Haardstedenregister Peize 1764

Bewerkt door Arend Arends, Arnhem 2006. Bron: Drents Archief.

N.B. De opschriften boven de kolommen ontbreken in de originele lijst.

Naam

Paarden

Ambt

Aanslag

Hinderik Buiringe wed.

4

 

4

Janna Lunsche

 

keuter

1

Jan Lamberts

3

nae onse gedagten een halve plaetse

3 ( 2 doorgehaald)

Wilke Pieters

2

 

2

Albert Hinderiks

4

nae onse gedagten een 3/4 plaetse

4 (3 doorgehaald)

Jan Buirema

2

 

2

Luigijn Hinderiks wed.

 

keuter

1

Lucas Willems wed.

2

 

2

Ds. Gallė

 

ampt

1 (2 doorgehaald)

Jan Jans wed.

2

 

2

Jan Tijs

 

keuter

1

Hinderik Harms

 

keuter

1

Hinderik Doens

 

keuter

1

Reinder Jannes

2

 

2

Hinderikje Jan Ottens wed.

 

keuter

1

Jacob Willems

 

pander

1

Berent Frischers

2

 

2

Cornelis Berents

2

 

2

Martinus Engberts

2

gortemaker

3

Gedep. Willinge

2

ampt

3

Jacob Arents

 

keuter

1

Barelt Tinge

 

keuter

1

Joest Ebbinge

 

keuter

1

Berent Gerrits

2

 

2

Antje Jan Ottens wed.

3

nering

4

Ette Ebbinge wed. en zoon de Ette F. Ebbinge

4

ampt

5

Arent Costers

 

kleermaker

2

Berent Lutchers

 

smidt

2

Jan Engberts

 

stelmaker

2

Claas Alberts

 

keuter

1

Jan Luigijs

 

keuter

1

Arent Barelts

 

keuter

1

Willem Jansen

 

keuter

1

Harm Geert wed., zedul

   

0

Roelef Abeen

 

keuter

1

Roelef Warmelts

 

keuter

1

Gerard Vowinkel

 

wever

2

Jan Harms

 

schoelapper

1

Hinderik Berents

 

wever

2

Hinderik Stienbargens wed.

 

keuter

1

Arent Talens

 

keuter

1

Engbert Berents en zoon

 

snijder en wever

2

Roelef Jans Abeen

 

keuter

1

Hillegijn Warmelts, zedul

   

0

Jan Gerrits

 

wever

2

Jan Hinderiks

 

keuter

1

Jan Harm Huiberts

 

schoemaker

2

Steven Frischers

 

keuter

1

Hr. D. Hemsink

2

 

2

Jan Coobs

 

keuter

1

Hinderik Costers

 

kleermaker

2

Frischer Jans wed.

 

keuter

1

Harm Bijmholt

 

keuter

1

Jan Schuilinge

2

 

2

Warmelt Remmelts

2

 

2

Jannes Jannes wed.

 

keuter

1

Jan Jannes

2

 

2

Jan Geerts, zedul

   

0

Jan Bonnes

 

keuter

1

Hinderik Arents Bult

 

wever

2 (niet ingevuld, volgt uit optelling)

Jan Geerts

 

keuter

1

Gerrit Cramer

 

kleermaker

2

Jan Gerrits

 

timmerman

2

Juffr. de wed. Ds. Hemsink

   

1

Court Clasens

 

schoolmeester

1

Juffr. de wed. Willinge

   

1

Roelef Luinge

2

nering

3

Hinderik Huiberts

 

schoemaker

2

Hinderik Alberts

 

bakker

2

Bartelt Ebbinge

2

 

2

Berent van Delden

 

keuter

1

Hinderik Wolthers wed.

4

 

4

Harm Schuiringe

 

schoemaker

2

Cornelis Jansen

2

 

2

Christiaen Hinderiks

 

wever

2

Willem Warmelt

 

keuter

1

Egbert Clomp

   

1

Jan Rolstra

 

koekebakker

2

Andries Geerts wed.

   

0

Jannes Lamberts wed.

   

0

Margijn Conraets

 

keuter

1

Jurrien Eikens

   

1

Geert Jans

 

keuter

1

Pieter Wilkes wed.

   

1

Harm Jans, wever

 

wever

2

Jan Hinderiks wed.

   

0

Bartelt Ebbinge

2

 

2

Popke Martinus

 

nering

2

Gerrit Elevelts wed.

 

keuter

1

Barelt Hinderiks

 

keuter

1

De Heer ter Peijse

2

ampt

3

Hinderik Talens

 

keuter

1

Lambertus de Weerdt

 

nering

2

Jan Huiberts wed.

 

nering

2

Dr. P. Ketel en susters

2 + 1

(ondergeschreven: 1: als advocaat 1)

2 + 1

Hinderik Roelfs wed.

 

keuter

1

Derk Hinderiks

 

keuter

1

A. Lunsche

3

 

3

Jan Willems

 

molenaar

2

Gerrit Hiddema

3

 

3

Roelef Jans Remmels

2

 

2

d Schults Willinge

2

ampt, nog geen halve plaetse

3

Jan Warmelts, zedul

   

0

Berent Hinderiks

 

keuter

1 (2 verbeterd tot 1)

Conraet Barelts

4

na onse gedagten een 3/4 plaetse

4 (3 doorgehaald)

Claas Cruims

 

keuter

1

Jan Luinge

1

 

1

Jan Roelfs

 

keuter

1

Hinderik Mensink

1

nering

2

Jan Ensink

2

stoker

3

Cobe Jansen

2

kleermaker

3

Evert Jacobs

 

keuter

1

Wolther Wolthers

 

timmerman

2

Hans Blokberger

 

keuter

1 (2 verbeterd tot 1)

Roelf Doens

 

keuter

1

Jan Luinge huis

 

ledig

0

Berent Huising

 

keuter

1

Berent Caspers

 

schoemaker

2

Garbrant Pieters wed.

 

nering

2

Pieter Grarbrants

2

 

2

Roelf Lunsche

2

 

2

Arent Geerts wed. en zoon

 

kuiper

2

F. Gelmers en zoon de Ette B. Gelmers

4

ampt

5

Barelt Hoeberts

 

wever

2

Geert Guilker

 

keuter

1

Luink Luinge huis

 

ledig

0

Roelef Luigijs

2

 

2

Lambert Harms

 

schoemaker

2

Roelef Roelfs

2

 

2

Hinderik Ebbinge

2

 

2

Jan Schuiringe

 

carspelsoldaat

0

Harm Alberts

 

keuter

1

Geert Arents wed. huis

 

ledig

0

Floris Stael

2

 

2

Wessel Jans en zoon

 

stoeldrajer

2

Barelt Roelfs

 

timmerman

2

Jurrijn Berents

2

 

2

Albert Jans

 

keuter

1

Jan Freriks

2

 

2

Roelef Barelts

3

timmerman, nae onse gedagten 1/2 plaetse

4 (3 doorgehaald)

Roelef Wolthers wed.

2

 

2

Hinderik Arents (erachter: J:)

 

keuter

1

Roelef Luinge Noordt

2

 

2

Harm Claesen

2

wever

3

Gerrit Buirema

1

 

1

Luigijn Martens

 

keuter

1

Lambert Harms

2

 

2

Roelef Willems

2

 

2

Roelef Engberts

2

 

2

Albarthoma, kamer

 

ledig

0

Juffr. de wed. Baving

4

 

4

Jan Luinge

2

na onse gedagten zijn dese

3

Jan Pieters

2

twie plaetsen 3/4 plaetsen

3

Roelef Stevens

2

 

2

Peijse 5-11-1764

J. Willinge schults en schatbeurder, Hijnderk Ebbijnge, F. Ebbinge