Diaconieboek van Peize 1805-1812

Bewerkt door Arend Arends, Arnhem, januari 2009.

Bron: Drents Archief, Toegang 0381 Nederlands Hervormde Gemeente Peize, inv. 60c Ontvangsten en uitgaven voor de armen 1805-1816

In Peize is geen trouwboek bewaard gebleven. Er is echter wel een diaconieboek bijgehouden, waarin de inkomsten staan vermeld van collectes tijdens huwelijken en begrafenissen, die ten goede komen aan de armenkas. Ook zijn er inkomsten uit de verhuur van het laken tijdens begrafenissen. Omdat de financiŽle verantwoording op de eerste plaats staat, zijn de gegevens niet altijd even volledig zoals in de DTB boeken die worden bijgehouden door de predikant, maar zijn zij niettemin zeer waardevol.

Inmiddels heb ik alle diaconieboeken vanaf 1688 gefotografeerd. Het indexeren van deze boeken is echter een zeer tijdrovend karwei, ook omdat sommige pagina's nogal vaag zijn en daardoor op de foto minder scherp. Bij de oudste boeken poog ik de letterlijke tekst over te nemen. Hier heb ik mij echter beperkt tot het correct  weergeven van de namen zoals deze zijn geschreven en heb ik niet alle overige gegevens in de lijst verwerkt. Daarom is het relatief korte boek van 1805-1816 nu beschikbaar met de gegevens van 1805 tot 1812. Voor latere jaren is de Burgerlijke Stand beschikbaar.

In de onderstaande lijst zijn voornamelijk de ontvangsten uit het bekken wegens huwelijken (T) en overlijdens (B) vermeld, daarnaast overige inkomsten voor zover extra gegevens bevattend, voor het laken (L) bij begrafenissen en boedelverkopingen van overleden personen ondersteund door de diaconie, giften van overleden personen.

De inkomsten uit huur, rente of aflossingen van leningen, ontvangsten bij het heilig avondmaal, inkomsten uit het blok etc. zijn slechts in een aantal gevallen opgenomen in deze lijst. Ook de namen van de telkens voor een jaar optredende boekhouders zijn niet in deze lijst opgenomen.

De eerste kolom bevat het fotonummer in mijn eigen archief, de laatste kolom bevat een eigen interpretatie van de gegevens. Het bedrag is in guldens, stuivers, duiten, 1 gld. is 20 st., 1 st. is 8 d.

foto

datum

 

naam

bedrag

verklaring

8096

9-6-1805

T

Koop Barelts en Annigien Abels

4-4-0

Koop Barelds Koops en Annegien Abels Oetzes

 

5-7-1805

B

kind van Roelf Brink

2-2-4

 
 

7-7-1805

T

Jan Willems en Fennegien Beerents

1-0-0

Jan Willems Arkies en Fennegien Berends Popkes

 

11-8-1805

T

Wolter Jans en Antijn Beerents

0-11-0

Wolter Jansen (Eleveld) en Antje Berends Antonie

 

8-9-1805

T

Reijder Adams en Grietien Harms

1-0-0

Reinder Adams Suurd en Grietje Harms Resing

 

16-9-1805

B

kind van Fredrik Bavinge

1-1-1

 
 

22-10-1805

T

Geert Jans en Knelsien Konraats

1-11-4

Geert Jans Koops en Kornelisje Conraads van Bergen

8097

25-10-1805

B

kind van Jan Harms

0-3-5

 
 

27-10-1805

T

Roelf Luggies en Neessien Jans

0-11-0

Roelof Luigies Kregel en Niessien Jans Niezing

 

14-12-1805

B

kind van Harm Geerts

0-6-6

Harm Geerts Tuinman

8100

10-2-1806

L

van de weduwe van Frerk Knellis voor het laken

1-10-0

Freerk Cornelis Zuideveld

8101

13-1-1806

B

Gert Jonkman

1-0-1

Geert Jans Jonkman

 

7-2-1806

B

Frerk Kornelijs

23-7-6

Freerk Cornelis Zuideveld

 

17-2-1806

B

kind van Jan Krol

0-8-0

Jan Hendriks Biemold

 

3-3-1806

B

de Scholt Wijllinge

43-12-0

Jan Willinge

 

19-3-1806

B

vrouw van Lambert Martijns

5-7-0

Geessien Joostens, e.v. Lambert Martinus Venema

 

27-3-1806

B

Jan Aren(ds)

5-12-3

mogelijk Jan Jans Talens, z.v Jan Arends Talens (overleden voor de doop van zijn zoon op 25-5-1806)

 

31-3-1806

B

vrouw van Roelf Popkens

14-19-6

Froukien Harms, e.v. Roelf Popkens Mulder

8102

21-4-1806

 

ontfangen voor de goederen van de weduwe van Baarelt Derks 12-15-0

 

Jantien Jans, e.v. Bareld Derks Dekker

 

1-6-1806

L

van Roelf Popkens voor het laken

1-10-0

Froukien Harms, e.v. Roelf Popkens Mulder

 

19-6-1806

 

ontfangen voor de goederen van (de vrouw van) Jan Frijsgers 19-4-0

  Trientien Jans, e.v. Jan Fridsigers

8103

21-4-1806

B

weduwe van Baarelt Derks

3-8-3

Jantien Jans, e.v. Bareld Derks Dekker

 

10-5-1806

B

kind van Steven Tijs

0-11-6

Steven Thijs Brink

 

11-5-1806

T

Albert Jans en Gesijn Hijnderks

1-10-0

Albert Jans Eilander en Geessien Hindriks Alberts

 

19-5-1806

B

Jan Luijnge en

kind van Jan Koops

15-3-1

Jan Luinge, z.v. Roelef Luinge en Annechien Jans Sikkens (mem. v. successie: ovl. 14-5-1806)

 

17-6-1806

B

vrouw van Jan Frijsgers

2-4-6

Trientien Jans, e.v. Jan Fridsigers

8105

28-7-1806

L

van de erfgenamen van Jan Lunge voor het laken

1-10-0

Jan Luinge, z.v. Roelef Luinge en Annechien Jans Sikkens

 

6-8-1806

L

weduwe Martijns Lambers betaalt voor het laken

1-10-0

Fennechien Klazens Kruims, wed. Martinus Lammerts (Venema), zie onder

 

18-8-1806

 

ontfangen voor de boelpenningen van de goederen van de weduwe Antonij 13-10-4

 

Grietje Jans Lubben, wed. Berend Anthoni (karspelsoldaat)

 

26-9-1806

L

Harmtijn Roelfs weduwe van Hijnderk Jans betaalt voor het laken

1-0-0

Harmtje Roelfs Been, weduwe Hendrik Jans Ensing (Kebuit)

 

13-11-1806

 

ontfangen van de goederen van de weduwe van Roelf Been 7-8-4

 

Geertien Warmelts, wed. Roelf Jans Been

 

3-12-1806

 

ontfangen van de weduwe van Roelf Lunge wegens haar testament 30-0-0

 

Roelof Luinge, e.v. Jacomina Luinge

8106

16-12-1806

L

ontfangen van Wijllem Peter(s) voor het gebruik van het laken

1-0-0

Willem Pieters Brusseling, laken over zijn moeder Annechien Willems, wed. Pieter Willems, zie onder

 

18-12-1806

L

van Gert Kemkes vrou het gebruik van het laken

1-10-0

Roelfien Vorenkamp, wed. Jan Willinge, zie boven, hertrouwd met Geert Kemkers

 

18-12-1806

L

van Jan Haagenaau voor het gebruik van het laken

1-10-0

Jan Hagenouw

 

19-12-1806

L

van Jan Reijnders van Brusel voor het gebruik van het laken

1-0-0

Jan Reinders de Ruiter (Brusselseweg), laken over zijn tante, zuster van zijn vader, Margien Lucas de Ruiter (in 1800 overgangscontract)

 

19-12-1806

L

van de weduwe van Roelf Lunge voor het gebruik van het laken

1-10-0

Roelof Luinge, e.v. Jacomina Luinge

8107

20-12-1806

L

ontfangen Jan Hijnderks voor het laken over sijn vaader

1-10-0

Hindrik Alberts Bakker

8108

1-8-1806

B

Martijns Lambers

4-7-0

Martinus Lammerts (Venema)

 

18-8-1806

B

de weduwe van Berent Anthoonij

1-10-2

Grietje Jans Lubben, wed. Berend Anthoni (karspelsoldaat)

 

7-9-1806

T

Hijnderk Jans en Harmtijn Roe(lf)s

1-0-0

Hendrik Jans Ensing (Kebuit) en Harmtje Roelfs Been

 

26-9-1806

B

Hijnderk Jans

3-0-6

Hendrik Jans Ensing (Kebuit)

 

4-10-1806

B

weduwe van Peter Wijllems

3-10-4

Annechien Willems, wed. Pieter Willems (Brusseling)

 

19-10-1806

T

Jan Frijsgers en Annegijn Hijnderks

0-5-4

Jan Fridsigers en Annegien Hindriks Barkhuis

 

22-10-1806

B

Margijn van Brussel

2-4-1

Margien Lucas de Ruiter

 

13-11-1806

B

Roelf Lunge en

de weduwe van Roelf Been

17-18-5

Roelof Luinge, e.v. Jacomina Luinge (volgens memorie van successie ovl. 4-11-1806)

Geertien Warmelts, wed. Roelf Jans Been

 

21-11-1806

B

Hijnderk Albers

15-4-6

Hindrik Alberts Bakker

8109

8-4-1807

 

ontfangen van de wed Roelf Luinge de halfscheid van het gemaakt testament tusschen Bartelt Ebbing en deszelfs vrou Albertien Schuiring

10-0-0

De moeder van Jacomina Luinge, Hillina Ebbinge, is een zuster van Barteld Ebbinge. Vermoedelijk is het testament gevonden bij de papieren van Roelof Luinge

 

18-4-1807

 

ontfangen van Jan Piters van Winde de halfscheid van 46-5 (gld, st) zijnde verschot van Pinningen ten dienste van den overleden wed. Jan Stevens

28-2-4

 
 

4-5-1807

 

ontfangen van de eerste termijn van de vaste nagelaten goederen van Roelf Been

19-8-4

 

8111

5-1-1807

B

kind van G(elmer) Gelmers

4-4-5

 
 

9-1-1807

B

kind van Jan Willems en Fenneggin Berens

1-0-4

Jan Willems Arkies en Fennechien Berends Popkes

 

11-1-1807

T

Jan Hindriks en Geesin Fransen

1-10-0

Jan Hindriks Kosters en Geessien Fransens Diertens

 

13-1-1807

B

moeder van Roelf Smit zijn vrou

1-15-1

Roelof Karstens x Sijtske Jans Aalders, moeder is Geertje Hindriks

 

30-1-1807

B

dochter van Berent Harmens

1-16-2

Annegien, d.v. Berend Harms Bathoorn

 

13-2-1807

B

kind van Barelt Hindriks

0-14-1

Bareld Hindriks van Peize

 

6-4-1807

B

Trintien Ebbing wed. Conraat Barels

13-3-5

Trientien Ebbinge, wed. Koenraad Barelds

 

8-4-1807

B

Roelf Frisgers

2-12-6

Roelof Fridsigers, z.v. Fridsiger Berends (de Rink)

 

13-4-1807

B

vrouw van Willem Engbers

2-11-6

Gebbegien Aukes, e.v. Willem Engberts, wagenmaker (in 1807 weduwnaar)

 

26-4-1807

T

Jannes Ensing en Anniggin Schuiring

3-8-0

Jannes Ensing en Annechien Schuring

 

8-5-1807

B

Jan Harms

2-16-0

Jan Harm Kruims

 

10-5-1807

T

Engbert Jans en Jeigin Martens

Coop Stevens en Jantin Willems

2-8-0

Engbert Jans Stroetinga en Jeichien Martens

Koop Stevens Wever en Jantien Willems Arkies

8112

17-5-1807

T

Jan Geers en Jantin Jans

0-11-0

Jan Geerts Jonkman en Jantien Geerts Noorda, zie 1808

8113

29-9-1807

L

Joest Wessels betaalt voor het laken over zijn dochter

1-10-0

Mogelijk Geessien Joostens, e.v. Lambert Martinus, begraven 19-3-1806

 

26-10-1807

L

Geert Hindriks betaalt voor het laken over zijn zoon

1-0-0

mogelijk Roelf, z.v. Geert Hindriks Vijfschaft

 

30-10-1807

L

J.B. Tietema betaalt voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Hendrikje Stoffers, e.v. Johannes Bernardus Tietema, zie onder

 

22-11-1807

 

opbrengst verkocht veen en eikenhout nagelaten door Roelf Been en Claas Albers 26-11-3

   
 

29-11-1807

L

Jan Boukamp betaalt voor het laken over zijn dochter

1-0-0

Jan Hendriks Bouwkamp

 

1-12-1807

 

ontfangen van Gritin Roelfs de nagelaten tilbare goederen van haar moeder 3-0-0

  Grietien Roelfs, d.v. Roelf Jans Remmelts en Jantien Hindriks Hulzebosch
 

1-12-1807

L

ontvangen van de zoon van Luikas Steenbergen voor het laken over zijn moeder

1-0-0

Gezina Hindriks, e.v. Lucas Hindriks Steenbergen

 

4-12-1807

 

anonieme gift 50-0-0

   
 

7-12-1807

L

Hindrik Lukas betaalt voor het laken over zijn vader

1-0-0

Hindrik, z.v. Lucas Hindriks Steenbergen

8115

8-12-1807

 

ontfangen voor de tilbare goederen nagelaten door Zwaantin Jans 13-8-4

 

Zwaantje Jannes, wed. Berend Klazens Buzema

 

12-12-1807

 

ontfangen van de wed van Hindrik Staast volgens testament tusschen haar en haar overleden man 5-0-0

 

Hindrik Staats, e.v. Zwaantje Lugies

 

18-12-1807

L

van Berent Harms voor het laken over zijn dochter

1-0-0

Berend Harms Bathoorn

 

19-12-1807

 

van Jan Reinders voor het laken over zijn vader

1-0-0

Jan Reinders, z.v. Reinder Lucas de Ruiter

 

19-12-1807

L

van de wed van Hindrik Staast voor het laken over haar man

1-10-0

Hindrik Staats, e.v. Zwaantje Lugies

 

19-12-1807

L

van Garbrant Jans voor het laken over zijn dochter

1-0-0

Garbrand Jans Staal

 

19-12-1807

L

van Joest Wessels voor het laken over zijn zuster Roelfien Wessels

1-0-0

Roelfien Wessels

8116

19-12-1807

L

van Roelf Smit voor het laken over zijn moeder

1-0-0

schoonmoeder van Roelf Karstens, zie boven

 

19-12-1807

L

van de wed van Roelf Frisgers voor het laken over haar man

1-10-0

Jantien Willems, e.v. Roelof Fridsigers (zie boven)

 

19-12-1807

L

van de wed van G. Gelmers voor het laken over haar man

1-10-0

Egberdina Ebbinge, e.v. Gelmer Gelmers

 

19-12-1807

L

van Steven Ebbing voor het laken over haar (hun) moeder

1-10-0

Trientien Ebbinge, wed. Koenraad Barelds, zie boven

 

19-12-1807

L

van Willem Engebers voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Willem Engberts, zie boven

 

19-12-1807

L

van Jannes Lambers voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

Trientien Harms, e.v. Jannes Lammerts Snijder

 

22-12-1807

L

van Albert Luinge als mombaar over de nagelaten kinderen van Jan Kruims voor het minste laken over de vrouw van Jan Kruims

Dito voor het beste laken over Jan Kruims

2-10-0

Jan Geerts Kruims en Geertje Egberts, zie onder (Albert Luinge is medemomber)

8117

22-12-1807

L

van Albert Luinge voor het laken over zijn broer Luink Luinge

1-10-0

Albert en Luink Luinge, z.v. Roelof Luinge en Annechien Jans Sikkens

 

22-12-1807

L

van Albert Luinge voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Marchien Reinders Venekamp, e.v. Albert Luinge

 

22-12-1807

 

van de erfgenamen volgens testament tusschen de overleden zusters Margien en Hilligin Lunsche 25-0-0

 

Marchien en Hillechien Lunsche, d.v. Roelof Lunsche en Jeichien Ebbinge (Hillechien ovl. 1788)

 

22-12-1807

L

van de erfgenamen voor het laken over ons overleden moeij Margin Lunsche

1-10-0

 
 

22-12-1807

L

van (de weduwe van) Jan Harms Kruims voor het laken over haar overleden man

1-0-0

Lookien Kemps, e.v. Jan Harm Kruims, zie boven (Jan Harms)

8118

23-12-1807

L

van Willem Stevens voor het laken van zijn vrouws vader

1-0-0

Willem Stevens Brink x Jantien Jans Oosting, vader is Jan Reinders Oosting

8119

8-7-1807

B

vrouw van Albert Arnoldus

1-4-2

Albert Arnoldus Birze

 

11-7-1807

B

vrouw van Jan Kruims

1-2-1

Geertje Egberts, e.v. Jan Geerts Kruims, zie onder

 

28-7-1807

B

Margin Lunsche

20-3-5

Marchien Lunsche, d.v. Roelof Lunsche en Jeichien Ebbinge

 

21-9-1807

B

Roelfin Wessels

1-9-7

Roelfien Wessels, zuster van Joost Wessels

 

26-9-1807

B

kind van Leffert Jans

0-19-2

Leffert Jans Lefferts en Jantje Harms Hagenauw

 

28-9-1807

B

kind van Garbrant Jans

1-8-4

Garbrand Jans Staal

 

5-10-1807

B

zoon van Geert Hindriks

1-0-7

mogelijk Roelf, z.v. Geert Hindriks Vijfschaft

8120

9-10-1807

B

vrouw van J.B. Tietema

7-9-0

Hendrikje Stoffers, e.v. Johannes Bernardus Tietema

 

23-10-1807

B

Luink Luinge

10-7-0

Luink Roelofs Luinge

 

26-10-1807

B

dochter van Jan Boukamp

2-6-3

Jan Hendriks Bouwkamp

 

28-10-1807

B

vrouw van Albert Luinge

5-5-2

Marchien Reinders Venekamp, e.v. Albert Luinge

 

3-11-1807

B

kind van Jakop Atens

1-9-1

Jacob Ates Holt

 

6-11-1807

B

Reinder Luikas

1-3-4

Reinder Lucas de Ruiter

 

21-11-1807

B

kind van Fredrik Baving

0-7-5

Frederik Baving

 

2-12-1807

B

vrouw van Luikas Steenbergen

zoon van Barelt Hindriks

3-10-2

Gezina Hindriks, e.v. Lucas Hindriks Steenbergen

 

7-12-1807

B

Berent Hindriks

Hindrik Staats

vrouw van Jannes Lambers

4-6-5

Berend Hindriks Schuurman (Berend Hindriks Buning overleden in 1804)

Hindrik Staats, e.v. Zwaantje Lugies

Trientien Harms, e.v. Jannes Lammerts Snijder

8121

9-12-1807

B

Luikas Steenbergen

Jan Kruims

kind van Geert Kemkes

4-7-5

Lucas Hindriks Steenbergen

Jan Geerts Kruims (op 11-12-1807 momberaanstelling over de kinderen van Jan Geerts Kruims en Geertje Egberts omdat beiden zijn overleden)

 

13-12-1807

T

Roelf Popkes en Margin Jans

1-13-4

Roelf Popkes Mulder en Margien Jans Schuiling

 

14-12-1807

B

Gelmer Gelmers

13-8-4

Gelmer Gelmers

 

22-12-1807

B

Jan Kuiter

1-16-0

 

8122

12-2-1808

B

Adam Reinders

2-12-6

Adam Reinders Suurd

 

22-2-1808

B

vrouw van Jan Klasens

1-13-5

Hillegien Reinders de Ruiter, e.v. Jan Klazens

 

1-3-1808

B

de Heer P. Ketel

5-6-2

Pierre Ketel

 

7-3-1808

B

Steven Frisgers

2-12-0

Steven Fridsigers (de Rink)

8123

29-12-1807

B

Jasper Buirma en

de wed. van Otte Kosters

2-2-6

Jasper Boerema

Jantien Geerts, wed. Otto Arends Kosters

 

9-1-1808

B

kind van Reinder Jans en

Harm Jans Freerks

7-3-2

kind van Reinder Jans Bezembinder en Marchien Geerts Kregel

Harm Jans Freriks

 

11-1-1808

B

Dina Ebbinge, wed. van Gelmer Gelmers

17-0-6

Egberdina Ebbinge, wed. van Gelmer Gelmers

 

20-1-1808

T

Hinderk Lukas en Lammegien Pieters

0-11-0

Hindrik Lucas Steenbergen en Lammegien Pieters Holman

 

7-2-1808

T

Teis Geerts en Hillegien Jans

0-12-0

Tijs Geerts Dekker en Hillechien Jans

 

8-2-1808

B

Barelt Barelts en

Grietien Wolters

20-16-4

Bareld Barelds Bakker

Grietje Wolters, wed. van Jan Buirema

8124

29-12-1808

 

ontfangen voor tilbaar goederen van de wed. van Otte Costers 32-13-6

 

Jantien Geerts, wed. Otto Arends Kosters, zie boven

 

23-1-1808

L

van de wed. van Harm Jans Freerks voor het laken over haar man

1-10-0

Annegien Harms Baving, e.v. Harm Jans Freriks

 

15-2-1808

L

van Roelof Ebbinge voor het laken over de wed. van Jan Buirma

1-10-0

Grietje Wolters, wed. van Jan Buirema

 

19-3-1808

B

Aldert Ebbinge

17-1-7

Aldert Ebbinge

 

27-3-1808

T

Engbert Freerks en Jantjen Pieters

0-10-0

Engbert Freerks Engberts

 

28-3-1808

B

vrouw van Albert Jans en

Jan Timmer

3-5-0

Hinderkien Harms, e.v. Albert Jans Talens

Mogelijk bedoeld is de vrouw van Jan (Geerts) Timmer, naam onbekend, Jan Timmer betaalt 11-12-1809 voor het laken over zijn vrouw en hertrouwt op 5-2-1809 als Jan Geerts Timmer

 

1-4-1808

B

vrouw van Klaas Kruims (bijgeschreven: Anniggien Hinderks) en

Tjebbel Reinders

5-19-1

Annegje Hindriks Smit, e.v. Klaas Kruims

Tjebbel Reinders Suurd

8125

1-4-1808

 

ontfangen van de voogden over de minderjarige kinderen van wi(j)len Aldert Ebbinge als boekhoudende diaken 452-15-3

 

Aldert Ebbinge overleden tijdens zijn boekhouderschap, echtgenote Aaltien Luinge overleden omstreeks 1797 (momberaanstelling over de kinderen op 26-3-1808)

 

6-5-1808

L

van Jan Jans Jonkm(an) voor het laken over zijn moeder

1-0-0

dit moet zijn Jan Geerts Jonkman en het betreft zijn schoonmoeder, zie onder

 

8-5-1808

 

ontfangen van Jan Luinge in qualite voor Zwier Geers 10 gld. zijnde voor het testament tusschen B. Ebbinge en Albertien Roelfs 10-0-0

 

Zwier Geerts Kleistra is mede-erfgenaam van Albertien Schuiringe, d.v. Barteld Schuiringe Prijs en Jeigien Swiers. Hindrik Roelfs is haar stiefvader.

Albertien Schuiringe is echter al voor 1805 overleden en haar echtgenoot Barteld Ebbinge nog eerder.

 

14-5-1808

L

van Freerk Engbers voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Moet zijn de vrouw van Engbert Freerks, zie onder

 

14-5-1808

L

van Barelt Hindriks voor het laken over Steven Frisgers

1-10-0

Bareld Hindriks van Peize, getrouwd geweest met Annechien Stevens, d.v. Steven Fridsigers en Wibbegien Jans

 

14-5-1808

L

van de erfgenamen van Steven Frisgers voor het laken over Jantien Lambers

1-10-0

Jantien Lambers, tweede e.v. Steven Fridsigers

 

26-5-1808

L

van Harmannus Barelts voor het laken over zijn vader

1-10-0

Harmannus, z.v. Bareld Barelds Bakker

 

29-5-1808

L

van Roelf Eijtens voor het laken over Albert Eijtes vrouw

1-10-0

Annechien Jans Alderts, e.v. Albert Eitens

 

21-6-1808

 

in het kasje van Barelt Klasens bevonden 2-6-5

   
 

23-6-1808

L

van de Heer Gasinjet voor het laken over zijn knegt

1-0-0

 

8127

27-6-1808

 

voor de verkogte goederen van Barelt Klasens 12-17-0

   

8128

16-4-1808

B

vrouw van Engbert Freers en

Hindrik Roelfs

2-13-5

Jantje Pieters, e.v. Engbert Freerks Engberts

Hindrik Roelfs, Roelf Eitens betaalt voor het laken, zie onder

 

21-4-1808

B

de weduwe van Steven Frisgers

1-2-7

Jantien Lambers, tweede e.v. Steven Fridsigers

 

25-4-1808

B

Barelt Roelfs

1-5-3

Bareld Roelofs Doens

 

28-4-1808

B

Hindrik Arens Kosters

3-7-7

Hindrik Arends Kosters
 

1-5-1808

T

Vedder en Fenniegijn Hijndriks

Reijnder Tjebbels en zijn vrouw

Ubel Egbers en Margijn Adams

3-8-0

Hindrik Gerrits Vedder en Fennigjen Hindriks Adolfs

Reinder Tjebbels Suurd en Jacobje Stoffers

Ubel Egberts Bezema en Margien Adams Suurd

8129

2-5-1808

B

vrouw (van) Albert Eijtens en

de moeder van Jan Geers Jonkman

4-8-6

Annechien Jans Alderts, e.v. Albert Eitens

Aaltien Hindriks, de schoonmoeder van Jan Geerts Jonkman (getrouwd met Jantien Geerts Noorda)

De moeder van Jan Geerts Jonkman is voor 1788 overleden, zijn stiefmoeder pas in 1839

 

16-5-1808

B

vrouw van Geert Jacobs (er staat De vrou van De vrou)

0-19-0

Jantje Ties, e.v. Geert Jacobs Dekker

 

22-5-1808

T

Roelf Lunsche en Janna Luinge

6-0-0

Roelof Lunsche en Janna Luinge

 

28-5-1808

B

kind van Freerk Engbers

0-4-2

 
 

4-6-1808

B

Lammigjen Jans

2-15-1

waarschijnlijk niet Lammigje Jans, gedoopt 1773, d.v. Jan Engberts en Anna Alberts (overleden 1789)

 

21-6-1808

B

de knegt van P. Gasinjet

1-10-2

N.B. in 1797 zijn knechten van P.Gasinjet: Jan Stevens 56 jaar en Jacob Rooda, 30 jaar

 

26-6-1808

B

Barelt Klasens

1-0-2

 

8131

20-7-1808

L

van Ate Sabbes voor het laken over zijn nigt

1-0-0

 
 

20-7-1808

L

van de erfgenamen voor het laken over Janna Meijns

1-0-0

Janna Meints in 1779 getrouwd met Jan Geerts, mogelijk d.v. Meint Derks en Grietje Sjoerts, gedoopt Midwolde 1739
 

29-7-1808

L

van Roelf Eijtes voor het laken over H. Roelfs

1-0-0

Hindrik Roelfs, begraven 16-4-1808, oom van Roelf Eitens
 

1-8-1808

L

van de diakonen van Norg voor het laken over de vrouw van Egbert Uibels

1-0-0

Jantien Jacobs, e.v. Egbert Ubels

8132

8-8-1808

 

de nagelaten goederen van Jan Frisgers en Anniggijn Hindriks publiek verkocht voor 34-12-0

  Jan Fridsigers en Annegien Hindriks Barkhuis
 

18-8-1808

L

van Geert Jans Coobs voor het laken over zijn vader

1-10-0

Geert Jans Koops, z.v. Jan Koops

 

11-9-1808

L

van Engbert Willems voor het laken over Geert Jacobs Dekker

1-0-0

Engbert Willems Arkies, schoonzoon van Geert Jacobs Dekker

8134

22-12-1808

L

van Jan Hindriks voor het laken over zijn vader

1-10-0

Jan Hindriks, z.v Hindrik Arends Kosters, zie boven
 

22-12-1808

L

van Willem Willems voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

Hindrikjen Everts, e.v. Willem Willems Arkies
 

22-12-1808

L

van Willem Engbers voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

Jantien Berends, e.v. Willem Engberts Arkies
 

22-12-1808

L

van Jan Harm Kruims voor het laken over zijn zoon

(hier moet de weduwe zijn bedoeld, want Jan Harm Kruims is al in 1807 overleden)

1-0-0

zoon van Jan Harm Kruims en Lookien Kemps (vermoedelijk Klaas, niet Kemp, begraven 9-10-1809)

 

22-12-1808

L

van Klaas Kruims voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Annegje Hindriks Smit, e.v. Klaas Kruims
 

22-12-1808

L

van Berend Ensing voor het laken over de H. P. Ketel

1-10-0

Pierre Ketel

 

22-12-1808

L

van de weduwe van Adam Reijnders voor het laken over haar man

1-0-0

Adam Reinders Suurd

 

22-12-1808

L

van Bartelt Mensing voor het laken over Aldert Ebbinge

1-10-0

De moeder van Barteld Mensing, Hillechien Ebbinge is een zuster van Aldert Ebbinge

8136

23-12-1808

L

van de weduwe van Roelf Jans Gerrijts voor het laken over haar man

1-10-0

Roelof Jans Gerrits x Jantien Jans

 

23-12-1808

L

van Wigger Eijtens voor het laken over zijn moeder

1-0-0

Grietien Alberts, schoonmoeder van Wigcher Eitens (Wigher Eitens x Aaltien van Hoorn, d.v. Tjamme van Hoorn en Grietien Alberts, zie onder)

 

23-12-1808

L

van Jan Hindriks voor het laken over de vrouw van Tjebbel Reijnders

1-0-0

Janna Roelfs, e.v. Tjebbel Reinders Suurd, Jan Hindriks Biemold is getrouwd met Grietje Harms Holtkamp, dochter van Harm Berends en Janna Roelfs
 

28-12-1808

L

van Jan Jans voor het laken over zijn zuster

1-10-0

waarschijnlijk niet Lammigje Jans, gedoopt 1773, d.v. Jan Engberts en Anna Alberts (overleden 1789), zie boven

8138

8-7-1808

B

weduwe van Jan Jans

0-19-0

mogelijk Grietje Ebels, wed. Jan Jans Talens, er is ook een Grietien Ebbels, begraven op 18-3-1809
 

21-7-1808

B

de meid van Ate Sabbes

0-17-9

Ate Sjabbes Holt
 

27-7-1808

B

de zoon van de weduwe van Jan Harm Kruims

0-19-7

zoon van Jan Harm Kruims en Lookien Kemps (vermoedelijk Klaas, niet Kemp, begraven 9-10-1809)

 

30-7-1808

B

de vrouw van Egbert Uibels

0-17-5

Jantien Jacobs, e.v. Egbert Ubels
 

4?-8-1808

B

Jan Coobs

2-5-5

Jan Koops

8139

6-8-1808

B

Geert Jacobs en

kind van Arent Jans

1-16-4

Geert Jacobs Dekker, zie boven
 

7-8-1808

B

kind van Klaas Kruims

1-13-4

Klaas Kruims
 

1-10-1808

B

Roelf Jans Gerrits

1-0-5

Roelof Jans Gerrits

 

5-10-1808

B

vrouw van Willem Willems

1-17-5

Hindrikjen Everts, e.v. Willem Willems Arkies

8141

27-11-1808

T

Jacob Hoeks en Trijntijn Jans

2-18-0

Jacob Gerrits Hoeks en Trijntje Jans de Vries

 

4-12-1808

B

vrouw van Willem Engbers

3-10-5

Jantien Berends, e.v. Willem Engberts Arkies (in 1807 vermeld als gehuwd)

 

9-12-1808

B

weduwe van Tijam van Hoorn

3-10-3

Grietien Alberts, e.v. Tjamme van Hoorn, zie boven

8143

16-1-1809

L

van de weduwe van Jan Huibers voor het laken over haar man

1-10-0

Gesien Jans Wessels, e.v. Jan Jans Huiberts

 

24-1-1809

L

van de weduwe van Jan Thijs voor het laken over haar dochter

1-0-0

Jantien Jans Brink, zie onder

 

5-2-1809

 

van de Schults S. Winsink van Roden wegens de verkofte tilbaren en vaste goederen Thijs Stevens tot Lieveren 80-1-3

 

Thijs Stevens Brink

 

27-3-1809

 

ontvangen van de verkofte tilbare goederen van Grietien Ebbels 22-8-6

   
 

29-3-1809

L

van Roelof Popkes voor het laken over haar (hun) overleden vader Popke Martines

1-10-0

Roelof Popkes Mulder, z.v. Popke Martinus

8144

30-5-1809

 

ontvangen uit handen van Hindrik Wolters van Dorquert en voor de Wedman Sitsema wegens een erfenisse van Geertien Warmens 235-4-4

 

Geertien Jans Warmelts, wed. Hindrik Ytses van den Berg, of Geertien Warmelts, wed. Roelf Jans Been, overleden in 1806, beiden ondersteund door de diaconie

 

4-7-1809

L

van de weduwe van Gerrit Berents voor het laken over haar man

1-0-0

Gerrit Berends Smit, e.v. Trientien Berends van Delden

8145

31-12-1808

B

Coop Geerts

0-4-5

Koop Geerts Dekker

 

6-1-1809

B

Jantien Jansen, dochter van de weduwe van Jan Teis

1-6-3

Jantien Jans Brink, d.v. Jan Thijs Brink en Geesien Willems

 

12-1-1809

B

Jan Huibers

4-1-3

Jan Jans Huiberts

 

30-1-1809

B

Frederikis Bavink en

Jannes Ebbinge

4-15-7

Frederik Jans Baving

Jannes Doewes Ebbinge

 

1-2-1809

B

Jan Wessels

2-1-3

Gesien Jans Wessels, d.v. Jan Wessels, wed. Jan Jans Huiberts betaalt voor het laken, zie onder

 

3-2-1809

B

Trientien Coops, dochter van Koop Jans

Berentien Harmens

2-9-7

Trijntien, d.v. Koop Jans Koops, geboren 1792

Berentien Harms, zuster van Jan Harms, mogelijk Jan Harms Hagenauw, zie onder

 

5-2-1809

T

Jan Geerts Timmer en Swaantien Luigies

2-0-0

Jan Geerts Timmer en Zwaantje Lugies, wed. Hendrik Staats

 

13-2-1809

B

Gerrit Berents

0-10-6

Gerrit Berends Smit

 

16-2-1809

B

Sijntien Jansen

2-1-3

Zina Jans Horst, wed. Jan Engberts
 

18-2-1809

B

Roelof Huising

0-18-1

Roelof Berends Huizing

8146

23-2-1809

B

Henderkien Luinge

3-13-1

Hinderkien Luinge, e.v. Cornelis Schuring

 

4-3-1809

B

weduwe van Roelof Fritgers

0-5-5

Jantien Willems, wed. van Roelof Fridsigers, zie onder

 

6-3-1809

B

dochter van Minhr. van Burggraven

4-5-3

dochter van Willem Burghgraaf (mogelijk niet gedoopt, alle bekende kinderen zijn na 1812 overleden)

 

6-3-1809

B

Hein Gerrits

0-12-0

Hein Gerrits, e.v. Geesje Jans Talens

 

6-3-1809

B

Popke Martines

4-4-6

Popke Martinus (Mulder)

 

13-3-1809

B

Roeloffien Jakops

0-5-4

Roelofje Jacobs, e.v. Bareld Koops, zie onder

 

18-3-1809

B

Grietien Ebbels

0-1-6

 
 

23-3-1809

B

Roelof Luinge

6-11-7

Roelof Luinge, e.v. Annechien Abels Ebels

 

31-3-1809

B

Aaltien Harrems

2-11-0

Aaltien Harms, e.v. Frerik Wilkens, zie onder

 

23-4-1809

T

Roelof Barelts en Berentien Harrems

Egbert Jans en Maria

2-2-0

Roelof Barelds Bakker en Berentien Harms Freriks

Egbert Jans Been en Maria Willems Meiers

8147

30-4-1809

T

Hindrik Lammers en Wibbegien Adams

Albert Stevens en Margien Harrems

1-13-0

Hindrik Lamberts Beuving en Wubbechien Adams Suurd

Albert Stevens Brink en Margien Harms Resing

 

7-5-1809

T

Hindrik Jans van de Horst en Grietien

2-0-0

Hindrik Jans Horst en Grietien Geerts Koolman

 

13-5-1809

B

kind van Roelof Kars

0-17-1

Roelof Karstens

 

30-5-1809

B

Freerk Jans

3-1-2

Frerik Jans, z.v. Jan Cornelis en Jantien Baving

 

22-6-1809

B

kind van Coop Stevens

1-5-3

Koop Stevens Wever

 

23-6-1809

B

kinderen van Engbert Willems

0-16-2

Engbert Willems Arkies

 

27-6-1809

B

Joest Huiberts

2-6-1

Joost Huberts

 

3-7-1809

T

Albert Jans en Roeloffien

0-11-0

Albert Jans Talens en Roelfje Jans Alfing

8148

9-7-1809

 

van Tonnis Theodoris van Sandebuir wegens verdient loon van Luikas Stevens 10-0-0

 

Lucas Stevens Brink

 

27-8-1809

L

van de weduwe van Roelof Luinge voor het laken over haar man

1-10-0

Annechien Abel Ebels, e.v. Roelof Luinge

 

23-10-1809

L

van Jan Harrems voor het laken over haar (hun) zuster Berentien

1-0-0

Berentien Harms, zuster van Jan Harms, mogelijk Jan Harms Hagenauw (Berentien Harms Freriks overlijdt pas in 1873)

 

11-12-1809

L

van Jan Timmer voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Mogelijk (de vrouw van) Jan Timmer, begraven 12-3-1808, Jan Geerts Timmer trouwt op 5-2-1809 met Zwaantje Lugies, wed. Hindrik Staats

 

19-12-1809

L

van de weduwe van Jan Harm Klaasens voor het laken over haar zoon Kemp

1-0-0

Kemp, z.v. Jan Harm Klazens Kruims en Lookien Kemps

 

19-12-1809

L

van F. Wilkens voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Aaltien Harms, e.v. Frerik Wilkens, zie boven

8149

19-12-1809

L

van Hindrik Jans voor het laken over haar (hun) zuster

1-10-0

Zina Jans Horst, wed. Jan Engberts
 

19-12-1809

L

van de weduwe van Joest Huiberts voor het laken over haar man

1-10-0

Annegien Hindriks, e.v. Joost Huberts

 

19-12-1809

L

van de weduwe van Jan Huibers voor het laken over haar vader

1-10-0

Gesien Jans Wessels, d.v. Jan Wessels, wed. Jan Jans Huiberts

 

19-12-1809

L

van Mijnhr Burggraaf voor het laken over zijn dochter

1-10-0

 
 

19-12-1809

L

van Cornelius Schuiringe voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Hinderkien Luinge, e.v. Cornelis Schuring

 

19-12-1809

L

van Bareld Koops voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

Roelofje Jacobs, e.v. Bareld Koops

 

20-12-1809

L

van Jakop Barelts voor het laken over zijn moeder

1-10-0

Jantien Willems, wed. van Roelof Fridsigers, Jacob Barelds Dekker is getrouwd met dochter Egbertien Roelofs

 

20-12-1809

L

van Harrem Lammerts voor het laken over zijn overleden ? Frerik Bavink

1-10-0

Frederik Baving, e.v. Hinderkien Jans Talens

8150

21-12-1809

L

van de weduwe van Jannes Ebbinge voor het laken over haar man

1-0-0

Jannes Doewes Ebinge

 

21-12-1809

L

van Koop Jansen voor het laken over zijn dochter

1-10-0

Trijntien, d.v. Koop Jans Koops, geboren 1792

 

21-12-1809

L

van Jan Klasens voor het laken over zijn vrouw

1-0-0

Hillegien Reinders de Ruiter, e.v. Jan Klazens (begraven 22-2-1808)

8151

17-7-1809

B

kind van Jakop Ates

0-16-5

Jacob Ates Holt

 

19-7-1809

B

kind van Jakop Lunsche

2-5-2

kind van Jacob Lunsche, niet in het doopboek

 

4-8-1809

B

(nog een) kind van Jakop Lunsche

2-17-1

kind van Jacob Lunsche, niet in het doopboek

 

6-9-1809

B

Luigien Jans en

kind van Willem Willems

2-4-5

Luichien Jans Kregel

Willem Willems Arkies

 

2-10-1809

B

kind van Arent Jans

1-0-1

 
 

9-10-1809

B

Kemp Jans

1-18-6

Kemp Jans Kruims

 

19-10-1809

B

Trintien Jans

1-10-0

mogelijk Trientien Jans, wed. Bareld Roelofs Doens

 

29-10-1809

B

kind van Jakop Everts

0-12-0

 
 

3-12-1809

T

Jannes Lammerts en Geesje Jans

0-6-0

Jannes Lammerts Snijder en Geesje Jans Talens

 

10-12-1809

T

Albert Luinge en Willemtien Jans

2-0-0

Albert Luinge en Willemtien Jans Stroetinga

8152

27-12-1809

B

kind van Jan Geerts

0-2-5

 

8153

26-3-1810

 

van de weduwe van Jan Hubers (wegens testament van haar man) 10 gld.

 

Gesien Jans Wessels, wed. Jan Jans Huiberts

 

2-4-1810

L

van de weduwe van Jan Jans voor het laken over haar man

1-0-0

Jan Jannes Stroetinga x Wemeltien Engberts

 

4-4-1810

L

van R. Schuringe voor het laken over haar (hun) vader

1-10-0

Roelf Schuring, z.v. Cornelis Schuring

 

19-5-1810

 

van de erfenis van Jan Buirma voor de weduwe van Jasper Buirma 177-15-5

 

Grietje Wolters, wed. Jan Buirema is in 1808 overleden, Jasper Buirema is een halfbroer van Jan, overleden in 1807, zijn weduwe is Jantien Jans Eilders

8154

11-6-1810

L

van R. Gelmers voor het laken over zijn knecht

1-0-0

 

8155

3-1-1810

B

Roelf Barels

7-1-5

Roelof Barelds Bakker

 

5-3-1810

B

Harm Andries

1-8-1

 
 

17-3-1810

B

kind van Jacop Dekker

0-4-5

Jacob Barelds Dekker

 

19-3-1810

T

Roelof Berens en Gesien Derks

0-12-0

Roelf Berends Bathoorn en Gesien Derks Vos

 

20-3-1810

B

Jan Jans en

K. Schuringe

9-16-4

Jan Jannes Stroetinga

Cornelis Schuring

 

5-4-1810

B

kind van Lukas Brink

0-8-1

 
 

12-4-1810

B

Marchien Harms, de vrouw van A. Pollinge

4-0-0

Margien Harms, e.v. Albert Jacobs Polling

 

23-4-1810

T

Klaas Kruims en Gesien Jans

3-0-0

Klaas Jans Kruims en Geessien Reinders Suurd

 

27-4-1810

B

kind van Hindrik Koops

0-10-7

 
 

6-5-1810

T

Albert Eijtens en Jouke Witsen

Koenraat Barels en Aaltien Jans

4-0-0

Albert Eitens en Joukje Wietses Wiersema

Koenraad Barelds Bakker en Aaltien Jans Hoeks

 

13-5-1810

T

Albert Ornoldus en Kornelsien Lutgers

1-2-0

Albert Arnoldus Birze en Kornelisien Lutgers

8156

20-5-1810

T

Roelf Luinge en Annechien Hindriks

2-0-0

Roelf Alberts Luinge en Annechien Hindriks Hulzebosch

 

27-5-1810

T

Jan Geers en Marchien Lugies

0-11-0

Jan Geerts Kregel en Marchien Luigies Kregel

8157

19-10-1810

L

van de weduwe van Jan Koops voor het laken over haar zoon Willem Koops

1-10-0

Willem, z.v. Jan Koops en Hinderkien Hindriks Schuring

 

21-10-1810

L

van de weduwe van Luink Luinge voor het laken over haar man

1-10-0

Luink Luinge

8158

22-11-1810

L

van de Heer Gasinjet voor het laken over zijn zoon Lukas Bavinge

2-0-0

Lucas Bavinge Gasinjet, z.v. Petrus Gasinjet

 

22-11-1810

 

van de erfenis van Jan Buirma voor de weduwe van Jasper Buirma 264-13

 

Jan en Jasper Buirema zie boven

 

8-12-1810

L

van Pieter Jans voor het laken over zijn moeder

1-10-0

Oegien Luinge, wed. van Jan Pieters

 

10-12-1810

L

van de weduwe van Hindrik Krums voor het laken over haar man

1-10-0

Hindrik Willems Kruims, e.v. Roelfien Nicolaas

 

20-12-1810

L

van de weduwe van Roelf Barels voor het laken over haar man

1-10-0

Roelof Barelds Bakker

8159

20-12-1810

L

van W. Luinge voor de beide lakens over de beide kinderen van W. Luinge

2-10-0

Willem Luinge

 

20-12-1810

 

van H. Harms voor het laken over haar (hun) vader Jan Hagena

1-10-0

Jan Hagenouw is de stiefvader van Klazina Klazens Kruims, de echtgenote van Hindrik Harms, die in 1812 de familienaam Hagenauw aanneemt

 

23-12-1810

L

van A. Pollinge voor het laken over zijn vrouw

1-10-0

Margien Harms, e.v. Albert Jacobs Polling

8160

1-7-1810

T

Popke Barels en Hinderkien Jans

0-11-0

Popke Barelds Bakker en Hinderkien Jans Talens

 

30-7-1810

B

kind van Jan Koops

0-4-5

 
 

6-8-1810

B

kind van Barelt Hindriks

0-11-0

Bareld Hindriks van Peize

 

3-9-1810

B

weduwe van Jan Pieters

9-5-0

Oegien Luinge, wed. van Jan Pieters

 

5-10-1810

B

de beide kinderen van Willem Luinge

2-15-5

Willem Luinge

 

9-10-1810

B

Luuk Luinge

8-13-7

Luink Luinge

 

11-10-1810

B

de beide kleinste kinderen van Willem Luinge

1-1-1

Willem Luinge

 

18-10-1810

B

Willem Koops

2-13-4

Willem Jans Koops

8161

3-11-1810

B

kind van Hilbrant Jans

0-7-2

Hilbrand Jans Staal

 

19-11-1810

B

Hindrik Kruims

3-3-4

Hindrik Willems Kruims

 

21-11-1810

B

Lukas Bavinge

11-15-0

Lucas Bavinge Gasinjet, z.v. Petrus Gasinjet

 

8-12-1810

B

kind van Roelf Stevens

0-2-4

Roelf Stevens Brink

 

11-12-1810

B

Jan Hagena

5-5-4

Jan Hagenouw, zie boven

8163

23-12-1810

 

L. Brink moet boete van 10 st. betalen omdat hij geen naberdienst heeft gedaan bij de wed. Jan Pieters (toen die was overleden)

   
 

8-3-1811

 

verkocht de nagelaten goederen van Sijte Hinders 4-13-1

   
 

17-4-1811

 

verkocht de nagelaten goederen van de wed. Hinderk Christeijans 15-16-0

 

Bareltien Arends Talens, wed. Hindrik Christiaans Barkhuis

 

27-4-1811

 

verkocht de nagelaten goederen van de wed. Luigien Alders 26-11-4

   

8165

30-12-1810

T

Jan Luinge en Hinderkien Alberts

5-4-0

Jan Roelfs Luinge en Hinderkien Alberts Buiringe

 

20-2-1811

B

kind van Jantien Berents

0-8-1

Jan Jans, z.v. Jantjen Berends, gedoopt 9-3-1806, mogelijk Jantien Berends Buning

 

6-3-1811

B

kind van Jan Snijder

0-5-0

 
 

8-3-1811

B

Sijte Hinders

1-14-7

 
 

22-3-1811

B

Jakop Efers

2-3-1

Jacob Everts

 

20-3-1811

T

Jan Gerriets en Aaltien Hinders

Arent Jans en Roelfien Jans

1-2-0

Jan Gerrits Alving en Aaltien Berends (Hindriks) Enting

Arend Jans Ottens en Roelfien Jans Venekamp

 

25-3-1811

B

kind van Hinderk Jans

1-10-0

 
 

28-3-1811

B

Popke Luing

7-7-6

Popke Luinge

 

3-4-1811

B

kind van H. Egberts

1-1-3

mogelijk Annigje, gedoopt 23-3-1811, d.v. Hindrik Egberts Kamps en Fennegien Schuring

8166

14-4-1811

T

Grardus Klunder en Mijna Krul

1-3-0

Ger(h)ardus Reinders Klunder en Harmina Crol (ovl. resp. Grootegast 1868 en Groningen 1834)

 

15-4-1811

T

Tijebbel Jans en Aaltien Martijnes

1-10-0

Tjebbel Jans Stroetinga en Aaltje Martinus Venema

 

17-4-1811

B

wed. van H. Christeijons

1-7-6

Bareltien Arends Talens, wed. Hindrik Christiaans Barkhuis

 

27-4-1811

B

wed. Luigien Alderts

0-17-2

 
 

27-4-1811

B

kind van Harm Geerts en Janna Berents

0-9-3

Harm Geerts Tuinman en Janna Berends Schuurman

 

9-6-1811

T

Albert Jans en Aaltien Titema

2-16-0

Albert Jans Engberts en Aaltien Tietema

8167

27-7-1811

L

van de erven van oud-gedeputeerde Willing voor het laken

1-10

Dubbelt Willinge

 

27-7-1811

L

van de erven van oud-gedeputeerde Willing 500 gld. volgens testament

 

Dubbelt Willinge

 

27-7-1811

L

van Pieter Jans voor het laken over zijn broer Wolter Jans

1-10-0

Pieter en Wolter Jans Wilkens

8168

3-11-1811

L

van de wed. Gerard Kosters voor het laken over haar man

1-10-0

Ameltien Cornelis, e.v. Gerard Kosters

 

25-11-1811

L

van de (wed.) R. Luinge voor het laken over P. Luinge

1-10-0

Popke Luinge, z.v Roelf Luinge

 

23-11-1811

L

van de wed. W. Jans voor het laken over haar man

1-0-0

Wibbegien Jans Oosting, e.v. Willem Jans Brink

8169

7-6-1811

B

Gerard Kosters

1-3-6

Gerard Kosters

 

4-7-1811

B

Wolter Jans

12-6-1

Wolter Jans Wilkens

 

20-7-1811

B

oud-gedeputeerde Willing

9-5-4

Dubbelt Willinge

         

Vanaf augustus 1811 worden de geboorten, huwelijken en overlijdens ook bijgehouden in de Burgerlijke Stand van de gemeente Eelde, vanaf 1817 gemeente Peize

 

6-8-1811

B

kind van wed. G. Kosters

1-1-0

Kornellesje, d.v. Gerard Kosters. ovl. 2-8-1811

 

18?-8-1811

B

kind van Jan Eilders

0-3-0

Jacob, z.v. Jan Eilders, ovl. 15-8-1811

 

14-10-1811

B

kind van R. Luinge

4-13-0

Jantien Luinge, d.v. Reinder Luinge, ovl. 8-10-1811

 

27-10-1811

B

kind van R. Mulder

4-17-4

Harm, z.v. Roelof Popkes Mulder, ovl. 27-10-1811

8170

11-11-1811

B

kind van Barelt Jans

0-8-5

Jantje, d.v. Bareld Jans Talens, ovl. 4-11-1811

 

11-11-1811

B

vrouw van Bartelt Mensing

15-13-3

Geesien Luinge, e.v. Barteld Mensing, ovl. 10-11-1811

 

11-11-1811

B

kind van Roelof Popkes

2-12-3

Eltien, d.v. Roelof Popkes Mulder, ovl. 5-11-1811

 

14-11-1811

B

Willem Jans

1-17-5

Willem Jans Brink, ovl. 6-11-1811

 

14-11-1811

B

kind van Derk Barelts

0-12-5

Jan, z.v. Derk Barelds Dekker, ovl. 1-11-1811

 

14-11-1811

B

kind van R. Popkes

2-12-5

Marchien, d.v. Roelof Popkes Mulder, ovl. 11-11-1811

 

14-11-1811

B

A. Polling (bij de datum staat idem, maar dat is blijkbaar onjuist)

1-12-0

Albert Jacobs Polling, ovl. 21-11-1811

 

14-11-1811

B

Jan Harms (bij de datum staat idem, maar dat is blijkbaar onjuist)

1-5-6

Jan Harms Hagenauw, ovl. 22-11-1811

 

1-12-1811

B

kind van Jan Harms

0-14-7

Jan, z.v. Jan Harms Hagenauw, ovl. 2-12-1811

 

12-12-1811

B

Willem Willems

0-17-6

Willem Willems Arkies, ovl. 11-12-1811

8171

30-12-1811

B

kind van A. Jans Dekker

0-10-5

18-1-1812 betaalt Arend Jans Dekker voor het beste laken, niet gevonden bij de BS, mogelijk Arend Jans Talens, die soms als dekker wordt vermeld of eventueel Arend Jans Koops

8173

31-12-1811

 

Jan Luinge afgaande boekhouder

 

(het register loopt door tot 1816, gevolgd door de uitgaven 1805-1816)