Haardstedenregister Peize 1754

Bewerkt door Arend Arends, Arnhem 2006. Bron: Drents Archief.

N.B. Boven de tweede kolom staat in het origineel "Peerden", bij de vierde kolom het gulden teken.

Naam

Paarden

Ambt

Aanslag

Hinderik Buiringe

4

 

4

Lambert Geerts wed.

3

 

3

Steven Ebbinge in de kamer

2 (gewist)

 

1

Gerrit Buirema

3

 

3

Albert Hinderiks

3

 

3

Jasper Buirema

2

 

2

Luigijn Hinderiks wed.

 

keutersche

1

Lucas Willems vrou

2

 

2

Willem Jans wed.

2

 

2

Domine Willinge, predikant

 

predicant

2

Harm Berents wed.

 

keutersche

1

Jan Schuiringe, carspel soldaat

 

carspelsoldaat

-

Claas Hinderiks

 

keuter

1

Warmelt Remmelts

2

 

2

Bernier Everts wed. in de kamer

   

1

Grietje Lunsche

 

keutersche

1

Jacob Willems

 

keuter

1

Hinderik Schuilinge

 

keuter

1

Jan Ottens

2

nering

3

Ette Willinge en de schults van Peijse

4

ette en schults

6

Jacob Arents

 

keuter

1

Barelt Tinge

 

keuter

1

Barelt Ebbinge wed.

2

 

2

Berent Gerrits

2

 

2

Roelof Vlieghuis

2

 

2

Ette Ebbinge

4

ette

5

Arent Costers

 

snijder

2

Berent Lutchers

 

smit

2

Jan Engberts

 

stelmaker

2

Claas Alberts

 

keuter

1

Jan Luigijs

2

 

2

Otto Jansen

2

 

2

Hinderik Arents

2

 

2

Willem Jans

 

keuter

1

Harm Geerts wed.

 

keutersche

1

Roelof Abeen

 

keuter

1

Gerard Vowinkel

 

wever

2

Jan Harms

 

schoelapper

1

Frischer Hinderiks

 

keuter

1

Hinderik Berents

 

wever

2

Wibbe Warmelts nu Hillegijn Jans

   

-

Jan Gerrits

 

wever

2

Jan Tonnis

 

timmerman

2

Jan Hinderiks

 

keuter

1

Jan Berents wed.

 

keutersche

1

Jan Harm Huibers

 

schoemaker

2

Hinderik Stienbargen wed.

 

keutersche

1

Roelef Roelfs

 

keuter

1

Engbert Berents

 

kleermaker

2

Pieter Bodenkamp

 

wever

2

Frischer Jansen

 

kuiper

2

Geert Guilkers

 

keuter

1

Jan Doedens

2

met een springhengst

2

Roelef Engberts

2

 

2

Jan Abeen wed.

 

keutersche

1

Engbert Willems

 

keuter

1

Jan Bonnes

 

wever

2

Hinderik Arents Bult

 

wever

2

Berent Huisinge

 

keuter

1

Gerrit Cramer

 

kleermaker

2

Jan Gerrits

 

timmerman

2

Juffr. Hemsink

2

 

2

Jan Jannes

 

keuter

1

Juffr. Willinge

 

keutersche

1

Roelof Luinge

2

brouwer

3

Jan Rolstra

 

bakker

2

Hinderik Huiberts

 

schoemaker

2

Jan Schuilinge

2

 

2

Geertijn Stevens

 

keutersche

1

Hinderik Wolthers

3

 

3

Harm Schuiringe

 

schoemaker

2

Cornelis Jansen

2

 

2

Christiaan Hinderiks

 

wever

2

Willem Warmelts

 

keuter

1

Egbert Jans Clompmaker, geen attest

   

1

Wijtke? Blokberger

 

keutersche

1

Andries Geerts, zedul

   

-

Jannes Lamberts wed., zedul

   

-

Margijn Conraats

 

keutersche

1

Jurrien Eikens Serjant

 

keuter

1

Margijn Jans kamer ledig

   

-

Jan Ensink

 

stoker

2

Jan Ebbinge

3

 

3

Berent Berents

 

nering

2

Lambert Eleveld

2

grutter

3

Roelef Remmelts

 

keuter

1

Barelt Hinderiks

 

koopman

2

Heer Conink

2

 

2

Hinderik Talens

 

keuter

1

Roelef Luinge

2

brouwer

3

Mevrou Ketel

3

 

3

Derk Hinderiks

 

keuter

1

Hinderik Roelfs wed.

 

keutersche

1

Wilke Pieters

2

 

2

Martinus Engberts

2

 

2

Hiddema

4

 

4

Jan Remmelts

2

 

2

Jan Warners

 

keuter

1

Willem Engberts

 

keuter

1

Barelt Conraats wed.

3

 

3

Hinderik Egberts

2

 

2

Jan Ottens

 

keuter

1

Evert Jacobs

 

keuter

1

Hinderik Mensinge

 

brouwer

2

Jan Ensinge, ledige woning

   

-

Cobe Jans

 

kleermaker

2

Jan Coobs wed.

 

keutersche

 

Lambert Harms

 

schoemaker

2

Barelt Hoeberts

 

wever

2

Claas Cruims

 

keuter

1

Geert Jans

 

keuter

1

Wolther Wolthers

 

koopman

2

Berent Caspers

 

schoemaker

2

Garbrant Pieters wed.

 

keutersche

1

Pieter Garbrants

2

grofgrootbakker

3

Roelef Lunsche

2

koster

3

Arent Geerts wed.

 

keutersche

1

F. Gelmers

3

 

3

Jan Luinge

 

keuter

1

Reinder Wolthers wed.

 

keutersche

1

Willem Jans Winde

2

 

2

Frerik Luinge

 

koopman

2

Reinder Jans

2

 

2

Roelef Luigijs

2

 

2

Hinderik Ebbinge

3

 

3

Jan Timmer

 

keuter

1

Geert Jansen

 

keuter

1

Hinderik Geerts

 

keuter

1

Floris Staal

2

 

2

Wessel Jans

2

 

2

Bartelt Bavinge

 

keuter

1

Jurrien Berents

2

 

2

Jan Freriks

3

 

3

Albert Jans

 

keuter

1

Roelef Barelts

3

timmerman

4

Jan Geerts

 

keuter

1

Hinderik Timmer

 

keuter

1

Roelef Wolthers wed.

3

 

3

Jan Jansen

2

 

2

Harm Clasen

 

wever

2

Hinderik Harms

 

keuter

1

Harm Bijmholt

 

keuter

1

Marten Jans wed.

 

keuter

1

Jan Roelefs

 

keuter

1

Willem Lambert

2

 

2

Jannes Jannes

2

 

2

Allert Bavinge in de (kamer) bij zijn meier

 

keuter

1

Lambert Harms

2

 

2

Ette Bavinge

4

ette

5

Jan Luinge

3

 

3

Pieter Wilkes wed.

3

 

3

Peijse 28-9-1754

J. Willinge schults, J. Willinge schatbeurder, eigenerfden H. Ebbijnge en F. Gelmers

(vermoedelijk treedt de vader Jan Willinge hier op als schatbeurder. De handtekening als schatbeurder komt overeen met de handtekening in 1742. De handtekening als schults komt overeen met de handtekening in 1764, waarbij Jan Willinge eenmaal tekent).