Haardstedenregister Peize 1774

Bewerkt door Arend Arends, Arnhem 2006. Bron: Drents Archief.

N.B. Bij verschillende personen met aanslag 0 staat in de kantlijn wanneer zij "remis van 't hooftgelt" hebben gekregen.
De opschriften zijn in het origineel niet aanwezig, behalve bij de tweede kolom, waar "Peerden" is vermeld.

Naan

Paarden

Ampt

Aanslag

Hinderik Buiringe wed.

4

zijnde een volle plaetze

4

Janna Lunsche

 

keuter

1

Jan Lamberts

3

1/2 plaetze

3

Wilke Pieters

2

 

2

Steven Alberts

2

 

2

Jan Buirema

2

 

2

Hr. Gallė

 

praedicant

1

Hinderik Bouwkamp

2

 

2

Roelef Remmelts

 

in een kamertje

1

Jan Tijs

 

keuter

1

Hindr. Harms

 

keuter

1

Jan Eilerts

 

keuter

1

Reinder Jannes

2

 

2

gedept. D. Willinge

2

ampt

3

Warmolt Remmelts wed.

 

keuter

0

Jacob Willems

 

pander

1

Barelt Derks

 

keuter

1

Otto Jans wed.

2

 

2

Jan Jans

 

keuter

1

Geert Jans

   

0

Barelt Tinge

 

keuter

1

Joest en A. Ebbinge

 

keuter

1

Berent Gerrits

2

 

2

Antje Popkes

nu 4

3/4 plaetze en nering

4

Ette F. Ebbinge

2

ampt

3

Arent Costers

 

kleermaker

2

Gerrit Lutchers

 

smidt

2

Jan Engberts

 

stelmaker

2

Jan Luigijs, remis 1767

   

0

Steven Ties

 

keuter

1

Arent Barelts

 

keuter

1

Willem Jansen

 

keuter

1

Ties Stevens wed.

 

keuter

1

Geert Jans

 

in een diaconiekamer

0

Roelef Jans Abeen, remis feb 1770

   

0

Claes Hinderiks, remis julij 1771

   

0

Berent Frischers wed.

 

keuter

1

Geert Jans Guilker, remis feb 1770

   

0

Berent Hinderiks

 

wever

2

Lucas Stienbergen

 

keuter

1

Jan Allerts

 

kleermaker

2

Engbert Berents

 

keuter

1

Cristiaen Hinderiks wed. (wed. lijkt tussengeschreven)

 

wever

0 (2 verbeterd tot 0)

Willem en Frerik (Engberts)

 

wevers

2

Jan Hinderiks

 

keuter

1

Jan Schuilinge

 

keuter

1

Jan Harms wed.

 

schoemaker

2

Hr. D. Hemsink

nu 4

dog 1/2 plaetze

3 (2 verbeterd tot 3)

Jan Geerts

 

keuter

1

Geert Jacobs

 

keuter

1

Hinderik Costers

 

kleermaker

2

Berent Hinderiks

 

keuter

1

Jan Jannes

2

 

2

Roelof Jans

2

 

2

Berent Hinderiks

 

keuter

1

Jan Coobs

 

keuter

1

Lambert Harms

 

schoelapper

1

Hinderik Doens

 

keuter

1

Pieter Hinderiks Bult

 

wever

2

Hinderik Arents

 

keuter

1

Geert Jans

 

keuter

1

Jan Gerrits en zoon

 

stoeldrajer

2

Juffr. wed. Doms. Hemsink

   

1

A. Bolhuis

 

schoolmeester

1

Capt. Diepenbruck

   

1

Roelef Luinge

2

brouwer en nering

3

Hinderik Huiberts

 

schoemaker

2

Hinderik Alberts

1

bakker

2

Bartelt Ebbinge

2

 

2

Gerardt Vowinkel

 

wever

2

Hindr. Wolthers wed.

4

 

4

Harm Schuiringe

 

schoemaker

2

Cornelis Jans en zoon

2

timmerman

3

Arent Talens, remis april 1769

   

0

Hinderik Clasen

 

diaconiekamer

0

Roelef Warmolts

 

diaconiekamer

0

Berent van Delden, remis 1764

     

Pieter Garbrants

 

in een kamer

1

Jan Rolstra

 

bakker

1 (2 verbeterd tot 1)

Harm Jans, remis 1769

   

0

Andries Geerts wed., remis 1737

   

0

F. Gelmers

 

keuterie

1

Athe Siabbes

 

schipper

2 (1 verbeterd tot 2)

Geertje Stevens

 

kamertje

0

Stijntje Willems

 

kamertje

0

Jan Willems

 

keuter

1

Harm Bijmholt

 

kamertje

1

Bartelt Ebbinge

2

 

2

Geert Everts

 

nering

2

Barelt Barelts

 

bakker

2

Barelt Hinderiks

 

in de uitkubbinge

0

Cemp Meinders

 

schoemaker en nering

2

Hindr. Talens wed. wonende

 

pro Deo in een kamer an ’t huis te Peijse

 

Mevrouw Douariere Conink

2

 

2

Lambert de Weerts wed.

 

nering

2

Frischer Jans

 

keuter

1

Heere Pieters

 

kuiper

2

Schultes Ketel (van Eelde)

nu 4

1/2 plaatse en ampt

4 (3 verbeterd tot 4)

Roelef Frischers

 

keuter

1

A. Lunsche huis

 

ledig

0

Albert Lunsche

3

1/2 plaetze

3

Popke Martinus

 

molenaar

1 (2 verbeterd tot 1)

Evert Geerts Kelder wed.

4

zijnde een peerdekoper dog geen halve plaetze

2

Roelef Jans

2

 

2

Schultes J. Willinge

nu 4

geen 1/2 plaetze en ampt

3

Jan Warmelts, remis feb 1762

   

0

Willem Engberts

 

keuter

1

Conraed Barelts

4

3/4 plaetze

4 (3 verbeterd tot 4)

Jan Hagenouw

 

schipper

1

Jan Luinge

2

 

2

Jan Roelefs 1

     

H. Mensink

1

brouwer en nering

2

Jan Ensink

2

jeneverstooker en nering

3

Coobe Jansen

2

kleermaker

3

Evert Jacobs

 

keuter

1

Berent Antoni

 

carspel soldaet

0

Hans Blokberger

 

in een kamer

0

Steven Frischers

 

keuter

1

Jan Harms

 

schoelapper

1

Hindr. Jans Timmer

1

keuter

1

Berent Caspers wed.

 

schoemaker

2

Garbrant Pieters wed.

 

nering

2

Tiamme van Hoorn

1

gortemaker

1 (2 verbeterd tot 1)

Roelef Lunsche

2

 

2

Arent Geerts wed.

 

keuter

1

F. Gelmers en zoon

4

en 't ampt

5

Doe Ebbinge

 

keuter

1

Geert Jans

 

timmerman

2

Roelef Luigijs

2

 

2

Roelef Doens

 

keuter

1

Roelef Roelfs

2

 

2

Lambert Harms

2

 

2

Hindr. Ebbinge wed.

2

en nering

3

Jan Roelfs

 

keuter

1

Marten Harms

 

keuter

1

Claas Alberts, remis dec 1767

   

0

Jan Floris

2

 

2

Wessel Jans en zoon

 

stoeldrajer

2

Barelt Roelfs

 

timmerman

2

Jurrijn Berents

2

 

2

Jan Freriks

2

 

2

Albert Jans

 

keuter

1

Roelef Barelts

nu 2

dog zal maij 1775 een 3/4 plaets worden

2

Pieter Willems

 

keuter

1

Roelef Wolthers wed.

2

 

2

Roelef Luinge

2

 

2

Harm Clasen

2

wever

3

Schultes Willinge

 

ledige huis

0

Luigijn Martens

 

keuter

1

Ouke Bates

 

keuter

1

Roelef Willems

2

 

2

Roelef Engberts

2

 

2

Hr. J. H. Bavinge

2

 

2

Juffr. wed. van de Ette Bavinge

4

een volle

4

Jan Luinge

3

3/4 plaetse

3

Jan Pieters

2

 

2

Trijntje Luigijs erfgen.

 

keuter

1

Reinder Lucas

2

 

2

Peijse 1-8-1774

J. Willinge schultes en schatbeurder, eigenerfden J. Luinge en B. Ebbinge