Haardstedenregister Peize 1742

Bewerkt door Arend Arends, Arnhem 2006. Bron: Drents Archief.

N.B. De opschriften boven de kolommen ontbreken in de originele lijst.

Naam

Paarden

Ambt

Aanslag

Jan Buiringe

4

 

4

Lambert Geerts

3

 

3

Steven Ebbinge

1

 

1

Warner Remmelts

3

 

3

Allert Wigchers en swager

3

pander

3

Jasper Buirema

2

 

2

Luigijn Hindericks wed.

 

keuter

1

Lucas Willems

2

 

2

Harmen Berens

 

keuter

1

Dominus J. Hemsinge

2

praedicant

3

Willem Jansen

2

 

2

Jannes Lamberts

 

schoelapper

1

Jan Doedens

2

 

2

Willem Warmelts

 

keuter

1

Jacob Willems

 

keuter

1

Rotger Jacobs

 

keuter

1

Popco Jepes

2

brouwer en neringh

3

Ette Willinge en schatbeurder en schults

3

drie ampten

5

Barelt Tinge

 

keuter

1

Jacob Arents

 

keuter

1

Barelt Ebbinge (wed.)

2

 

2

Gerrijt Berents wed.

2

 

2

Hinderick Arents

2

 

2

de lege kamer

   

-

Ette J. Ebbinge

4

ampt

5

Arent Kosters

 

snijder

2

Berent Lutchers

 

smit

2

Jan Engbers

 

stelmaker

2

Geert Hindericks, zedul

   

-

Jan Warmelts wed.

 

sijnde een oude vrou alleen wonende

1

Otto Jansen

2

 

2

Alberd Clasen

2

 

2

Geert Jansen

 

keuter

1

Harmen Geerts wed.

 

keuter

1

Berent Hindericks

 

wever

2

Hartgers, wed.

 

oude vrou alleen wonende

1

Geesjen Hinderiks wed. Bijmolt, zedul

   

-

Harmen Harmens wed. en soons

 

schoemaker

2

Jantijn Jansen

 

vrou alleen wonende

1

Roelof Abeen

 

keuter

1

Hinderick Berents

 

keuter

1

Jan Stelmakers wed. en Hinderik Westenborg

 

keuter

1

Warmelt Willems

 

keuter

1

Ebbo Garbrants lege huis

   

-

Berent Geerts

 

keuter

1

Jan Harmen

 

schoemaker

2

Pieter Tonnijs

 

keuter

1

Roelof Barelts

 

timmerman

2

Engbert Berents

 

snijder

2

Pieter Bodencamp

 

wever

2

Jan Gerrijts wed. en soon

2

kuiper

3

Wessel Jansen

2

 

2

Jan Abeen

 

decker

1

Roelof Engberts

 

keuter

1

Pieter Bodenkamps lege huis

   

-

Jan Bonnes

 

wever

2

Hinderick Arents

 

wever

2

Arent Talens

 

keuter

1

Hinderick Steenbergen, zedul

   

-

Jan Gerrijts

 

timmerman

2

Fridsger Berents

 

keuter

1

Chirurgijn de Beer

2

chirurgijn en nering

1 (dit lijkt een fout)

Harmen Hindericks

 

keuter

1

Juffr. Willinge (Johanna Wolters wed. Lucas Willinge)

2

 

2

Jan Allers

2

nering

3

Derck Engbers wed. en lege huis

 

backer en nering

2

Zara de Beer

 

woond alleen bij derk Engbers wed. in de kamer

1

Barelt Hoebers

 

wever, dog de steden door de diaconen voor hem gekogt

2

Willem Tinge en consorten

 

W. Tinge alleen wonende

1

Roelof Willems wed.

 

oude vrou alleen wonende

1

Hinderick en Frerick Wolters

3

 

3

Cornelius Schuiringe

2 (dun, gewist?)

schoemaker

2

Cornelius Jansen

2

 

2

Chistiaan Hindericks

 

wever

2

de kamer daar de klompemaker woont

 

sijnde de diaconie kamer en geen huire genietende

1

Jan Warmelts wed., zedul

 

ook een diaconie kamer

0

Trijntien Stevens

 

nering

2

Andries Geers, zedul diaconie huis

   

0

Albertijn en Margijn Conraats lege huis

   

0

Casper Berents wed.

 

nering

2

Hinderick Jansen wed.

 

ieder in een kamertjen alleen wonende onder een dak

1

Hinderick Engbers wed.

 

(idem)

1

Klaas Alberts wed. zedul

 

(idem)

0

Jan Lucas wed.

 

(idem)

1

Jan Ebbinge

3

 

3

Egbert Tjebels wed.

 

keuter

1

Soldaats woning

 

carspel soldaat

0

Lambert Elevelt

2

gortemaker en nering

2

Wolter Luinge vrou

 

keuter

1

Willem Berents wed.

 

nering

2

Jan Thomas

2

 

2

bij hem in de kamer Geert Arents wed.

   

1

de Hoogwelgeb. Heer Conings erfgen.

 

de havesaat

1

Berent de jode wonend in t schathuis vrijgesel

 

somtijts doende t slagten

-

Majoor Ketels wed.

2

 

2

Bartelt Schuiringe wed.

 

keuter

1

Derck Hindericks

 

keuter

1

Roelof Schuiringe wed.

4

 

4

Martinus Engbers

1

mulder

1

Mons. Hiddema

4

chirurghijn

4

Pieter Wilkes

2

 

2

Engbert Willems

 

keuter

1

Willem Engbers

 

keuter

1

Barelt Conraats wed.

4

 

4

Hinderick Egbers

 

keuter

1

Jan Tonnijs

 

timmerman

2

Roelof Roelofs wed.

 

keuter

1

Hinderick Mensinge

 

brouwer en herbergier

2

Hinderick Wittenbroek

2

gortemaker

3

Coob Jansen

 

snijder

2

Jan Coobs

 

snijder

2

Coene Egbers

 

keuter

1

de lege kamer

   

0

Swier Hindericks

 

keuter

1

Claas Hindericks

 

keuter

1

Jan Schuiringe

 

keuter

1

Berent Caspers

 

schoemaker

2

Garbrant Pieters

 

schipper en nering

2

Jacob Tjaarts

2

backer

3

Roelof Lunsche

 

coster

1

Willem Berents kinderen huis wordende bewoond door Hinderk Geers Timmer

 

keuter

1

Gelmer Gelmers

3

 

3

Frerick Luinge

 

nering

2

Reinder Wolters

 

keuter

1

Roelof Luigijs

2

 

2

Bernier Evers

 

nering

2

Jan Remmelts

2

 

2

Roelof Luinge

2

 

2

Steven Ebbinge

3

 

3

Jan Timmer, zedul (toch 1)

 

keuter

1

Marie Bartels

 

keuter

1

Hinderick Geers

 

keuter

1

Geert Arens

 

en cuiper

2

Florijs Staal

2

 

2

Bartelt Bavinge

2

 

2

Jurrien Berents

2

 

2

Luigijn Jansen wed., zedul

 

keuter

0

Jan Frericks

3

 

3

Albert Jansen, zedul

2

 

0

Lambert Melchers

 

wever

2

Jan Geers

 

keuter

1

Engbert Geers

3

 

3

Jan Jansen

 

keuter en handmolen om gort te malen

1

Roelof Wolters wed.

3

 

3

Roelof Vlieghuis

2

 

2

Jan Roelofs

 

keuter

1

Roelof Remmels

 

keuter

1

Marten Jansen

 

keuter

1

Roelof Luigijs

 

keuter

1

Willem Lambers

 

keuter

1

Willem Jansen Winde

3

 

3

Allert Bavinge

 

vrijgesel bij sijn meijer in de kamer

1

Lambert Harrems

2

 

2

Reinder en Ette Bavinge

4

ette

5

Roelof Luinge

3

 

3

Lucas Jansen

3

 

3

29-10-1742

Lud. Jan Willinge schults, J. Willinge schatbeurder, volmagten J. Ebbinge 1742 en L. Bavinge.