Diaconieboek van Peize 1785-1805

Bewerkt door Arend Arends, Arnhem, februari 2009.

Bron: Drents Archief, Toegang 0381 Nederlands Hervormde Gemeente Peize, inv. 60b Ontvangsten en uitgaven voor de armen 1785-1805

Diaconieboek Ned. Hervormde Gemeente Peize inv. 60b Ontvangsten en uitgaven van de armenkas.

In Peize is geen trouwboek bewaard gebleven. Er is echter wel een diaconieboek bijgehouden, waarin de inkomsten staan vermeld van collectes tijdens huwelijken en begrafenissen, die ten goede komen aan de armenkas. Ook zijn er inkomsten uit de verhuur van het laken tijdens begrafenissen. Omdat de financiŽle verantwoording op de eerste plaats staat, zijn de gegevens niet altijd even volledig zoals in de DTB boeken die worden bijgehouden door de predikant, maar zijn zij niettemin zeer waardevol.

Inmiddels heb ik alle diaconieboeken vanaf 1688 gefotografeerd. Het indexeren van deze boeken is echter een zeer tijdrovend karwei, ook omdat sommige pagina's nogal vaag zijn en daardoor op de foto minder scherp. Bij de oudste boeken poog ik de letterlijke tekst over te nemen. Hier heb ik mij echter beperkt tot het correct  weergeven van de namen zoals deze zijn geschreven en heb ik niet alle overige gegevens in de lijst verwerkt.

In de onderstaande lijst zijn voornamelijk de ontvangsten uit het bekken wegens huwelijken (T) en overlijdens (B) vermeld, daarnaast overige inkomsten voor zover extra gegevens bevattend, voor het laken (L) bij begrafenissen en boedelverkopingen van overleden personen ondersteund door de diaconie, giften van overleden personen.

De inkomsten uit huur, rente of aflossingen van leningen, ontvangsten bij het heilig avondmaal, inkomsten uit het blok etc. zijn slechts in een aantal gevallen opgenomen in deze lijst. Ook de namen van de telkens voor een jaar optredende boekhouders zijn niet in deze lijst opgenomen.

De eerste kolom bevat het fotonummer in mijn eigen archief, de laatste kolom bevat een eigen interpretatie van de gegevens. Het bedrag is in guldens, stuivers, duiten, 1 gld. is 20 st., 1 st. is 8 d.

Bij een aantal overlijdens zijn de namen van de overleden vrouwen vermeld met een accolade boven de gebruikelijke vermelding vrouw van ... of weduwe van .... Niet duidelijk is of deze namen pas later zijn bijgeschreven en door wie.

foto

datum

 

naam

bedrag

verklaring

7871

31-1-1786

 

Roelf Luinge, boekhouder, schrijft het voorwoord in het nieuwe boek

   

7872

2-1-1786

B

Annegijn, vrouw van Arent Kosters

2-16-6

Annegien Ottens, e.v. Arend Kosters

 

4-1-1786

B

Wessel Jans

1-3-7

Wessel Jans, e.v. Gesien Joosten

 

13-1-1786

B

kind van Miggeel Weekema

1-1-1

Michiel Wekema

 

25-1-1786

B

kind van Harm Jans

1-10-2

 
 

15-2-1786

B

kind van Lucas Steenbergen

0-2-6

Lucas Steenbergen

 

23-2-1786

B

vrouw van Beerent van Delden

0-6-4

Aaltien Kaspers, e.v. Berend van Delden

 

12-3-1786

T

Harm Wolters en Touijke Harmens

3-0-0

Harm Wolters en Tjoukien Harms

 

7-4-1786

B

kind van Jan Harms en Loekijn Kemps

0-17-2

kind van Jan Harm Kruims en Lookien Kemps, niet in het doopboek

 

11?-4-1786

B

Anna, vrouw van Jan Engbers

8-10-7

Anna Alberts, e.v. Jan Engberts

 

15-4-1786

B

kind van Geert Jonkman

0-2-6

kind van Geert Jonkman, niet in het doopboek

 

3-5-1786

B

Deeltijn

0-13-3

Deeltien (onbekend)

 

5-5-1786

B

weduwe van Wessel Jans

1-17-7

Gesien Joosten, e.v. Wessel Jans

 

7-5-1786

T

Harm Lammers en Jantijn Evers

2-16-0

Harm Lamberts en Jantien Everts

 

14-5-1786

T

Jacob Hoeks en Roelfijn

Gerrit en Jantijn

Jan Elevelt en Annegijn Hindriks

6-0-0

Jacob Gerrits Hoeks en Roelfje Jans

Gerrit Jans Alfing en Jantje Jannes Smit (ook afkondiging in Eelde)

Jan Gerrits Eleveld en Annegien Hindriks Barkhuis

 

14?-5-1786

T

Roelf Huising en Aaltijn Evers

1-8-0

Roelof Berends Huizing en Aaltien Everts

 

28-5-1786

T

Roelf Luinge en Margijn Popkes

3-0-0

Roelf Luinge en Marchien Popkes Mulder

7875

22-6-1786

L

van B. Harms voor het laken over haar moeder

1-0-0

mogelijk Berend Harms Bathoorn, de moeder is mogelijk Deeltijn

 

12-7-1786

 

van de schulte J. Willinge 6 gld. huishuur van B. Anthoni (karspelsoldaat)

 

Berend Anthoni, karspelsoldaat

 

12-7-1786

 

16 gld. 14 st. zijnde mijnpenningen van de goederen van Geert Jans wed.

   
 

23-7-1786

L

van Ette Ebbinge voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Margaretha Lubbers, e.v. Frederikus Ebbinge

 

24-7-1786

L

van G. Guilker voor het laken over zijn zoon

1-0-0

Lammert, z.v. Geert Jans Guilker

 

19-10-1786

L

van Joest Wessels voor de lakens over zijn vader en moeder

2-0-0

Joost Wessels, z.v. Wessel Jans en Gesien Joosten

7876

22-12-1786

L

van Arend Kosters voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

Annegien Ottens, e.v. Arend Kosters

 

22-12-1786

L

van A. Luinge voor het laken over haar zoon Hindrik Luinge

1-10-0

Hindrik, z.v. Aldert Luinge

7877

31-5-1786

B

Lammert, zoon van Geert Guilker

0-14-3

Lammert, z.v. Geert Jans Guilker

 

12-6-1786

B

M. Lubberts, vrouw van Ette Ebbinge

14-2-3

Margaretha Lubbers, e.v. Frederikus Ebbinge

 

23-6-1786

B

kind van Steven Teis

0-4-2

Steven Thijs Brink

 

4-7-1786

B

kind van A. Luinge

6-19-2

Hindrik, z.v. Aldert Luinge, zie boven

 

12-11-1786

T

Steven Teis en Trijntjen

0-6-0

Steven Thijs Brink en Trientien Luchies

 

23-11-1786

B

kind van Berend Hindriks

0-18-0

Berend Hindriks Buning

 

24-11-1786

B

kind van de schoolmeester H. Hindriks

0-18-6

Hindrik Hindriks Hulzebosch

 

10-12-1786

T

Jan Ottens en Tjetsge Hindriks

2-10-0

Jan Ottens en Tjitske Hindriks van der Veen

7879

12-1-1787

 

bevonden bij Gerad Vowinkel 8 st. doe hij is gestorven

 

Gerard Vowinkel

 

18-1-1787

L

van de weduwe van Jan Huibers voor het laken over haar man

1-10-0

Margien Harms, e.v. Jan Harm Huberts

 

18-1-1787

 

van Willem Engbers vrouw 10 st. voor de oude zwarte rok van haar moeder

 

Jantien Berends, e.v. Willem Engberts Arkies, mogelijk dochter van Berend Berends en Jantien Hindriks, in 1745 hertrouwd met Gerard Vowinkel, zie onder

 

26-1-1787

L

van de H. D. Hemsing voor het laken over zijn vrouw Alderdina Ebbing

1-10-0

Allerdina Ebbinge, e.v. Dubbelt Hemsing

7880

8-2-1787

L

van Mr. P. Gasinjet voor het laken over zijn zoontje IJsbertus Gasinjet

2-10-0

Gijsbertus Ferdinandus Gasinjet, z.v. Petrus Gasinjet

 

28-2-1787

L

van (de weduwe) van Gerrit Lutgers voor het laken over haar man Gerrit Lutgers

1-10-0

Lammechien Hindriks, e.v. Gerrit Lutgers

 

3-5-1787

L

van Geert Hindriks Timmer voor het laken over zijn vrouw Hijnderkin Jans

1-0-0

Hinderkien Jans Timmer, e.v. Geert Hindriks Timmer

 

3-5-1787

 

van de H. Scholtus J. Willinge 2 gld. 10 st. zijnde de helfte van de akkerdasi dat Lammert Harms en zijn dochter van Hijndrik Boukamp hebben moesten dat zij uit zijn huis trekken

 

Lambert Harms

Hindrik Bouwkamp

7882

30-12-1786

B

Jan Huibers

4-1-1

Jan Harm Huberts

 

13-1-1787

B

Alderdina Ebbinge

21-9-5

Allerdina Ebbinge, e.v. Dubbelt Hemsing

 

18-1-1787

B

Gerad Vowijnkel en vrouw Jantin Hijndriks

0-17-3

Gerard Vowinkel en Jantien Hindriks, zie boven

 

27-1-1787

B

Isbertus, zoon van de H. Peterus Gasenjet

11-3-4

Gijsbertus Ferdinandus Gasinjet, z.v. Petrus Gasinjet

 

21-2-1787

B

Gerrit Lutgers

2-6-6

Gerrit Lutgers

 

2-3-1787

B

Hinderkin Jans, vrouw van Geert Timmer

0-8-4

Hinderkien Jans Timmer, e.v. Geert Hindriks Timmer

 

24-3-1787

B

Hijllegin Ties

0-7-7

 

7883

14-4-1787

B

Roelf Peling Luinge

8-14-0

Roelf Peling Luinge, z.v. Jan Luinge en Annegien Wolters

 

21-5-1787

B

kind van Berent Ensink (er staat 21 mei)

1-4-0

Berend Ensing

 

14-6-1787

B

kind van Japik (Jacob) Hoeks (er staat 14 dito, maar dan zou 21 mei niet correct zijn)

2-4-2

Jacob Gerrits Hoeks

 

15-6-1787

B

kind van Luigin Jans (hier staat wel 15 juni)

0-6-1

Luichien Jans Kregel

 

16-6-1787

B

Hijnderika Ebbinge, vrouw van H(eer?) J. Baving

7-13-0

Henrica Ebbinge, e.v. Jan Hemsing Baving

 

16-6-1787

 

in de bekken geweest 6 gld. boete doe Hijnderika Ebbinge is begraven omdat zij een dag langer staan heeft als 6 dagen

 

Henrica Ebbinge, e.v. Jan Hemsing Baving

 

16-6-1787

B

kind van Berent Ensink

1-13-2

Berend Ensing

7884

22-6-1787

L

van Jan Luinge voor het laken over zijn zoon

1-10-0

Roelf Peling Luinge, z.v. Jan Luinge en Annegien Wolters

 

22-6-1787

 

van Steven Frisgers vrouw 1-2-2 dat Lammert haar in verwaar heeft gedaan

 

Lambert Harms

 

29-7-1787

L

van de Heer J. Baving voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Henrica Ebbinge, e.v. Jan Hemsing Baving

 

25-8-1787

L

van Berent Hindriks voor het laken over zijn zoon

1-0-0

Hindrik, z.v. Berend Hindriks Schuurman (niet Buning)

 

9-9-1787

 

van de Heer J. Baving 14 gld. volgens testament (van zijn vrouw)

 

Henrica Ebbinge, e.v. Jan Hemsing Baving

 

28-9-1787

L

van de wed. van Tijamme van Hoorn voor het laken over haar man

1-0-0

Tjamme van Hoorn, e.v. Grietien Alberts

7885

26-10-1787

L

van Albert Lunsche voor het laken over zijn dochter

1-10-0

vermoedelijk Jeichien, d.v. Albert Schuring Lunsche en Johanna Bolhuis

 

25-11-1787

 

van Steven Ties een jaar huishuur 7 gld.

 

Steven Thijs Brink

 

4-12-1787

L

van Egbert Ubels voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

Marchien Baving, e.v. Egbert Ubels

7886

18-12-1787

 

van de H. Schults J. Wijllinge de mijnpenningen van de tilbare goederen van Gerad Vowinkel en Lammert Harms 43-13-0

 

Gerard Vowinkel

Lambert Harms

 

18-12-1787

L

van Jan Engbers voor het laken over Jantien Pieters

1-10-0

Jantien Pieters Bult (Jan Engberts is hoofdmomber)

7887

2-7-1787

B

kind van Jan Harm Kruims

1-4-4

Jan Harm Kruims

 

30-7-1787

B

Lammert Harms

0-19-0

Lambert Harms

 

12-8-1787

T

Allert Ebbinge en Aeltin Luinge

6-6-0

Aldert Ebbinge en Aaltien Luinge

 

22-8-1787

B

Hijndrik Berens

1-9-7

Hindrik, z.v. Berend Hindriks Schuurman (niet Buning)

 

4-9-1787

B

kind van de (school)meester Hindrik Hindriks

0-7-3

Hindrik Hindriks Hulzebosch

 

8-9-1787

B

Tijamme van Hoorn

2-1-2

Tjamme van Hoorn

7888

5-10-1787

B

Jantin Pieters

1-14-0

Jantien Pieters Bult, zie boven

 

8-10-1787

B

kind van Steven Jans

0-6-2

Steven Jans van Veen

 

19-10-1787

B

dochter van Albert Lunsche

15-14-2

vermoedelijk Jeichien, d.v. Albert Schuring Lunsche en Johanna Bolhuis

 

26-10-1787

B

de vrouw van Egbert Ubels

1-9-0

Marchien Baving, e.v. Egbert Ubels

 

28-10-1787

T

de scheper Geert Vijfschagt en Hijlligin Roelfs

1-0-0

Geert Hindriks Vijfschaft en Hillechien Roelfs Been

 

31-11-1787

B

kind van Jantien Klasen

0-4-3

Geertien Bazuin, geb. eind sep 1785, ged. 9-7-1786

 

2-12-1787

T

Albert Jakobs en Margin Harms

3-6-0

Albert Jacobs Polling en Margien Harms, wed. Jan Harm Huberts

     

(hier lijken de inkomsten van het laken over de periode januari-april 1787 te zijn vergeten om in te schrijven of zijn de aantekeningen zoekgeraakt)

   

7890

5-5-1788

L

van Albert Lunsche voor het laken over zijn zoon Aldert Lunsche

1-10-0

Aldert. z.v. Albert Schuring Lunsche en Johanna Bolhuis

 

5-5-1788

L

van Albert Lunsche voor het laken over zijn zoon Abbel Lunsche

1-10-0

Abel, z.v. Albert Schuring Lunsche en Johanna Bolhuis

 

8-5-1788

L

van Jakomijna Lunge voor het laken over haar vader Roelef Lunge Noorts

1-10-0

Jacomina Luinge, d.v Roelof Luinge "Noord" en Hillina Ebbinge

7892

7-1-1788

B

kind van Beerent weever

0-9-1

Berend Hindriks Buning

 

8-1-1788

B

kind van Beerent Klaasens

0-8-2

Berend Klazens Buzema

 

15-3-1788

B

Wibbe Warmels

0-3-3

Wibbe Warmels, wed. Hindrik Westenborg

 

17-3-1788

B

Aldert Lunsche

18-2-6

Aldert. z.v. Albert Schuring Lunsche en Johanna Bolhuis

 

16-4-1788

B

Hillegin Geers, vrouw van Joest Wessels

2-7-5

Hillegien Geerts, e.v. Joost Wessels

 

18-4-1788

B

Roelef Lunge Noort

19-15-6

Roelef Luinge Noord

 

23-4-1788

B

Geesen Albert

0-2-2

 
 

23-4-1788

B

Willem Huibers

2-2-5

Willem Huberts, z.v. Hindrik Huiberts en Annegien Willems

 

4-5-1788

T

Jakoobes van der Scheer en Roelina Hemsink

6-0-0

Jacobus van der Scheer en Rolina Hemsing

7893

6-5-1788

B

Abel Lunsche

18-4-0

Abel, z.v. Albert Schuring Lunsche en Johanna Bolhuis

 

11-5-1788

T

Geert Hinderks en Jantin

Hijnderk Staats en Zwaantin Luigis

Otte Arens en Jantin Geers

4-12-0

Geert Hindriks Timmer en Jantien Jans

Hendrik Staats en Zwaantje Lugies

Otto Arends Kosters en Jantien Geerts

 

11-5-1788

T

Albert Engbers en Annegin Hijnderks

Freerik Engbers en Annegin

3-2-4

Albert Engberts en Annechien Hindriks

Freerk Engberts en Annegje Hindriks Kremer

 

18-5-1788

T

Jan Hemsink en Hinderkin Wuffing

Jan Tonnis en Engelina Jans

10-7-0

Jan Hemsing en Hinderkien Wuffen

Jan Thunnis Venekamp en Engelina Jans Lefferts

 

1-6-1788

T

Egbert Uibels en Jantin Jakoops

1-8-0

Egbert Ubels en Jantien Jacobs

 

4-6-1788

B

Beerent Klaasens

0-8-6

Berend Klazens Buzema/Beuzema

7894

6-7-1788

L

van Joest Huibers als hoofdmomber over de nagelaten kinderen van H. Huibers voor het laken over Willem Huibers

1-10-0

Willem Huberts, z.v. Hindrik Huiberts en Annegien Willems

 

2-8-1788

 

bij Jan Schuiling bevonden 2 st. 1 d.

 

Jan Schuilinge

 

9-8-1788

L

van de nagelatene van Jan Schuiling voor het laken

1-0-0

Jan Schuilinge

 

16-10-1788

L

van Jan Ensing voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Geertien Jannes, e.v. Jan Ensing

 

24-10-1788

L

van de erfgenamen van Hillegien Lunsche voor het laken

1-10-0

Hillechien Lunsche, d.v. Roelof Lunsche en Jeichien Ebbinge

7895

6-12-1788

L

van Joest Wessels voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

Hillegien Geerts, e.v. Joost Wessels

 

8-12-1788

L

van Jan Cornelies voor het laken over zijn vader

1-10-0

Cornelis Jansen, zoon Jan Cornelis

7896

8-6-1788

T

Roelof Luinge en Jakomina Luinge

Jan Hindriks en Margien Ebbinge

11-15-0

Roelof Luinge en Jacomina Luinge

Jan Hindriks Bakker en Margien Ebbinge

 

11-6-1788

B

kind van de predikant J.S. Bolt

5-7-5

 
 

24-6-1788

B

Hillegien Lunsche

7-14-7

Hillechien Lunsche, d.v. Roelof Lunsche en Jeichien Ebbinge

 

29-6-1788

T

Gerrit Berens en Trientijn Berens

0-12-0

Gerrit Berends Smit en Trientien Berends van Delden

 

6-7-1788

T

Steven Ebbing en Janna Margrita Luinge

6-0-0

Steven Ebbinge en Janna Margaretha Luinge

 

4-8-1788

B

Jan Schuiling

1-16-0

Jan Schuilinge

 

10-8-1788

B

Kornelis Jans

0-19-2

Cornelis Jansen

 

31-8-1788

T

J.H. Baving en Margien Gelmers

10-10-0

Jan Hemsing Baving en Marchien Gelmers

7897

11-9-1788

B

vrouw van Jan Ensing

10-8-0

Geertien Jannes, e.v. Jan Ensing

 

10-10-1788

B

vrouw van Miggiel Fokkes

1-0-2

Michiel Fokkes (Haardstedenregister 1784), niet Michiel Voskuil van Aalst x (Groningen 1770) Annigje Buthuis, ovl. Groningen resp. 1832, 1826

 

14-10-1788

B

kind van H. Mensing

6-13-4

kind van Harmannus Mensing

 

16-11-1788

T

Roelof Jans en Annegien Geers

0-5-4

?

 

23-11-1788

T

Jannes Ensing en Lipke Kleijses

2-16-0

Jannes Ensing en Lipkien Kleises.

 

12-12-1788

B

Berent Gerrits

1-1-7

Berend Gerrits Smit

 

24-12-1788

B

Johannes Blokbargen

0-8-4

Johannes Blokbergen

7899

12-1-1789

L

van de erfgenamen van juffr. Tabing wed. Ebbing voor het laken over haar moeder

1-10-0

Hermanna Tabingh, wed. Jan Ebbinge

 

7-3-1789

 

aan Abeltijn Gerbens verkocht het kassijn van Berent van Delden 1-15-0

 

Abeltien Gerbens x Hindrik Lucas Nienhuis

 

12-4-1789

L

van Annegien wed. van Albert Engbers voor het laken over haar man

1-0-0

Annechien Hindriks, e.v. Albert Engberts

7900

10-1-1789

B

kind van Berent Hindriks

0-7-1

Berend Hindriks Buning

 

12-1-1789

B

H. Tabing, wed. Ebbing

16-14-7

Hermanna Tabingh, wed. Jan Ebbinge

 

19-1-1789

B

Jan Eijlders

0-5-3

Jan Eilders

 

28-2-1789

B

Albert Engbers

2-18-2

Albert Engberts

 

1-3-1789

T

F. Kornelies en L. Klasens

6-0-0

Freerk Cornelis Zuideveld en Lammegien Klazen

 

11-3-1789

B

Elina Mensing

12-13-1

Elina, d.v. Harmannus Mensing

 

10-5-1789

T

H. Luiks en Abeltijn Gerbens

0-12-0

Hindrik Lucas Nienhuis en Abeltien Gerbens

 

17-5-1789

T

H. Jans en G. Klasens

J. Klasens en Jantien

K. Jans en Gr. Aukes

3-7-0

Hindrik Jans van der Heide en Geertien Klasens

Jan Klazens en Jantien Jans

Koop Jans Koops en Grietje Aukes

7901

25-5-1789

T

G. Jonkman en Jantien Klasens

0-11-0

Geert Jans Jonkman en Jantien Klaasens

 

7-6-1789

T

A. Albers en A. Abels

6-0-0

Albert Alderts Buiringe en Annechien Abels Ebels

 

8-6-1789

B

Lammegien Jans

5-13-5

Lammigje Jans, gedoopt 1773, d.v. Jan Engberts en Anna Alberts

7903

29-6-1789

 

is door ons vier diakenen een kollexte door Peijze gedaen tot het repareren van het lange diakonij huis staende in de zoo genaemde Lepelstraet en is door ons vieren gecollexteert 54-5-0

Het Lange Huis op de noordoosthoek van de Zuurseweg en de Molenweg, in 1767 aangekocht door de diaconie, bestaande uit 3 woningen

 

30-6-1789

L

van Jan Engbers voor het laken over zijn dochter (op de volgende pagina komt deze post nogmaals voor, maar doorgestreept, met daarbij de vermelding van de naam van de dochter Lammegien Jans)

1-10-0

Lammigje Jans, gedoopt 1773, d.v. Jan Engberts en Anna Alberts

 

9-12-1789

 

van A. S. Lunsche, M. Lunsche en J. Lunsche wed. Gelmers wegens een dispositie van haar zuster H. Lunsche 25 gld.

 

Albert Schuring Lunsche, Marchien Lunsche, Jeichien Lunsche, wed. Bareld Gelmers, zuster Hillechien Lunsche

 

7-12-1789

 

de eigenaren van de stederegt? van Geert Timmer landerijen en behuizing voor het afstaan van het huis ...

 

Geert Hindriks Timmer

 

21-12-1789

 

van de Heer Schultes J. Willinge van de verkochte tilbare goederen van de wed. van Geert Timmer 27-3-6

   

7905

21-12-1789

L

van H. Mensing voor het laken over zijn dochter Elina Mensing

1-10-0

Elina, d.v. Harmannus Mensing

 

21-12-1789

L

van Koop Jans voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Zwaantien Jans, e.v. Koop Jans

 

21-12-1789

L

van de wed. van Steven Ebbinge voor het laken over haar man

1-10-0

Steven Ebbinge, e.v. Janna Margaretha Luinge

7906

28-6-1789

T

Albert Hindriks en Jantien Wilkens

4-0-0

Albert Hindriks Bakker en Jantien Wilkens

 

6-7-1789

B

Ette F. Ebbinge

10-0-2

Frederikus Ebbinge

 

23-8-1789

T

Reijnder Luinge en Harmanna Ebbinge

6-0-0

Reinder Luinge en Hermanna Ebbinge

 

28-8-1789

B

Steven Ebbinge

15-3-2

Steven Ebbinge, e.v. Janna Margaretha Luinge

 

10-9-1789

B

kind van Joest Huibers

0-19-4

Joost Huberts

 

16-10-1789

B

Geert Hindr. Timmer

0-12-5

Geert Hindriks Timmer

 

9-11-1789

B

kind van Luink Luinge

2-17-0

kind van Luink Luinge en Janna Barelds Bakker

 

22-11-1789

T

Hindrik Jans en Annegien Stevens

3-0-0

Hendrik Jannes Smit (Meijer) en Annechien Stevens (Bakker)

 

23-11-1789

B

Zwaetien Jans

3-1-6

Zwaantien Jans, e.v. Koop Jans

 

7-12-1789

B

Pieter Willems

1-18-7

Pieter Willems (Brusseling), e.v. Annechien Willems

 

23-12-1789

B

Steven Jans

0-13-0

Steven Jans van Veen, z.v. Jan Geerts Soldaat

7907

24-12-1789

L

van de wed. van Pieter Willems voor het laken over haar man

1-0-0

Pieter Willems (Brusseling), e.v. Annechien Willems

 

26-12-1789

L

van Reijnd(er) Luinge voor het laken over haar vader de Ette Ebbinge

1-10-0

Frederikus Ebbinge, Reinder Luinge getrouwd met dochter Hermanna

 

28-12-1789

 

van Hindrik Anzen van Eelde een pont groot zijnde boete van zijn tegenwoordige huisvrouw wegens haar binnentijds als dienstbode bij de Heer Schultes J. Willinge verlaten heeft en is weggelopen 6 gld.

 

Hindrik Hindriks Ansingh en Annegien Jans Schutterop

7909

5-2-1790

L

van de (weduwe) van Geert Jans voor het laken over haar man

1-0-0

Geert Jans Guilker

 

25-2-1790

L

van de Heer L. Diepenbrug voor het laken over zijn moeder

1-10-0

Lucas van Diepenbrugge, z.v. Gesina Anna Ketel, wed. van Jeremias van Diepenbrugge

 

15-3-1790

L

van de wed. Gelmers voor het laken over haar vader

1-10-0

Jeichien Lunsche, wed. Bareld Gelmers, z.v. Frerik Gelmers

 

4-5-1790

L

van Gerrit Berens voor het laken over zijn vader

1-10-0

Gerrit, z.v. Berend Gerrits Smit, begraven 12-12-1788

7910

9-5-1790

 

van Jan Knellis 3 gld. 3 st. verdiend loon van Jeigin Martens

   

7911

19-1-1790

B

kind van Tebbel Reinders

0-13-6

kind van Tjebbel Reinders Suurd

 

22-1-1790

B

Geert Gulker

1-2-7

Geert Jans Guilker

 

22-1-1790

B

Freerk Gelmers

17-9-0

Frerik Gelmers

 

25-1-1790

B

kinderen van Jan Bouwkamp

0-10-3

Jan Hendriks Bouwkamp

 

22-2-1790

B

Anna Gezina Ketel, wed. mevrouw Dipenbrug

16-15-2

Gesina Anna Ketel, wed. van Jeremias van Diepenbrugge

 

7-3-1790

B

Willem Geers Timmer

0-6-0

Willem, z.v. Geert Hindriks Timmer en Hinderkien Jans Timmer

 

25-3-1790

B

kind van Albert Alders

1-18-2

Albert Alderts Buiringe

 

1-4-1790

B

Barelt Roelfs

3-8-2

Barelt Roelfs, e.v. Jantien Luinge

 

27-4-1790

B

kind van de wed. van Geert Timmer

0-6-7

kind van Geert Hindriks Timmer en Jantien Jans

7912

29-4-1790

B

Migeel Fokkens

1-3-5

Michiel Fokkes

 

9-5-1790

T

Albert Jans en (niet vermeld)

1-0-0

Albert Jans Talens en Hinderkien Harms

 

9-5-1790

T

Jannes Lammers en Trintin Harms

Hindrik Lammers en Hinderkien Harms

3-11-0

Jannes Lammerts Snijder en Trientien Harms

Hindrik Lammerts en Hinderkien Harms (Hagenauw)

(geen familie)

 

20-5-1790

B

Wibbegin Lokes

0-3-2

Wibbegien, d.v. Lucas Hindriks Steenbergen

 

6-6-1790

T

Geert Jans en Geertruid Hindriks

2-0-0

Geert Jans Ensing en Geertruid Hendriks Barkhuis

 

7-6-1790

B

Juffrouw Gaseijet

19-11-5

Anna Hillegonda Baving, e.v. Petrus Gasinjet

7914

19-6-1790

 

van de weduwe van Barelt Roelfs wegens testament 5-5-0

 

Barelt Roelfs, e.v. Jantien Luinge

 

19-6-1790

L

van de weduwe van Barelt Roelfs voor het laken over haar man

1-10-0

Barelt Roelfs, e.v. Jantien Luinge

 

28-9-1790

 

van Jan Lammers van Liveren 1 gld. handpenning van Jeijgin Martens

 

Jeichien, d.v. Marten Harms Bijmholt

7915

15-10-1790

 

van Jan Ensinge 6 gld. van 11-9-1788 dat hij zijn vrouw een dag te lang heeft laten staan (voor de begrafenis)

 

Geertien Jannes, e.v. Jan Ensing, begraven 11-9-1788

 

21-10-1790

 

van Johannes Titema 28 gld. voor een koe van Jan Eilers weduwe

 

Johannes Tietema

Jan Eilders

 

26-10-1790

L

van Reinder Jans voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Margien Kristiaans, e.v. Reinder Jannes Suurd

 

16-12-1790

 

van de weduwe van Steeven Ebbinge een gouden rider wegens testament van de nagelaten goederen 14 gld.

 

Steven Ebbinge, e.v. Janna Margaretha Luinge, begraven 28-8-1789

7916

22-12-1790

L

van B. Barelts voor het laken over Altin Roelfs

1-10-0

Aaltje Roelfs, d.v. Roelf Arents en Antje Popkes, Bareld Barelds Bakker getrouwd met zuster Zwaantien Roelfs

 

22-12-1790

L

van de Heer dokter Gaseijet voor het laken over zijn vrouw

2-16-0

Anna Hillegonda Baving, e.v. Petrus Gasinjet

7917

24-12-1790

 

van de heer schulte Willinge 37-2-0 van de mijnpenningen van Geer Guilker

 

Geert Jans Guilker

 

24-12-1790

 

van de heer schulte Willinge 46 gld. van de mijnpenningen van Geert Timmers

 

Geert Hindriks Timmer

 

24-12-1790

L

van de heer schult Willinge 2 gld. voor de lakens over Migeel Fokkens en zijn vrouw

2-0-0

Michiel Fokkes, zie boven

Niet gevonden in Drenthe of Groningen, mogelijk afkomstig uit Friesland

 

24-12-1790

 

van Berent Antoni 6 gld. huishuur

   
 

24-12-1790

L

van Jan Klasen voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

Jantien Jans, e.v. Jan Klazens

 

24-12-1790

L

van Jans Ebbinge voor het laken over zijn moeder

1-0-0

Jannes Ebbinge, z.v. Doe Ebbinge en Harmtien Eleveld

7919

26-6-1790

B

vrouw van Jan Klasen

1-7-0

Jantien Jans, e.v. Jan Klazens (overleden na de geboorte van dochter Jantien)

 

8-8-1790

T

Freerk Hemsink en Hilgien Smallenbroek

5-5-0

Freerk Hemsing en Hiltje Smallenbroek

 

9-8-1790

B

kind van Steeven Jakops

0-10-4

Steven Jacobs Wever

 

23-8-1790

B

vrouw van Reinder Jans, Margien

3-5-4

Margien Kristiaans, e.v. Reinder Jannes Suurd

 

13-9-1790

B

kind van Jan Klasens

0-6-4

Jantien, d.v. Jan Klazens en Jantien Jans

 

2-11-1790

B

kind van de heer J.H. Baving

12-13-0

Johanna Jeddina Baving, d.v. Jan Hemsing Baving, gedoopt 12-9-1790

 

6-11-1790

B

vrouw van Doe Ebbing

0-16-5

Harmtien Eleveld, e.v. Doe Ebbinge

 

26-11-1790

B

kind van Albert Luinge

1-16-0

Jantien, d.v. Albert Luinge, gedoopt 13-6-1790

 

9-12-1790

B

Altin Roelfs

4-13-2

Aaltje Roelfs, d.v. Roelf Arents en Antje Popkes

 

14-12-1790

B

Wibbegin Ottens

4-5-1

Wibbegien Ottens, wed. Roelf Berends en Jan Davids, zuster van Annegien Ottens, e.v. Jan Allers en Arend Kosters (kinderen erven)

 

19-12-1790

T

Jan Frisgers en Trintin Jans

2-0-0

Jan Fridsigers en Trientien Jans (Jan Fridsigers hertrouwt in 1806 met Annechien Hindriks Barkhuis)

 

25-12-1790

B

Juffr. Ketels

17-13-4

Arendina Barbera Ketel, zuster van Pierre Ketel

7921

23-1-1791

L

van J. Hemsink voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Hinderkien Wuffen, e.v. Jan Hemsing

 

24-1-1791

L

van de knecht van de heer schults P. Keetel voor het laken over de juffer Keetel

1-10-0

Arendina Barbera Ketel, zuster van Pierre Ketel, schulte van Eelde

 

27-1-1791

L

van Geerat Kosters voor het laken over Wibbegijn Ottens

1-10-0

Gerard Arends Kosters, z.v. Arend Kosters en Annegien Ottens, zuster van Wibbegien Ottens

 

13-2-1791

 

van Barelt Barelts een ducaton welke Aaltijn Roelfs bij testament gemaakt heeft aan de diaconij 3-3-0

 

Aaltje Roelfs, d.v. Roelf Arents en Antje Popkes

 

2-4-1791

 

bij Swaantijn Beerens nadat zij overleden was bevonden 12 st. 1 d.

 

onbekend

 

3-4-1791

 

van de vrouw van Jan Teijs 6 st. 4 d. dat Jantijn Willems had nagelaten

 

Jan Thijs Brink, mogelijk zijn moeder Jantien Willems, wed. Thijs Stevens Brink (broer Steven Thijs Brink wordt ondersteund door de diaconie)

 

28-4-1791

 

voor verkogt goet ontfangen 5 gld. 8 st. zijnde arfgoet van Jantijn Willems

 

mogelijk Jantien Willems, wed. Thijs Stevens Brink

7922

22-5-1791

L

van Jan Lambers voor het laken over zijn zoon

1-0-0

Lambert, z.v. Jan Lamberts Horst en Aaltien Hindriks

7923

17-1-1791

B

Hinderkijn Wuffing

17-0-6

Hinderkien Wuffen, e.v. Jan Hemsing

 

23-3-1791

B

kind van Jan Hindriks

4-10-5

Hindrik, z.v. Jan Hindriks Bakker, gedoopt 23-1-1791

 

7-4-1791

B

Zwaantijn Beerens

0-8-0

onbekend

 

9-4-1791

B

Jantijn Willems

0-19-3

mogelijk Jantien Willems, wed. Thijs Stevens Brink

 

23-4-1791

B

kind van Koebe Jans

0-15-7

Jan, z.v. Koop Jans Koops en Grietje Aukes, gedoopt 19-12-1790

 

2-5-1791

B

de vrouw van Reijnder Luikas

0-18-3

Anna Gerrits, e.v. Reinder Lucas de Ruiter

 

8-5-1791

T

Jannes Ebbing en Willemtijn Barels

Jan Lambers en Jantijn Beerens

2-0-0

Jannes Doewes Ebbinge en Willemtien Barelds Dekker

Jan Lamberts en Jantien Berends Schuurman

 

15-5-1791

T

Jan Klasen en Hillegijn Reijnders

0-12-0

Jan Klazens en Hillegien Reinders de Ruiter

 

19-5-1791

B

Lambert Jans

4-15-2

Lambert, z.v. Jan Lamberts Horst en Aaltien Hindriks

 

22-5-1791

T

Jan Ebbinge en Greetijn Ebbinge

6-0-0

Jan Ebbinge en Grietien Ebbing

7924

3-6-1791

B

de vrouw van H. Klasens

0-6-4

Hindrikje Jans, d.v. Jan Bonnes, e.v. Hindrik Klasens

 

6-6-1791

B

de Heer Enno Willinge

55-7-1

Enno Willinge, z.v. Jan Willinge en Hemmina Johanna Rijpma

 

8-6-1791

B

kind van Arend Lammers

1-0-4

Arend Lammerts Buning

7925

19-6-1791

T

Gerat Arents en Ameltijn Kornelijs

2-0-0

Gerard Arends Kosters en Ameltien Cornelis

 

26-6-1791

T

Otte Kornelijs en Trijntijn Hijndriks

2-0-0

Otte Cornelis Ottens en Trientje Hindriks Kosters

 

2-8-1791

B

kind van Beerent Hindriks

0-4-5

 
 

10-8-1791

B

Wed. van Ette Barelt Gelmers, J. Lunsche

21-3-6

Jeichien Lunsche, wed. Bareld Gelmers

 

17-9-1791

B

kind van Albert Jans

0-18-2

vermoedelijk kind van Albert Jans Talens, niet in het doopboek

 

22-12-1791

B

Eijte Roelfs

4-7-5

Eite Roelofs (Eitens)

7927

26-6-1791

 

van Harm Klasens 1 gld. zijnde de handpenning vna Jeijgin Martens

   
 

26-6-1791

 

van Jan Cornelijs 4 gld. 5 st. loon van Jeijgin Martens

   
 

26-6-1791

 

van H. Boukamp 6-7-7 huur van het Wolse Plaa(t)s

   

7929

4-11-1791

 

van Jan Hemsink wegens de heer schults J. Willinge 20 gld. zijnde mijnpenningen van hooiland van Geert Timmer en waardeel van de arme kamers bij de Knikkerbult

 

Geert Hindriks Timmer

 

4-11-1791?

 

het verkogte land van het Wolse Plaas hebben angebragt een som van 1131 vreijgelt bij tot een gifte gegeven 100 Gl hijr van belapt 1200 Gl op de Landschap het verschot ontfangen van Jan Hemsink 31 gld.

 

Waarschijnlijk op dringend verzoek van de Landschap Drenthe worden landerijen bij de Woldse Plaats verkocht om geld vrij te maken voor een lening aan de Landschap (Allert Bavinge schonk in 1755 zijn aandeel in die plaats aan de diaconie)

7930

21-12-1791

L

van de Heer J. Willinge voor het laken over de Heer Enno Willinge

2-0-0

Enno Willinge, z.v. Jan Willinge

 

22-12-1791

L

van Gelmer Gelmers voor het laken over zijn moeder

1-10-0

Gelmer Gelmers, z.v. Jeichien Lunsche, wed. Bareld Gelmers

 

23-12-1791

L

van Reijnder Luikas voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

Anna Gerrits, e.v. Reinder Lucas de Ruiter

7931

28-12-1791

 

Nieuwjaarsgift an de ondergeschreven personen (normaal bij apart onderdeel uitgaven)

Harm Andries 12 st

Jan Weever 1 gld.

Jan Schuiringe wed. 12 st.

Hindrik Klazens 8 st.

Roelf Warmels 15 st.

Frerk Baving 1 gld.

Wilm Jans 12 st.

Jan Luigijs 15 st.

Berent van Delden 8 st.

Jantijn Bathoorn 10 st.

Harmtijn Hindriks 6 st.

Klaas Albers 14 st.

   

7932

21-4-1792

 

bij de wed. van Geert Timer 15 st 1 d. doe sij gestorven

 

Jantien Jans, wed. Geert Hindriks Timmer

 

28-4-1792

 

van het verkogte goed van de wed. van Geert Timmer 54-12-0

 

Jantien Jans, wed. Geert Hindriks Timmer

7933

27-1-1792

B

vrouw van Barelt Derks

1-3-0

Harmtien Alberts, e.v. Bareld Derks Dekker

 

28-1-1792

B

weduwe van Geert Timmer

0-11-0

Jantien Jans, wed. Geert Hindriks Timmer

 

30-1-1792

B

kind van Jan Lammers

0-6-4

vemoedelijk kind van Jan Lamberts en Jantien Berends Schuurman, niet in het doopboek

 

7-5-1792

T

Hindrik Buiring en Anniggijn Pieters

6-0-0

Hindrik Alderts Buiringe en Annechien Pieters (Bult)

 

14-5-1792

T

Arent Jans en Grietijn Jan Allers

Hindrik Jans en Egbertijn Roelf

3-0-0

Arend Jans Talens en Grietien Jans Alderts

Hindrik Jans Schuurman en Egbertien Roelofs

 

14-5-1792

T

Jan Koops en Albertijn Reiders

1-0-0

Jan Jans Koops en Albertien Reinders

 

19-5-1792

B

Roelf Willems

2-16-6

Roelof Willems, zie onder

 

30-5-1792

B

kind van Otte Arens

0-14-2

Otto Arends Kosters

7934

14-6-1792

 

van Willemtijn Martens een jaar loon 3-15-6

 

Willemtien, d.v. Marten Harms Bijmholt

 

14-6-1792

 

van Hindrik Aalders het loon van Jan Geers 9 gld.

 

Jan Talens Geerts Tuinman, zie ook onder

 

7-8-1792

L

van Popke Martijnus voor het laken over Willem Wolters

1-10-0

Popke Martinus e.v. Hillegien Wolters, zuster van Willem Wolters, z.v. Roelof Wolters en Marchien Willems

 

9-10-1792

L

van Barelt Hindriks voor het laken over zijn vader

1-0-0

Bareld Hindriks van Peize, z.v. Hindrik Harms en Jantien Barelds

 

25-11-1792

L

van Albert Eitens voor het laken over zijn vader

1-10-0

Albert Eitens, z.v. Eite Roelofs

7935

5-12-1792

L

van Barelt Derks voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

Harmtien Alberts, e.v. Bareld Derks Dekker

 

12-12-1792

 

van Roelf Luinge in qualite voor zijn moeder 10 gld. wegens een testament van zijn vader en moeder

 

Jan Allerts Luinge, e.v. Geesien Luinge, zoon Roelf (Jan Roelofs Luinge, broer van Geesien, met oo keen zoon Roelf komt nog voor bij de Gewapende Burgermacht 1797)

 

12-12-1792

L

van Roelf Luinge voor het laken over zijn vader

1-10-0

Jan Allerts Luinge

7936

21-12-1792

L

van Hindrik Albers voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Albertien Jans Freriks, e.v. Hindrik Alberts Bakker

 

21-12-1792

L

van Hindrik Jans voor het laken over zijn schoonvader

1-0-0

Hindrik Jans Schuurman, e.v. Egbertien Roelofs, d.v. Roelof Willems

7937

7-6-1792

B

Konraat Luicas

1-10-0

Conraad Lucas, z.v. Lucas Conraads en Albertien Tjebbels

 

5-7-1792

B

kind van Roelf Huising

1-2-6

kind van Roelof Berends Huizing

 

5-7-1792

B

kind van Gerat Kosters

0-13-6

Arend, z.v. Gerard Arends Kosters, gedoopt 20-5-1792

 

23-7-1792

B

Willem Wolters

16-6-0

Willem Wolters, z.v. Roelof Wolters en Marchien Willems, zie boven

 

17-8-1790

B

Jan Luinge

26-6-0

Jan Allerts Luinge

 

4-9-1792

B

Hindrik Harms

4-9-2

Hindrik Harms (van Peize), zie boven

7938

30-9-1792

T

Barelt Hindriks en Anniggijn Stevens

2-0-0

Bareld Hindriks van Peize en Annechien Stevens

 

2-12-1792

T

Gelmer Gelmers en Egbertdijna Ebbinge

6-6-0

Gelmer Gelmers en Egberdina Ebbinge

 

18-12-1792

B

Albertijn Jans

12-18-0

Albertien Jans Freriks, e.v. Hindrik Alberts Bakker

 

5-12-1792

T

Jan Jacops Doens en Altijn Roelfs

0-5-4

Jan Dooijs (Jacobs) Doedens en Aaltien Roelfs Doedens

7940

27-1-1793

L

van de erfgenamen van Conraat Pijper voor het laken over dezelve

1-10-0

Conraad Lucas, z.v. Lucas Conraads en Albertien Tjebbels

 

19-2-1793

 

van Hindrik Alers van Rolde de resterende 2 gld. van het jaarloon van Jan Geers Hovenier

 

Jan Talens Geerts Tuinman, zie ook boven

 

9-5-1793

 

van Harm Clasens het jaarloon van Jeijgijn Martens 9 gld.

   
 

10-5-1793

L

van de wed. van Jan Lambers voor het laken over haar man

1-0-0

Aaltien Hindriks, e.v. Jan Lamberts Horst

 

20-5-1793

 

van Cornelijs Bolhuis 9 gld. jaarloon van Willemtijn Martens

   
 

27-5-1793

L

van Harmannus Mensing voor het laken over haar moeder

1-10-0

Harmannus, z.v. Elynna van Hagen, wed. Hindrik Mensing

7941

14-2-1793

B

Roelf Warmels

0-12-3

Roelef Warmelts

 

4-3-1793

B

Arent Costers

4-1-5

Arend Kosters

 

19-3-1793

B

de wed. van H. Mensing, in het bekken 134 gld. 18 st, waarvan 100 gld. in een toegebonden zakje was

134-18-0

Elynna van Hagen, wed. Hindrik Mensing

 

8-4-1793

B

Jan Lammers

5-7-6

Jan Lamberts Horst

 

27-4-1793

B

de wed. van Jan Schuirins

0-4-6

Jan Schuiringe karspelsoldaat in 1754, in 1742 als keuter

 

1-5-1793

B

kind van Gerrit Berents

0-8-6

Gerrit Berends Smit

 

2-5-1793

B

Kleijn Harm

1-3-5

Harm Jans, vader van Jan Harms Hagenauw

 

6-5-1793

B

kind van Gerrit Jans

0-13-4

Gerrit Jans Alfing (niet in het doopboek)

7942

7-5-1793

B

de vrouw van Jan Jans, Grietijn Atens

5-16-1

Jan Jans Gortmaker (Eelde), e.v. Grietien Atens, d.v. Ate Sjabbes Holt

 

12-5-1793

T

Willem Luinge en Fennegijn Huibers

Hindrik Jans en Lijbegijn Jans

7-10-0

Willem Luinge en Fennechien Hendriks Huberts

Hendrik Jans Kregel en Lijsbeth Jans

 

12-5-1793

T

Bareld Alers en Marchien Evers

Harm Geers en Janna Berents

2-10-0

Jan Barelds Aalders (roepnaam Bareld) en Marchien Everts, zie onder

Harm Geerts Tuinman en Janna Berents

7944

30-11-1793

 

van Roelf Doens een jaar huur van het zuideinde van het Lange Huis 12 gld.

 

Roelof Jans Doens

7945

4-12-1793

L

van Gerart Arents voor het laken over zijn vader

1-10-0

Gerard, z.v. Arend Kosters

 

21-12-1793

L

van Ate Sabbes voor het laken over zijn dochter

1-10-0

Grietien Atens, d.v. Ate Sjabbes Holt

 

26-12-1793

L

van Bareld Alers voor het laken over zijn schoonvader E. Jacobs

1-0-0

Jan Barelds Aalders (roepnaam Bareld), e.v. Marchien Everts, d.v. Evert Jacobs en Zwaantje Jans

7946

7-7-1793

T

Albert Arnoldus en Janna (stippeltjes)

0-16-4

Albert Arnoldus Birze en Janna Pieters Westerhof

 

8-7-1793

B

kind van Hindrik Jans

0-15-0

 
 

13-8-1793

B

kind van Jannes Lambers

0-17-0

Harm, z.v. Jannes Lammerts Snijder (gedoopt 21-7-1793)

 

26-8-1793

B

kind van Luigijn Jans

0-5-2

Luigien Jans Kregel

 

16-11-1793

B

kind van Otte Arents

0-8-4

Annechien, d.v. Otte Arends Kosters (gedoopt 3-11-1793)

7947

30-11-1793

B

kind van Gerart Arens

0-16-0

Arend, z.v. Gerard Arends Kosters (gedoopt 7-7-1793)

 

4-12-1793

B

Evert Jacobs

4-18-0

Evert Jacobs, zie boven

 

16-12-1793

T

Bareld Barelds en Jantijn Clasens

0-11-0

Bareld Derks Dekker en Jantien Jans (momberaanstelling 3-5-1793)

 

27-12-1793

 

van de Heer Schultes Ketel voor 4 geligte doopcedels geschreven door Do. J.S. Bolt toen hij die Bus niet in huis hadde 1 gld. 2 st.

   

7949

15-1-1794

L

van de erfgenamen van Harm Hindriks voor het laken over Harm Hindriks

1-0-0

Niet Harm Hindriks van Peize (ovl. 1841), mogelijk Harm Hindriks Bijmholt

 

10-3-1794

 

van Jaapk. Wolters 6 gld. voor een bedde

   
 

20-3-1794

 

van Jan Eefting 8 st. voor de asche van F. Baving

   

7950

11-5-1794

 

van Willem Egberts van Onnen 13 gld. jaarloon van Willemtien Martens

   

7951

25-1-1794

B

vrouw van Lammert Does

0-14-0

Roelfien Lammerts Pleiter, e.v. Lammert Doewes Ebbinge

 

4-2-1794

B

Harm Hindriks

1-11-4

Niet Harm Hindriks van Peize (ovl. 1841), mogelijk Harm Hindriks Bijmholt

 

5-2-1794

B

Freerk Baving

0-19-5

Frerik Baving, z.v. Doe Bavinge

 

14-4-1794

B

juffrou Weekema

1-16-1

Anna van Lingen, moeder van Michiel van Lingen Wekema, zie onder

 

4-5-1794

T

Roelf Popkes en Vroukin Harms

4-10-0

Roelf Popkes Mulder en Froukien Harms

7952

9-5-1794

B

De Heer Schulte J. Willinge

61-12-4

Jan Willinge

 

11-5-1794

T

Jan Harms en Jantien Jans

Willem Jans en Margien Willems

2-0-0

Jan Harms Hagenauw en Jantien Jans Koops

Willem Jans Eefting en Margien Willems

 

18-5-1794

T

Freerk Hindriks en Lammegien Hindriks

3-0-0

Frerik Hindriks Bakker en Lammechien Hindriks Kosters

 

20-5-1794

B

kind van Jan Ebbinge

5-1-0

 
 

22-5-1794

B

kind van Freerk Engberts

0-16-1

 
 

28-5-1794

B

kind van Jan Harms

0-14-6

 
 

31-5-1794

B

kind van Freerk Engberts

0-16-3

 

7953

2-6-1794

B

de vrouw van Harm Reesing, Trientien

1-7-0

Trijntje Jans Schuurman, e.v. Harm Jans Resing

 

3-6-1794

B

kind van Jannes Does

0-8-2

Jannes Doewes Ebbinge

 

5-6-1794

B

kind van Albert Alders

1-13-5

Abel, z.v. Albert Alderts Buiringe

7954

10-7-1794

 

van Jan Lammerts 6 st. voor de armen

   
 

4-9-1794

 

van H. Mensing voor de koe van Willem Jans 39 gld.

   
 

5-10-1794

L

van de wed. van A. Lunsche voor het laken over haar man

1-10-0

Johanna Bolhuis, wed. Albert Schuring Lunsche

 

27-10-1794

L

van Steven Jaapks voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

Annechien Koops, e.v. Steven Jacobs Wever

7955

15-11-1794

 

van Jan Harms 8 gld. 12 st. huur voor het noordeinde van het Lange Huis en van het (weef)stel

 

Jan Harms Hagenauw

 

5-12-1794

 

van Otte Arents 1 gld. 10 st. voor een stoel en anders van J. Weevers goet

   
 

18-12-1794

 

van Steeven Jaapiks 6 st. voor een weeversraam

 

Steven Jacobs Wever

 

18-12-1794

 

2st. en 2 d. die Jan Weever heeft nagelaten

   
 

18-12-1794

 

van Otte Arents 8 gld. huur voor het oosteinde van het Lange Huis

   
 

18-12-1794

 

van de wed. van Engbert Beerens 5 gld. dat zij aan de armen heeft gegeven

 

Grietien Pieters Bodenkamp, wed. Engbert Berends

 

18-12-1794

 

van Jannes Lammerts 7 gld. jaarloon van Jan Bonts

 

Jan Bonnes, z.v. Hindrik Klazen en Hindrikje Jans (Bonnes)

7956

20-12-1794

 

van de Heer J. Willinge 20 gld. 7 st. van de mijnpenningen van Freerk Bavings goed

 

Jan Willinge, z.v. de vorige schulte Jan Willinge

Frerik Baving, z.v. Doe Baving

 

20-12-1794

L

van de wed. van de heer Schults J. Willinge voor het laken over haar man

1-10-0

Hemmina Johanna Rijpma, e.v. Jan Willinge

 

23-12-1794

L

van de erfgenamen van Willem Jans voor het laken

1-10-0

 

7957

9-8-1794

B

Jantien Bathoorn

0-15-0

Jantien Bathoorn, vermoedelijk de moeder van Berend Harms Bathoorn

 

9-9-1794

B

A. Lunsche

23-17-6

Albert Schuring Lunsche

 

23-9-1794

B

de vrouw van Steeven Jaapks

1-9-4

Annechien Koops, e.v. Steven Jacobs Wever

 

25-9-1794

B

kind van Martines Lammerts

2-2-0

kind van Martinus Lammerts (Venema)

7958

14-11-1794

B

Willem Jans

5-15-0

 
 

5-12-1794

B

Jan Weever

0-1-4

 

7960

11-1-1795

 

van Roelf Doens 9 gld. deel van huishuur

   
 

11-2-1795

 

6 st. dat Berent van Delden heeft nagelaten

   
 

18-2-1795

 

19 gld. 17 st. wegens verkocht tilbaar goed van Berent van Delden en het weefstel van Jan Wever

   
 

28-2-1795

L

van Roelf Sinninge voor het laken over zijn vader

1-10-0

Roelof Sinninghe Kuitert, z.v. Jan Kuitert, oud-predikant van Oldehove

 

12-3-1795

 

van Luink Luinge 18 gld. voor een gust koe van Roelf A Been

   
 

25-3-1795

 

van Donderen Albert Gerrijs 11 gld. zijnde resterende penningen van het weefstel van Jan Gerrits wever

 

Albert Gerrits Deen

7961

3-5-1795

 

van Jan Mellens van Ide 10 gld. loon van Hindrik Geers Timmer

 

Hindrik, z.v. Geert Hindriks Timmer

 

6-5-1795

L

van Trijntien Buiring voor het laken over Jantien Alders

1-0-0

Jantien, d.v. Aldert Hazelhoff en Trijntje Hindriks Buiringe

 

8-5-1795

L

van Aleida Lutgers voor het laken over haar moeder

1-10-0

Aleida, d.v. Lammechien Hindriks, wed. Gerrit Lutgers

 

9-5-1795

L

van Barelt Hindriks voor het laken over zijn vrouw Anniggijn Stevens

1-0-0

Annechien Stevens, e.v. Bareld Hindriks van Peize

7962

9-5-1795

L

van Harm Jans voor de lakens over zijn vader en moeder

3-0-0

Harm Jans Freriks, e.v. Annegien Harms Baving, d.v. Harm Klaasen en Roelfien Baving

 

10-5-1795

 

van Luikes Neimeijer van Ide 11 gld. voor schapen die ik R. Lunsche en J. Hindriks en R. Luinge hebben verkogt

   
 

12-5-1795

 

5 st. 4 d. die de wed. van Roelf Warms heeft nagelaten

 

wed. Roelef Warmelts

 

13-5-1795

 

van Jan Eefting 14 st. voor een koffieketeltje

   
 

16-5-1795

 

voor het tilbaar goed van het nalatenschap van de wed. van Roelf Warms 7-1-4

 

wed. Roelef Warmelts

7963

1-6-1795

 

van Gerrijt Viekamp 3 st. voor de armen

   
 

7-6-1795

 

van Harm Andries 4 st. voor een misvork

   
 

8-6-1795

 

van de vrouw van Jan Harms 17 st. voor gemijnd goed van Berend van Delden

   
 

15-6-1795

 

van de vrouw van Jan Tonijs 16 st. stegelt (stageld) van vreemde bijen

   
 

15-6-1795

 

van Harm Meug 4 st. voor de armen

   
 

21-6-1795

L

van Jacop Hoeks voor het laken over het (kind van) Jan Hoeks

 

Beeltien, d.v. Jan Gerrits Hoeks (Eelde)

7964

8-1-1795

B

Hindrik Geers Timmer

0-6-0

Hindrik, z.v. Geert Hindriks Timmer

 

20-1-1795

B

de vrouw van Klaas Albers, Margien Jans

0-10-4

Margien Jans, e.v. Klaas Alberts (Klazens)

 

30-1-1795

B

kind van Arent Jans

1-11-0

Ggesien, d.v. Arend Jans Talens, gedoopt 16-10-1794

 

31-1-1795

B

kind van Jan Hoeks

1-8-0

Beeltien, d.v. Jan Gerrits Hoeks (Eelde)

 

5-2-1795

B

De Heer Kuiter

30-10-5

Jan Kuitert, oud-predikant van Oldehove

 

18-2-1795

B

Berent van Delden

1-0-0

Berend Berends van Delden

 

26-2-1795

B

kind van Jan Klasen

0-6-1

kind van Jan Klazens en Hillechien Reinders de Ruiter, niet in het doopboek

 

2-3-1795

B

vrouw en kind van Gerrit Jans

2-4-3

Jantje Jannes Smit, e.v. Gerrit Jans Alfing

7965

23-3-1795

B

vrouw van Harm Klasens

6-7-0

Roelfien Baving, e.v. Harm Klaasen

 

28-3-1795

B

kind van Gelmer Gelmers

3-13-3

Hindrik, z.v. Gelmer Gelmers, gedoopt 15-3-1795

 

28-3-1795

B

de weduwe van Gerrijt Lutgers

2-16-2

Lammechien Hindriks, wed. Gerrit Lutgers

 

30-3-1795

B

kind van Jan Kornelijs

0-13-1

kind van Jan Cornelis en Jantien Baving, vermoedelijk Lucas, gedoopt 15-8-1790

 

29-4-1795

B

kind van Geert Jans

0-15-7

 
 

19-4-1795

T

Roelf Ebbinge en Anniggijn Buiter

6-0-0

Roelf Ebbinge en Annechien Buiting

7966

2-5-1795

B

vrouw van Barelt Hindriks

2-17-5

Annechien Stevens, e.v. Bareld Hindriks van Peize

 

5-5-1795

B

J. Alders (tussengeschreven)

2-2-6

Jantien, d.v. Aldert Hazelhoff en Trijntje Hindriks Buiringe, zie boven

 

3-5-1795

T

Jan Luinge en Jeddina

6-6-0

Jan Luinge en Jeddina Gelmers

 

8-5-1795

B

Harm Klasens

8-14-1

Harm Klaasen, wedn. van Roelfien Baving

 

12-5-1795

B

kind van Miggiel Weekema

0-10-6

kind van Michiel Wekema

 

16-5-1795

B

wed. van Roelf Warms

0-13-5

wed. Roelef Warmelts

 

26-5-1795

B

kind van Geert Jans

0-4-2

 
 

27-5-1795

B

kind van Barelt Aalders

0-10-5

kind van Jan Bareld Aalders

7968

3-6-1795

 

van Gerrijt Veenkamp 8 st.

   
 

18-7-1795

 

van Basseljaan van Norg 1 gld. 1 st. stegelt van bijen

   
 

20-7-1795

 

van Jan Lambers 11 st. 4 d. voor gemijnd goed van Berent van Delden

   

7969

13-9-1795

 

van Cornelijs Schuiring 14 st. stegelt van 14 korven bijen van veenhuis

   
 

20-9-1795

 

van Jan Teijs 1 gld. 6 st. voor een schuit en 3 gld. 11 st. voor een paar gouden en zilveren haken

 

Jan Thijs Brink, zie hieronder

 

20-9-1795

 

nog 1 gld. 16 st. doe het zilver van Anniggijn Teijs is gedielt

 

Annechien Thijs Brink, e.v. Willem Derks Schuurman te Westervelde, zuster van Steven en Jan Thijs Brink, zie ook 1796

 

5-10-1795

 

van Gesijn Willems 1 gld. 18 st. voor 1/5 portie van een mandelige Nagtach? die zij had verkocht

 

mogelijk zuster van Margien Willems, e.v. Jan Jans Gortmaker

 

6-11-1795

L

van Lamigien Jurries voer het laken over Fenniggijn Berens

1-10-0

Fennegien Berends, wed. Jan Roelfs, zuster van Jurrien Berends

7970

22-11-1795

 

van Jan Talens 1 gld. 5 st. voor een doek die wij diakens hem hebben verkocht

   
 

11-12-1795

 

van H. Meug 2 st. dat hij gaf aan de armen

   
 

13-12-1795

L

van de vrouw van Jans Ebbing voor het laken over Jacob Geers

1-0-0

Willemtien Barelds Dekker, e.v. Jannes Doewes Ebbinge, d.v. Bareld Derks Dekker en Marchien Jacobs, mogelijk is bedoeld haar grootvader Jacob Willems, zie onder

 

17-12-1795

 

van Berent Harms 7 st. voor gemijnd goed van Berent van Delden

   
 

18-12-1795

 

7 st. van Otte Arens van de boeldag van de wed. Roelf Warms

 

Otte Arends Kosters

wed. Roelef Warmelts

7971

18-12-1794

 

van Jannes Lambers loon van Jan Bons 10 gld.

 

Jan Bonnes, z.v. Hindrik Klazen

 

19-12-1795

L

van Jan Jans Gortm(aker) voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Margien Willems, e.v. Jan Jans Gortmaker

 

21-12-1795

 

van de schultes J. Willinge 52 gld. 12 st. mijnpenningen

   
 

21-12-1795

 

van A. Luinge timmerman 10 st. dat hij in het oude blok (in de kerk) heeft gevonden

 

Albert Luinge

 

21-12-1795

 

van Kemp Meinders 6 st. voor de armen

 

Kemp Meinders

 

25-12-1795

L

van Miggiel Wikema voor het laken over zijn moeder

1-0-0

Michiel van Lingen Wekema, z.v. Timen Wekema en Anna van Lingen

 

25-12-1795

L

van Gerrijt Jans voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

Jantje Jannes Smit, e.v. Gerrit Jans Alfing, zie boven

7973

30-6-1795

B

vrouw van Jan Jans Gortmaker

0-19-2

Margien Willems, e.v. Jan Jans Gortmaker

 

18-7-1795

B

Jan Kregel

0-13-5

Jan Lugies Kregel

 

3-8-1795

B

de vrouw van J. Luigijs

0-11-1

Marchien Fridsigers, e.v. Jan Lugies Kregel

 

13-8-1795

B

Mevrouw Douariere wed. Koning

29-18-4

Theodarda Sufrida van Unia, wed. van Justus Bartholomeus de Coninck

 

9-10-1795

B

de wed. van Jan Roelfs

3-7-4

Fennegien Berends, wed. Jan Roelfs, zuster van Jurrien Berends

7974

9-11-1795

T

Barelt Hindriks en Willemtien Arens

1-0-0

Bareld Hindriks van Peize en Willemtien Barelds Slagter

 

18-11-1795

B

Jacob Willems

1-2-6

Jacob Willems, vader van o.a. Geert Jacobs Dekker en Steven Jacobs Wever

 

3-12-1795

B

kind van Jan Ebbing

3-2-3

mogelijk Harmtien, d.v. Jan Ebbinge en Grietien ebbing of een ongedoopt kind

 

13-12-1795

T

Jacob Evers en Jantien Pothof

1-2-4

Jacob Everts en Jantien Hermannus Pothof

7996

28-1-1796

L

van de erfgenamen van Jan Geers voor het laken

1-0-0

Mogelijk Jan Geerts Ensing (Eelde)

 

2-4-1796

L

van de wed. Jan Luinge voor het laken over haar zoon Albert

1-10-0

Albert, z.v. Jan Allerts Luinge en Geesien Luinge

7977

26-5-1796

L

van de kinderen van A. Hoselof voor het laken over haar moeder Trijntje Buiring

1-0-0

Trijntje Hindriks Buiringe, wed. Aldert Hazelhoff

 

14-6-1796

L

van Lammechien Jurries voor het laken over haar zuster Jantje

1-10-0

Jantien Jurriens, d.v. Jurrien Berends

7978

8-1-1796

B

Annegien Wolters, vrouw van Jan Luinge

16-3-6

Annegien Wolters. e.v. Jan Luinge

 

22-1-1796

B

Jan Geers

Jantijn Jurrijs

7-3-4

Mogelijk Jan Geerts Ensing (Eelde)

Jantien Jurriens, d.v. Jurrien Berends

 

24-1-1796

T

Jan Engbers en Sijntje Jans

2-0-0

Jan Engberts en Zina Jans Horst

 

15-2-1796

B

Albert Luinge

30-18-11

Albert, z.v. Jan Allerts Luinge en Geesien Luinge

 

11-3-1796

B

de wed. van A. Haselof

2-4-0

Trijntje Hindriks Buiringe, wed. Aldert Hazelhoff

 

14-3-1796

B

Hindrik Jannes

4-2-5

Hendrik Jannes Smit (Eelde), e.v. Annechien Stevens

 

8-4-1796

B

Berentje Tholen

1-3-5

Berentje Tholen, zie onder

7979

28-4-1796

B

kind van Roelf Kars smit

0-10-4

kind van Roelof Karstens

 

1-5-1796

T

Roelf Gelmers en Bouwina Ebbinge

6-0-0

Roelof Gelmers en Bouwina Ebbinge

 

1-5-1796

T

M.H. Bos en M.L. Willinge 2 gouden dukaten zijnde 10 gld. 10 st.

10-10

Mattheus van Heijningen Bosch en Margaretha Lucretia Willinge

 

4-5-1796

B

Albert Alders

7-17-5

Albert Alderts Buiringe

 

5-4-1796

T

Gerrijt Jans en Grietien Jans

Wigcher Eites en Aaltje Tjammes

1-11-0

Gerrit Jans Alfing en Grietje Jans Leffers

Wigcher Eitens en Aaltien Tjammes van Hoorn

 

15-5-1796

T

Hindrik Albers timmerman en Hinderika Berens

Garbrand Jans en Jantjen Eites

Hindrik Harms en Clasina Klasens

4-10-0

Hindrik Alberts Meijer en Hinnerika Berends

Garbrand Jans Staal en Jantien Eitens

Hindrik Harms Hagenauw en Klazina Klazens Kruims

7980

6-8-1796

L

van Jacop Evers voor het laken over zijn moeder

1-0-0

Jacob Everts z.v. Zwaantje Jans, wed. Evert Jacobs

 

19-8-1796

 

van Roelf Doens 3 gld, restant huur van de zuidoosterse kamer in de Lepelstraat (Lange Huis)

 

Roelof Jans Doens

7981

29-8-1796

 

van Willem Derks van Westervelde 40 gld. zijnde de afkooppenningen van de lijftucht

 

Annechien Thijs Brink, e.v. Willem Derks Schuurman te Westervelde, zuster van Steven en Jan Thijs Brink, zie ook 1795

 

29-8-1796

 

van de schults J. Willinge 32 gld mijnpenningen van Jan Geers nagelatene goederen na aftrek van huur en andere schulden

 

Mogelijk Jan Geerts Ensing (Eelde)

 

29-8-1796

L

van Hindrik Buiring voor het laken over zijn grootvader H.A. Buld

1-10-0

Hindrik Alderts Buiringe, e.v. Annechien Pieters, kl.d. v. Hindrik Arends Bult

 

7-10-1796

 

van Jan Lensen 3 gld. jaarloon van Albert Stevens

 

Albert Stevens Brink

7982

27-11-1796

 

van Jan Harms Wever huishuur in de Leperstraat 4 gld. 4 st. blijft rest 3 gld. 16 st.

 

Jan Harms Hagenauw

 

27-11-1796

 

van deselve 12 st. huur van een weefstel

   
 

28-11-1796

L

van R.S. Kuitert voor het laken over zijn E. moeder

1-10-0

Roelof Sinninghe Kuitert, z.v. Cornelia Sinninghe, wed. Jan Kuitert

 

8-12-1796

L

van Jan Luinge voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Annegien Wolters. e.v. Jan Luinge

 

8-12-1796

 

bij het overlijden van Wite (Blokbergen) bevonden 11 st. 2 d.

 

Wijtske Blokbergen, d.v. Marten Blokbergen en Albertje Stevens

 

8-12-1796

 

bij de verkoping van Wite goed ontfangen 7 gld. 6 st. 2 d.

   

7983

20-12-1796

 

van Hindrik Christiaans 12 st. huur van een weefstel

 

Hindrik Christiaans Barkhuis

 

20-12-1796

 

van F. Kornelis 3 gld. wegens de kwestieuse zaak tussen hem en Doct. P. Gasinjet

 

Freerk Cornelis Zuideveld

 

21-12-1796

 

van de vrouw van M. Wiekema 13 st. voor gekocht goed van Wite Blokbergen

 

Wijtske Blokbergen, d.v. Marten Blokbergen en Albertje Stevens

 

23-12-1796

L

van de wed. van Steven Albers voor het laken over haar schoonzoon Hindrik Jannes

1-10-0

Jantien Hindriks Boering, wed. Steven Alberts Bakker, dochter Annechien Stevens e.v. Hendrik Jannes Smit (Eelde)

 

23-12-1796

L

van Jan Buirma voor het laken over Berentien Tholen

1-0-0

Mogelijk dochter van Anthonie Tholen en Engelina Berends; Gedoopt 1-8-1764 Kleinemeer (RK): Berta, d.v. Antoon Tole en Engel Berents

 

26-12-1796

L

van Wigcher Alders voor het laken over zijn broer Albert

1-10-0

Albert Alderts Buiringe

7984

19-7-1796

T

Hans Hindrik Evers en Gesien Jacops Hoeks

3-0-0

Hans Hindrik Everts en Geesje Jacobs Hoeks

 

20-7-1796

B

Afien Husing

0-12-2

Avien Roelfs, wed. Berend Roelfs Huizing, zie onder

 

1-8-1796

B

kind van Jan Luinge

3-14-1

Roelof, z.v. Jan Luinge en Jeddina Gelmers, gedoopt 17-7-1796

 

5-8-1796

B

Swaantje Jans

3-10-1

Zwaantje Jans, wed. Evert Jacobs

 

23-9-1796

B

Hindrik Arens Buld

12-16-2

Hindrik Arends Bult

 

30-10-1796

B

Juffrouw wed. Kuiters

23-8-7

Cornelia Sinninghe, wed. Jan Kuitert

7985

1-12-1796

B

kind van Jan Ottens

1-15-7

Aukien, d.v. Jan Ottens en Tjitske Hindriks van der Veen

 

17-12-1796

B

Wite Blokbergen

kind van Migchiel Wiekema

0-15-6

Wijtske Blokbergen, d.v. Marten Blokbergen en Albertje Stevens

 

19-12-1796

B

Roelf Remmels

0-11-6

Roelf Jans Remmelts, zie onder

7986

22-2-1797

 

van de nagelaten kinderen van Jan Luinge en Geessin Luinge 10 gld. wegens testament

 

Geesien Luinge, e.v. Jan Allerts Luinge

 

22-2-1797

L

idem voor het laken over hun moeder

1-10-0

Geesien Luinge, e.v. Jan Allerts Luinge

 

23-2-1797

 

van Harm Reesing 11 st. 4 d. voor gekocht goed van Wite Blokbargen

   
 

26-2-1797

 

van Beerent Antoni 1 gld. voor gekocht goed van Wite Blokbargen (en 10-3-1796 nogmaals voor 14 st.)

   

7987

27-4-1797

 

van Roelf Doens 6 gld. deel jaarhuur van het noordeinde van het Lange Huis. Rest 2 gld.

   
 

1-5-1797

L

van Garbrant Jans voor het laken over haar moeder

1-10-0

Aafien Garbrands, wed. Jan Floris Staal

 

21-6-1797

 

van Steven Scholtens van Suitvelde 3 gld. jaarloon van Albert Stevens

 

Albert Stevens Brink, z.v. Steven Thijs Brink

 

25-6-1797

L

van Grietien Roelfs voor het laken over haar vader Roelf Remmels

1-10-0

Grietien Roelfs, d.v. Roelf Jans Remmelts en Jantien Hindriks Hulzebosch

1797

18-2-1797

B

de wed. van Jan Luinge genaamd Geesin Luing

25-16-2

Geesien Luinge, e.v. Jan Allerts Luinge

 

5-3-1797

T

Hindrik Weering en Hinderkin Klasens

0-11-4

Hindrik Wiefering en Hinderkien Klazens

 

21-3-1797

B

de wed. van Jan Floris, Avien Garbrands

3-3-5

Aafien Garbrands, wed. Jan Floris Staal

 

1-4-1797

B

kind van Baarelt Derks

0-9-2

kind van Bareld Derks Dekker

 

17-4-1797

B

Jan Baving

36-3-5

Jan Hemsing Baving

 

3-5-1797

B

kind van Hindrik Harms

2-1-7

mogelijk Jan, z.v. Hindrik Harms Hagenauw, gedoopt 12-3-1797

 

7-5-1797

T

Jan Reinders en Hilligin Jans

1-2-0

Jan Reinders de Ruiter en Hillegien Jans Beuving

7989

7-5-1797

T

Freerk Wilkens en Aaltin Harms

3-0-0

Frerik Wilkens en Aaltien Harms Lamberts

 

25-5-1797

T

Jasper Buirma en Jantin Jans

1-8-0

Jasper Boerema en Jantien Jans Eilders

 

28-5-1797

T

Hindrik Jans en Geertin Berens

Baarelt Roelfs en Trintin Jans

2-12-0

Hindrik Jans Koops en Geertien Berends Schuurman

Bareld Roelofs Doens en Trientien Jans

 

4-6-1797

T

Jacop Baarels en Egbertin Roelfs

Koop Geers en Elina Geers

1-16-4

Jacob Barelds Dekker en Egbertien Roelofs

Koop Geerts Kregel en Roelina Geerts Jonkman

 

4-6-1797

B

Hinderkin Harms

1-12-0

Hinderkien Harms, e.v. Hindrik Lammerts

7990

30-6-1797

 

van de wed. van J. Baving 14 gld. wegens een testament van J. Bavinge en zijn overleden eerste vrouw

 

Marchien Gelmers, e.v. Jan Hemsing Baving, eerder getrouwd met Henrica Ebbinge

 

30-6-1797

L

idem voor het laken over haar man

1-10-0

Marchien Gelmers, e.v. Jan Hemsing Baving

 

10-9-1797

L

van de wed. van Jan Tonis voor het laken over haar man

1-0-0

Engelina Jans Lefferts, e.v. Jan Thunnis Venekamp

 

23-11-1797

 

voor verkocht goed van Margijn Huisings 6 st. 5 d.

 

Margien Huizing, mogelijk een dochter of zuster van Berend Roelfs Huizing

 

1-12-1797

 

van zilversmid H. Ernens 6 gld. 3 st. voor een "silveren ooriser en een krappen van een boekkin van een boekkin" van M. Huising nagelaten

   

7991

8-12-1797

L

van J. Ebbinge voor laken over Albert Ebbinge

1-10-0

Jannes Ebbinge, broer van Albert Ebbinge, zoons van Bareld Ebbinge en Grietien Jannes

 

16-12-1797

L

van Albert Alders voor het laken over haar moeder

1-10-0

Aldert Alderts (Buiringe), z.v. Egberdina Hindriks Buiringe, wed. Aldert Alberts (broer Albert is in 1796 overleden)

 

18-12-1797

 

van Menne Geers 2 gld. 5 st. voor een oude kast

 

Menne Geerts Huizinga (Roderwolde - Hoogkerk)

 

18-12-1797

 

van Hindrik Krisjaans 12 st. voor gebruik van een weefstel

 

Hindrik Christiaans Barkhuis

7992

18-12-1791

L

van de wed. van Jan Aarens voor het laken over haar man

1-10-0

Hillechien Alberts, e.v. Jan Arends Talens

 

18-12-1791

 

van Aate Sabs 14 gld. 18 st. 6 d. volgens ackoort het welke voor houd dat op zijn tijd niet is uit de kerken bos en van Ransou (Ter Hansouw) gekomen volgens kondice

 

Ate Sjabbes Holt had (met anderen) aangenomen om hout te kappen in het Kerkenbos en bij Ter Hansouw, wat niet op tijd gebeurde? zie onder

 

20-12-1797

 

van J. Willinge schults 51 gld. 1 st. 4 d. wegens verkocht goed van wed. Ever Jacops en Margijn Huising

 

Zwaantje Jans, wed. Evert Jacobs

 

22-12-1797

L

van Hindrik Lammers voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

Hinderkien Harms, e.v. Hindrik Lammerts

 

24-12-1797

L

van Jan Lammers voor het laken over zijn kind

1-0-0

kind van Jan Lamberts en Jantien Berends Schuurman

 

26-12-1797

 

van Hindrik Stel 6 gld. zijn(de) geld voor een ackoord dat het hout van Ransou niet op zijn tijd is vervoert geweest volgens kondici

 

Hindrik Jans Stel (Paterswolde)

7993

27-7-1797

B

kind van Roelf Luinge

3-4-6

Hendrik, z.v. Roelf Luinge en Marchien Popkes Mulder (gedoopt 26-3-1797)

 

17-8-1797

B

Jan Tonis

1-16-5

Jan Thunnis Venekamp

 

18-8-1797

B

kind van Jan Lammers

0-18-7

Jan Lamberts

 

23-10-1797

B

de wed. van Aldert Albers

9-14-2

Egberdina Hindriks Buiringe, wed. Aldert Alberts

 

25-10-1797

B

Margin Huising

0-12-4

Margien Huizing, mogelijk een dochter of zuster van Berend Roelfs Huizing

 

9-11-1797

B

Jan Aarens

2-14-6

Jan Arends Talens

7994

20-11-1797

B

kind van Garbrant Jans

0-19-3

Aafien, d.v. Garbrand Jans Staal (gedoopt 26-3-1797)

 

1-12-1797

B

kind van Hindrik Weering

0-2-0

kind van Hindrik Wiefering (niet in het doopboek)

 

4-12-1797

B

Albert Ebbinge

3-19-7

Albert Ebbinge, zoon van Bareld Ebbinge en Grietien Jannes

7995

28-12-1797

 

van Harm Jans 6 gld. voor een ackoord van Ransou het welke voor hout dat na die condici op zijn tijd niet is vervoert is geweest

   

7996

11-1-1798

 

voor gebruik van een weefstel van Freerk Engberts 1 gld. 4 st.

   
 

23-1-1798

L

van Albert Hinders voor het laken over zijn vader Wilke Pieters

1-10-0

Albert Hindriks Bakker, e.v. Jantien Wilkens, d.v. Wilke Pieters

 

30-4-1798

 

verkocht 3 telders en 2 schotels van Hindrik Klasens 18 st.

 

(Drents Woordenboek: telder = teller = etensschotel)

 

3-5-1798

 

van de wed. Jan Geers 15 st. voor 5 weken wonen in de kamer van Margin Huising

   
 

24-5-1798

 

voor de koe van Klaas Albers 25 gld.

   
 

2-7-1798

L

van de erfgenamen van Mijne Jans Dous voor het laken

1-10-0

Meinje, d.v. Jan Douwes en Eizabeth Jansen, gedoopt Roderwolde 1737

7997

14-1-1798

T

Arent Jans en Aaltin Geers

1-0-0

Arend Jans Koops en Aaltien Geerts Huizinga

 

19-1-1798

B

Wilke Pieters

8-13-0

Wilke Pieters

 

23-2-1798

B

Lammiggin Jans

0-17-0

?

 

6-3-1798

B

dochter van L. van Dietenbrug

0-19-0

d. v. Lucas van Diepenbrugge

 

29-4-1798

T

Leffert Jans en Jantien Harms

1-0-0

Leffert Jans Lefferts en Jantjen Harms Hagenauw

 

29-4-1798

T

Gerrit Oostendurp en Adrijana Augusta van Doornen

2-0-0

?

 

6-5-1798

T

Gerat Willems en Lammigg(in) Jans

1-10-0

Gerard Willems Arkies en Lammegien Jans Staal

 

6-5-1798

T

Albert Eijtes en Anniggin Jans Alders

1-2-0

Albert Eitens en Annechien Jans Alderts

7998

8-5-1798

B

van M. van Heiningen bosch van Groningen 7 gld. van het begraven van zijn kind

7-0-0

kind van Mattheus van Heijningen Bosch en Margaretha Lucretia Willinge, mogelijk kerkdienst in Groningen

 

15-5-1798

T

Willem Willems en Hinderk(in) Evers

1-8-0

Willem Willems Arkies en Hindrikjen Everts

 

20-5-1798

T

Harrem Jans en Anniggin Stevens

1-0-0

Harm Jans Leffers en Annechien Stevens (Bakker)

 

1-6-1798

B

kind van Hindrik Buiring

2-14-2

kind van Hindrik Alderts Buiringe (niet in het doopboek)

 

4-6-1798

B

kind van Roelf Luinge

2-14-7

Hendrik, z.v. Roelf Luinge en Marchien Popkes Mulder, gedoopt 20-5-1798

 

8-6-1798

B

de vrouw van Hindrik Buiring

5-17-6

Annechien Pieters (Bult), e.v. Hindrik Alderts Buiringe

 

13-6-1798

B

Mijne Jans Dous

1-17-2

Meinje, d.v. Jan Douwes en Eizabeth Jansen, gedoopt Roderwolde 1737

 

30-6-1798

B

Hintin Willems

2-4-2

?

8000

18-7-1798

L

van Hindrik Buiring voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Annechien Pieters (Bult), e.v. Hindrik Alderts Buiringe

 

7-9-1798

L

van Frerk Cornelis voor het laken over Hintin Willems

1-10-0

Freerk Cornelis Zuideveld

 

11-11-1798

 

van Roelf Doens 2 gld. achterstallige huishuur van 1796, 6 gld. van 1797, dus rest van dat jaar 2 gld.

 

Roelof Doens

 

21-11-1798

L

van de wed. van Jan Buirma voor het laken over haar man

1-10-0

Grietje Wolters, e.v. Jan Buirema

 

10-12-1798

L

van Roelf Luinge voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Marchien Popkes Mulder, e.v. Roelf Luinge

 

15-12-1798

 

van Jan Harms wever voor gebruik van een weefstel verschenen 1797 en 1798 1 gld. 4 en 1 gld. 16 st. huishuur, rest 2 gld.

 

Jan Harms Hagenauw

 

19-12-1798

 

van Hindrik Kristijaans voor gebruik van een weefstel 12 st.

 

Hindrik Christiaans Barkhuis

 

19-12-1798

 

van Kempe Meinders voor de armen 5 st. 4 d.

 

Kemp Meinders

8002

19-12-1798

L

van Roelf Luinsche voor het laken over zijn moeder

1-10-0

Roelof Lunsche, z.v. Johanna Bolhuis, wed. Albert Schuring Lunsche

 

19-12-1798

L

van Roelf Kars Smit voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Jantien Jennes, e.v. Roelof Karstens

8003

24-12-1798

 

van Grietin Wolters 10 gld. van een testament van haar overleden man Jan Buirma

 

Grietje Wolters, e.v. Jan Buirema

 

25-12-1798

L

van Aldert Ebbinge voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Aaltien Luinge, e.v. Aldert Ebbinge

8004

18-8-1798

B

de vrouw van Aldert Ebbinge

21-1-1

Aaltien Luinge, e.v. Aldert Ebbinge

 

20-9-1798

B

Harm Buirma

5-5-3

Harm Buirema, z.v. Jasper Buirema en Jantien Gerrits

 

24-9-1798

B

de vrouw van Roelf Kars Smit

1-4-0

Jantien Jennes, e.v. Roelof Karstens

 

25-9-1798

B

de vrouw van Roelf Luinge

11-18-6

Marchien Popkes Mulder, e.v. Roelf Luinge

 

5-9-1798

B

Jan Buirma

6-19-4

Jan Buirema, z.v. Jasper Buirema en Jantien Gerrits

 

18-9-1798

B

kind van Hindrik Harms

1-8-5

Jantien, d.v. Hindrik Harms Hagenauw, gedoopt 9-9-1798

 

19-11-1798

B

Otte Arents

1-8-3

Otto Arends Kosters

 

5-12-1798

B

de wed. van A. Luinsche

38-17-2

Johanna Bolhuis, wed. Albert Schuring Lunsche

 

23-12-1798

T

Sipke Oones en Antin Ates

1-13-0

Sipke Oenes van der Veen en Antje Atens Holt/van der Veen, d.v. Ate Sjabbes Holt, kinderen geboren in Leek

8007

16-1-1799

L

van Roelf Luinge voor het laken over Wolter Wolters

1-10-0

Roelf Luinge vermoedelijk oomzegger van Wolter Wolters (broer van Annegien Wolters, e.v. Jan Luinge)

 

23-1-1799

L

van Jannes Enzengs voor het laken over zijn vader

1-10-0

Jannes, z.v. Jan Ensing en Geertien Jannes

 

3-2-1799

L

van de erfgenamen van Joest Harms voor het laken over Joest Harms

1-10-0

Joost Harms, z.v Harmen Berends en Lammechien Joosten

8008

14-4-1799

 

het weefstel verkocht aan Klaas Wever van de Paterwolsche Diek 17 gld. 5 st.

   
 

5-5-1799

 

van Albert Jans het jaarhuur van de kamer op de Knikkerbult 6 gld.

 

Vermoedelijk Albert Jans Talens

8009

29-5-1799

 

van Geerat Arends Pander 3 st. dat Gerriet Jans de hopmaat over de tijt in huis heeft gehad

 

Gerard Arends Kosters

 

9-6-1799

L

van de wed. van Hendrik Krisjaans voor het laken over haar man

1-0-0

Bareltien Arends Talens, e.v. Hindrik Christiaans Barkhuis

 

19-6-1799

 

van Lammert Doens van Paterwolde 11 gld. 1 st. zijnde van het onderhoud van zijn kinderen

 

Lammert Doewes Ebbinge

 

19-6-1799

 

nog van Lammert Doens 11 gld. 3 st. 2 d. zijnde zijn aandeel van de huishuur zijnde herkomstig van zijn overleden vader

 

Lammert Doewes Ebbinge

 

19-6-1799

 

van Barelt Doens van Westervelde 11 gld. 3 st. 4 d. zijnde zijn aandeel van de huishuur zijnde herkomstig van zijn overleden vader

 

Bareld Doedes (Ebbinge)

8010

11-1-1799

B

Jan Enzieng

10-13-3

Jan Ensing, e.v. Geertien Jannes

 

14-1-1799

B

Wolter Wolters

3-18-7

Wolter Wolters

 

25-1-1799

B

Joest Harms

11-4-2

Joost Harms, z.v Harmen Berends en Lammechien Joosten

 

25-2-1799

B

Jan Teijs

0-19-7

Jan Thijs Brink

 

4-3-1799

T

Roelf Kars en Sietske Jans

0-7-6

Roelof Karstens en Sijtske Jans Aalders

 

14-3-1799

B

Hindrik Kriesijaans

1-11-7

Hindrik Christiaans Barkhuis

8011

30-3-1799

B

de kinderen van Jakop Eevers en Jantien Pothof

0-16-3

kinderen van Jacob Everts en Jantien Hermannus Pothof, mogelijk een ongedoopte tweeling

 

6-4-1799

B

kind van Jan Koops en Albertien Reijders

0-8-0

Albert, z.v. Jan Jans Koops en Albertien Reinders, gedoopt 25-3-1799

 

7-4-1799

T

Reijder Jans en Margien Geers

0-11-0

Reinder Jans Bezembinder en Marchien Geerts Kregel

 

12-5-1799

T

Harm Egbers en Knelsien Lutgers

0-11-0

Harm Egberts en Kornelisien Lutgers

 

19-5-1799

T

Willem Ak en Eelizabeth Beerents

0-11-0

Nicolaas Ax en Lijsbeth Berends Antonie

8021

26-5-1799

T

Jannes Jans en Eeverdina Wullings

1-0-0

Jannes Jans Talens en Everdina Wullinge

 

26-5-1799

T

Lucas Brink en Annegien Enbers

0-11-0

Lucas Jans Brink (Haren) en Annechien Jans Engberts

8013

7-7-1799

 

van Hiendrik Wiefferieng 21 gld. voor de koe van Klaas Alberts die wij aan hem verkocht hebben

 

Hindrik Wiefering

Klaas Alberts

 

12-8-1799

 

van de wed. van Roelf Doens 8 gld. de halfscheid van 16 mud hop

 

Grietien Koops, wed. Roelof Jans Doens

 

15-9-1799

 

van Geerat Pander 3 st. dat Jakop Hoeks de hopmaat over de tijt in huis heeft gehad

 

Gerard Arends Kosters

 

24-11-1799

 

an de wed. van Steven Jans een spiende verkocht voor 1 gld. 5 st.

 

Annechien Willems, wed. Steven Jans van Veen

8014

28-11-1799

 

van de wed. van Otte Arends 51 gld. 10 st. zijnde geleent gelt dat zij haar niet heeft kunnen redden en voor medicienen

 

Jantien Geerts, wed. Otto Arends Kosters

 

7-12-1799

 

van de kerkmeesters van Geertruit Catrina Gasthuis van Campen B. van der Wal en Egbert van Weijhe de zomma 400 gld. op rekening ut legaat van Roelf Wolters

 

Onbekend is wat de relatie van Roelof Wolters, overleden in Kampen? met Peize is geweest: Roelof, z.v. Wolter Wolters is in 1808 nog in leven; bij de erfgenamen van Johanna Wolters, wed. Lucas Willinge en in 1767 overleden, wordt geen Roelof Wolters genoemd

 

9-12-1799

L

van Jan Kornelis voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Jantien Freriks Baving, e.v. Jan Cornelis

 

10-12-1799

 

van Arend Jans 18 st. stageld van vreemde bijen van Norg

   
 

19-12-1799

 

Van Hiendrik Jans 1 gld. 8 st. stageld van vreemde bijen van Kars van Een (bij Norg)

   

8015

19-12-1799

 

van Jan Hagenaar 13 st. voor stageld van vreemde bijen van Jan Klaazens van Een

   
 

20-12-1799

L

van Jakop Reijders voor het laken over zijn vader Reijder Jannes

1-10-0

Jacob, z.v. Reinder Jannes Suurd

 

21-12-1799

 

van Willem Enbers 3 gld. 15 st. voor een weefstel

   
 

24-12-1799

L

van de wed. van Jan Teijs voor het laken over haar man

1-0-0

Geesien Willems, wed. Jan Thijs Brink

 

24-12-1799

 

nog van dezelve 1 gld. 1 st. voor paar hanschen en een oude rok

   

8017

10-7-1799

B

Roelf Doens

1-10-0

Roelof Jans Doens

 

10-8-1799

B

kind van Jan Klazen en Hillegien Reijders

0-3-2

kind van Jan Klazens en Hillegien Reinders de Ruiter

 

9-9-1799

B

Reijder Jannes

2-15-3

Reinder Jannes Suurd

 

28-9-1799

B

Jan Eeftieng

1-2-5

Jan Willems Eefting

8018

13-10-1799

T

de burger Jan Wiellienge en Roelfien Roelfs

9-0-0

Jan Willinge en Roelfien Roelfs Vorenkamp

 

14-10-1799

B

kind van Barelt Roelfs en Trientien Jans

0-2-6

Geertien, d.v. Bareld Roelofs Doens en Trientien Jans, gedoopt 9-9-1799

 

1-11-1799

B

de vrouw van Jan Kornelis

1-0-2

Jantien Freriks Baving, e.v. Jan Cornelis

 

3-11-1799

T

Jan Jans en Grietien Eebels

0-4-0

Jan Jans Talens en Grietien Ebels

8021

26-4-1800

 

van Jannes Lambers 125 gld. het welk hij op interesse gehad heeft en 4 gld. 7 st. interesse

 

Jannes Lammerts Snijder

 

25-4-1800

 

van Barelt Roelofs 2 gld. huishuur van 1797

 

Bareld Roelofs Doens

 

25-4-1800

 

idem een jaar huishuur van het noordende van het Lange Huis 8 gld. van het jaar 1798

   
 

25-4-1800

 

van Hinderk Lutgers in kwaliteit voor Roelfien Lutgers een kapitaal groot 50 gld. en 10 st. rente voor het gebruik van dit kapitaal

 

Hindrik Lutgers, broer van Roelfien Lutgers

8022

27-12-1799

B

kind van Hinderk Koops

0-13-0

kind van Hindrik Jans Koops en Geertien Berends Schuurman (niet Jantien, gedoopt 1-12-1799, deze overlijdt pas in 1884, mogelijk een ongedoopte tweelingbroer of Ėzus, die niet in december maar in november is begraven)

 

21-1-1800

B

Aaffien Eelevelt

1-5-1

Avien Jans, wed. Gerrit Eleveld en Hindrik Jans Timmer

 

7-2-1800

B

kind van Geert Hinders en Hillegien Roelofs

0-3-6

kind van Geert Hindriks Vijfschaft en Hillechien Roelofs Been

 

18-2-1800

B

Jan Luinge (op dezelfde dag het Heilig Avondmaal)

8-1-3

Jan Luinge, e.v. Annegien Wolters

 

6-3-1800

B

de vrouw van Jan Keizer

0-16-2

onbekend, Jan Keizer komt voor in het Haardstedenregister van Peize 1784 en 1794, in 1797 gehuwd met 2 kinderen, niet in het doopboek

 

21-3-1800

B

de vrouw van Ate Sabbes

6-4-5

Trientien Jacobs, e.v. Ate Sjabbes Holt

 

23-3-1800

T

Hinderk Jakobs Smit en Maria Berens

0-5-4

Hindrik Jacobs Smit en Marieke Berends Anthonie

 

8-4-1800

B

Arnoldus Alberts

1-18-2

Arnoldus Alberts Birze

8023

4-5-1800

T

Jan Huibers en Geesien Jans

3-0-0

Jan Jans Huiberts en Gesien Jans Wessels

 

8-5-1800

B

kind van Jan Koops en Albertien Reinders

0-5-6

kind van Jan Jans Koops en Albertien Reinders

 

11-5-1800

T

Beerent Willems en Janna Evers

2-0-0

Berend Willems Arkies en Janna Everts

8024

12-10-1800

L

van Willem Luinge voor het laken

1-10-0

Fennechien Hendriks Huberts, e.v. Willem Luinge

 

12-10-1800

 

van de wed. van Jan Been 46 gld. 12 st. voor 6 jaar huis- en landhuur van het westeinde van het Lange Huis

 

Jaapkien Hindriks Vijfschaft, wed. Jan Roelfs Been, zie onder

Het betreft vermoedelijk de huur die haar schoonvader Roelof Jans Abeen verschuldigd was, hij woonde in 1797 in dit huis (begraven 8-10-1801)

8025

2-12-1800

 

van Baarelt Roelofs een jaar huishuur van het noordeinde van het Lange Huis 8 gld.

 

Bareld Roelofs Doens

 

19-12-1800

 

van de Heer Schultes J. Willinge 21 gld. 5 st. mijnpenningen van de goederen van Willem Jans

 

Mogelijk bedoeld is Jan (Willems) Eefting, begraven 28-9-1799

8026

18-12-1800

 

van het Plaatzelijk Bestuur van Peize 2 gld. 5 st. voor het gebruik van 100 gld. voor de tijd van 3/4 jaar

   
 

18-12-1800

L

van Jan Elevelt voor het laken

1-0-0

Jan, z.v. Avien Jans, wed. Gerrit Eleveld

 

18-12-1800

 

van Jan Harms Wever van een weefstel 1799 en 1800 1 gld. 14 st.

 

Jan Harms Hagenauw

 

18-12-1800

L

van Jan Keizer voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

onbekend, Jan Keizer komt voor in het Haardstedenregister van Peize 1784 en 1794, in 1797 gehuwd met 2 kinderen, niet in het doopboek

 

18-12-1800

L

van Roelof Luinge voor het laken over zijn vader Jan Luinge

1-10-0

Roelf, z.v. Jan Luinge

 

18-12-1800

L

van Aate Sabbes voor het laken over zijn vrouw Trientien Jakops

1-10-0

Trientien Jacobs, e.v. Ate Sjabbes Holt

8027

26-12-1800

L

van Hinderk Jans van de Horst voor het laken over haar moeder

1-0-0

Hindrik Jans Horst, z.v. Aaltien Hindriks. wed. van Jan Lamberts Horst

8028

2-7-1800

B

Jan Been

0-5-6

Jan Roelfs Been

 

21-8-1800

B

Zijntien Luigies

2-11-0

Sientje Lugies, d.v. Luigien Martens en Jantien Lamberts (Horst)

 

19-9-1800

B

kind van Hinderk Wijfering en Hinderkien Klasens

0-5-3

kind van Hindrik Wiefering en Hinderkien Klazens

 

29-9-1800

B

de vrouw van Willem Luinge, Fennigien Huibers

5-14-0

Fennechien Hendriks Huberts, e.v. Willem Luinge

8029

3-11-1800

B

de weduwe van Jan Lamberts en

Egbertien Roelofs

6-0-6

Aaltien Hindriks. wed. van Jan Lamberts Horst

Egbertien Roelofs, e.v. Hindrik Jans Schuurman (zoon Jan gedoopt 26-10-1800)

 

2-12-1800

B

de wed. van Jan Kelbuit

0-18-4

mogelijk Annechien Wichers, wed. Jan Geerts Ensing (alias Kabuit)

8030

26-3-1800

L

van Jan Alders voor het laken over zijn moeder

1-10-0

Jan Alderts, e.v. Geessien Engberts, d.v. Grietien Pieters Bodenkamp, wed. Engbert Berends

 

25-4-1801

L

van Harm Lammers voor het laken over Jan Cornelis

1-10-0

Harm Lamberts is hoofdmomber over de kinderen van Jan Cornelis en Jantien Freriks Baving

 

12-5-1801

 

van J. Willing scholte voor breuk dat hij geen naber dienst heeft gedaan bij Megeel 6 st.

 

Jan Willinge, bewoner van het Huis te Peize en Freerk Cornelis Zuideveld zijn min of meer achterburen van Michiel Wekema (op 12-5-1801 wordt een kind van Michiel Wekema begraven)

 

12-5-1801

 

van F. Cornelis dat hij geen naber dienst heeft gedaan bij Megeel 6 st.

   

8031

28-5-1801

 

12 gld. 5 st. van Hinderk Lutgers en Harm Egbers een jaar rente van het kapitaal 350 gld.

 

Hindrik Lutgers en Harm Egberts, e.v. Kornelisien Lutgers

 

30-5-1801

 

100 gld. van Harm Egberts van het kapitaal 350 gld.

 

Harm Egberts. e.v. Kornelisien Lutgers

8032

1-2-1801

B

kind van Hinderk Jans

0-10-6

Vermoedelijk Jan, z.v. Hindrik Jans Schuurman en Egbertien Roelofs

 

14-2-1801

B

kind van Harm Geers

0-9-6

kind van Harm Geerts Tuinman

 

16-2-1801

B

Arent Barelts

2-4-2

Arend Barelds Slagter

 

2-3-1801

B

Jan Jans

1-10-0

Jan Jans Gortmaker, zie onder

 

20-3-1801

B

Enbert Sniders Grietien

4-14-5

Grietien Pieters Bodenkamp, wed. Engbert Berends

 

27-3-1801

B

kind van Garbrant Jans

1-0-4

Garbrand Jans Staal

 

6-4-1801

B

kind van Jan Boukamp

0-11-5

kind van Jan Bouwkamp

8033

12-4-1801

B

Annigien Willems

1-10-4

Annechien Willems, wed. Steven Jans van Veen

 

25-4-1801

B

Jan Cornelis

2-15-7

Jan Cornelis, wedn. van Jantien Freriks Baving

 

28-4-1801

B

kind van Jan Arents

0-10-2

waarschijnlijk kind van Jan Arends Talens

 

10-5-1801

T

Roelf Luinge en Annegien Ebbels

4-0-0

Roelf Luinge en Annechien Abels Ebels

 

10-5-1801

T

Kop Geerts en Deek Fridderks

0-5-4

Koop Geerts Dekker en Dekien Fridsiger Tuinman

 

12?-5-1801

T

H. Buiring? en Margien Geerts (onduidelijk, klein geschreven in de kantlijn)

3-0-0

Hindrik Alderts Buiringe en Marchien Geerts Timmer (op 9-4-1801 momberaanstelling over de kinderen uit het eerste huwelijk van Hindrik Alderts Buiringe)

 

12-5-1801

B

kind van Megeel Wekema

0-9-4

kind van Michiel Wekema

 

16-5-1801

B

kind van Hinderk Jans

0-11-6

Hindrik Jans van der Heide, Hindrik Jans Koops of Hindrik Jans Schuurman

8034

   

op rente genomen van Jan Geerts Krums ten laste voor diaken van Peijse 100 gld.

 

Jan Geerts Kruims

 

1-9-1801

L

van Hinderk Jans Wolt voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Egbertien Roelofs, e.v. Hindrik Jans Schuurman

 

1-11-1801

L

van Jacop Hoeks voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Roelfje Jans, e.v. Jacob Gerrits Hoeks

 

22-11-1801

 

van Jan Elbing voor eijken struken de vervallen zijn an diaken van Peijse 12 st.

   
 

23-11-1801

L

van de mombaren van Marija Jans voor het laken over haar moeder

1-0-0

Annechien Willems, wed. Steven Jans van Veen (op dezelfde dag momberaanstelling over dochter Maria)

8035

3-10-1801

 

op intres genomen van mij broer Roelf Luinge Luinge 100 gld. ten laste voor diaken van Peijse (Albert Luinge is boekhouder)

   
 

11-10-1801

L

van Hinderk Lutgers voor het laken over zijn zuster

1-10-0

Roelfine Lutgers, d.v. Gerrit Lutgers, zuster van Hindrik Lutgers

 

17-12-1801

L

van de weduwe van Arent Barelts voor het laken over haar man

1-0-0

Grietien Engberts, e.v. Arend Barelds Slagter, zie boven

 

21-12-1801

L

van de erfgenamen van Kop Snider voor het laken over haar vader

1-10-0

Koop Jans (Koops)

 

21-12-1801

L

van de erfgenamen van Jacop Geerts voor het laken over haar broer

1-10-0

Jacob, z.v. Geert Jacobs Dekker

 

21-12-1801

 

van Jan Harms huur voor het weefstel 12 st.

   

8036

21-12-1801

L

van Jan Jans Gort voor het laken over zijn vader

1-10-0

Jan, z.v. Jan Jans Gortmaker, begraven 2-3-1801

 

22-12-1801

 

op intres 150 gld. van Roelf Lunsche ten laste voor de diaken van Peijse

   

8037

10-8-1801

B

kind van Berent Bathoren

0-12-4

kind van Berend Harms Bathoorn, mogelijk Harm, geboren 1785

 

5-9-1801

B

kind van Jasper Burma

0-16-1

kind van Jasper Boerema en Jantien Jans Eilders

 

8-10-1801

B

Roelf Been

0-10-1

Roelef Jans Abeen

 

21-10-1801

B

de vrouw van Jacop Hoeks

8-16-6

Roelfje Jans, e.v. Jacob Gerrits Hoeks

 

4-11-1801

B

Hinderk Lucas zusters kind

0-2-5

mogelijk Hindrik Lucas Steenbergen of Hindrik Lucas Nienhuis, echter geen doop gevonden met een zuster als moeder

 

10-12-1801

B

Roelfien Lutgers

2-5-4

Roelfien Lutgers, d.v. Gerrit Lutgers

 

14-12-1801

B

Kop Snider

3-1-1

Koop Jans (Koops)

8038

18-12-1801

B

Barelt Derks

1-16-7

Bareld Derks Dekker

 

19-12-1801

B

Jacop Geerts

2-3-6

Jacob, z.v. Geert Jacobs Dekker

8040

10-1-1802

 

van Harm Lamberts 12 st. dat hij op de Armen Reken niet is geweest

   
 

11-1-1802

 

bij het overlijden van Hindrik Klasens bevonden 14 st.

dezelve dito van Barelt Klasens 15 st. voor wat heide en een paar hozen van Hindrik Klasens

 

Hindrik Klazens, e.v. Hindrikje Jans (d.v. Jan Bonnes)

 

21-10-1802

L

van Albert Luinge voor het laken over Barelt Derks

1-0-0

Bareld Derks Dekker

 

11-3-1802

 

van Mijnh. J.H. Willinge het restant van het legaat van Roelf Wolters 100 gld.

 

zie boven

 

31-3-1802

L

van de weduwe van Jan Alders voor het laken over haar man

1-10-0

Geessien Engberts, e.v. Jan Alderts

 

31-3-1802

 

bij het overlijden van Willem Jans bevonden 6 st.

 

Willem Jansen, e.v. Lammechien Hindriks

 

5-5-1802

 

van Leffert Jans 4 st. 4 d. voor een hamer van Willem Jans

   
 

5-5-1802

 

van Hindrik Lutgers 175 gld. zijnde het kapitaal met 6-2-4 rente

   
 

14-5-1802

 

van Gezin en Aaltin Willems voor enig goed van Willem Jans

 

Geesien Willems, wed. Jan Thijs Brink en Aaltien Willems, e.v. Hindrik Klaassen Holtman, dochters van Willem Jans

 

15-5-1802

 

van Harm Egberts 75 gld. zijnde het kapitaal met 2-12-4 rente

 

Harm Egberts. e.v. Kornelisien Lutgers

 

1-6-1802

 

van Derk Kristiaans voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Efien Pieters, e.v. Derk Christiaans

8041

28-1-1802

B

de vrouw van Hindrik Arents

5-17-1

Lammechien Jans, e.v. Hindrik Arends Kosters

 

14-2-1802

B

Hindrik Klasens

0-17-6

Hindrik Klazens, e.v. Hindrikje Jans (d.v. Jan Bonnes)

 

27-2-1802

B

Jan Alderts

4-9-4

Jan Alderts

 

6-3-1802

B

Harmannus Mensing

24-17-7

Harmannus Mensing

 

7-3-1802

B

kind van Jan Eleveld

0-7-0

Gerridiena, d.v. Jan Gerrits Eleveld, gedoopt 28-2-1802

 

24-4-1802

B

de weduwe van Kleen Harm, Jantien

2-18-1

Jantien Hindriks, wed. Harm Jans, zoon Jan Harms Hagenauw betaalt voor het laken

 

26-4-1802

T

dominee Lubberts en Margijn Gelmerts

20-0-0

Eppo Wiltes Lubbers en Marchien Gelmers

 

28-4-1802

B

Willem Jans

0-13-0

Willem Jansen, e.v. Lammechien Hindriks, zie boven

 

1-5-1802

B

Jan Jans

6-10-4

Jan Jans Wilkens, z.v. Jan Pieters en Oegien Luinge

 

8-5-1802

B

kind van Hindrik Buringe

0-17-6

Aldert, z.v. Hindrik Alderts Buiringe, gedoopt 15-11-1801

 

9-5-1802

T

Engbert Willems en

Aldert Jans

3-0-0

Engbert Willems Arkies en Marchien Geerts Dekker

Aldert Jans Alderts en Zwaantje Jans Koops

 

9-5-1802

T

Jacob Lunsche

1-8-0

Jacob Lunsche en Hinderkien Barelds Dekker

 

10-5-1802

B

kind van Gelmer Gelmers

4-9-6

Jantien, d.v. Gelmer Gelmers, gedoopt 9-11-1801

 

16-5-1802

T

Willem Luinge

1-8-0

Willem Luinge en Grietje Jans Wilkens

8042

19-5-1802

B

kind van Roelf Gelmers

5-1-6

kind van Roelof Gelmers en Bouwina Ebbinge, mogelijk Margaretha, gedoopt 8-2-1801

 

21-5-1802

B

kind van Jannes Ensink

1-5-2

Cornelius, z.v. Jannes Ensing, gedoopt 9-11-1801

 

23-5-1802

T

Klaas Kruims

1-8-0

Klaas Kruims en Annegje Hindriks Smit

 

29-5-1802

B

de vrouw van Derk Kristiaans

2-5-4

Efien Pieters, e.v. Derk Christiaans

 

5-6-1802

B

kind van Koop Geerts

0-5-6

vermoedelijk Geert, z.v. Koop Geerts Dekker, gedoopt 11-4-1802, of een kind van Koop Geerts Kregel

 

9-6-1802

B

kind van Fridger Berents

0-13-2

 

8043

2-7-1802

 

1 gld. 2 st.van mij F. Hindriks (boekhouder) en J. Ebbinge voor wat toeghout van de Horst

   
 

1-11-1802

L

van Kristiaan Jans voor het laken over Derk Kristiaans

1-10-0

Christiaan Jans, z.v. Jan Christiaans, broer van Derk Christiaans (geboren 1746 in Donderen)

 

14-11-1802

L

van de weduwe B. Willinge voor het laken over dominee Willinge

1-10-0

Gezina Nijssing, e.v. Berend Tjassens Willinge

 

7-12-1802

 

van de Schultes J. Willinge mijnpenningen van H. Klasen en Willem Jans 16 gld. 11 st.

 

Hindrik Klazens, e.v. Hindrikje Jans (d.v. Jan Bonnes)

8044

7-12-1802

L

van de weduwe van H. Boirma voor het laken over haar man

1-0-0

Annegien Jacobs, wed. Harm Buirema

 

19-12-1802

L

van Pieter Jans voor het laken over zijn broer

1-10-0

Pieter Jans Wilkens, broer van Jan Jans Wilkens

 

20-12-1802

L

van Jan Harms voor het laken over zijn moeder

nog van Jan Harms 12 st. huur van het weefstel

1-0-0

Jan Harms Hagenauw, z.v. Jantien Hindriks, wed. Harm Jans (ofwel Klein Harm)

 

21-12-1802

L

van Hindrik Arents voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Lammechien Jans, e.v. Hindrik Arends Kosters

 

23-12-1802

L

van de weduwe van H. Mensink voor het laken over haar man

1-10-0

Hillechien Ebbinge, wed. Harmannus Mensing

     

(nageschreven:)

van Sikke 39 gld. voor de koe van de weduwe van Jan Been

   

8045

23-12-1802

 

14 gld. van de schulte J. Willinge ten laste van mevrouw J. Willinge een jaar intresse van 400 gld.

   
 

23-12-1802

 

van Jan Willems 2 gld. voor een kisje van Arent Jans

 

Arend Jans onbekend, Arend Talens lijkt te oud

 

23-12-1802

 

van Albert Luinge 9 st. bevonden bij Arent Jans

   
 

28-12-1802

L

van Jan Hindriks Kuiper voor het laken over Talliggin Roelfs

1-10-0

Vermoedelijk Jan Hindriks Biemold (ook Krol), relatie met Tallegien Roelfs onbekend, zie onder

8046

16-7-1802

B

Derk Kristiaans

1-17-1

Derk Christiaans

 

15-8-1802

T

"doe Albert is getrout"

2-10-0

Albert Jans van der Heide en Jantien Jans

 

20-9-1802

B

kind van Jan Harms

0-11-1

kind van Jan Harms Hagenauw

 

10-11-1802

B

dominee Willinge

54-2-0

Berend Tjassens Willinge (volgens Ned. Patriciaat 1945 ovl. 2-12-1802)

 

20-11-1802

B

Tallegien Roelfs

0-14-7

Op 1-12-1779 trouwen in Groningen Jan Croese van Emmen en Talligje Roelfs van Peize, pro qua Jan Smidt als daar toe verzocht

 

23-12-1802

B

Arent Jans

3-16-4

Arend Jans onbekend, Arend Talens geboren rond 1700 lijkt te oud

 

24-12-1802

B

kind van Arent Jans

1-6-0

mogelijk Jan Allers, z.v Arend Jans Talens, gedoopt 7-11-1802

 

24-12-1802

T

Mijnheer Gasinjet

12-2-0

Petrus Gasinjet en Aagje Fennema

 

27-12-1802

B

kind van J. Hindrik Bakker

6-11-0

Hindrik, z.v. Jan Hindriks Bakker, gedoopt 12-3-1797

8048

10-1-1803

L

van de weduwe van Kemp Meinders voor het laken over haar man

1-10-0

Zwaantien Geerts, e.v. Kemp Meinders

 

5-2-1803

 

van het lijfstoebehoren van Jacob Schuilings vrouw 2 gld. 12 st. 5 d.

 

Marrechien Willems, e.v. Jacob Jans Schuiling (begraven Roden 22-1-1803)

8049

28-12-1802

B

de vrouw van Hinderk Wijfering

0-4-5

Hinderkien Klazens, e.v. Hindrik Wiefering

 

29-12-1802

B

Kemp Meinders 4-16-6 (verbeterd in de kolom:)

1-19-6

Kemp Meinders

 

5-1-1803

B

kind van Roelf Ebbinge 4-16-6 (in de kolom staat:)

4-16-4

kind van Roelf Ebbinge en Annechien Buiting

 

29-1-1803

B

kind van Steven Ebbinge 7-10-2 (verbeterd in de kolom:)

9-19-5

Johanna, d.v. Steven Ebbinge en Ameltien Lunsche, gedoopt 17-2-1788 (eventueel Harmanna)

 

3-2-1803

B

kind van Steven Ebbinge 7-10-2

7-10-2

Harmanna, d.v. Steven Ebbinge en Ameltien Lunsche, gedoopt 22-11-1801 (eventueel Johanna)

 

7-2-1803

B

kind van Jan Ottens

1-8-1

kind van Jan Ottens en Tjitske Hindriks van der Veen

 

11-2-1803

B

kind van Maggiel Wekema

0-12-5

kind van Michiel Wekema

 

11-2-1803

B

kind van Arend Lamberts

1-3-3

Lammert, z.v. Arend Lammerts Buning, gedoopt 17-6-1792

 

17-2-1803

B

kind van Geert Jans

0-7-2

kind van Geert Jans Ensing of van Geert Jans Jonkman

 

26-2-1803

B

kind van Fridsger Berents

0-6-3

kind van Fridsiger Berends de Rink

 

26-2-1803

B

kind van Willem Willems

1-2-1

Evert, z.v. Willem Willems Arkies, gedoopt 19-7-1801 (op 11-12-1803 wordt weer een zoon Evert gedoopt)

 

7-3-1803

B

de vrouw van Hinderk Doens

2-14-5

vrouw van Hindrik Doens, naam (nog) onbekend

 

14-3-1803

B

L. van Diepenbrug

11-18-7

Lucas van Diepenbrugge

8050

10-4-1803

T

Teijs Jans en Lammegien Jurjens

4-19-0

Thijs Jans Brink en Lammechien Jurriens

 

20-4-1803

B

kind van Hinderk Wijfering

0-4-1

kind van Hindrik Wiefering

 

9-5-1803

T

Hilbrant Jans en Dina Jannes

1-8-0

Hilbrand Jans Staal en Dina Takens

 

9-5-1803

T

Hinderk Wijfering en Lina Jans

Willem Stevens en Jantien Jans

Jan Geerts en Reina Jans

1-11-4

Hindrik Wiefering en Engelina Jans Lefferts

Willem Stevens Brink en Jantien Jans Oosting

Jan Geerts Timmer en Reina Jans (in 1808 wordt de vrouw van Jan Timmer begraven)

 

9-5-1803

T

Willem Jans en Gebbegien Aukes

1-0-0

Willem Engberts en Gebbegien Aukes

 

10-6-1803

B

kind van Leffert Jans

0-8-7

Jan, z.v. Leffert Jans Lefferts, gedoopt 27-3-1803

 

6-8-1803

B

de weduwe van Arnoldus Alberts

2-4-4

Tetje Frederiks, wed. Arnoldus Alberts Birze

 

6-8-1803

T

Hinderk Jans en Margien Jurjens

3-0-0

Hindrik Jans Schuurman en Margien Jurriens

8051

28-9-1803

B

kind van Jan Luinge

5-14-0

Jeigien of Hillina, d.v. Jan Luinge en Jeddina Gelmers

 

6-10-1803

B

kind van Jan Luinge

5-19-1

idem

 

30-10-1803

B

Fridsger Jans

0-18-4

Fridsiger Jans Tuinman (Kregel, datum vermeld bij 2de huwelijk dochter Dekien)

 

30-10-1803

B

kind van Harm Jans Freerks

4-5-0

Margien, d.v. Harm Jans Freriks, gedoopt 15-9-1799

 

30-10-1803

B

kind van (school)meester Hinderk Hinderks

0-18-6

kind van de schoolmeester Hindrik Hindriks Hulzebosch

 

30-10-1803

B

kind van Koop Geerts

0-9-0

kind van Koop Geerts Dekker of van Koop Geerts Kregel

 

31-10-1803

T

Jacob Ates en Grietien Abels

2-16-0

Jacob Ates Holt en Grietje Abels Oetzes (Belga)

 

31-10-1803

B

Geert Jans Kreegel (boven 31 is Nov geschreven, deze datum en de voorgaande lijken niet allemaal betrouwbaar, bij onderstaande data is december vermeld, maar dat past niet bij de datum 19-11-1803 op de volgende pagina)

2-6-5

Geert Jans Kregel

 

9-11-1803

B

kind van Reinder Jans (december moet waarschijnlijk zijn november)

0-6-5

kind van Reinder Jans Bezembinder en Marchien Geerts Kregel

 

10-11-1803

B

kind van Koop Geerts

0-9-6

kind van Koop Geerts Dekker of van Koop Geerts Kregel

 

16-11-1803

B

Jan Bons

0-7-0

onbekend, de Jan Bonnes die trouwt in 1724 lijkt te oud, zijn bekende kleinzoon overlijdt pas in 1848

 

17-11-1803

B

Jan Engberts

3-15-0

Jan Engberts, e.v. Zina Jans Horst (en eerder van Anna Alberts

8052

19-11-1803

B

Bartelt Ebbinge en zijn vrouw Albertien Schuiringe

11-13-6

Bartelt Ebbinge en zijn vrouw Albertien Schuiringe

 

26-11-1803

B

kind van Roelf Carts

0-6-2

kind van Roelof Karstens

 

10-12-1803

T

Frederik Bavinge en Hinderkien Jans

5-0-0

Frederik Baving en Hinderkien Jans Talens (wed. Lucas van Diepenbrugge)

 

10-12-1803

B

Berent Antonij

0-8-2

Berend Anthoni (kleermaker en karspelsoldaat)

 

14-12-1803

B

de vrouw van Hinderk Boukamp

1-12-0

Trijntje Berends, e.v. Hendrik Hendriks Bouwkamp

 

14-12-1803

of

22-12-1803

B

Harm Egberts (kan ook zijn 22-12-1803, die datum lijkt niet te slaan op het daarna vermelde heilig nachtmaal)

0-14-3

Harm Egberts, e.v. Kornelisien Lutgers (volgens het doopboek op 13-12-1803, daags na de geboorte van zijn dochter overleden)

 

12-1803

B

kind van Jasper Buurma (geen datum vermeld, vermoedelijk na het heilig nachtmaal)

0-6-7

kind van Jasper Boerema en Jantien Jans Eilders

8053

2-6-1803

L

van Arent Lamberts voor het laken over zijn zoon

1-0-0

Lammert, z.v. Arend Lammerts Buning, gedoopt 17-6-1792

 

22-8-1803

L

van de wed. Fridsger Jans voor het laken over haar man

1-0-0

Trientien Jenes, wed. Fridsiger Jans Tuinman

 

24-8-1803

L

van Hinderk Doens voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

vrouw van Hindrik Doens, naam (nog) onbekend

 

24-8-1803

L

van Douwe Arnoldus voor het laken over zijn moeder

1-10-0

Douwe, z.v. Tetje Frederiks, wed. Arnoldus Alberts Birze

 

24-8-1803

 

van Harm Geerts 5 gld. voor enig goed verkocht van zijn moeder

 

De enige die in aanmerking komt lijkt Harm Geerts Tuinman, z.v. Geert Jans Tuinman en Annechien Alberts, in 1793 getrouwd met Janna Berends Schuurman, d.v. Berend Hindriks Schuurman en Jantien Alberts

 

24-8-1803

 

van een mes van Jan Bons 5 st.

 

onbekend, de Jan Bonnes die trouwt in 1724 lijkt te oud, zijn bekende kleinzoon overlijdt pas in 1848

8054

20-12-1803

L

van Frederik Bavinge voor het laken over L. van Diepenbrug

1-10-0

Frederik Baving getrouwd met Hinderkien Jans Talens, wed. Lucas van Diepenbrugge

 

20-12-1803

L

van Jan Hinderks Bakker voor het laken over zijn zoon

1-10-0

Hindrik, z.v. Jan Hindriks Bakker, gedoopt 12-3-1797

 

20-12-1803

L

van Jan Harm 6 st. dat hij aan de armen gaf

 

Waarschijnlijk Jan Harms Kruims, getrouwd met Lookien Kemps; eerder gaf Kemp Meinders jaarlijks een klein bedrag, wellicht was er in de schoenmakerij een onofficiële collectebus

 

20-12-1803

 

van Albert Jans deel kamerhuur 9 gld.

   
 

20-12-1803

L

van de wed. Geert Jans Kregel voor het laken over haar man

1-10-0

Margien Koops Snijder, e.v. Geert Jans Kregel

8055

20-12-1803

L

van Hinderk Boukamp voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

Trijntje Berends, e.v. Hendrik Hendriks Bouwkamp

 

20-12-1803

L

van Steven Ebbinge voor het laken over zijn dochter

1-10-0

Johanna, d.v. Steven Ebbinge en Ameltien Lunsche, gedoopt 17-2-1788 (eventueel Harmanna)

 

20-12-1803

L

van Hinderk Wijfering voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

Hinderkien Klazens, e.v. Hindrik Wiefering

 

25-12-1803

 

op intres genomen van Jan Luinge ten laste van de diakonie 100 gld.

   
 

25-12-1803

 

van G. Veerkamp 1 gld. 3 st. dat hij aan de armen gaf

   

8056

9-1-1804

L

van de w(ed). Harm Egbers voor het laken

1-10-0

Kornelisien Lutgers, wed. Harm Egberts

 

14-4-1804

L

van Popke Martines voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Hillegien Wolters, e.v. Popke Martinus (Mulder)

 

14-4-1804

L

van R. Ebb(inge) voor het laken over zijn moeder

1-10-0

Roelf Ebbinge, z.v. Margaretha Wolters, wed. Hindrik Ebbinge

8057

8-2-1804

B

kind van R. Luinge

2-5-4

 
 

18-2-1804

B

de w(ed). van Hindrik Ebbinge, Margareta Wolters

15-17-7

Margaretha Wolters, wed. Hindrik Ebbinge

 

10-4-1804

B

de vrouw van Popke Martines

9-15-4

Hillegien Wolters, e.v. Popke Martinus (Mulder)

 

19-4-1804

B

Klaas Albers

0-7-4

Klaas Alberts

 

6-5-1804

B

kind van Jan Geers

0-11-3

 

8058

18-5-1804

B

de w(ed). van Geert Guilker

1-4-6

wed. Geert Jans Guilker

 

27-5-1804

T

Bartelt Mensing en Geessin Luinge

9-0-0

Barteld Mensing en Geesien Luinge

 

28-5-1804

B

w(ed) van Jan Alders

8-9-2

Geessien Engberts, wed. Jan Alderts

8060

11-6-1804

L

van Aldert Jan Alders voor het laken over zijn moeder

1-10-0

Jan, z.v. Geessien Engberts, wed. Jan Alderts

 

20-10-1804

L

van Jan Engbers w(ed). voor het laken over haar man

1-10-0

Zina Jans Horst, wed. Jan Engberts

 

11-11-1804

L

van Hindrik voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Lijsbeth Jans, e.v. Hendrik Jans Kregel

 

13-12-1804

L

van Gerat Arents Kosters voor het laken over zijn moeder

1-10-0

Gerard Arends Kosters, e.v. Ameltien Cornelis, d.v. Jantien Ottens, wed. Cornelis Berents

8061

21-12-1804

 

van G.J. Vierkamp 12 st. dat hij gaf aan de armen

   

8062

22-12-1804

 

van Douw Ornoldus voor een dag turf graven 1 gld. 15 st.

 

Douwe Arnoldus Birze

 

22-12-1804

L

van Berent Hinders w(ed) voor het laken

1-10-0

Ninkien Fridsigers, e.v. Berend Hindriks Buning

8063

3-6-1804

T

Albert Lunsche en Margreta Luinge

6-0-0

Albert Lunsche en Margaretha Luinge

 

12-6-1804

B

Lijsbeth Jans, de vrouw van Hindrik Jans

1-8-6

Lijsbeth Jans, e.v. Hendrik Jans Kregel

 

13-6-1804

B

kind van Hinderkin Jans

0-4-2

 
 

7-1804

T

Jan Eilders en Geertruit Dieters (geen dag vermeld)

0-11-0

Jan Eilders en Geertruid Dieters

 

13-8-1804

B

kind van Jan Harms

0-14-1

kind van Jan Harms Hagenauw

 

28-8-1804

B

kind van Coop Jans

0-15-5

kind van Koop Jans Koops, niet in het doopboek

8064

30-8-1804

B

kind van Barelt Hinders

0-16-4

kind van Bareld Hindriks van Peize

 

12-9-1804

B

kind van Garbrant Jans

0-17-7

kind van Garbrand Jans Staal

 

3-11-1804

B

kind van Jacop Luinsche

3-17-7

kind van Jacob Lunsche en Hinderkien Barelds Dekker

 

17-11-1804

B

Berent Hinders

1-12-5

Berend Hindriks Buning

 

19-11-1804

T

Lambert Martines en Geessin Joesten

1-8-0

Lambert Martinus Venema en Geesien Wessels

 

5-12-1804

B

de wed. van Knellis Berens, Jantien Ottens

5-12-6

Jantien Ottens, wed. Cornelis Berents

8065

24-12-1804

B

de wed. van Jan Reinders

0-4-5

Wemeltje Hindriks Hardenberg, wed. Jan Reinders (Vries)

8067

20-1-1805

L

van de diaken van Vries voor het laken over de wed. van Jan Reijders

1-0-0

Wemeltje Hindriks Hardenberg, wed. Jan Reinders (Vries)

 

6-2-1805

L

van Garbrand Jans voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

Jantien Eitens, e.v. Garbrand Jans Staal

 

10-2-1805

L

van Beerent Boukamp voor het laken over zijn vader

1-0-0

Berend, z.v. Hendrik Hendriks Bouwkamp

8068

17-2-1805

 

van Roelf Brink 6 gld. wegens dat het liek van haar moeder na het kerkhof van Roon gebragt is

 

Annechien Roelofs Smeenge, wed. Roelof Roelofs Brink (volgens overlijdensboek Roden aldaar begraven)

 

17-2-1805

L

van dezelve voor het laken over haar moeder

1-10-0

idem

 

16-3-1805

L

van Roelf Luinge voor de lakens over Bartelt Ebbinge en zijn vrouw

2-10-0

Bartelt Ebbinge en zijn vrouw Albertien Schuiringe, Roelof Luinge is getrouwd met Jacomina Luinge, d.v. Roelof Luinge Noord en Hillina Ebbinge, zuster van Bartelt Ebbinge

8069

8-5-1805

 

aan Roelfien Huibers een rok verkocht voor 2 gld.

 

Roelfje Huberts, d.v. Jan Harm Huberts

 

21-5-1805

L

van de kinderen van Roelf Doens voor het laken over haar moeder

1-0-0

Grietien Koops, wed. Roelof Jans Doens

 

21-5-1805

 

van de scholt J. Willienge 6 gld. wegens mijnpenningen van Klaas Alberts goed

 

Klaas Alberts

8070

31-12-1804

B

de wed. van Roelf Doens, Grientien Koops

1-0-4

Grietien Koops, wed. Roelof Jans Doens

 

26-1-1805

B

Hiendrik Boukamp

2-1-7

Hendrik Hendriks Bouwkamp

 

28-1-1805

B

de vrouw van Garbrand Jans, Jantien Eitens

3-16-7

Jantien Eitens, e.v. Garbrand Jans Staal

 

29-3-1805

B

kind van Willem Willems

1-14-0

kind van Willem Willems Arkies

 

26-3-1805

B

Jan Eelveld (er staat 26 dito)

0-16-0

Jan Gerrits Eleveld

 

7-4-1805

T

Willem Jans en Wibbegien Jans

0-16-4

Willem Jans Brink en Wibbegien Jans Oosting

 

2-5-1805

B

de vrouw van Barelt Klazens

0-18-0

Margien Engberts, e.v. Barelt Klasen, eerder getrouwd met Jan Hindriks Schuurman

8071

6-5-1805

B

kind van Hiendrik Jans

0-5-3

 
 

11-5-1805

B

kind van Willem Luinge

1-13-3

kind van Willem Luinge

 

12-5-1805

T

Albert Geerts en Margien Geerts

Deerk Barelts en Annegien Jans

Barelt Jans en Jantien Lukas

1-14-0

Albert Geerts de Haan (Vries) en Marchien Geerts Jonkman

Derk Barelds Dekker en Annechien Jans Bouwkamp

Bareld Jans Talens en Jantien Lucas

 

19-5-1805

T

Jan Luiggies en Annigien Jans

0-12-0

Jan Luigies Kregel en Annechien Jans Eilders

 

20-5-1805

B

Harmtien Hiendriks

1-8-5

mogelijk Harmtien Hindriks, wed. Frischer Jans (getrouwd 1754, weduwe in 1764), zie genalogie Jan Gerrits

 

20-5-1805

B

kind van Hiendrik Buringe

1-0-0

Annegien, d.v. Hindrik Alderts Buiringe, gedoopt 31-3-1805

 

20-6-1805

T

Jakop Barelts

0-2-0

Jacob Barelds Koops en Tjiske Jans

           

Losse notie in het boek (hoofdletters niet overgenomen):

Wij ondergeteekende

Als armvoogden van den dorpe Wouterswoude digt bij de stad Dockum in Vriesland verklaren bij deesen dat op den 13 augustus 1802 bij ons is overleeden eenen Hendrik IJedzes en ter aarde besteld den 17 dito nalatende een wedu met 3 kinderen welke wedu is genaamt Geertje Jans Warenders dogter van Jan Warnders gebooren te Peijse welke blijken sal in het doopboek welke oud is ongeveer 48 jaaren welke egtelieden in omstandighe(den) waaren om onderhoud gelijk wij dies lange gedaan hebben en wij niet ferpligt sijn volgens lands wetten haar niet meer te onderhouden en terwijl sij van Peijse van geboorte is soo dat deese wedu met haar kinderen nu tot UE laste koomt
met vriendelijk versoek ons? met den eersten bijnnen de tijd van 6 daagen hierin te voorsien
dog soo U daar in nalatig mogt zijn is zij in de noodsakelijkheit om met haar kinderen tot uw over te koomen want zij nergens soo lang gewoont heeft dat een armvoogdischap aan haar verpligt is
Nu was haar vriendelijk versoek als gij als armvoogden het goed vond om haar hier wat onderstand te doen
(vervolg ommezijde)
om dat zij hier nu bekend is te Dockum en het voor UE ook profijteliks sou weesen soo dat gij haar te Dockum wel kunt op vraagen waar sij dus lang gewoont heeft
Waar op wij ons verlaaten en sijn met veel agting goede vrienden UE seer toegenegene vrienden

De armvoogden van den dorpe Wouterswoude den 13 augustus 1802

Jeke Jochems
Freerk Freeckes
Willem Harmens

(blijkbaar onjuist gedateerd, want hierboven wordt de 17de als begraafdag genoemd)

Toelichting: De diakenen van Peize gaan hiermee blijkbaar niet akkoord, want op 20-3-1803 wordt in Peize gedoopt: Hendrekien, dochter van Geertien Jans in echte verwekt bij Hendrik IJzes, hebbende dezelve in Vriesland te Dokkum of Wouterswoude gewoont en zijnde deze vrouwe na versterf van haar man bij ons gekoomen, het kind was geboren 2 maart. Na 1813 woont het gezin in Peize met als familienaam Van den Berg.