Overzicht van de Haardstedenregisters van Peize en enkele andere lijsten

Auteur: Arend Arends, Zeegse 2014

Bron: Drents Archief, Toegang 0001 Oude Statenarchieven (voor zover niet anders vermeld).

Een aantal van deze lijsten zijn als kopiedeel aanwezig in de Digilounge van het Drents Archief. Andere staan op microfiche of zijn inmiddels digitaal in te zien.

De Haardstedenregisters (inv. 868, 869) vermelden het aantal paarden, dat als eenheid voor de belastingaanslag werd gebruikt. Het minimum was 1 (keuter). Voor sommige beroepen (ambten) werd één paard extra gerekend. Armen konden vrijstelling krijgen. Ook de kerspelsoldaat had vrijstelling.

Het Register van Nieuwe Huizen (inv. 858) is opgemaakt in 1742 en 1745 met vergelijking volgens de toestand in 1646 (niet altijd even duidelijk), voor de complete lijst zie Register van Nieuwe Huizen 1742.htm.

Voor de complete lijst van de Gewapende Burgermacht (inv. 1383) inclusief inwonende knechten zie Gewapende Burgermacht Peize 1797.

In 1807 zijn twee lijsten opgemaakt met in beide lijsten de toenmalige huisnummers. Kohieren van Vaste Goederen met de huizen en de eigenaren (inv. 1513) en Gesteldheid Inwoners van Drenthe (inv. 1623), waarin de bewoners zijn vermeld met o.a. de hoeveelheden gebruikte grond en vee.

In 1812 zijn akten van Aanneming van Geslachtsnamen opgesteld (toegang 0176.02, inv. 10). Voor Peize, dat toen samen met Eelde één gemeente vormde, is alleen een lijst uit 1813 bewaard gebleven zonder vermelding van de namen van de kinderen, zie Naamsaanneming Peize 1813.

 

1646/1742 nh

1672 hs

1691

1693

1742

1754

1764

1774

1784

1794

1797 gb

1804

1807 bew

1807 eig

1813 naam

1832 eig

1825 vdKaap

register van nieuwe
huizen (deels)

haardstedenregisters, de nummers voor de namen zijn de vermoedelijke nummers volgens de nummering van 1813, de getallen achter de naam zijn het aantal paardeenheden.
N.B. de haardstedenregisters van 1692 en 1695 zijn niet getoond.

gewapende burgermacht
nr in 1797

 

nr in 1807
k kind
kk kleinkind
wb werkbode (inwonend)

 

naams-aanneming
nr in 1813

kadaster met sectie en perceelnr

 volkstelling

1 Ter Hansou, Jan Buringe, meier van wed. Secr.  S. Nijsing, Ketel en Willinge

1 Gerrit Roelofs op de Ransouw 4

Gerreit Roelofs 4

Gerreit Roelofs wed.

1 Jan Buiringe 4

1 Hinderik Buiringe 4

Hinderik Buiringe wed. 4

Hinderik Buiringe wed. 4

1 Allerd Alberts wed. 4

1 Allert Alberts wed. 4

[1] Roelof Roelofs 41 boer H
Lambert Roelofs 38 boer

Roelof Brink 4

[1] Roelof Brink boer 2k 2wb
 

Mr. P. Hofstede 1/2
wed. Willinge 1/4
J.W. Kimmel 1/4, ook 4

1 Roelf Brink, Peizerhorst

Roelof Brink cs. C226

1 Roelof Roelefs Brink 1760

 

Jannes Jansen op Peiserhorst 2

 

 

 

 

 

 

 

Hindrik Alberts in een kamer a.s. jaar ledig -

 

 

 

 

2

-

-

 

6 Reijner Lunsche op de horst 3

6 Jan Lunsche 4

6 Jan en Otto Lunsche
doende oock nering met een sprinckpeert 4

4 Lambert Geerts 3

4 Lambert Geerts wed. 3

3 Janna Lunsche 1

3 Janna Lunsche 1

3 Roelef Luinge wed. 1

3 Vrouw wed. Steven Ebbinge 2

[2] Janna Lunsche 71 W
Geert Jans 40 boer H 2k Rabbe Jans 44 arb H 2k

Janna Lunsche 1

[2] Janna Lunsche W 1k 1kk,
keuter

Janna Lunsche

3 Geert Jans Moeni (Rabbens)

Geert Jans Rabbens
C203 Middel-ste Horst

3 Geert Jans Rabbens 1762

 

3 Abel Lunsche op de horst 3

3 Abel Lunsche 2

3 Abel Lunsche woont in een kamertien apart en heeft geen peerden 1

3 Steven Ebbinge 1

3 Steven Ebbinge in de kamer 1

4 Jan Lamberts 3

4 Jan Lamberts 3

4 Jan Lamberts 3

6 Albert Hindriks 2

[3] Albert Hindriks 42 boer H 3k

Hindrik Jans 2

[3] Hindrik en Jan Jans boeren

Janna Lunsche

4 Hindrik Jans Horst

 

4 Hindrik Jans Horst 1772

 

 

 

4 Desselfs meijer 2

6 Warner Remmelts 3

6 Gerrit Buirema 3

6 Wilke Pieters 2

6 Wilke Pieters 2

6 Wilke Pieters 2

4 Jan Lamberts wed. 3

[4] Aaltien Hindriks 64 boerin W
Hindrik 27, Lucas 24, Jan 17 Jans zn

6 Frerik Wilkens 2

[4] Koop Jans 5k, keuter

zie 1

5 Arend Jans Koops

Barteld Mensing
C150 Voorste Horst

5 Derk Jans Ottens 1791

5 Allert Wigchers, eig. mevr. Nijsing, Hr. Ketel en Willinge

Zijger Jacobs 3

Wicher Geers 4

Wicher Geers 4

5 Allert Wigchers en swager, pander 3

Albert Hinderiks 3

Albert Hinderiks 4

Steven Alberts 2

5 Steven Alberts wed. 2

 

 

7 Jan Coobs 1

[5] Fredrik Wilkens boer 4k 2wb

Freerk Wilkens

6 Freerk Wilkens

Freerk Wilkens
C202 Middel-ste Horst

6 Freerk Wilkens 1760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a Reinder Jans de Ruiter 1798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zie onder)

 

5 Coobe Jans 1

[6] Jan Jans Koops tapper 4k

Jan Jans Koops

7 Jan Jans Koops, Peizerpol

Jan Jans Koops D22 De Pol

7 Jan Jans Koops 1769

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arend J. Koops D2

7a Arend Jans Koops 1772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaas G. Buisema D20

7b Klaas Geerts Bezema 1766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendrik Jans Been D14

7c Hindrik Jans Been 1787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnoldus Birze D11

7d Hindrik Geerts Vijfschaft 1787

8 Willem Hindriks ipv Gese Willems bij ’t hek nu Rijcke Geerts bij Roelof Gerrits angecoft (1654)

8 Rijcke Geers 2

Hindrick Roelofs 3

Hindrick Roelofs 3

8 Jasper Buirema 2

8 Jasper Buirema 2

8 Jan Buirema 2

Jan Buirema 2

8 Jan Buirema 2

8 Jan Buirema 2

[5] Grietien Wolters 57 W (Jan B.)
Frerik Wilkens 39 boer H 1k

Albert Hindriks 2

[7] Albert Hindriks boer 5k

wed. Jan Buirma, Geertjen Wolters

8 Jan Ebbinge, Louwen-hek

Jan Ebbinge Fz
F594
Louwen-hek

 

Willem Hindriks nu Jasper Boerema

 

 

 

 

 

 

 

 

5? Jan Lamberts 1

 

 

 

 

 

 

8 Koop Stevens Wever 1781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Jan Jans Coobs 1

 

 

 

 

 

Koop Stevens Wever
C113

8a Jan Willems Arkies 1780

 

 

 

 

156 Luigijn Hindericks wed. 1

Luigijn Hinderiks wed. 1

Luigijn Hinderiks wed. 1

(erfgenamen zie onder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junge Jan Willems 2

Willem Jansen 2

Willem Jansen 2

155 Lucas Willems 2

Lucas Willems vrou 2

Lucas Willems wed. 2

(zie onder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Harmens 2

Jan Harmens 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(begin Zuurseweg zz)

Hermannus Barelds Bakker E564?

 

11 nw: Harm Berens

 

Roeloff Warmels 2

Albert Arens 2

11 Harmen Berens 1

12 Willem Jans wed. 2

 

 

 

11 Jan Ties wed. in een kamertje -

 

 

 

 

9 Klaas Geerts Beusema, Peize

 

10 Joh. Los 1775 (bij woning 009)

 

10

10 (zie eind)

10 Pastoor heeft geen paarden 2

10 Dominus J. Hemsinge, predicant 2

10 Domine Willinge, predikant 2

10 Ds. Gallë, ampt 1

10 Hr. Gallë, praedicant 1

10 de Hr. F. Snetlage, praedicant 1

10 de Hr. Pred. Calkoen 1

[6] Doms. Calkoen 28 predikant

P.I. Calkoen predikant 1

[8] Willem Stevens 2k

Pastorie

10 Johannes Los

Pastorie
E534

10 Albert Freerks Engberts 1794

 

 

Jacob Willems 1

Jacob Willems 1

 

 

Jan Jans wed. 2

Hinderik Bouwkamp 2

 

 

[7] Jan Lamberts 39 arb H 3k

Willem Stevens 1

[9] W.J. Koppius pred. 1wb

Pastorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roelef Remmelts, in een kamertje 1

Jan Ties 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Harm Berents wed. 1

Jan Tijs 1

Jan Tijs 1

Jan Tijs wed. 1

(zie boven)

[8] Margien Jurriens 40 arb
Geertien Jans 39 arb

Jan Timmer 1

[10] Jan Timmer

Hindrik Jans in’t Wolt (ook 151)

11 Willem Stevens Brink

Albert S. Brink
E545

11 Albert Stevens Brink 1779

1745: 12 Willem Jansen op Harmen Jansens naam staande

 

 

 

12 Willem Jansen 2

 

12 Hinderik Harms 1

12 Hindr. Harms 1

12 Hinderik Harms 1

12 Barelt Hindriks 1

[9] Barelt Hindriks 32 arb H 2k

Barelt Hindriks 1

[11] Bareld Hindriks slagter 4k

Bareld Hindriks

12 Bareld Hindriks Peisse

Bareld Hendriks Peize E585

12 Bareld Hindriks van Peize 1766

13 1742: Cornelis Hinderks
meier Jannes Lambers
eigen. Reinder Willens
1745: Jannes Lammers meier Geert Willens was? Cornelius Hinderks

 

 

 

13 Jannes Lamberts, schoelapper 1

Jan Schuiringe, carspel soldaat -

Hinderik Doens 1

Jan Eilerts -

13 Steven Jans 1

13 Joost Harms 1

[10] Joest Harms 80 arb

Leffert Jans 1

[12] Hindrik Wiefering wever 2k

Mr. P. Gasinjet

13 Jan Geerts Kregel

Albert Jans Boer Rwolde E541

13 Roelof Jans Been 1785

 

 

 

 

 

Claas Hinderiks 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Reinder Jansen, nu Jan Doedens, meier van Jannes Tjebbels kinderen
1745: Warner Remmels, Reinder Jansen huis

14 Reijner Jansen 2

14 Reijner Jansen 4

14 Reijner Jansen wed. 4

14 Jan Doedens 2

14 Warmelt Remmelts 2

14 Reinder Jannes 2

14 Reinder Jannes 2

14 Reinder Jannes 2

14 Reinder Jannes 2

[11] Reinder Jannes 78 oudboer
Jacob 39 boer Geertien 40 Reinders

Jacob Reinders 2

[13] Jacob Reinders boer

Jakob Reinders en Geertje Reinders

14 Jacob Reinders Suurd

Albert Jans Boer, Roder-wolde E540

14 Jacob Reinders Suurd 1760

broer van Reinder, oude huis

Harmen Jansen 2

Harmen Jansen wed. 1

Harmen Jansen wed. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 zie onder

Reijner Willems weduwe 1

Jan Roelofs 1

16 Jan Roelofs 1

 

 

 

15 gedept. D. Willinge, ampt 3

15 de Heer Gedepde D. Willinge, ampt 3

Hr. Gedep. Willinge, ampt 3

(zie onder)

oud Gedep. Willinge 2

[14] Mr. D. Willinge oud gedep. 1db 2wb

oud gedep. D. Willinge

15 Berent Willinge Kymmell

Berend Willinge Kymmell
E495 Kymmell huis

15 Berend Willinge Kymmell 1792

 

Wicher Geers 2

Luitien Warmels 2

Luitien Warmels 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edse Eppens 1

Hindrick Dries 1

Hindrik Dries wed. 1

 

Bernier Everts wed. in de kamer 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nw: Willem Warmels, meier van Steven Geers, 1745: Klaas Hinderiks

15 Hendrick Landt 2

15 Evert Jacobs 2

15 Evert Jacobs 2

Willem Warmelts 1

Grietje Lunsche 1

Hinderikje Jan Ottens wed. 1

Warmolt Remmelts wed. -

zijn wel Ed. ledige keuterie -

Jan Jans -

[12] Jan Jans 72 gortemaker
Jan Jans 32 arb (zoon)

Jan Jans 1

[15] Jan Jans arb

oud gedep. D. Willinge

16 Jan Jans Gortmaker

Berend Willinge Kymmell E601

16 Jan Jans Gortmaker 1766

nw: Steven Geers, 1745: Jacob Willems meier van Steven Geers

 

Jan Warmels 2

Jan Warmels 2

Jacob Willems 1

Jacob Willems 1

Jacob Willems, pander 1

Jacob Willems, pander 1

Jan Geerts 2

Jan Geerts 1

[13] Jan Jannes 70 voerman H
Geert Jans 18

Jan Jannes, voerman 2

[16] Jan Jannes boer 2k

oud gedep. D. Willinge

17 Tjebbel Jans Stroetinga

Berend Willinge Kymmell E602

17 Harmannus Barelds Bakker 1785

nw: Rotger Jacobs, eig. juffr. Willinge

 

 

 

Rotger Jacobs 1

Hinderik Schuilinge 1

Berent Frischers 2

 

 

 

[14] oud gedep Willinge 78

 

 

 

 

 

 

 

23 Allert Bartels 3

 

 

 

(zie onder)

18 Cornelis Berents 2

19 Barelt Derks, 1

18 Cornelis Berents wed. 2

Cornelis Berents wed. 2

[15] Jantien Ottens 68 W
Otte Cornelis 35 boer H 2k

Cornelis Berents wed. 2

[17] Otto Kornelis boer 3k

Otte Knellis

18 wed. Otte Cornelis Ottens, Trientje

wed. Otte Cornelis Ottens E614

18 Cornelis Ottens 1793

19 Jacob Jansen Vos, nu Popke Jepes

Jan Jacobs 3

Jan Jacobs wed. 2

Jan Jacobs 2

19 Popco Jepes, brouwer en nering 3

19 Jan Ottens, nering 2

19 Martinus Engberts, gortemaker 3

18 Otto Jans wed. 2

20 Arend Costers, kleermaker 2

Barelt Barelts 2

[16] Barelt Barelts 50 boer H
Roelof 26 Popke 21 zoons

Barelt Barelts 2

[18] Bareld Barelds boer 2k

Bareld Barelds

19 Coenraat Barelts Bakker

Koenraad Barelds Bakker E491

19 Koenraad Barelds Bakker 1779

 

 

 

 

 

 

 

Jan Jans 1

19 Barelt Derks 1

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Jacob Hinderks, nu Willinge en: Berent Lubbers bij Willinge angekogt en versmolten in Willinge timmeragie

 

 

 

15 Ette Willinge en schatbeurder en schults, drie ampten 3

15 Ette Willinge en en de schults van Peijse, Ette en schults 6

15 Gedep. Willinge, ampt 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20
Barelt Tinge 1

Jacob Arents 1

Jacob Arents 1

Geert Jans -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Jacob Willems, meier van Raadsheer (Gerardus) Buinink, nu Bareld Jansen, Jacob Arens (kamer)

Grete Willems 2

Roeloff Jacobs 2

21 Harmen Ebbinge 3

20 Jacob Arents 1

Barelt Tinge 1

Barelt Tinge 1

20 Barelt Tinge 1

 

Gerard Costers 1

[17] Gerard Costers 37 pander H 2k

Gerard Costers 1

[19] Gerard Kosters pander 4k

Gerard Kosters

20 wed. Gerard Kosters, Ameltje

erven Gerard Arends Kosters E468

20 Hindrik Jans Koops 1767 x Ameltien Cornelis

21 de schure van bovenstaande Bareld Ebbinge wed.

21 Harmen Ebbenge 3

21 Harmen Ebbinge 3

Roeloff Jacobs 2

21 Barelt Ebbinge (wed) 2

Barelt Ebbinge wed. 2

Joest Ebbinge 1

Joest en A. Ebbinge 1

21 Albert Ebbinge 1

Albert Ebbinge 1

[18] Jannes Ebbinge 39 arb H 3k
 

Jannes Ebbinge 1

[20] Jannes Ebbinge arb 6k

Jannes Ebbinge

21

 

(in 1809 gekocht door G.A. Kosters)

22 nieuw in 1742

 

 

 

22 Gerrijt Berents wed. 2

Berent Gerrits 2

Berent Gerrits 2

Berent Gerrits 2

22 Berent Gerrits 2

Gerrit Berents 2

[19] Gerrit Berents 53 boer H 2k

Gerrit Berents 2

[21] Gerrit Berends boer 2k

Gerrit Berends

22 wed. Gerrit Berends Smit, Trientje

wed. Gerrit Berend Smit E466

22 Berend Gerrits Smit 1788

23 Roelef Allers nu Roelef Hinderiks erfg. meier Hinderik Arens

Albert Allers 1

23 Allert Bartols 4

23 Allert Bartels 3

23 Hinderick Arents 2

Roelof Vlieghuis 2

Antje Jan Ottens wed., nering 4

Antje Popkes, nering 4

23 Derk Cristiaans 2

23 Allerd Ebbinge 2

[20] Fretger Jans 55 arb H

Hindrik Meijer, timmerman 2

[22] Hindrik Meijer timmerman

Aldert Ebbinge, zie 67

23 Barteld Ebbinge

Jan Ebbinge sr. E500

23 Jan Alderts Ebbinge 1792

Barteld Allers wed. erfgenamen Hartgers wed. (Gesien Ebbinge)

 

 

 

de lege kamer -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Bareld Ebbinge nu de Ette Ebbinge en consorten

Wicher Ebbenge 3

24 Frerick Ebbinge 4

24 Frerick Ebbinge 4

24 Ette J. Ebbinge, ampt 5

24 Ette Ebbinge, Ette 5

24 Ette Ebbinge wed. en zoon de Ette F. Ebbinge, ampt 5

24 Ette F. Ebbinge, ampt 3

24 Ette Ebbinge, ampt 3

Arnoldus Alberts 2

[21] Roelof Gelmers 29 boer H 1k

Roelof Gelmers 2

[23a] Roelof Gelmers boer 3k 2w
[23b] Jan Ebbinge rentenier

Roelof Gelmers, ook 135

24 Roelof Gelmers

erven Roelof Gelmers E504

24 Roelof Barelds Gelmers 1770

25 nw: Arent Kosters, meier van ette J. Ebbinge

 

Willem Arens 1

Willem Arens 1

25 Arent Kosters, snijders 2

Arent Costers, snijder 2

Arent Costers, kleermaker 2

25 Arent Costers, kleermaker 2

Jan Jans 1

Hindrik Jans 1

[22] Hindrik Jans 45 arb H 3k

Hindrik Jans 1

[24] Jan Geerts

Reinder Luinge, zie 143

25 Jan Geerts Jonkman
wed. Geert Jans Jonkman, Jantje

Reinder Luinge E508

25 Steven Jacobs Wever 1751

26 nw: Berent Lutgers

 

 

 

26 Berent Lutchers, smit 2

Berent Lutchers, smit 2

Berent Lutchers, smidt 2

Gerrit Lutchers, smidt 2

26 Gerrit Lutchers, ijsersmid 2

Gerrit Lutchers wed. 1

[23] Hindrik Lutgers 29 boer
Corneltje Lutgers 32 1k

Hindrik Lutgers 1

[25] Jakob Barelds

Hindrik Lutgers

26 Hindrik Lutgers

Hendrik Lutgers E463

26 Hindrik Gerrits Lutgers 1769

27 nw: Jan Enbers, 1745: Jan Engbers wed.

 

Jan Engberts 1

Jan Engberts 1

27 Jan Engbers, stelmaker 2

Jan Engberts, stelmaker 2

Jan Engberts. stelmaker 2

Jan Engberts, stelmaker 2

27 Jan Engberts, wagenmaker 2

Jan Engberts, stelmaker 2

[24] Jan Engberts 51 stelmaker H 5k
Willem Engberts 46 stelmaker

Willem Engberts 1

[26] Willem Engbers W wagenmaker 1k 1wb

Willem Engberts

27 Willem Engberts

Jan Harms Kruims E487

27 Jan Harms Kruims 1782

 

Hindrick? Dries 2

Zijger Jacobs 1

Zijger Jacobs 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Peters 2

Frisger Geers 4

Frisger Geers 2

Geert Hindericks, zedul -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernardus Tietema E622

27a Roelof Jacobs Dekker 1797

 

Louwrens Dries 3

Roeloff Engberts doet mede timmeren 2

Roeloff Engberts doet timmeren 2

Jan Warmelts wed., sijnde een oude vrou alleen wonende 1

28 Claas Alberts 1

28 Claas Alberts 1

Jan Luigijs -

Jan Luigijs -

28 Jan Claasen 1

[25] Jan Claasens 42 arb H

Arend Coobs 1

[27] Arend Koops 4k

Arend Koops

28 Jacob Hindriks Koekoek

Koop Barelds Koops E630

28 Koop Barelds Koops 1778

18 nw: Otto Jansen

Geert Jansen smit 2

18 Jan Ottens 1

18 Jan Ottens doet besembinden 2

18 Otto Jansen 2

28 Jan Luigijs 2

Jan Luigijs 1

28 Steven Ties 1

Steven Ties -

28 Barelt Claasen 1

[26] Jasper Buirma 42 arb H 1k

Jasper Buirma 1

[28] Jasper Boerma arb 3k

Jasper Buirma

 

 

 

28 1646: Warmelt Staal, meier van J. Willinge, 1742: eig. Hr Ketel en Willinge, meier Reinder Jansen en Geerd Jansen in de schuur
1745: Albert Klasens wed. en Geerd Jansen meiers van mevr. Ketels en Ette Willinge

Harmen Willems 1

Hindrick Alberts smit 2

Hindrick Alberts smit 2

28 Alberd Clasen 2

18 Otto Jansen 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendrick Hendricks 2

Abraham doet wat backen 2

Abraham backer is wegh nu?  door een arm bewoont het lege huis 1

28 Geert Jansen 1

29 Hinderik Arents 2

29 Arent Barelts 1

Arent Barelts 1

29 Arend Barelts 1

Arent Barelts 1

[27] Arent Barelts 60 slagter H 6k

Arent Barelts wed. 1

[29] Arend Barelds wed. arbster 1k

wed. J. Willinge zie 97

29 wed. Arend Barelds Slagter, Grietje Engberts
29 Barelt Arends Slagter

Jan Arends Slagter E485

29 Jan Arends Slagter 1783

 

Olde Jan Willems 1

Jan Grijs doet weven 2

Jan Grijs doet weven 2

 

30 Willem Jans 1

Willem Jansen 1

Willem Jansen 1

30 Steven Jacobs, wever 2

Steven Jacobs, wever 2

[28] Steven Jacobs 48 wever
Jacob 22 Coobe 18 zoons

Steven Jacobs, wever 2

[30] Steven Jakobs W wever 3k

wed. J. Willinge zie 97

30 Steven Jacobs Wever

Derk Bloembergen E481

30 Derk Bloembergen 1796

 

Giert Roelofs 1

Jan Geers 1

Jan Geers 1

31 Harmen Geerts wed. 1

Harm Geerts wed. 1

Harm Geert wed., zedul -

Ties Stevens wed. 1

31 Wolther Wolthers, klein huisje 1

Claas Alberts, onder de Diaconie -

[29] Claas Alberts 72 bessembinder
Hindrik Weijtering 40 wever  H

Barelt Arents 1

[31] Roelf Huising arb 2k

Engbert en Willem Willems

31 Jan Klasinge

Engbert Willems Arkies E480

31 Engbert Willems Arkies 1766

 

 

 

 

32 Berent Hindericks, wever 2

32 Roelof Abeen 1

32 Roelef Abeen 1

Geert Jans, in een diaconiekamer -

32 Jan Eilerds, diaconiekamer -

32 Roelof Doens 1

[30] Berent Hindriks 66 arb H

Berent Hindriks diaconie -

[32a] Bareld Roelofs arb 3k
 

(diakonie)

32

 

32 Bareld Arends Slagter 1770

Jan Geers Smit, nu Berent wever, Jan Warmels wed. Hinderik Bijmholt wed., meiers van wed. Willinge

 

 

 

32 Hartgers, wed., oude vrou alleen wonende 1

 

32 Roelef Warmelts 1

Roelef Jans Abeen -

32 Roelef Abeen, diaconiekamer -

32 Roelof Abeen, onder de Diaconie -

[31] Roelof Abeen 71 bessembinder H

Een diaconie huis -

[32b] Berend Hindriks alumnus 1k

(diakonie)

 

 

32a Jacob Hoeks 1745
32b Berend Harms Bathoorn 1762

(vervolg) 1745: 32 Berent Hinderiks, wed. Hartgers en Roelef Warmelts, meiers juffr. Willinge

 

 

 

32 Geesjen Hinderiks wed. Bijmolt, zedul

32 Gerard Vowinkel, wever 2

32 Gerard Vowinkel, wever 2

Claes Hinderiks -

32 Jan Gerrits, diaconiekamer -

32 Jan Harms, wever 2

[32] Roelof Doens 69 bessembinder H
Barelt Roelofs 23 bessemb. H 1k

 

 

 

 

 

32c Jan Geerts Vijfschaft 1793
32d Jannes Lamberts Snijder 1766

 

 

 

 

 

 

 

Berent Frischers wed. 1

 

32 Otte Costers, kleermaker 2

[33] Roelof Huising 38 arb H 3k

Roelof Huizinge 1

 

 

 

 

 

33 nw: Harmen Harmens/ Harmen Harmens wed. meier van juffr. Willinge

 

 

 

33 Harmen Harmens wed. en soons, schoemaker 2

33 Jan Harms, schoelapper 1

33 Jan Harms, schoelapper 1

33 Geert Jans Guilker -

Jannes Hinderiks 1

 

 

 

[33] Derk Barelds dekkersknegt 1k

Jan Ebbinge sr. 7/8 (118)
Hilligje Ebbinge, wed. H. Mensing 1/8 (107)

33 Popke Barelds Bakker

Jan Ebbinge sr. E644

33 Hindrik Alberts Bakker 1789

34 Jan Noumeiers wed. eig. wed. Willinge

 

 

 

Jantijn Jansen, vrou alleen wonende 1

Frischer Hinderiks 1

 

 

Roelef Doens 1

 

[34] Egbert Ubelts 58 besemb. H 2k

Jan Claasens 1

 

 

34 wed. Steven Alberts Boeringe, Jantje

 

 

40 nw: Roelef Abeen, meier van dom. Hemsingh en Mevr. Ketel

 

 

 

40 Roelof Abeen 1

 

 

 

Jacob Willems 1

Jacob Willems -

 

 

 

 

? 50 Allerd Jans Eilander

32?

 

 

 

 

 

(42 wed. Jan Berents niet vermeld)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 50a Koop Stevens Wever

32?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 53 Harmtje Roelfs Been

32?

 

35 Arend Hinderks, meier van Albert Schuringe, nu Hinderk wever
1745: Hinderk Berens (meer)

 

 

 

35 Hinderick Berents 1

35 Hinderik Berents, wever 2

35 Hinderik Berents, wever 2

35 Berent Hinderiks, wever 2

35 Berend Hinderiks, wever 2

35 Berent Hindriks, wever 2

[35] Berent Hindriks 65 wever H 3k
Hindrik Berents 17 zoon

35 Berent Hindriks wever 2

[34] Berend Hindriks wed. en zoon Hindrik wever 2k 1kk

wed. Berend Hindriks

34 wed. Be(r)nard Hindrik Beuning, Nenkje
34 wed. Heine Gerrits Mattewever, Geesje

Hendrik Berends Buning E674

34 Jacob Barelds Dekker 1769

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[35] Jan Lambers arb 5k

oud gedep. D. Willinge

35 Jacob Barelds Dekker

Berend Willinge Kymmell E671

35 Hindrik Berends Buiring 1781

 

 

 

 

 

 

36 Hinderik Stienbargens wed. 1

36 Lucas Stienbergen 1

36 Lucas Stienbergen 1

36 Lucas Steenbergen -

[36] Lucas Steenbergen 69 kortmaaker H 1k

Lucas Steenbergen 1

[36] Lukas Steenbergen arb 1k

 

36 Hindrik Lucas Steenbergen

Hindrik Lucas Steenbergen E676

36 Hindrik Lucas Steenbergen 1783

 

55 Willem Gerreis 1

Garbrant Jansen schipper 2

Garbrant Jansen schipper 2

 

 

37 Arent Talens 1

37 Jan Allerts, kleermaker 2

37 Barelt Claasen 1

37 Arent Jans 1

[37] Arent Jans 35 dekker H 1k

Arent Jans 1

[37] Arend Jans dekker 4k 1wb

Arend Jans Dekker

37 Arend Jans Talens

Jan Talens E670

37 Arend Jans Talens 1765

 

Willem Harmens 1

44 Jan Schuiringe 2

44 Jan Schuiringe 3

 

 

38 Engbert Berents en zoon, snijder en wever 2

Engbert Berents 1

38 Jan Allerds, kleermaker 2

38 Jan Allerds, kleermaker 2

[38] Jan Allerts 55 kleermaker H 2k
Allert Jans 20 zoon
Grietien Pieters 90 W

Allert Jans kleermaker 2

[38] Allert Jans kleermaker 2k

Aldert Jans Allerts

38 Allerd Jans Alders

Aldert Jans Aldert E687

38 Aldert Jans Alderts 1779
38a Jannes Jans Talens 1771

 

Berent Coers 1

Hindrick Lamberts doet weven 2

Jan Hindricks 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Leffert Jans Leffers

Leffert Jans Lefferts E390

39 Leffert Jans Lefferts 1769

1745: nw Roelef Abeen meier van Dom. Hemsingh en Mevr. Ketel

 

Hilbrant Jansen 1

Hillebrant Jansen 1

 

 

40 Roelef Jans Abeen 1

Cristiaen Hinderiks wed., wever  -
(eerst 2, wed. lijkt tussengeschreven)

40 Geert Jans 1

40 Geert Jans 1

[39] Geert Jans Cregel 58 arb H 1k
Jan Geerts 15 zoon

Hindrik Wijftering wever 2

[39] Leffert Jans 1k

Hindrik Koops

40 Hindrik Jans Heide

Hendrik Koops E395

40 Jan Hindriks Koops 1798

 

 

 

 

Jan Stelmakers wed. en Hinderik Westenborg 1

Wibbe Warmelts, nu Hillegijn Jans -

Hillegijn Warmelts, zedul -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Jan Willens, nu Warmelt Willems, kerken meier

Giert Stevens 2

Geert Stevens wed. 2

 

43 Warmelt Willems 1

Jan Gerrits, wever 2

Jan Gerrits, wever 2

Willem en Frerik (Engberts), wevers 2

 

Berent Antoni, carspelsoldaat -

[40] Geert Jongman 55 arb H 2k

Reinder Jans 1

[40] Reinder Jans arb 3k

.. Klasens, wed. Martinus Lamberts, zie 61

41 Reinder Jans Besembinder (vermeld na 42)

wed. Martinus Lammerts E402

41 Arnoldus Alberts Birze 1798

1646: Albert Schuringe, meier Albert Klasen
1745: Jan Tonnijs, oude Albert Schuringe

 

 

 

44 Ebbo Garbrants lege huis -

44 Jan Tonnis, timmerman 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koop Jans Koops
E401

41a Koop Jans Koops 1762

 

Jan Jansen 1

Geert Roelofs 2

Geert Roelofs 2

 

Jan Hinderiks 1

Jan Hinderiks 1

Jan Hinderiks 1

42 Jan Bouwkamp 1

42 Jan Bouwkamp 1

[41] Jan Bouwkamp 53 arb H 5k

Jan Bouwkamp 1

[41] Jan Bouwkamp 1k

Jan Bouwkamp

42 Jan Bouwkamp

wed. Jan Hendriks Bouwkamp E399

42 Reinder Jans Koops 1795

 

 

Jan Harmens 1

Jan Harmens 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Sikkens Bouwkamp E387

42a Jan Sikkens Bouwkamp 1794

45 Berent Geers is getimmert van Berent Kene huis

 

 

 

45 Berent Geerts 1

45 Jan Berents wed. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eite Wichers Eitens E421

42b Eite Wiggers Eitens 1797

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Roelef Jans Remmelts 1

43 Roelof Jans Remmelts 1

[42] Arent Jans Coobs 27 arb H 1k

Harm Geerts 1

[42] Harm Geerts 4k

Mr. P. Gasinjet

43 Harm Geerts Theunman

Erven Tjebbel Jans Stroetinga E418

43 Tjebbel Jans Stroetinga 1776

 

 

 

 

 

 

 

Jan Schuilinge 1

 

 

 

 

 

 

 

Roelf Jans Engberts E382

43a Roelof Jans Engberts 1771

 

 

46 Joest Swiers schoemaecker 2

46 Joest Swiers doet het schoemaecken 2

46 Jan Harmen, schoemaker 2

46 Jan Harm Huibers, schoemaker 2

46 Jan Harm Huiberts, schoemaker 2

46 Jan Harms wed., schoemaker 2

46 Joest Huiberts, schoemaker 2

46 Joest Huiberts, schoenmaker 2

 

 

 

 

 

 

 

47 nw: Pieter Tonnis, meier van dom. Hemsingh
1745: wed. Pieter Tonnis

 

Albert Hindricks gortemaecker 2

Albert Hindricks doet gortmaecken en oock besembinden 2

47 Pieter Tonnijs 1

47? Hinderik Stienbargen wed. 1

47? Steven Frischers 1

 

45 Frerik Engberts, wever 2

45 Frerik Engberts, wever 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 Hr. D. Hemsink 2

44 Hr. D. Hemsink 3

J. Kuiter 1

44 Anna Buirema, soldatenwed. -

[43] Anna Teijlinga 28 naaister W

B. Mensing, doende het boekweiten
malen 1

[43] Bartelt Mensing grutter 2k

Albert Hindriks

44 Albert Hindriks Bakker

Albert Bakker E377

44 Albert Hindriks Bakker 1756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 Hindrik Jans 1

[44] Hindrik Jans Cregel 45 arb H 1k

Frerik Engberts, wever 2

[44] Koop Geerts Kregel 3k

wed. Freerk Kornelis zie 87

45 Hindrik Weitering

wed. Freerk Cornelis Zuidveld E423

45 Johannes Bernardus Tietema 1754

 

44? Wolter Ebbenge 3

Jan Willems 1

Arent Berens doet kleremaecken 2

 

 

 

 

 

 

[45] Joest Huiberts 56 schoemaker H 4k Jan Huiberts 19 zoon

Frisger Berents, kleermaker 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roelef Roelfs 1

 

Jan Geerts 1

Harm Jans Resing, wever 2

 

[46] Frerik Engberts 47 wever H 3k

Joest Huiberts, schoemaker 2

[45] Joost Huibers schoemaker 4k

Joost Huiberts

46 wed. Joest Hubers, Annegje

Hendrik Joosten Habers E426

46 Hendrik Joost Huiberts 1786

50 nw: Roelef Barels

 

 

 

50 Roelof Barelts, timmerman 2

 

 

47? Geert Jacobs 1

47? Geert Jacobs 1

47 Roelef Huising 1

[47] Janke Geerts 45 arbster W 3k

 

[46] Fridsger Berends kleermaker 4k

Mr. P. Gasinjet

47 Teijs Jans Brink

G.C.F. Gasinjet E375

47 Hindrik Roelfs Kemkers 1788

38 nw: Engbert snider

 

 

 

38 Engbert Berents, snijder 2

38 Engbert Berents, kleermaker 2

50? Jan Coobs 1

(zie onder)

(zie onder)

48 Roelof Jans Gerrits 1

[48] Roelof Jans Gerrits 48 stoelmaker H

Roelof Jans Gerrits 1

[47] Roelf Jans Gerrits stoeldrajer

Roelf Jans Gerrits

48 Alberd Stevens Brink

Harm Bening E766

48 Harm Willems Bening 1791

37 nw: Pieter Bodenkamp

 

 

 

37 Pieter Bodencamp, wever 2

37 Pieter Bodenkamp, wever 2

 

 

(zie onder)

49 Jannes Lamberts, kleermaker 2

[49] Jannes Lamberts 34 boer H 3k

Wicher Eitens 1

[48] Wicher Eitens 2k

Wigger Eitens

49 Hindrik Meijer

Hendrik Alberts Bakker E761

49 Hindrik Alberts Meijer 1761

55 Willem Gerrijds nu wed. Jan Gerrijds

 

 

 

55 Jan Gerrijts wed. en soon, kuiper 3

55 Frischer Jansen, kuiper 2

55 Hinderik Costers, kleermaker 2

55 Hinderik Costers, kleermaker 2

55 Hinderik Costers, kleermaker 2

(zie onder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Frischer Jans wed. 1

 

 

51 Hindrik Buiring 1

[50] Hindrik Buiringe 35 arb 3k
Roeltien Wessels 68 arbster W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harm Bijmholt 1

 

 

50 Jan Alberts 1

[51] Jan Alberts 57 arb H
Albert Jans 22 zoon

Jan Alberts 1

[49] Jan Alberts boer 1k 1kk

Jan Alberts

50 Jan Alberd Eilander

Albert Jans Eilander E371

50 Albert Jans Eilander 1777

56 nw: Wessel Jansen, eig. mevr. Mensinga

 

 

 

56 Wessel Jansen 2

Geert Guilkers 1

56 Jan Schuilinge 2

56 Berent Hinderiks 1

56 Tiebbe Reinders 1

 

 

Hindrik Buiring 1

[50] Hindrik Buiring 6k

Hindrik Buringe

51 Hindrik Boeringe

 

51 Hindrik Allerts Buiring 1764

57 nw: Jan Abeen, meier van Jan Lunsche k

 

 

 

57 Jan Abeen, decker 1

55a Jan Doedens, met een springhengst 2

 

60 Jan Jannes 2

60 Jan Jannes 2

(zie onder)

 

 

[51] Hindrik Kosters W kleermaker 1k 1kk
Jan Hindriks kl.m.

Hindrik Arents Kosters

52 Jan Hindriks Kosters

Cornelis Ottens (z.v. Trientien Hindriks Kosters) E752

52 Jan Hindriks Kosters 1767

 

 

 

 

 

 

63 Warmelt Remmelts 2

63 Roelof Jans 2

63 Geerd Hanses 2

(zie onder)

 

 

 

 

 

 

 

62 nw: Roelef Engbers, meier van juffr. Willinge

 

 

 

62 Roelof Engberts 1

62 Roelef Engberts 2

57 Jannes Jannes wed. 1

62 Berent Hinderiks 1

62 Berend Hinderiks 2

(zie onder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Jan Abeen wed. 1

 

 

57 Geert Hinderiks, timmerman 2

 

 

Jan Hindriks 1

[52] Jan Hindriks Krol kuiper 4k

Jan Hindriks Krol (Biemold)

53 Jan Hindriks Biemolt

wed. Jan Hindriks Krol (Biemold) E751

53 Roelof Berends Bathoorn 1791

 

 

 

 

 

 

 

61 Jan Coobs 1

61 Jan Coobs 1

 

 

 

 

 

 

 

53a Hindrik Jans Biemold 1794

60? nw: Jan Roelefs, meier van P. Boden­kamp
1745: Hinderk Jacobs soldaat, meier van Pieter Bodenkamp

 

 

 

60? Pieter Bodenkamps lege huis -

60? Engbert Willems 1

60 Jan Jannes 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53b Roelof Stevens Brink 1774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53c Grietje Harms Holtkamp 1771 (wed. J.H. Biemold)

 

 

 

 

 

 

Jan Geerts, zedul -

 

 

54 Cobe Jans 1

[52] Jantien Hindriks 69 W
Grietje Roelofs 39 arbster
Coobe Jans 37 arb H 3k

54 B. Antoni wed., zijnde de ovl. carspel soldaats vrouw, armoedig -

[53] Bareld Jans arb 1k

Jan Hindriks Krol

54 Fridsiger Berends de Rink (vermeld als 74)

wed. Jan Hindriks Krol E745

54 Reinder Jans Bezembinder 1762

 

 

 

 

 

 

 

Lambert Harms, schoelapper 1

(zie boven)

55 Hindrik Costers, kleer­maker 2

[53] Hindrik Costers 66 kleermaker H 3k
Jan Hindriks 33 kleermaker

55 Hindrik Costers, kleer­maker 2

 

 

55 Roelf Tjebbels Suurd

Jannes Ensing
E688

55 Freerkien Freerks Stroetinga 1785 (moet zijn Strootman x Roelf)

 

 

 

 

 

 

 

55a Hinderik Doens 1

55a Hinderik Doens 1

55a Hindrik Doens 1

[54] Hindrik Doens 61 arb H

Teijs Jans 1

[54] Bareld Arends 3k

Hindrik Doens

 

Jan Klasens Sinkgraven E737 en E738

55a Jan Klasens Sinkgraven 1784

 

 

 

 

 

 

 

 

(zie boven)

56 Tiebbel Reinders 1

[55] Tiebbel Reinders 58 arb H 2k
Reinder Tjebbels 16

Tiebbel Reinders 2

[55] Tjebbel Reinders boer 2k

Tjebbel Reinders

56 Tjebbel Reinders Suurd

Eite Alberts Eitens E691

56 Reinder Tjebbels Suurd 1782

nw: Jan Bonnes

 

 

 

54 Jan Bonnes, wever 2

54 Jan Bonnes, wever 2

54 Jan Bonnes 1

54 Pieter Hinderiks Bult, wever 2

54 Everd Jacobs 1

 

 

 

 

 

 

Hendrik Wiefering E695

56a Hendrik Wiefering 1764

nw: Hindrik Arens Bult

 

 

 

51 Hinderick Arents, wever 2

51 Hinderik Arents Bult, wever 2

51 Hinderik Arents Bult, wever (2)

51 Hinderik Arents 1

51 Egbert Ubels 1

 

 

 

 

 

 

 

 

nw: Arend Talens

 

 

 

51* Arent Talens 1

51*Berent Huisinge 1

51*Jan Geerts 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nw: Hindrik Steenbergen, meier van Pieter Jansen

 

 

 

49 Hinderick Steenbergen, zedul -

49 Gerrit Cramer, kleermaker 2

49 Gerrit Cramer, kleermaker 2

49 Geert Jans 1

49 Geerd Jans Guilker -

 

 

(zie onder)

[56a] Harm Egberts wed. 4k

Janna Lunsche

57 Alberd Arnoldus Birze

Geert Jans Rabbens E733

57 Albert Arnoldus Birze 1756

nw: Jan Gerrijds

 

 

 

48 Jan Gerrijts, timmerman 2

48 Jan Gerrits, timmerman 2

48 Jan Gerrits, timmerman 2

48 Jan Gerrits en zoon, stoeldrajer 2

48 Roelef Jans Gerrits 1

(zie boven)

 

 

[56b] Hindrik Lubbers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[0] Berent Bathoorn 37 kuiper H 3k

Berent Bathoorn 1

[57] Berent Harms arb 1k

Berend Harms Bathoorn

58 Hindrik Lammerts Beuving

Hendrik Lammers Beuving E698

58 Hindrik Lammerts Beuving 1783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 Roelf Stevens Brink

Jan Barelds Koops E829

59 Jan Barelds Koops 1783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geert Koops D348

59a Geert Jans Koops 1777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Jan Jannes 2

[56] Wijger Eitens 28 boer H 1k

Jannes Lamberts 1

[58] Jannes Lambers 4k

Jannes Lamberts

60 Gerard Willems Arkies

Gerard Willems Arkies E711

60 Gerard Willems Arkies 1771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 Martinus Lamberts 2

[57] Martinus Lamberts 50 boer H
Lambert Martinus 22 zoon

(zie onder)

[59] Jan Koops

oude Jan Koops

61 Koope Jans Koops

Reinder Kruims E732

61 Reinder Jans Kruims 1780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 Berent Hindriks 1

[58] Jan Jans Coobs 29 arb H 3k

Lucas Brink 1

[60] Lukas Brink 4k

Lukas Brink

62 Lucas Brink

Cornelis Hindriks Feringa E819

62 Kornelies Hendriks Feringa 1781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[0] Coobe Geerts 27 arb H 1k

57 Harm Egberts wed. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 Jan Coobs 1

[59] Jan Coobs 61 arb H

61 Jan Coobs 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Barelt Aalders 1

 

Martinus Lamberts 2

[61] Martinus Lambers wed. boerin 4k

.. Klasens, wed. Martinus Lamberts, ook 40

[63] wed. Martinus Lammers Martens, Fennegje

Klaas Martinus Venema E987

63 Klaas Martines Venema 1783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuider Middel kluft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 Fridsger Berents 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 Arend Homans nu dom. Hemsingh meier mons. de Beer en Fridsger Hinderks
1745: Jan Schuringe en Fridsger Berens meieren van dom. Hemsingh

Reijner Homans 3

(schulte Wolter Allerts, zie onder)

(schulte Wolter Allerts, zie onder)

64 chirurgijn de Beer, chirurgijn en nering 2

Juffr. Hemsink 2

Juffr. de wed. Ds. Hemsink 1

Juffr. wed. Doms. Hemsink 1

64 Hr. D. Hemsink 2

 

[60] Doms. B. T. Willinge 77 H
J.H. Willinge 27 adv

Mr. J. H. Willinge 2

[62] Abraham Alberts boer 1k 1wb

Berend Ensing ¼ (74)
Aldert Ebbinge ¼ (67)

64 Willem Burghgraaf

Albertus Burggraaf cs E462

64 Willem Burghgraaf 1769

65 Jan Willinge

Dubbelt Willinge 4

Heer Willinge 4

Gedeputeerde Dubb. Willinge ampt 5

Harmen Hindericks 1

Jan Jannes 1

Court Clasens, schoolmeester 1

A. Bolhuis, schoolmeester 1

Hinderik Hinderiks, schoolmeester 1

 

[61] Hindrik Hindriks 53 schoolmr H 6k

65 F. Bavinge 2

 

 

 

 

 

school

Albert Hendricks 1

Albert Berens Schoelmester 2

Albert Berens schoelmester 2

65 Juffr. Willinge 2 (Johanna Wolters wed. Lucas Willinge)

Juffr. Willinge 1

Juffr. de wed. Willinge 1

Capt. Diepenbruck 1

65 Mevrouw wed. Diepenbrug 1

Hr. Diepenbrugge 2

[62] L. van Diepenbrugge 39 boerebedrijf H 1k

Hindrik Hindriks, schoolmr. 1

[63] Fredrik Baving boer 3k 1wb

Frederikus Bavinge, ook 1/3 van 142

65 Hindrik Alberd Bakker
65 Bernardus Tietema
65 Jan Willems Spoelman

Jan Ensing Bz E455

65 Jan Berends Ensing 1778

66 Catarina Luinge nu Allert Luinge kinderen

66 Jan Schuirenge 1

66 Roeloff Luinge 4

66 Roeloff Luinge 3

66 Jan Allers, nering 2

66 Roelof Luinge, brouwer 3

66 Roelef Luinge, nering 3

66 Roelef Luinge, brouwer en nering 3

66 Allerd Luinge, brouwer en nering 3

66 Allerd Luinge, brouwer en nering 3

[63] Allert Luinge 51 castelain H 3k

Allert Luinge, herbergier 3

[64] Aldert Luinge bierbrouwer 2k 2wb

Allert Luinge

66 Alderd Luinge
Arend Ottens Kosters

wed. Allert Luinge E451

66 Jantien Ebbinge 1754

67 Derk Engbers nw (1745 Hans Blokbergen)

 

 

 

67 Derck Engbers wed. en lege huis, backer en nering 2

68 Jan Rolstra, bakker 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Zara de Beer, woond alleen bij Derk Engebers wed. in de kamer 1

67 Hinderik Huiberts, schoemaker 2

67 Hinderik Huiberts, schoemaker 2

Hinderik Huiberts, schoemaker 2

67 Jan Huiberts, schoemaker 2

Albert Jacobs, schoenmaker 2

[64] Albert Polling 42 schoemaker H 7k
Jan Huiberts 41 schoemaker

Albert Polling, schoemaker 2

[65] Albert Pollinge schoemaker 5k

Albert Pollinge en kinderen

67 Hindrik Hubers

Bernardus Tietema E446

67 Bernardus Tietema 1789

68 Derk Heinens nu Sinninge meier Bareld Hoebers
1745: Lambert Harmens meier van A. Hindriks

68 Jan Heines 3

68 Jan Heijnes 2

68 Jan Heijnes 2

68
Barelt Hoebers, wever, dog de steden door de diaconen voor hem gekogt 2

 

 

 

 

Hindrik Hindriks, schoolmr. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Martien Staels 4

67 Martien Staels 4

 

 

68 Hinderik Alberts, bakker 2

Hinderik Alberts, bakker 2

68 Hinderik Alberts, bakker 3

Jan Hindriks, bakker 2

[65] Jan Hindriks 40 bakker H 1k

J. Hindriks, bakker 2

[66] Jan Hindriks bakker 1k 1wb

Jan Hindriks Bakker

68 Jan Hindriks Bakker

wed. Jan Hindriks Bakker E515

68 Margien Hindriks Ebbinge 1762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evert Jacobs wed. onder de Diaconie -

 

 

 

 

 

 

 

69 Jan Ebbinge nu Willem Tinge en consorten

69 Frerick Ebbenge 4

69 Frerick Ebbinge wed. 4

69 Frerick Ebbinge wed. 3

69 Willem Tinge cs., W. Tinge alleen won. 1

69 Jan Schuilinge 2

69 Bartelt Ebbinge 2

Bartelt Ebbinge 2

69 A. en J. Ebbinge 2

69 Steven Alberts wed. 2

[66] Allert Ebbinge 45 boer 3k

Allert Ebbinge 2

[67] Aldert Ebbinge boer 3k 3wb

Aldert Ebbinge, ook 68, 22, 1/4 van 62

69 Bartelt Mensing

Aldert Ebbinge (zoon van eerdere Aldert Ebbinge) E516

69 Aldert Allerts Ebbinge 1797

 

 

Berent Hindricks 1

Berent Hindricks nu leegh sijnde 1

Roelof Willems wed. , oude vrou alleen wonende 1

Geertijn Stevens 1

Berent van Delden 1

Gerardt Vowinkel, wever 2

70 Gerard Vowinkel, oud arm wever -

Berent Bathoorn 1

[67] Jan Reinders 34 arb H 1k

Jan Lamberts 1

[68] Kobe Stevens

Aldert Ebbinge

70 Derk Bareld Dekker

Aldert Ebbinge E520

70 Lambert Jans Bouwkamp 1791

71 1646 Grietien Gelmers, nu wed. Wolter Dries, in 1745 Hindrik en Frerik Wolters

71? Hendrick Jansen 3

Hindrick Jansen wed. 4

Hindrick Jansen wed. 3

71 Hinderick en Frerick Wolters 3

Hinderik Wolthers 3

Hinderik Wolthers wed. 4

Hindr. Wolthers wed. 4

71 Jacob Hoeks 3

Jacob Hoeks 2

[68] Jacob Hoeks 55 boer H 1k

Jacob Hoeks 2

[69] Jacob Hoeks W boer

 

71 Hindrik Vedder

Jacob Ates Holt E522

71 Jacob Atens Holt 1768

 

Berent Hendricks 1

Luitien Ottens 1

Luitien Ottens heeft oock eeneg kremerwaer te koop 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corneleis Clasen 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 Cornelis Schuiringe (nw)

Ides? Ottens 1

(Jan Schuiringe wed., zie eind)

72 Jan Schuiringe wed. daer de soon bij in woont doet schoelappen 1

72 Cornelius Schuiringe, schoemaker 2

Harm Schuiringe, schoemaker 2

Harm Schuiringe, schoemaker 2

Harm Schuiringe, schoemaker 2

72 Cornelis Schuiringe, schoe­maker 2

Cornelis Schuiringe, schoen­maker 2

[69] Cornelis Schuiringe 65 schoemaker H 3k
Roelof 22 zoon

Cornelis Schuiring, schoemaker 2

[70] Kornelis Schuiring schoemaker 1k 1wb

Kornelis Schuiringe

72 Roelf Schuring

Roelof Schuiring E308

72 Roelof Schuring 1777

73 Grete Jansen nu Lucas Conraads erfgenamen

Willem Reijners 1

Jan Berens doet weven 2

Jan Berens doet weven 2

73 Cornelius Jansen 2

73 Cornelis Jansen 2

Cornelis Jansen 2

Cornelis Jans en zoon, timmerman 3

73 Cornelis Jans en zoon 2

Jan Cornelis 2

[70] Jan Cornelis 53 boer H 2k

huis van Jan Cornelis erven 2

[71] Berend Ensing tapper 2k 1wb

kinderen Jan Kornelis 3/4
Wibbigje Jans 1/4

73 Cornelis Baving

wed. Cornelis Jans Baving E304

73 Jan Geerts Timmer 1778

74 Reinder Popkes, meier van Ebbink, nu Hr. Ketel en Willinge en de diaconije

 

75 Steven Hindricks snijder doet oock koopenschap 2

75 Steven Hindricks kleremaecker 2

74 Chistiaan Hindericks, wever 2

Christiaan Hinderiks, wever 2

Christiaen Hinderiks, wever 2

Arent Talens -

74 Berent van Delden, diaconie­kamer -

Jan Luigijs, onder de Diaconie -

 

 

 

 

 

 

 

(vervolg) 1745:
Reiner Popkes, nu Christiaan wever, meier van Mevrou Ketel en Willinge
en 2 diaconije kamers waar in wonen de klompemaker en Jan Warmels wed.

77 Conraedt Gerreis 2

77 Conraet Gerreits 3

77 Conraedt Gerreits 3

74 de kamer daar de klompemaker woont, sijnde de diaconiekamer en geen huire genietende 1

Willem Warmelts 1

Willem Warmelt 1

Hinderik Clasen, diaconiekamer -

Hinderik Claasen, diaconiekamer -

Willem Jans, onder de Diaconie -

[71] Albert Jans 40 arb H 3k
Luigijn Jans Cregel 51 arb H 6k
Harm Resing 53 wever 2k

diaconie­huis -

[72] Luigijn Jans Kregel arb 2k

(diaconie)

74 Harm Jans Rezingh

Diaconie E316 E317 E318

74 Koop Geerts Kregel 1771

 

78 Hendrick Besui 1

78 Hindrick Besuij snijder 2

78 Hindrick Besui 1

74 Jan Warmelts wed., zedul, ook een diaconie kamer -

Egbert Jans Clompmaker 1

Egbert Clomp 1

Roelef Warmolts, diaconiekamer -

Berend Huisings wed., diaconiekamer -

Jan Eefting, onder de Diaconie -

 

 

[73] Harm Resing arb

(diaconie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berent van Delden -

Roelef Warmelts, diaconiekamer -

Luigijn Jans -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieter Garbrants, in een kamer 1

Geert Jans, wed., diaconiekamer -

 

 

 

 

 

75 Johannes Bernardus Tietema

 

 

 

 

 

(zie boven)

75 Trijntien Stevens, nering 2

75 Wijtke? Blokberger, keutersche 1

75 Jan Rolstra, koekebakker 2

Jan Rolstra, bakker 1

Berend Antoni, carspel soldaat -

Berent Ensink, koopman 2

[72] Berend Ensing 43 Coopman H 3k

Berent Ensing, koopman 2

[74] Berend Ensing tevens bewoner en gebruiker van 71

Berend Ensing

74 Jan Jannes Eijinga

Jan Ensing Bzn en cs E309

75 Doe Ebbinge 1791

 

 

 

 

76 Andries Geers, zedul diaconie huis -

Andries Geerts, zedul -

Andries Geerts wed. -

Harm Jans -

Harm Jans, diaconiekamer -

Harm Resing, onder de Diaconie -

 

diaconie woning -

[75] Harm Andries alumnus

(diaconie)

76 wed. Jan Been, Jaapkje
76 Teijs Geerts Dekker

Diaconie E310 E311

76 Jacobje Hindriks Enting 1770

 

 

 

 

 

Jannes Lamberts wed., zedul -

Jannes Lamberts wed. -

Andries Geerts wed. -

Jan Willems, diaconiekamer -

Jan Roelofs Abeen -

[73] Jan Roelofs Abeen 46 arb H 7k

 

[76] Hindrik Jans arb 2k

(diaconie)

- wed. Hindrik Jetzes, Geertje
- wed. Geert Jans Ensink, Geertruida

 

 

Gerrijd Hinderiks nu Albertijn en Margijn Conraads, meier Hind. Hinderiks

 

 

 

77 Albertijn en Margijn Conraats lege huis -

77 Margijn Conraats 1

Margijn Conraets 1

77 F. Gelmers, keuterie 1

Jannes Reinders, timmerman 2

J. Tietema, koopman 2

[74] J. B. Tietema 44 coopman H 5k

J.B. Tietema, koopman 2

[77] Hindrik Hindriks schoolmr. 5k

Kosterij

77 Hindrik Hindriks Hulsebos

Hendrikus Hulzebosch E312

77 Jan Klasens Gelling 1797

 

 

 

 

78 Casper Berents wed., nering 2

Jurrien Eikens Serjant 1

Jurrien Eikens 1

78 Athe Siabbes, schipper 2

78 Athe Siabbes, schipper 1

Athe Sjabes, schipper 1

 

Hindrik Bouwkamp, arm -

[78] Jakob Ates koopman 2k

Jakob Ates

78 Jacob Ates Holt

Jacob Ates Holt E323

78 Hinderikus Hindriks Hulsebosch 1793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margijn Jans kamer ledig -

Geert Jans 1

Geertje Stevens, kamertje 1

Jacob Buirema wed., soldaten wed. -

Berent Huising wed., onder de Diaconie -

 

 

[79] Annigje Boukamp naaister

Ate Sjabbes en kinderen

79 Jan Gerrits Alving

 

79 Hindrik Hindriks Hulsebosch 1744

80 Jonge Jan Land nu Ketel en Willinge

Harmen Landt 1

Jan Allers 2

Jan Allers 2

80 Hinderick Jansen wed. 1,
Hinderick Engbers wed. 1,
Klaas Alberts wed. zedul -,

Jan Ensink, stoker 2

Pieter Wilkes wed. 1

Stijntje Willems, kamertje -

 

Jan Ottens, smit 2

[75] Berent Antoni 68 carspel soldaat H 3k
Nicolaas Axt 27 kleermaker
Janna Meinders 62 arbster W
Annigje Stevens 54 arbster W

Het Clooster
Albert Jans 1

[80a] Roelof Luigies arb 1k
[80b] Wolter Jans 1k

wed. Freerk Kornelis zie 87

80 Hindrik Lammers
80 Grietje Boukamp
 

wed. Freerk Cornelis Zuidveld E324

80 Jan Bareld Aalders 1760

 

Roelof Dries timmerman 2

Jan Hindricks 1

 

80 Jan Lucas wed. 1,
ieder in een kamertjen alleen wonende onder een dak

 

Harm Jans, wever 2

Jan Willems 1

Hinderik Cristiaans, wever 2

Hindrik Christiaans, wever 2

[76] Hindrik Cristiaans 57 wever H 4k
Geert Jans 40 arb H 3k
Hindrik Meijer 38 timmerman H

Jan Jans 1

[81a] Frerik Engberts wever 4k
[81b] Janna Meints wed. arbster

wed. Freerk Kornelis zie 87

80 wed. Jan Ebbinge, Willemtje (Barelds Dekker?)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Hinderiks wed. -

Harm Bijmholt, kamertje 1

 

 

 

 

 

 

80 Freerk Engbers

 

 

Bareld Land nu Jan Ebbinge

81 Roelof Landt 2

81 Bartolt Ebbinge 2

81 Bartolt Ebbinge 2

81 Jan Ebbinge 3

81 Jan Ebbinge 3

Bartelt Ebbinge 2

Bartelt Ebbinge 2

81 Bartelt Ebbinge 2

Bartelt Ebbinge 2

[77] Bartelt Ebbinge 70 oudboer H
Derk Cristiaans 53 boer H 1k

Albert Jans 2

[82] J.B. Tietema winkelier pakdrager 6k

Reinder Luinge, zie 143

81 Jan Harm Kruims
81 Roelf Jans Been

Reinder Luinge E325

81 Albert Jans Engberts 1784

82 Hemmerik Roelefs nu Albertijn en Margijn Conraads, Jannes Remmels, Lambert Eleveld

82 Hemrick Roelofs 3

(1692:) Jan Besui soldaet is nae t velt
sijn vrouw woont in de kaemer

Jan Besuis vrouwe woont in een kamer 1

82 Egbert Tjebels wed. 1

Berent Berents, nering 2

Popke Martinus, nering 2

Geert Everts, nering 2

82 Berend Ensink, nering 2

Roelof Luinge, koopman 2

[78] Roelof Luinge 39 coopman 4k

Claas Cruims, koopman 2

[83] Klaas Kruims winkelier 2k 1wb

Popke Martinus, zie 93

82 Joest Wessels
82 Klaas Kruims

Roelof Popkes Mulder E441

82 Klaas Kruims 1778

 

 

 

 

82 Soldaats woning, carspel soldaat -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Hendrick Staels 2

 

 

82 Lambert Elevelt, gortemaker en nering 2

Lambert Eleveld, grutter 3

Gerrit Elevelts wed. 1

Barelt Barelts, bakker 2

82 Bareld Barelds, bakker 3

Frerik Hindriks, bakker 2

[79] Frerik Hindriks 35 bakker H 2k

Jan Huiberts, bakker 2

[84] Jan Huiberts roggenbrood bakker 1k

Popke Martinus, zie 93

82 wed. Jan Hubers. Geesje

Jan Luinge, bakker E439

 

 

Jan Besuis weduwe Wijtse 2

 

 

 

Roelef Remmelts 1

 

Barelt Hinderiks, in de uitkubbinge -

 

 

 

wed. Jan Buirma 1

[85] Jan Buirma wed. renteniersche

Popke Martinus, zie 93

82 Roelf IJtjes Eikema

 

 

83 Jantijn de wed. Jacob Evers (1742)

Anne Staels 1

 

 

83 Wolter Luinge vrou 1

83 Barelt Hinderiks, koopman 2

Barelt Hinderiks 1

Cemp Meinders, schoemaker en nering 2

83 Cemp Meinders, schoemaker en nering 2

Kemp Meinders, koopman 2

[80] Cemp Meinders 67 schoemaker H
Jan Harm Claasen 41 schoemaker H 4k

Cemp Meinders wed., schoemakerij 2

[86a] Jan Harm Klazens schoemaker 6k

86 Harm Klasen

83 wed. Jan Harm Kruims, Lookje (Lookien Kemps)
83 Alberd Jans Talens

Klaas Kruims, winkelier  E434

83 Geert Ottens Kosters 1792

85 Jan Staals nu de Hr van Peise meier Willem Berens

 

 

 

85 Willem Berents wed., nering 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83a Reint Jacobs Vos 1781

86 Jan Allershof nu de heer van Peise, meier J. Tomas

86 Albert Allershof 4

 

86 D’Schults ampt 5

86 Jan Thomas 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bij hem in de kamer Geert Arents wed. 1

 

 

 

Stijntje Willems 1

Stijntje Willems, keutersche 1

 

 

 

 

 

 

 

(84)

 

 

 

de Hoogwelgeb. Heer Conings erfgen, de havesaat 1

Heer Conink 2

De Heer ter Peijse, ampt 3

Hindr. Talens wed., wonende pro Deo in een kamer an ’t huis ter Peise -

84 Mevrouw van Peijze 2

Mevrouw Douairiere de Coninck 2

[81] de Graaf van Hirum 45 H 3k

Scholtus J. Willinge, ampt 2

[86b] Geert Kemkers timmerman 1k 1wb

86 Geert Kemkes

84 Geert Kemkes

Geert Kemkers E363
(Huis te Peize)

84 Geert Kemkers 1772

87 Steven Ebbinge nu de Oud Heer Major L. Ketel (zie onder)

87 Steven Ebbenge 4

87 Steven Ebbinge wed. 4

87 Steven Ebbinge wed. 4

Berent de jode wonend in t schathuis vrijgesel, somtijds doende t slagten -

Hinderik Talens 1

Hinderik Talens 1

Mevrouw Douariere Conink 2

 

 

 

 

 

 

 

 

84a Wolter Hulsebosch 1787

 

 

82 Hemrick Roelofs wed. 3

82 Roeloff Hemricks 3 (ook in 1692 en 1695)

 

85 Roelef Luinge, brouwer 3

Lambertus de Weerdt, nering 2

Lambert de Weerts wed., nering 2

85 Frerik Cornelis, nering 2

Frerik Cornelis, koopman 2

[82] Frerik Cornelis 63 coopman H 3k

F. Cornelis, koopman 2

[87] F. Kornelis wed. tapster 3k 1wb

Lammigje Klaasens wed. Freerk Kornelis (ook 44, 80, 81)

85 wed. Freerk Cornelis Zuideveld

wed. Freerk Cornelis Zuidveld E331

85 Lammegien Klasens 1754

 

 

83 Barelt Hindricks schipper 2

83 Barelt Hindricks schipper 2

 

 

Jan Huiberts wed., nering 2

86 Frischer Jans 1

Frischer Jans 1

Frisger Jans 1

[83] Hindrik Alberts 71
Harm Jans 33 arb H 3k

F. Hindriks, bakker 2

[88] Fredrik Hindriks bakker 5k

Freerk Hindriks

86 Freerk Hindrik Bakker

E335

86 Freerk Hindriks Bakker 1763

 

 

85 Frerick Jansen doet stellemaecken en koopenschap 2

85 Frerick Jansen doet stellemaecken en koopenschap 2

 

 

 

Heere Pieters, kuiper 2

de kamer ledig -

Geert Guilkes wed., onder de Diaconie -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 D’Schultus 4

 

 

 

 

 

 

Steven Jans wed. -

 

 

 

 

 

 

 

87 Steven Ebbinge nu de Oud Heer Major L. Ketel (zie boven)

 

 

 

87 Majoor Ketels wed. 2

87 Mevrou Ketel 3

87 Dr. P. Ketel en susters 2
als advocaat 1

Schultes Ketel (4 peerden), halve plaatse en ampt 3

87 de Schultes Ketel 4, ampt 4

Scholtus Keetel, ampt 3

[84] P. Keetel 76 scholtus van Eelde

Scholtus P. Keetel, ampt 3

[89] P. Ketel oud schultes 1wb

oud schults P. Ketel

87 Berent Ensink

Jannes Ensing Bzn E330

87 Jannes Ensing 1780

88 Oude Wolter Dries nu Barteld Schuringe weduwe
1745: Hindrik Roelofs en voorkind

88 Bartolt Schuirenge weduwe Corneleisjen 2

88 Barelt Schuiringe 1

88 Barelt Schuiringe 2

88 Bartelt Schuiringe wed. 1

89 Derk Hinderiks 1

88 Hinderik Roelfs wed. 1

Roelef Frischers 1

88 Roelef Frischers 1

Roelof Fridsgers 1

[85] Roelof Fritgers 55 arb H
Jacob Barelts 30 dekker H 1k
einde Zuidersche middelkluft

Roelof Frisgers 1

[90] Jakob Barelds dekker 1k

Bartelt Mensing

88 Jacob Barelds Koops

Koenraad Ebbinge E338

88 Koenraad Ebbinge 1786

89 1745: Derk Hindriks, eig. Roelof Schuringe wed.,  staande op Barteld Schuringe en broeder

90 Jan Schuirenge Haenge 4

90 Jan Schuiringe Haenge 4

90 Jan Schuiringe Haenge is mede Ette 5

89 Derck Hindericks 1

88 Hinderik Roelfs wed. 1

89 Derk Hinderiks 1

89 A. Lunsche, huis ledig -

Jantien Ties wed. 1

Tjam van Horens wed. 1

[86] Grietien Alberts 67 W

Coobe Geerts 1

[91] Engbert Jans arb

Steven Ebbinge, ook 124, zie 102

89 Steven Ebbinge

Steven Ebbinge E297

89 Steven Ebbinge 1753

90 Roelof Schuringe of Haange nu Roelof Schuringe weduwe

89 Barelt Schuirenge neije buir 3

89 Barelt Schuiringe Neibuir 4

89 Barelt Schuiringe Neibuir 3

90 Roelof Schuiringe wed. 4

Wilke Pieters 2

A. Lunsche 3

90 Albert Lunsche 3

Albert Lunsche 3

wed. A. Lunsche 3

[87] Johanna Bolhuis 57 boerin W
Roelof 37 Jacob 25 Albert 23 Lunsche zoons

Jacob Lunsche 2

[92] Jakob Lunsche boer 2k 1wb

Jakob Lunsche

90 Jeremias van Diepenbrug
90 Jacob Lunsche

Jacob Lunsche E160

90 Jacob Lunsche 1773

 

106 Barelt Schuirenge 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 Barelt Ebbenge 3

108 Barelt Ebbinge 3

108 Barelt Ebbinge 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendrick Jansen 2

107 Jan Scherhooren doet gortemaecken heeft twee peerden 2

107 Jan Scherhoorn doet gortemaecken 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 Joncker Justus d’Coninck 2

84 Joncker Justus d’Coninck 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonge Hindrick 1

Jonge Hindrik ruiter naet velt sijnde doch soo gesegt? moet doodt wesende de vrouw woont in een kamertien 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindrick Hindricks 1

Hindrick Hindricks doet gortemaecken 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem Jansen 2

Willem Jansen 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jochum Reijsiger 1

Jochum Reijsiger ruiter is te veldt sijn vrouw woont op een keuterstede 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 Jan Peters wed. int moelenstuck 2

91 D’Muller Aerjaen 2

91 Arijaan Mullenaer 2

Martinus Engbers, mulder 2

Martinus Engberts 2

Jan Willems, molenaar 2

91 Popke Martinus, molenaar 1

Popke Martinus, molenaar nering 3

Popke Martinus, molenaar 3

[88] Popke Martinus 65 molenaar H 2k Roelof Popkes 34 H 2k zoon

Popke Martinus, molenaar 3

[93] Popke Martinus W korenwind­molenaar 1k 4kk

Popke Martinus, ook 83, 84, 85, 94, 1/3 van 141

91 Roelf Popkes Mulder

Roelof Popkes Mulder E1062
(molen)

91 Roelof Popkens Mulder 1765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 niet gebruikt (molen)

 

92 niet gebruikt (molen)

nw: Mons. G. Hiddema, eig. Douariere de Coninck, 1745: Mons. G. Hiddema, te sam meieren van Mevr. van Mensinga, mede Pieter Wilkes

Jan Engbers 1

Hindrick Engberts schipper 2

Hindrick Engberts 1

93 Mons. Hiddema, chirurgijn 4

93 Hiddema 4

93 Gerrit Hiddema 3

93 Evert Geerts Kelder wel 4 peerden zijnde een peerdekoper dog geen halve plaatse 2

93 Harm Lamberts 2

93 Harm Lamberts 2

[89] Harm Lamberts 57 boer H

Jan Cruims 2

[94] Jan Kruims W boer 6k

Popke Martinus

93 Geert Koops

Roelof Popkes Mulder E1074

93 Willem Luinge 1795

nw: Pieter Wilkes, eig. Douariere de Coninck

 

(Jan Peters, Roelofje Peters en wed. Jan Schuiringe aan het eind bijgeschreven)

Roelofjen Peters 1

94 Pieter Wilkes 2

94 Jan Remmelts 2

94 Roelef Jans Remmels 2

Roelef Jans 2

Joest Harms 2

Barelt Derks 1

[90] Barelt Derks 57 dekker H 2k

Engbert Willems 1

[95] Geert J. Koops arb 1k

Roelof Lunsche

94 Hindrik Jans Been

Roelof Lunsche E1091

94 Jan Jannes Eisinga 1785

 

 

 

Jan Peters 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roelof Eitens 2

[96] Roelof Eitens O boer en Albert Eitens koopman 3k

Roelof en Albert Eitens

95 Albert Eitens
96 Roelf Eitens

Albert Eitens E915

95 Albert Eitens 1769

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steven Thijs -

[91] Steven Thijs 56 arb H 6k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d Schults Willinge, ampt 3
(nw in 1763)

97 Schultes J. Willinge (4 peerden), geen halve plaats en ampt 3

de Schults Willinge, ampt 3

wed. wijlen de Hr. Scholtus J. Willinge 3

[92] H. J. Rijpma 63 W
J. Willinge 30 scholtus van Peijze

Wed. Scholtus Willinge 2

[97] J. Willinge wed. renteniersche

H.J. Rijpema, wed. J. Willinge, ook 29, 30, 104, 139, 141, 145

96 leeg formulier

Jan Frima E1117 en E1118

96 Jan Frima 1786

 

 

 

 

Engbert Willems 1

Jan Warners 1

Jan Warmelts -

Jan Warmelts -

Doede Ebbinge, diaconiehuisje 1

 

 

diaconie woning -

 

 

 

diaconie E865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harm Lamberts 1

[98] Harm Lambers koopman

Harm Lamberts

97 Harm Lambers

wed. Roelf Eitens E862

97 Roelof Eitens 1777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[93] Albert Luinge 41 timmerman H 1k

Albert Luinge, timmerman 2

[99] Albert Luinge timmerman 1k

Albert Luinge

98 Alberd Luinge

Albert Luinge E796

98 Albert Luinge 1757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 Willem Engberts 1

 

 

 

 

99 Roelf Luinge

Roelof Luinge E793

98a Roelof Luinge 1786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 Albert Luinge, timmerman 2

 

 

 

 

 

 

99 Jacob Barelds Koops 1780

 

 

 

 

Willem Engbers 1

Willem Engberts 1

Berent Hinderiks 1

Willem Engberts 1

100 Willem Engberts 1

 

[94] Willem Engberts 60 arb H

Willem Engberts 1

[100] Willem Engbers arb 1k 1kk

Kornelis Bolhuis te Haren

100 Tiemen Wekema

 

100 Jacob Luitjes Kregel 1786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[101] Steven Teis arb 3k

(diaconie?)

 

 

 

101 Jan Engbers nu Bareld Conraads wed.

? Jansen 2

101 Jan Schuiringe Haenge
bij krackiel daer hij eenich bedrijff met peerden en biesten in doet sonder daer in te woonen 2

101 Jan Schuiringe huis bij krackiel wordt niet bewoont
doet int achterhuis en schuire eenig bedrijff met peerden en beesten 1

101 Barelt Conraats wed. 4

101 Barelt Conraats wed. 3

101 Conraet Barelts 4

101 Conraed Barelts 4

101 Conraad Barelts wed. 2

103 Jan Clasen Cruims 1

[95] Steven Ebbinge 45 boer H 7k
Trientje Ebbinge 79 W

Steven Ebbinge 2

[102] Steven Ebbinge boer 7k 1wb

Trijntien Ebbinge, wed. Konraad Barelts, ook 133

101 Roelf Lunsche

Roelof Lunsche E1155

101 Roelof Lunsche 1762

 

Hendrick Luitiens 1

Tonneis Peters timmerman 2

Tonneis Peters timmerman 2

Hinderick Egbers 1

Hinderik Egberts 2

Claas Cruims 1

Jan Hagenouw, schipper 1

102 Jan Hagenouw 1

102 Jan Hagenouw 1

[96] Jan Cruims 47 schipper H 8k
Claas Jans 20 zoon

Jan Hagenouw 1

[103] Hindrik Harms schipper koopman 3k 1wb

Hindrik Harms

102 Hindrik Harm Hagenouw

Hendrik Harms Hagenaux E1150

102 Hendrik Harms Hagenauw 1767

 

 

 

 

 

 

 

 

103 Jan Cruims 1

101 Steven Ebbinge 2

[97] Jan Hagenouw 66 schipper H
Hindrik Harms 32 schipper H

Jan Cruims 1

[104] Jan Kruims schipper 3k

wed. J. Willinge zie 97

103 Geert Jans Stroetinga

Jan Frima E1141

103 Arend Jans Ottens 1787

104 Jan Jansen kuiper van Buningh nu (1745) Jan Ebbinge en Roelef  Luinge kinderen  meier Jan Tonnijs

Jan Winters 1

Jan Winters schipper 2

Jan Winters schipper 2

104 Jan Tonnijs, timmerman 2

Jan Ottens 1

Jan Luinge 1

Jan Luinge 2

104 Jan Luinge 3

Jan Luinge 2

[98] Arnoldus Alberts, Albert en Douwe Arnoldus,
willen ouderdom niet zeggen "zoek maar in voorgaande lijst"

Roelof Luinge 2

[105] Roelof Luinge boer 7k

Roelof, Willem en Aaltje Luinge, ook 114

104 wed. Roelf Luinge, Annegje Abels

Erven Roelof Luinge cs E1157

104 Annechien Abels 1763

 

Jan Raemaeker 2

Jan Ramaeckers wed. doet stellemaecken en heeft twee paarden ¾ 2

Jan Ramaeckers doet stellemaecken door de swager 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wed. Jan Kruims, Gezien Reinders

 

 

105 nw: wed. Roelof Roelofs, 1745: Jan Roelefs

 

 

 

105 Roelof Roelofs wed. 1

Evert Jacobs 1

105 Jan Roelfs 1

105 Jan Roelefs 1

Michiel Weekema 1

Harm Geerts, stoeldrajer 2

[99] Harm Geerts 34 stoelmaker H 3k

Gerard Willems 1

[106] Teis Jans

wed. H. Mensing

105 Jannes Jans Talens

Hindrik Pieters Wilkens, Winde
E1164

105 Derk Barelds Dekker 1779

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wed. Roelf Huising, Aaltje

 

 

106 Albert Schuringe nu Hinderk Mensinge

(Bareld Schuiringe zie boven)

106 Jonge Barelt Schuiringe 4

106 Jonge Barelt Schuiringe 3

106 Hinderick Mensinge, brouwer en herbergier 2

Hinderik Mensinge, brouwer 2

Hinderik Mensink, nering 2

H. Mensink, brouwer en nering 2

106 H. Mensinks wed., brouwer en nering 2

H. Mensink, brouwer en nering 3

[100] H. Mensing 56 castelein H 4k
Bartelt 21 Hindrik 19 boerezoons

H. Mensing wed., nering 3

[107] H. Mensing wed. bierbrouwersche 3k 2wb

Hilligje Ebbinge, wed. H. Mensing, ook 106, 132 en 1/8 van 33

106 wed. Harmannus Mensing, Hillegje

wed. Hermannus Mensing E1170

106 Arend Kosters 1795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 Hindrik Scheer-horen, nu Wittenbroek

 

(Jan Scheerhoren zie boven)

 

107 Hinderick Wittenbroek, gortemaker 3

Jan Ensinge, ledige woning -

Jan Ensink, stoker 3

Jan Ensink, jeneverstooker en nering 3

107 Jan Ensink, geneverstooker nering 3

Jan Ensink, stoker 3

[101] Jan Ensing 71 jeneverstooker
Jannes Ensing 41 zoon H 3k
Jannes Ensing 19 coopmanszoon (B)

Jannes Ensing, jenever­stoker 3

[108] Jannes Ensing brander 4k

Jannes Ensing 1/6
Berend Ensing 1/3
Egbert Ensing tot Roden 1/3

107 Jannes Ensink

Jannes Ensink E787
(Oude Velddijk)

107 Jannes Ensing 1757

108/109 Henderik Willens meier van Bareld Ebbinge nu Jan Coobs en Coob Jansen

 

(Bareld Ebbinge zie boven)

 

108 Coob Jansen, snijder 2

Cobe Jans, kleermaker 2

Cobe Jansen, kleermaker 3

Coobe Jansen, kleermaker 3

108 Coob Jansen 2

Cobe Jans 2

[102] Coobe Jans 86 oudkleermaker
Barelt Coobs 51 voerman H 5k

Barelt Coobs, voerman 2

[109] Bareld Koops boer 2k

Bareld Koops

108 Johannes Klazens Sinkgraven
108 Barelt Koops

Jannes Klasen Sinkgraven E785

108 Bareld Koops 1745

 

 

 

 

109 Jan Coobs, snijder 2

Jan Coobs wed. 1

109 Evert Jacobs 1

109 Evert Jacobs 1

109 ledige kamer -

Jan Frisgers -

[103] Jan Harms 45 wever H 2k

Jan Harms, wever 2

[110] Jan Harms wever 4k

Jannes Ensing 1/6
Berend Ensing 1/3
Egbert Ensing tot Roden 1/5

109 wed. Jan Harms Hagenouw, Jantje

Jannes Ensink E780

109 Lambert Hindriks Lammerts 1794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wed. Willem Luinge E770

1850: 110 Willem Luinge (nw na 1823)

 

Huibert Jansen 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[111] Hindrik Jakobs Smit arb 2k

Hindrik Jakobs Smit

110 Hindrik Jacobs Smit

Hendrik L. Lammerts
E767

110 Hindrik Lamberts Lammerts 1765

111 nw: Koene Egbers, meier van de Heer van Peise, 1745: Willem Tinge, meier van Mevr. Van Mensinga erven

Roelof Jansen 2

 

Hindrick Barels ruiter is te veldt sijn vrouw woont op een keuterstede 1

111 Coene Egbers 1

Lambert Harms, schoemaker 2

Wolther Wolthers, timmerman 2

Berent Antoni, carspel soldaet -

111 Hans Blokberger 1

Wijtke Blokberger, onder de Diaconie -

[104] Steven Fritgers 61 arb H

Steven Frisgers 1

[112] Steven Fridsgers

Johannes Benardus Tietema

111 Alberd Jans Engberts
111 leeg

Hendrik Huberts
E355

111 Hindrik Huberts 1784

 

Warmelt Staels 1

Joncker Hindrick schipper 2

Joncker Hindrick schipper 2

111 de lege kamer -

Barelt Hoeberts, wever 2

Hans Blokberger 1

Hans Blokberger, in een kamer -

111 Trijntje Willems, kamer 1

 

[105] Jan Kuiper 36 weversknegt H

 

 

 

 

 

 

112 Mest. Hinderiks, sal misschien wesen Swier Hinderiks, meier van de Heer van Peise
1745: idem, lege woninge daar Swier gewoond heeft.

Giert Roelofs weduwe Jantien 1

 

Jan Willems t huis leegh sijnde 1

Swier Hindericks 1

Claas Cruims 1

Roelf Doens 1

112 Steven Frischers 1

Steven Frischers 1

Steven Frisgers 1

[106] Jan Ottens 45 smit H 5k

Jan Ottens, smit 2

[113] Jan Ottens smid 5k

Jan Ottens

112 Jan Ottens

Jan Ottens E352

112 Jan Arends Ottens 1756

Mest. Hinderiks nu Willem Warmelts, meier van R. Luinge kinderen

 

 

 

Claas Hindericks 1

Geert Jans 1

113 Jan Luinge, huis ledig -

113 Jan Harms, schoelapper 1

115 Lambert Harms, schoelapper 1

113 Jan Arents 1

[107] Hilligien Alberts 62 W
Jannes Jans 29 schipper

Jannes Jans 1

[114] Jannes Jans Arends schipper 4k

Roelof, Willem en Aaltje Luinge, zie 105

113 Arend Ottens

wed. Hendrik Freerks Bakker (Annechien Willems Luinge) E351
(Roderweg)

113 Jan Berends Gunster 1799

114 nw: Jan Schuringe, eig. de mulder Martinus Engbers

 

 

 

Jan Schuiringe 1

Wolther Wolthers, koopman 2

Berent Huising 1

Hindr. Jans Timmer 1

Hinderik Jans wed. 1

Jan Elevelt 1

[108] Aafien Elevelt 77 W
Jan Elevelt 47 arb H 2k

Geert Jans 1

[115] Geert Jans arb 4k

Berend Ensing

114 Oebel Egberts Beesema

Jan Ensing Bzn cs E348

114 Ubel Egberts Bezema 1782

115 nw: Berent Caspers

 

 

 

115 Berent Caspers, schoemaker 2

Berent Caspers, schoemaker 2

Berent Caspers, schoemaker 2

115 Berent Caspers wed., schoemaker 2

113 Jan Arents 1

Michiel Wiekema -

[109] Miggiel Wiekema 49 verver H 4k

M. Wiekema 1

[116] Miggiel Wiekema arb 3k

Migchiel Wiekema

115 Michiel van Lingen Wekema

Michiel Wekema E345
(Hoofdstraat)

115 Michiel van Lingen Wekema 1753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arend Wekema E343

115a Arend Wekema 1797

116 nw: Garbrant Pieters, 1745 wed.

 

 

 

116 Garbrant Pieters, schipper en nering 2

Garbrant Pieters wed. 1

Garbrant Pieters wed., nering 2

Garbrant Pieters wed., nering 2

Johannes Totema, marsdraager 1

J. Kuiter 1

[110] Jan Ebbinge 37 boekweitenmaalder H 2k

Jan Ebbinge 1

[117] Ate Sjabbes koopman 2k

Ate Sjabbes en kinderen

116 Ate Sjabbes Holt

Erven Ate Sabbes Holt E151

116 Sjabbe Atens Holt 1770

117 nw: Jacob Tiaards

 

117 Roeloff backer en heeft drie peerden doet oock ander nering 3
(in 1695 Roelof Jansen de Friese)

117 Roeloff Jansen backer doet nering van backen taffen (tevens) koopenschap en andere 4

117 Jacob Tjaarts, backer 3

Pieter Garbrants, grofgrootbakker 3

Pieter Grarbrants 2

Tiamme van Hoorn, gortemaker 1

117 Tiamme van Hoorn, doende het boekweitenmalen 1

J. Ebbinge, boekweitenmulder 2

[111] Alke (Athe) Tiabbes 67 schipper H 4k Jacob 27 Tjabbe 26 zoons

Athe Tiabbes, schipper 1

[118] Jan Ebbinge 2k

Jan Ebbinge sr., ook 7/8 van 37 (moet zijn 33)

117 Jan Ebbinge

Jan Ebbinge sr. kastelein E150

117 Jan Roelofs Ebbinge 1762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[0] Hindrik Coobs 34 arb H 1k

(zie onder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margijn Lunsche 1

[112] Margien Lunsche 73 vrijster

Margien Lunsche, w. in een kamer 1

[119] onbewoond

 

 

 

 

118 nw: Roelof Lunsche

 

 

 

118 Roelof Lunsche, Coster 1

Roelef Lunsche, koster 3

Roelf Lunsche 2

Roelef Lunsche 2

118 Hillegijn Lunsche 1

Eithe Roelofs erven 2

[113] Albert Eitens 29 boerebedrijf H
Roelof Eitens 32 boer

R. Lunsche en broer 2

[120] Roelof Lunsche O Albert Lunsche boeren 1k 1wb

Erven van Hilligien Lunsche

118 Alberd Lunsche

Albert Lunsche E1174
(Groningerweg wz)

118 Albert Lunsche 1775

119 nw: Willem Berens kinderen
1745: Arent Geers kuiper

 

Arent Geers 1

Arent Geers 1

119 Willem Berents kinderen huis wordende bewoond door Hinderk Geers Timmer 1

Arent Geerts wed. 1

Arent Geerts wed. en zoon, kuiper 2

Arent Geerts wed. 1

Michiel Fokkes 1

119 Roelof Carst, smit 2

[114] Roelof Carst 35 smit 3k

Roelof Carst, smit 2

[121] Roelof Kars smid 5k

 

119 Roelf Kars Karssens

Erven Ate Holt
E146

119 Jan Pieters Holman 1790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119a Hindrik Jans Hagenauw 1801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zie boven)

Hindrik Jans Coobs 1

[122] Engbert Willems 2k

E.W. Lubberts, pred. te Wehe

120 Engbert Willems Arkies

Erven Ate Holt
E143
(Groningerweg oz)

120 Jan Luitjes Kregel 1778

 

Noordeinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 Jonge Wolter Dries nu Gelmer Gelmers

Jonge Roelof Dries 3

Roeloff Dries 3

Roeloff Dries 3

121 Gelmer Gelmers 3

F. Gelmers 3

F. Gelmers en zoon de Ette B. Gelmers, ampt 5

F. Gelmers en zoon, en ’t ampt 5

121 Frerik Gelmers 4

Gelmer Gelmers 2

[115] Jan Luinge 29 boer H 1k

Jan Luinge 2

[123] Jan Luinge boer 3k 2wb

Jan Luinge

121 Jan Luinge

Jan Luinge E158

121 Jan Luinge 1770

122 in 1745 Frerik Luinge, meier van Reinder Wolters

 

123 Olde Jan Luinge 1

123 Olde Jan Luinge 1

122 Frerick Luinge, nering 2

122 Jan Luinge 1

Barelt Hoeberts, wever 2

Doe Ebbinge 1

122 Geerd Jans Jongman, word door de diaconie van Eelde ondersteund -

Geert Jans, word door de Diaconie van Eelde onderhouden -

[116] Barelt Claasen 59 arb H

Barelt Claasen 1

[124] Hindrik Lambers W arb 2k

Steven Ebbinge, ook 91, zie 102

122 Roelf Luchies Kregel

Steven Ebbinge E137 E138

122 Roelof Luitjes Kregel 1780

122/123 Steven Willems, meier van Ebbing Ebbinge nu Reinder Wolters

123 Willem Stevens 3

123 Albert Arens 2

123 Roeloff Warmels 2

123 Reinder Wolters 1

123 Reinder Wolthers wed. 1

Geert Guilker 1

Geert Jans, timmerman 2

Luigijn Jans 1

Hindrik Lamberts 1

[117] Hindrik Lamberts 35 arb 2k

Hindrik Lamberts 1

[125] Willem Jans arb 1k

Harm Wolters, zie 144

123 Koop Geerts Kregel

 

123 Harm Jan Hagenauw 1795

124* oude Jan Land nu Ott Spols of Cluvinge, meier R. Luigijs

124* Barber Spols 1

124* Peter Warmels 2

124* Warmelt Peters gebruick
woont in een drievierende huis daer de eijgenaars t land van hebben verhuirt off selfs gebruicken 1

124* Roelof Luigijs 2

124* Willem Jans Winde 2

 

 

124* Hinderik Bouwkamp 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124* Peter Warmels 1

 

 

124 Bernier Evers, nering 2

124 Frerik Luinge, koopman 2

124 Luink Luinge, huis ledig -

125 Roelef Luigijs 2

124 Jan Keijzer 1

124 Jannes Ebbinge 1

[118] Willem Willems 26 arb H

Willem Willems 1

[126] Reinder Adams arb

Luink Luinge

124 Reinder Adams Suurd

wed. Luink Luinge E172

124 Jan Tonnies Venekamp 1798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124a Tonnies Klasens Tolner 1792

125
Bareld Luinge nu Roelof Luinge (Lzn)

125 Frerick Luinge 3

125 Frerick Luinge 3

125 Frerick Luinge 3

126 Jan Remmelts 2

126 Reinder Jans 2

125 Roelef Luigijs 2

124 Roelef Doens 1

125 Luink Luinge 1

125 Luink Luinge 2

[119] Luink Luinge 56 boer H 3k

Luink Luinge 2

[127] Luink Luinge boer 3k 1wb

Luink Luinge

125 wed. Luink Luinge, Janna Barelts

wed. Luink Luinge E135

125 Janna Barelds Bakker 1751

126 Luink Allers nu Jan Ebbinge meier Jan Remmels

 

126 Jonge Jan Luinge 3

126 Jonge Jan Luinge 3

125 Roelof Luinge 2

125 Roelef Luigijs 2

127 Lambert Harms, schoemaker 2

126 Roelef Roelfs 2

126 Roelef Roelfs wed. 2

126 Jan Tonnis 2

[120] Engelina Jans 39 arb W 5k
Barelt Aalders 39 arb H 1k

Berent Willems 1

[128] Berend Willems

Jacomina Luinge, wed. Roelof Luinge, zie 156

126 Berent Willems Arkies

Reinder Luinge E178

126 Jan Jonkman 1779

124 1745: Bernier Evers nieuw huis

 

 

 

 

 

126 Roelef Roelfs 2

127 Lambert Harms 2

 

 

 

Barelt Aalderts 1

[129] Bareld Aalders 2k

Jacomina Luinge, wed. Roelof Luinge, zie 156

127 Jan Barelds Aalders

Reinder Luinge E179

127 Berend Frisegers de Rink 1793

Roelof Dries nu Ged. Willinge erfgen. en Jan Geers Hovenier (de helfte veranderd in een brouhuis)

Olde Roelof Dries 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Dries 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coobe Geerts 1

[130] Koop Geerts dekker 2k

E.W. Lubberts pred. te Wehe

128 Barelt Jans Talens

Hilbrant Jans Staal
E103

128 Hilbrand Jans Staal 1774

129 Jan Hiddinge nu Steven Ebbinge

129 Jan Hiddenge 4

129 Hindrick Ebbinge 4

129 Hindrick Ebbinge 4

129 Steven Ebbinge 3

129 Hinderik Ebbinge 3

129 Hinderik Ebbinge 2

129 Hindr. Ebbinge wed., nering 3

129 Hinderik Ebbinge wed. 2

129 Hindrik Ebbinge wed. 2

[120bis] Margaritien Wolthers 76 boerin W
Roelof Ebbinge 40 boer H 2k

Hindrik Jans Cregel 1
Geert Jans Cregels wed. 1

[131] Roelf Ebbinge boer 4k 2wb

Roelf Ebbinge, A. Luinge en Jan Hindriks Bakker

129 Roelf Ebbinge

Erven Roelof Ebbinge E118

129 Hindrik Harmannus Mensing 1780

128 Willem Gerijds nu R. en L. Bavinge, meier Jan Timmer

Barelt Willems 2

Christoffer Jansen 2

Christoffer Jansen 2

128 Jan Timmer, zedul? 1

128 Jan Timmer 1

 

 

 

 

 

Roelof Ebbinge 2

 

 

 

 

 

 

Jan Wolters 2

Warmelt Peters 1

 

Marie Bartels 1

Geert Jansen 1

Jan Schuiringe, carspel soldaet -

Jan Roelfs 1

Willem Jans en vrouw, arm, oude lieden -

Gerrit Jans 1

[121] Gerrit Jans 42 arb H 2k

 

 

 

 

 

 

130 nw Hinderik Geers

 

 

 

130 Hinderick Geers 1

130 Hinderik Geerts 1

Harm Alberts 1

Marten Harms 1

Roelof Luigijs 1

Albert Jans 1

[122] Gerard Willems 27 arb H

 

[132] Gerard Willems 3k

Hilligje Ebbinge, wed. H. Mensing

130 Jan Willems Arkies
130 Willem Engbers Arkies

Hindrik Mensing E1185 (evt E110)

130 Gerried Roelfs Kok 1793

131 Harmen Allerts, nu Geert Arents wed.
1745: Roelf Remmels meier van Geert Arens wed. anders Geert Roelefs

132 Jacob Wolters 2

132 Boele Jacobs 2

132 Boele Jacobs 1

131 Geert Arens, cuiper 2

 

131 Geert Arents wed., huis ledig -

Claas Alberts -

Claas Alberts -

Jan Thijs 1

[123] Jan Teijs 47 arb H 4k

(zie boven)

[133] Geert Jans Kregel wed. arbster 1k

Trijntien Ebbinge, wed. Konraat Barelts, zie 102

131 wed. Jan Teijs Brink, Geesje
131 wed. Willem Jans Keizer, Wubbegje

wed. Luink Luinge (Janna Barelds Bakker, dochter) E99

131 Arend Ottens Kosters 1789

132 Wolter Jansens, nu Florrijs Staal
1745: Florris Staal in de oude staat (1646) Wolter Jansen, schure op Bareld Conraads wed. (133)

131 Harmen Albers timmerman 2

 

Hindrick Willems 2

132 Florijs Staal 2

132 Floris Staal 2

132 Floris Stael 2

132 Jan Floris 2

132 Jan Floris wed. 2

Jan Florijs wed. 2

[124] Garbrant Jans 35 boer H 1k

Garbrant Jans 2

[134] Garbrand Jans W boer 2k 2wb

Garbrant Jans

132 wed. Garrebrant Jans Staal, Roelfje

Jan Gerbrands Staal E94

132 Roelof Lamberts Buning 1755

133 Luigijn Jansen, meier van Bareld Conraads wed.
1745: Reiner Jansen meier van Bareld Conraads wed. schure van Wolter Jansen (132)

 

 

Jan Willems 1

(zie onder)

133 Wessel Jans 2

133 Wessel Jans en zoon, stoeldrajer 2

133 Wessel Jans en zoon, stoeldrajer 2

133 Joest Wessels, stoeldrajer 2

133 Joest Wessels, stoeldrajer 2

[125] Joest Wessels 65 wieldrajer 1k

Joest Wessels 1

[135] Willem Willems arb 2k

Roelof Gelmers, zie 23

133 Hindrik Jans Kregel
133 Jan Klazens Sinkgraven

Erven Roelof Gelmers E198

133 Evert Roelofs Huizing 1794

 

134 Bartolt Landt 2

Luitien Landt 2

Luitien Landt 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133a Jan Gerrids Alving 1787

134 Jacob Land nu Barteld Bavinge

Luitien Landt 2

134 wed. Bartolt Landt 1

134 wed. Bartolt Landt 1

134 Bartelt Bavinge 2

Bartelt Bavinge 1

134 Barelt Roelfs, timmerman 2

Barelt Roelfs, timmerman 2

134 Barelt Roelfs 1

Barelt Roelfs wed. 1

[126] Jantien Luinge 69 boerin W

Hilbrant Jans 1

[136] Hibrand Jans 1k

Berend Ensing

134 Hilbrant Jans Staal

Geert Ensing E205

134 Geert Berends Ensing 1785

135 wed. Berent Jurriens (1742)

 

135 Berent Jurjens doet schoemaecken 2

135 Berent Jurjens doet schoemaecken 2

135 Jurrien Berents 2

Jurrien Berents 2

135 Jurrijn Berents 2

Jurrijn Berents 2

135 Jurrijn Berends erven 2

Jurrijn Berents erv. 2

[127] Jan Jurriens 38 boer
Lammigje 50 Aoltien 33 Jurriens

Jan Jurriens 2

[137] Jan Jurriens boer 1wb

Jan Jurriens en zuster

135 Jan Jurriens

Jan Jurjens E89

135 Jan Jurjens 1761

 

 

 

 

133 Luigijn Jansen wed., zedul -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 Berent Willens nu Jan Freriks

136 Berent Willems weduwe Annetien 3

Berent Willems erfgenamen 4

Willem Willems Berens (bijgeschreven) 2

136 Jan Frericks 3

Jan Freriks 3

Albert Jans 1

Jan Freriks 2

136 Willem en Harm Jans 2

Harm Jans Freriks 2

[128] Harm Jans Freriks 53 boer H 5k

Harm Jans Freriks 2

[138] H. Jans Freerks boer 6k

Harm Jans Freerks

136 wed. Harm Jans Freerks, Annegje

Erven Harm Jans Freerks E208

136 Pieter Jans Wilkens 1757

137 Hinderik Willens nu de wed. Willinge meier Albert Jansen

Hendrick Willems weduwe Hindricjen 3

Hindrick Willems wed. 2

Hindrick Willems wed. 3

137 Albert Jansen, zedul -

Albert Jans 1

Jan Freriks 2

Albert Jans 1

137 Jan Roelfs 1

Hindrik Lucas 1

[129] Hindrik Lucas 48 arb H 2k

Hindrik Lucas 1

[139] Hindrik Lukas 2k

wed. J. Willinge zie 97

137 Hindrik Lucas Nijenhuis

Geert Jans Stroetinga E82

137 Hindrik Jans Lamberts 1801

 

 

Roeloff Geers 3

Roeloff Geers 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138 Barteld Willens nu (1745) Fridsger Hinderiks meier van de Ette Ebbinge cs

 

 

Jan Willems 1

Lambert Melchers, wever 2

138 Roelef Barelts, timmerman 4

Roelef Barelts, timmerman 4

Roelef Barelts, nu 2 peerden dog zal maij 1775 een ¾ plaats worden 2

138 Eithe Roelfs 2

Jan Keiser 1

[130] Jan Keiser arb H 2k

Nicolaas Ax, carspelsoldaat -

[140] Nikolaas Ax kleermaker en karspelsoldaat 3k

Mr. P. Gasinjet

138 Nicolaas Ax

G.C.F. Gasinjet cs. E79

138 Niklaas Ax 1772

Barteld Willens nu Jan Geers meier van Ketel Willinge en Bavinge

Hendrick Ebbenge weduwe Jantien 2

Willem Willems 4

Willem Willems 4

Jan Geers 1

Jan Geerts 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Willems weduwe Grete 3

 

 

Engbert Geers 3

Hinderik Timmer 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 1745: Jan Jansen meier van Mevrou Ketels en de Ette Willinge angekogt van Conings (Zwarte Voorde)

139 Jan Engbers 3

139 Wolter Reijners 2

139 Wolter Reijners 2

140 Jan Jansen, keuter en handmolen om gort te malen 1

 

 

Pieter Willems 1

Jan Alberts 1

140 Geert Jacobs 1

[131] Geert Jacobs 60 dekker H 4k

Geert Jacobs 1

(zie onder)

 

 

 

 

139 Egbert Schuringe nu Roelef Wolters

 

140 Geert Jansen timmerman 2

140 Geert Jansen timmerman 2

139 Roelof Wolters wed. 3

139 Roelef Wolthers wed. 3

139 Roelef Wolthers wed. 2

139 Roelef Wolthers wed. 2

139 Willem Wolthers 1

139 Willem Luinge 1

[132] Jan Luinge 70 oudboer
Willem Luinge 33 boer H3k

Willem Luinge 2

[141] Willem Luinge boer 4k

Jan Hindriks Bakker 1/9 (66)
Popke Martinus 1/3 (93)
Roelf Ebbinge, A. Luinge en Jan Hindriks Bakker samen 1/3 (131)
Martinus Popkes te Rolde 1/9?

139 Engbert Jans Stroetinga

wed. Jan Hindriks Bakker E72

139 Engbert Jans Stroetinga 1774

 

 

 

 

 

140 Jan Jansen 2

Hinderik Arents 1

 

 

 

 

(zie boven)

[142] Geert Jakobs dekker 1k

oud schults P. Ketel

140 Jan Lammers

Reinder Luinge E1228

140 Jan Lammerts

141 Roelef Berens of Reinder Wolters nu Roelef Luinge erfgen.

141 Reijner Wolters 3?

141 Reijner Wolters wed. 3

141 Reijner Wolters wed. 2

141 Roelof Vlieghuis 2

 

Roelef Luinge Noordt 2

Roelef Luinge 2

141 Roelef Luinge 3

141 Reinder Luinge 2

[133] Reinder Luinge 33 boer H 3k

Reinder Luinge 2

[143] Reinder Luinge boer 6k 1wb

Reinder Luinge, ook 82 en 24

141 Reinder Luinge

Reinder Luinge E66

141 Reinder Roelfs Luinge 1765

142 Doe Bavinge nu Doe Bavinge erfgen.

142 Jan Luinge 2

142 Frerick Bavinge 4

Frerick Bavinge 3

 

142 Harm Clasen, wever 2

Harm Claesen, wever 3

Harm Clasen, wever 2

142 Harm Claasen, wever 3

142 Harm Claasen, wever 2

[134] Harm Wolthers 63 boer H

Harm Wolthers, wever 2

[144] Harm Wolters wever 1wb

Harm Wolters, ook 125

142 Coenraat Ebbinge

Erven Harm Jans Freriks E61

142 Jan Melkman 1792

 

140 Giert Jansen timmerman 2

 

 

Jan Roelofs 1

Hinderik Harms 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 Doe Arens wed. nu de Heer Harringa meier R. Remmels

Arent Doens 2

Arent Doens 3

Arent Doens 2

143 Roelof Remmels 1

Harm Bijmholt 1

143 Gerrit Buirema 1

Schultes Willinge, ledige huis -

143 Derk Jans 1

143 Derk Jans 1

[135] Derk Jans Timmer 46 arb H

Derk Jans 1

[145] Derk Timmer

wed. J. Willinge zie 97

143 Derk Jans Timmer

Allert Ebbinge E58

143 Lucas Hindriks Nienhuis 1790

144 Albert Luitjens Marten Jansen

 

Albert Engberts 1

Albert Engberts 1

144 Marten Jansen 1

Marten Jans wed. 1

Luigijn Martens 1

144 Luigijn Martens 1

144 Marten Harms 1

144 Hindrik Staats 1

[136] Hindrik Staats 37 arb H

Hindrik Staats 1

[146] Hindrik Staats

Hindrik Staats

144 Jan Timmer

Jan Timmer E41

144 Reinder Adams Suurd 1779

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[137] Jacob Everts 39 arb H 1k

Geert Hindriks 1

[147] Jan Eildert 1k

Mr. P. Gasinjet

145 Jan Eilders

Reinder Jans Veenkamp E13 (x T.E. van Veen)

145 Ebe Hindriks van Veen 1769

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Everts 1

[148] Jan Luichies

Mr. P. Gasinjet

145 Jan Lugies Kregel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146 Jan Abeen 1

146 Geert Scheeper 1

[138] Geert Hindriks 36 arb H 5k

 

[149] Geert Hindriks 2k

Mr. P. Gasinjet

146 Hindrik Geerts Vischaft

G.C.F. Gasinjet F223 (Stenhorst)

146 Geert Hindriks Vijfschaft 1761

147 Geert Jansen Nieweren nu de Heer Harringa meier Roelof Luigijs

147 Jan Jansen op de neije weeren 2

Barelt Jansen 2

Barelt Jansen 3

147 Roelof Luigijs 1

147 Jan Roelefs 1

Lambert Harms 2

Ouke Bates 1

Adam Reinders 1

Jan Cruims 2

[139] Gelmer Gelmers 35 boer H 2k

Albert Arnoldus 2

[150] Albert Arnoldus G Douwe Arnoldus O boeren 3k

Gelmer Gelmers

147 Doude Arnoldus Birs

Erven Gelmer Gelmers F190
(Nieuwe Wering)

147 Pieter Alberts Birze 1794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147a Ringnier Elingius Elffringhoff 1784

Jan Lunsche nu Willem Lambers

Jan Lunsche 3

 

(zie onder)
1695: Jan Lunsche 2
Roelof Geers 3

Willem Lambers 1

Willem Lambert 2

Roelef Willems 2

Roelef Willems 2

Roelef Willems 1

Hindrik Jans 1

[140] Hindrik Jans 39 boerebedrijf H 2k

Hindrik Jans 1

[151] Hindrik Jans 2k

Hindrik Jans in ’t Wolt (ook 10)

148 Hindrik Jans Schuurman, Peizerwold

wed. Hendrik Jans Schuurman F110
 

148 Jeremias van Diepen-brug 1796

Reinder Lunsche en Roelef Jacobs nu Willem Jansen Winde meier van Egbert Lunsche erfgen.

Allert Lunsche 3

Allert Lunsche erfgenamen 4

Allert Lunsche erfgenamen 3

Willem Jansen Winde 3

Jannes Jannes 2

Roelef Engberts 2

Roelef Engberts 2

Martinus Lamberts 2

149 Adam Reinders 1

[141] Adam Reinders 53 boerbedrijf H 6k Reinder Adams 19 zoon

Adam Reinders 1

[152] Hindrik Koops lapper 4k

Margjen Lunsche

149 Hindrik Jans Koops

F243
Sjabbe Ates Holt

149 Geert Jans Smit 1768

150 Jonge Jan nu Allert Bavinge meier Lambert Harmens

Pele Geers 2

Jan Bavinge 1

Jan Bavinge 2

150 Allert Bavinge, vrijgesel bij zijn meijer in de kamer 1

150 Allert Bavinge in de (kamer) bij zijn meier 1

150 Albarthoma, kamer ledig -

150 Hr. J. H. Bavinge 2

150 Hr. Bavinge 3

150 Hr. Bavinge 3

[142] M. Gelmers 30 boerebedrijf 1k W

G. Gelmers 2

[153] Gelmer Gelmers boer 4k 2wb

E.W. Lubberts, pred. te Wehe

150 Hindrik Egberts Kamps

G.K.F. Gasinjet cs F249

150 Aagje Vennema

 

 

 

 

Lambert Harrems 2

Lambert Harms 2

 

 

 

152 Hr. Gasinjet 2

[143] Hindrik Cruims 47 boer H

Dr. Gasinjet 2

[154] Hindrik Willems boer 1wb

Mr. P. Gasinjet

151 Koop Barelt Koops

 

151 Hindrik Egbert Kamps 1776

152 olde Jan nu Reinder ende Ette Bavinge

Luitien Bavinge 4

Jonge Jan Bavinge 4

Jonge Jan Bavinge 4

Reinder en Ette Bavinge, Ette 5

Ette Bavinge, ette 4

Juffr. de wed. Baving 4

Juffr. wed. van de Ette Bavinge 4

152 Dr. Gasinjet 3

151 Arent & Hinderik 2

[144] P. Gasinjet 49 doctor in de rechten 3k

Hindrik Willems 2

[155] Mr. P. Gasinjet boer 3k 2wb

Mr. P. Gasinjet, ook 12, 42, 46, 140, 147, 148, 149, 154

152 Petrus Gasinjet

Gijsbert Karel Ferdinand Gasinjet cs F254
(Woldrust)

152 Catharina Johanna Wilhelmina van Glockman 1796

 

 

Geertien Warmels 1

Jan Lunsche een halff huis sonder daer eemant in t woont 2 (ook in 1692, dan aanslag 1 paard)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153 Berentijn Willems nu Roelef Luinge erfgen.

 

Roeloff Pelinge 3

Roeloff Pelinge 3

Roelof Luinge 3

Jan Luinge 3

Jan Luinge 3

Jan Luinge 3

153 Jan Luinge 3

153 vrouw J. Luinge wed. 2

[145] Roelof Luinge 43 boer H

Roelof Luinge 2

[156a] Jannes Ensing booer 2wb
156b Roelf Luinge wed. renteniersche

Jacomina Luinge, lijftogt van haar man R. Luinge

153 Jannes Ensink
153 wed. Roelf Luinge, Jacomitje

Barteld Ebbinge F399

153 Bareld Allerts Ebbinge 1788

 

Hendrick Jansen Opganck 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153a Bartelt Harmannus Mensing 1777

154 jonge Jan Willens nu Pieter Wilkes meier Lucas Jansen

 

Egbert Opganck 3

Doctor Johan van Huisen 3

Lucas Jansen 3

Pieter Wilkes wed. 3

Jan Pieters 3

Jan Pieters 2

154 Jan Pieters wed. 2

154 Jan Pieters wed. 2

[146] Begijn Wolthers 66 boerin 4k W
Pieter 43 Wolther 26 Jan 24 Jans zoons

Jan Pieters wed. 2

[157] Jan Pieters wed. boerin 2k 1wb

Oegje Luinge, wed. Jan Pieters

154 Willem Luinge
154 Pieter Jans Wilkens

Willem Luinge cs F441

154 Willem Jans Luinge 1763

 

 

 

 

 

 

(zie boven)

156 Trijntje Luigijs erfgen. 1

156 Pieter Willems 1

156 Pieter Willems wed. 1

[147] Annigje Willems 61 naaister 2k W
Willem Pieters 24 arb

Pieter Willems wed. 1

[158] Jan Reinders boer 4k

Jan Reinders

155 Jan Reinders Reuter (Ruiter)

Jan Reinders Ruiter F586

155 Willem Pieters Brusseling 1775

 

 

 

 

(Lucas Willems zie boven)

 

Roelef Stevens 2

Reinder Lucas 2

155 Reinder Lucas 2

155 Reinder Lucas 2

[148] Reinder Lucas 67 boerebedrijf 4k

Jan Reinders 2

[159] Willem Pieters

Willem Pieters

156 Willem Pieters Breusseling

Willem Peters Brusseling F585
(Brusselseweg)

156 Jan Reinders de Ruiter 1765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[160] Adam Reinders 2k

Adam Reinders

157 wed. Adams Reinders Suurt, Jantje

wed. Adam Reinder Zuurt F672 (Esweg)

157 Jannes Adams Suurd 1798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vergeten of verhuisd?:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 Harm Wolters, Peize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wed. Koop Geerts Koops, Diekje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 wed. Egbert Been, Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 wed. Wolter Jans, Antje (Eleveld)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wed. Jan Jans Stroetinga, Wemeltje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Steven Teijs Brink

 

 

 

D’predecant tot Peise 2
D’Schultus 3
D’Schoelmester 1

bijgeschreven:
pastoor 2
Jan Pieters 1
Rolefje Pieters 1
Jan Schuiringe wed. 1

(nu in de lijst)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekend 23-4-1672
Allert Wolters, Roeloff Dries, Jan Luijnghe

Ondertekend 20-4-1691
Wolter Allerts schults,
Jan Lunsche
Roeleff Luinghe
Barelt Ebbinghe
Arent Doens

Ondertekend 4-9-1793
Wolter Allerts schults,
Jan Schuiringe
Roeloff Luinge
Bartelt Ebbinge
Frerick Ebbinge