Haardstedenregister Peize 1784

Bewerkt door Arend Arends, Arnhem 2006. Bron: Drents Archief.

N.B. Bij verschillende personen met aanslag 0 staat in de kantlijn wanneer zij "remis van 't hooftgelt" hebben gekregen.
De opschriften zijn in het origineel niet aanwezig, behalve bij de tweede kolom, waar "Paarden" is vermeld en bij de vierde kolom, waar "enkel Heerdst." is vermeld.

Naam

Paarden

Ambt

Aanslag

Allerd Alberts wed.

4

 

4

Roelef Luinge wed.

 

keuterie

1

Jan Lamberts

3

 

3

Wilke Pieters

2

 

2

Steven Alberts wed.

2

 

2

Jan Buirema

2

 

2

de Hr. F. Snetlage

 

praedicant

1

Jan Ties

 

keuterie

1

Jan Tijs wed.

 

keuterie

1

Hinderik Harms

 

keuterie

1

Steven Jans

 

keuterie

1

Reinder Jannes

2

 

2

de Heer Gedepde D. Willinge

2

ampt

3

zijn wel Ed. ledige

 

keuterie

0

Jan Geerts

2

keuterie

2

Cornelis Berents wed.

2

 

2

Arend Costers

 

kleermaaker

2

Barelt Derks

 

keuterie

1

Albert Ebbinge

 

keuterie

1

Berent Gerrits

2

 

2

Derk Cristiaans

2

 

2

Ette Ebbinge

2

ampt

3

Jan Jans

 

keuterie

1

Gerrit Lutchers

 

ijsersmid

2

Jan Engberts

 

wagenmaker

2

Jan Luigijs, remis 1767

   

0

Steven Ties, remis aug 1783

   

0

Arend Barelts

 

keuterie

1

Steven Jacobs

 

wever

2

Wolther Wolthers

 

klein huisje

1

Jan Eilerds, remis aug 1775

 

drie

0

Roelef Abeen, remis feb 1770

 

diaconie

0

Jan Gerrits, remis feb 1775

 

kamers

0

Jannes Hinderiks

   

1

Roelef Doens

 

keuterie

1

Jacob Willems

 

keuterie

1

Berend Hinderiks

 

wever

2

Lucas Stienbergen

 

keuterie

1

Barelt Claasen

 

keuterie

1

Jan Allerds

 

kleermaaker

2

Geert Jans

 

keuterie

1

Jan Bouwkamp

 

keuterie

1

Roelef Jans Remmelts

1

keuterie

1

Joest Huiberts

 

schoemaker

2

Frerik Engberts

 

weever

2

J. Kuiter

   

1

Harm Jans Resing

 

wever

2

Geert Jacobs

 

keuterie

1

Hinderik Costers

 

kleermaaker

2

Tiebbe Reinders

 

keuterie

1

Jan Jannes

2

 

2

Geerd Hanses

2

 

2

Berend Hinderiks

2

keuterie

2

Geert Hinderiks

 

timmerman

2

Jan Coobs

 

keuterie

1

Hinderik Doens

 

keuterie

1

Everd Jacobs

 

keuterie

1

Egbert Ubels

 

keuterie

1

Geerd Jans Guilker, remis feb 1770

   

0

Roelef Jans Gerrits

 

keuter

1

Hr. D. Hemsink

2

 

3

Hinderik Hinderiks

 

schoolmeester

1

Mevrouw wed. Diepenbrug

   

1

Allerd Luinge

2

brouwer en nering

3

Jan Huiberts

 

schoemaker

2

Hinderik Alberts

2

bakker

3

A. en J. Ebbinge

2

 

2

Gerard Vowinkel

 

oud arm wever

0

Jacob Hoeks

2

 

3

Cornelis Schuiringe

 

schoemaaker

2

Cornelis Jans en zoon

2

 

2

Berent van Delden, remis dec 1764

 

5 diaconie kamers

0

Hinderik Claasen, remis okt 1769

   

0

Berend Huisings wed., remis dec 1767

   

0

Roelef Warmelts, cedul vermist

   

0

Geert Jans, wed., remis julij 1771

   

0

Berend Antoni

 

carspel soldaat

0

Harm Jans, remis okt 1769

 

2 diaconie

0

Jan Willems, remis jan 1779

 

kamers

0

Jannes Reinders

 

timmerman

2

Athe Siabbes

 

schipper

1

Jacob Buirema wed.

 

soldatenwed.

0

Hinderik Cristiaans

 

wever

2

Bartelt Ebbinge

2

 

2

Berend Ensink

 

nering

2

Bareld Barelds

2

bakker

3

Cemp Meinders

 

schoemaker en nering

2

Stijntje Willems

   

1

Mevrouw van Peijze

2

 

2

Frerik Cornelis

 

nering

2

Frischer Jans

 

keuterie

1

de kamer ledig

   

0

de Schultes Ketel (van Eelde)

4

ampt

4

Roelef Frischers

 

keuterie

1

Jantien Ties wed.

   

1

Albert Lunsche

2

 

3

Popke Martinus

2

molenaar nering

3

Harm Lamberts

2

 

2

Joest Harms

2

 

2

de Schults Willinge

2

ampt

3

Doede Ebbinge

 

diaconiehuisje

1

Willem Engberts

 

keuterie

1

Conraad Barelts wed.

2

 

2

Jan Hagenouw

 

keuterie

1

Jan Cruims

 

keuterie

1

Jan Luinge

2

 

3

Michiel Weekema

 

keuterie

1

H. Mensinks wed.

1

brouwer en nering

2

Jan Ensink

2

geneverstooker nering

3

Coob Jansen

2

 

2

ledige kamer

   

0

Hans Blokberger

 

keuterie

1

Trijntje Willems

 

kamer

1

Steven Frischers

 

keuterie

1

Lambert Harms

 

schoelapper

1

Hinderik Jans wed.

 

keuterie

1

Jan Arents

 

keuterie

1

Johannes Totema

 

marsdrager

1

Tiamme van Hoorn

 

doende het boekweitenmalen

1

Hillegijn Lunsche

   

1

Michiel Fokkes

 

keuterie

1

Frerik Gelmers

3

 

4

Geerd Jans Jongman

 

word door de diaconie van Eelde ondersteund

0

Luigijn Jans

 

keuterie

1

Hinderik Bouwkamp

2

 

2

Jan Keijzer

 

keuterie

1

Luink Luinge

   

1

Roelef Roelfs wed.

2

 

2

Hinderik Ebbinge wed.

2

 

2

Willem Jans en vrouw

 

arm, oude lieden

0

Roelof Luigijs

 

keuterie

1

Claas Alberts, remis dec 1767

   

0

Jan Floris wed.

2

 

2

Joest Wessels

 

stoeldrajer

2

Barelt Roelfs

 

keuterie

1

Jurrijn Berends erven

2

 

2

Willem en Harm Jans

2

 

2

Jan Roelfs

 

keuterie

1

Eithe Roelfs

2

 

2

Jan Alberts

 

keuterie

1

Willem Wolthers

 

keuterie

1

Roelef Luinge

2

 

3

Harm Claasen

2

wever

3

Derk Jans

 

keuterie

1

Marten Harms

 

keuterie

1

Jan Abeen

 

keuterie

1

Adam Reinders

1

keuterie

1

Roelef Willems

1

keuterie

1

Martinus Lamberts

2

 

2

Hr. Bavinge

3

 

3

Dr. Gasinjet

3

 

3

Jan Luinge

2

 

3

Jan Pieters wed.

2

 

2

Pieter Willems

 

keuterie

1

Reinder Lucas

2

 

2

Peijze 1-2-1785

J. Willinge schults (en schatbeurder), eigenerfden F. Gelmers en J. Luinge