23

Hindrik Lutgers

29

boer

 
 

Corneltje Lutgers

32

 

1k

24

Jan Engberts

51

stelmaker

H 5k

 

Willem Engberts

46

stelmaker

 

25

Jan Claasens

42

arb

H

26

Jasper Buirma

42

arb

H 1k

27

Arent Barelts

60

slagter

H 6k

28

Steven Jacobs

48

wever

 
 

Jacob Stevens

22

wever

 
 

Coobe Stevens

18

wever

 

29

Claas Alberts

72

bessembinder

 
 

Hindrik Weijtering

40

wever

H

30

Berent Hindriks

66

arb

H

31

Roelof Abeen

71

bessembinder

H

32

Roelof Doens

69

bessembinder

H

 

Barelt Roelofs

23

bessembinder

H 1k

33

Roelof Huising

38

arb

H 3k

34

Egbert Ubelts

58

besembinder

H 2k

35

Berent Hindriks

65

wever

H 3k

 

Hindrik Berents

17

weverszoon

 

36

Lucas Steenbergen

69

kortmaaker

H 1k

37

Arent Jans

35

dekker

H 1k

38

Jan Allerts

55

kleermaker

H 2k

 

Allert Jans

20

kleermakerszoon

 
 

Grietien Pieters

90

 

W

39

Geert Jans Cregel

58

arb

H 1k

 

Jan Geerts

15

zoon

 

40

Geert Jongman

55

arb

H 2k

41

Jan Bouwkamp

53

arb

H 5k

42

Arent Jans Coobs

27

arb

H 1k

43

Anna Teijlinga

28

naaister

W

44

Hindrik Jans Cregel

45

arb

H 1k

45

Joest Huiberts

56

schoemaker

H 4k

 

Jan Huiberts

19

zoon

 

46

Frerik Engberts

47

wever

H 3k

47

Janke Geerts

45

arbster

W 3k

48

Roelof Jans Gerrits

48

stoelmaker

H

49

Jannes Lamberts

34

boer

H 3k

50

Hindrik Buiringe

35

arb

3k

 

Roeltien Wessels

68

arbster

W

51

Jan Alberts

57

arb

H

 

Albert Jans

22

zoon

 

52

Jantien Hindriks

69

 

W

 

Grietje Roelofs

39

arbster

 
 

Coobe Jans

37

arb

H 3k

53

Hindrik Costers

66

kleermaker

H 3k

 

Jan Hindriks

33

kleermaker

 

54

Hindrik Doens

61

arb

H

55

Tiebbel Reinders

58

arb

H 2k

 

Reinder Tjebbels

16

   

0

Berent Bathoorn

37

kuiper

H 3k

56

Wijger Eitens

28

boer

H 1k

57

Martinus Lamberts

50

boer

H

 

Lambert Martinus

22

boerezoon

 

58

Jan Jans Coobs

29

arb

H 3k

0

Coobe Gerrits

27

arb

H 1k

59

Jan Coobs

61

arb

H

 

einde Zuidersche kluft

     

60

Doms. B. T. Willinge

77

 

H

 

J.H. Willinge

27

adv

 
 

Harm Egberts

27

knegt

 

61

Hindrik Hindriks

53

schoolmr

H 6k

62

L. van Diepenbrugge

39

boerebedrijf

H 1k

 

Jan Luigijs

21

knegt

 

63

Allert Luinge

51

castelain

H 3k

 

Derk Barelts

20

knegt

 

64

Albert Polling

42

schoemaker

H 7k

 

Jan Huiberts

41

schoemaker

 

65

Jan Hindriks

40

bakker

H 1k

66

Allert Ebbinge

45

boer

3k

 

Jacob Barelts

19

boereknegt

 

67

Jan Reinders

34

arb

H 1k

68

Jacob Hoeks

55

boer

H 1k

 

Engbert Willems

34

boereknegt

 
 

Gerrit Jans

16

boereknegt

 

69

Cornelis Schuiringe

65

schoemaker

H 3k

 

Roelof Schuiringe

22

zoon

 
 

Joest Roelofs

24

knegt

 

70

Jan Cornelis

53

boer

H 2k

71

Albert Jans

40

arb

H 3k

 

Luigijn Jans Cregel

51

arb

H 6k

 

Harm Resing

53

wever

2k

72

Berend Ensing

43

Coopman

H 3k

73

Jan Roelofs Abeen

46

arb

H 7k

 

Harm Andries

57

arb

 

74

J. B. Tietema

44

coopman

H 5k

75

Berent Antoni

68

carspel soldaat

H 3k

 

Nicolaas Ax

27

kleermaker

 
 

Janna Meinders

62

arbster

W

 

Annigje Stevens

54

arbster

W

76

Hindrik Cristiaans

57

wever

H 4k

 

Geert Jans

40

arb

H 3k

 

Hindrik Meijer

38

timmerman

H

77

Bartelt Ebbinge

70

oudboer

H

 

Derk Cristiaans

53

boer

H 1k

 

Jan Jans

68

boereknegt

 

78

Roelof Luinge

39

coopman

4k

79

Frerik Hindriks

35

bakker

H 2k

 

Gerrit Buirma

17

bakkersknegt

 

80

Cemp Meinders

67

schoemaker

H

 

Jan Harm Claasen

41

schoemaker

H 4k

81

de Graaf van Hirum

45

 

H 3k

 

Harm Arents

18

knegt

 

82

Frerik Cornelis

63

coopman

H 3k

83

Hindrik Alberts

71

   
 

Harm Jans

33

arb

H 3k

84

P. Keetel

76

scholtus van Eelde

 
 

Jan Jans

23

knegt

 
 

einde Zuidersche middelkluft

     

85

Roelof Fritgers

55

arb

H

 

Jacob Barelts

30

dekker

H 1k

86

Grietien Alberts

67

 

W

87

Johanna Bolhuis

57

boerin

W

 

Roelof Lunsche

37

zoon

 
 

Jacob Lunsche

25

zoon

 
 

Albert Lunsche

23

zoon

 

88

Popke Martinus

65

molenaar

H 2k

 

Roelof Popkes

34

zoon

H 2k

 

Conraat Barelts

18

knegt

 

89

Harm Lamberts

57

boer

H

 

Coobe Barelts

23

knegt

 

90

Barelt Derks

57

dekker

H 2k

91

Steven Thijs

56

arb

H 6k

92

H. J. Rijpma

63

 

W

 

J. Willinge

30

scholtus van Peijze

 
 

Taale Geerts

31

knegt

 
 

Lucas Hindriks

17

knegt

 

93

Albert Luinge

41

timmerman

H 1k

 

Jan Engberts

20

knegt

 

94

Willem Engberts

60

arb

H

 

Jan Willems

18

   

95

Steven Ebbinge

45

boer

H 7k

 

Trientje Ebbinge

79

 

W

 

Reinder Jans

18

boereknegt

 

96

Jan Cruims

47

schipper

H 8k

 

Claas Jans

20

zoon

 

97

Jan Hagenouw

66

schipper

H

 

Hindrik Harms

32

schipper

H

98

Arnoldus Alberts

 

willen ouderdom niet zeggen
"zoek maar in voorgaande lijst"

 
 

Albert Arnoldus

     
 

Douwe Arnoldus

     

99

Harm Geerts

34

stoelmaker

H 3k

100

H. Mensing

56

castelein

H 4k

 

Bartelt Mensing

21

boerezoon

 
 

Hindrik Mensing

19

boerezoon

 

101

Jan Ensing

71

jeneverstooker

 
 

Jannes Ensing

41

zoon

H 3k

 

Jannes Ensing

19

coopmanszoon (Bz)

 

102

Coobe Jans

86

oudkleermaker

 
 

Barelt Coobs

51

voerman

H 5k

103

Jan Harms

45

wever

H 2k

104

Steven Fritgers

61

arb

H

105

Jan Kuiper

36

weversknegt

H

106

Jan Ottens

45

smit

H 5k

107

Hilligien Alberts

62

 

W

 

Jannes Jans

29

schipper

 

108

Aafien Elevelt

77

 

W

 

Jan Elevelt

47

arb

H 2k

109

Miggiel Wiekema

49

verver

H 4k

110

Jan Ebbinge

37

boekweitenmaalder

H 2k

111

Athe Tiabbes

67

schipper

H 4k

 

Jacob Athes

27

zoon

 
 

Tjabbe Athes

26

zoon

 

0

Hindrik Coobs

34

arb

H 1k

112

Margien Lunsche

73

vrijster

 

113

Albert Eitens

29

boerebedrijf

H

 

Roelof Eitens

32

boer

 

114

Roelof Carst

35

smit

3k

115

Jan Luinge

29

boer

H 1k

 

Coobe Geerts

22

boeereknegt

 

116

Barelt Claasen

59

arb

H

117

Hindrik Lamberts

35

arb

2k

118

Willem Willems

26

arb

H

119

Luink Luinge

56

boer

H 3k

 

Claas Geerts

33

boereknegt

 

120

Engelina Jans

39

arb

W 5k

 

Barelt Aalders

39

arb

H 1k

120bis

Margaritien Wolthers

76

boerin

W

 

Roelof Ebbinge

40

boer

H 2k

121

Gerrit Jans

42

arb

H 2k

122

Gerard Willems

27

arb

H

123

Jan Teijs

47

arb

H 4k

124

Garbrant Jans

35

boer

H 1k

 

Teijs Jans

19

boereknegt

 

125

Joest Wessels

65

wieldrajer

1k

 

Jan Geerts

21

knegt

 

126

Jantien Luinge

69

boerin

W

127

Jan Jurriens

38

boer

 
 

Lammigje Jurriens

50

   
 

Aoltien Jurriens

33

   
 

einde noordelijke middelkluft

     

128

Harm Jans Freriks

53

boer

H 5k

 

Engbert Arents

25

boereknegt

 

129

Hindrik Lucas

48

arb

H 2k

130

Jan Keiser

 

arb

H 2k

131

Geert Jacobs

60

dekker

H 4k

132

Jan Luinge

70

oudboer

 
 

Willem Luinge

33

boer

H 3k

133

Reinder Luinge

33

boer

H 3k

 

Barelt Jans

18

boereknegt

 

134

Harm Wolthers

63

boer

H

 

Geert Buitman (Buisman?)

20

weversknegt

 

135

Derk Jans Timmer

46

arb

H

136

Hindrik Staats

37

arb

H

137

Jacob Everts

39

arb

H 1k

138

Geert Hindriks

36

arb

H 5k

139

Gelmer Gelmers

35

boer

H 2k

 

Roelof Luigijs

18

boereknegt

 

140

Hindrik Jans

39

boerebedrijf

H 2k

141

Adam Reinders

53

boerbedrijf

H 6k

 

Reinder Adams

19

zoon

 

142

M. Gelmers

30

boerebedrijf

W 1k

 

Engbert Jans

25

boereknegt

 

143

Hindrik Cruims

47

boer

H

144

P. Gasinjet

49

doctor in de rechten

3k

 

Jan Stevens

56

knegt

 
 

Jacob Rooda

30

knegt

 

145

Roelof Luinge

43

boer

H

 

Berent Willems

31

boereknegt

 

146

Begijn (Oegijn) Wolthers

66

boerin

W 4k

 

Pieter Jans

43

zoon

 
 

Wolther Jans

26

zoon

 
 

Jan Jans

24

zoon

 

147

Annigje Willems

61

naaister

W 2k

 

Willem Pieters

24

arb

 

148

Reinder Lucas

67

boerebedrijf

4k

 

einde noorderkluft