Haardstedenregister Peize 1804

Bewerkt door Arend Arends, Arnhem 2006. Bron: Drents Archief.

N.B. De opschriften boven de kolommen ontbreken in de originele lijst. De tweede kolom bevat hier vaak al het getal 2 voor keuter + ambt.

Naam

Paarden

Ambt

Aanslag

Roelof Brink

4

 

4

Janna Lunsche

 

keutersche

1

Hindrik Jans

2

 

2

Frerik Wilkens

2

 

2

Jan Coobs

 

keuter

1

Coobe Jans

 

keuter

1

Albert Hindriks

2

 

2

P.I. Calkoen

 

predikant

1

Willem Stevens

 

keuter

1

Jan Timmer

 

keuter

1

Barelt Hindriks

 

keuter

1

Leffert Jans

 

keuter

1

Jacob Reinders

2

 

2

oud Gedeptde Willinge

2

 

2

Jan Jans

 

keuter

1

Jan Jannes

2

voerman

2

Cornelis Berents weduwe

2

 

2

Barelt Barelts

2

 

2

Gerard Costers

 

keuter

1

Jannes Ebbinge

 

keuter

1

Gerrit Berents

2

 

2

Hindrik Meijer

2

timmerman

2

Roelof Gelmers

2

 

2

Hindrik Jans

 

keuter

1

Hindrik Lutgers

 

keuter

1

Willem Engberts

 

keuter

1

Arend Coobs

 

keuter

1

Jasper Buirma

 

keuter

1

Arent Barelts weduwe

 

keutersche

1

Steven Jacobs

2

wever

2

Barelt Arents

 

keuter

1

Berent Hindriks, diaconie

   

0

Een diaconie huis

   

0

Roelof Huizinge

 

keuter

1

Jan Claasens

 

keuter

1

Berent Hindriks

2

wever

2

Lucas Steenbergen

 

keuter

1

Arent Jans

 

keuter

1

Allert Jans

2

kleermaker

2

Hindrik Wijftering

2

wever

2

Reinder Jans

 

keuter

1

Jan Bouwkamp

 

keuter

1

Harm Geerts

 

keuter

1

B. Mensing

 

doende het boekweiten maalen

1

Frerik Engberts

2

wever

2

Frisger Berents

2

kleermaaker

2

Joest Huiberts

2

schoemaaker

2

Roelof Jans Gerrits

 

keuter

1

Wicher Eitens

 

keuter

1

Jan Alberts

 

keuter

1

Hindrik Buiring

 

keuter

1

Jan Hindriks

 

keuter

1

B. Antoni weduwe, zijnde de ovl. carspelsoldaats vouw, armoedig

   

0

Hindrik Costers

2

kleermaaker

2

Teijs Jans

 

keuter

1

Tiebbel Reinders

2

 

2

Berent Bathoorn

 

keuter

1

Jannes Lamberts

 

keuter

1

Lucas Brink

 

keuter

1

Harm Egberts weduwe

 

keutersche

1

Jan Coobs

 

keuter

1

Martinus Lamberts

2

 

2

Mr. J. H. Willinge

2

 

2

F. Bavinge

2

 

2

Hindrik Hindriks

 

schoolmeester

1

Allert Luinge

2

herbergier

3 (2 verbeterd tot 3)

Albert Polling

2

schoemaaker

2

J. Hindriks

2

bakker

2

Allert Ebbinge

2

 

2

Jan Lamberts

 

keuter

1

Jacob Hoeks

2

 

2

Cornelis Schuiring

2

schoemaaker

2

het huis van Jan Cornelis erven

2

 

2

diaconie­huis

   

0

Berent Ensing

2

koopman

2

diaconie woning

   

0

J.B. Tietema

2

koopman

2

Hindrik Bouwkamp

   

0

Het Clooster

     

Albert Jans

 

keuter

1

Jan Jans

 

keuter

1

Albert Jans

2

 

2

Claas Cruims

2

koopman

2

Jan Huiberts

2

bakker

2

weduwe Jan Buirma

 

keutersche

1

Cemp Meinders weduwe

2

schoemakerij

2

Scholtus J. Willinge

1

ampt

2

F. Cornelis

2

koopman

2

F. Hindriks

2

bakker

2

Scholtus P. Keetel (van Eelde)

2

ampt

3

Roelof Frisgers

 

keuter

1

Coobe Geerts

 

keuter

1

Jacob Lunsche

2

 

2

Popke Martinus

2

molenaar

3

Jan Cruims

2

 

2

Engbert Willems

 

keuter

1

Roelof Eitens

2

 

2

Wed. Scholtus Willinge

2

 

2

diaconie woning

   

0

Harm Lamberts

 

keuter

1

Albert Luinge

2

timmerman

2

Willem Engberts

 

keuter

1

Steven Ebbinge

2

 

2

Jan Hagenouw

 

keuter

1

Jan Cruims

 

keuter

1

Roelof Luinge

2

 

2

Gerard Willems

 

keuter

1

H. Mensing weduwe

2

neeringe doende

3

Jannes Ensing

2

jeneverstooker

3

Barelt Coobs

2

voerman

2

Jan Harms

2

wever

2

Steven Frisgers

 

keuter

1

Jan Ottens

2

smit

2

Jannes Jans

 

keuter

1

Geert Jans

 

keuter

1

M. Wiekema

 

keuter

1

Jan Ebbinge

 

keuter

1

Athe Tiabbes

 

schipper

1

Margien Lunsche

 

woonende in een kaamer

1

R. Lunsche en broer

2

 

2

Roelof Carst

2

smit

2

Hindrik Jans Coobs

 

keuter

1

Jan Luinge

2

 

2

Barelt Claasen

 

keuter

1

Hindrik Lamberts

 

keuter

1

Willem Willems

 

keuter

1

Luink Luinge

2

 

2

Berent Willems

 

keuter

1

Barelt Aalderts

 

keuter

1

Coobe Geerts

 

keuter

1

Hindrik Jans Cregel

 

keuter

1

Geert Jans Cregels wed.

 

keutersche

1

Roelof Ebbinge

2

 

2

Garbrant Jans

2

 

2

Joest Wessels

 

keuter

1

Hilbrant Jans

 

keuter

1

Jan Jurriens

2

 

2

Harm Jans Freriks

2

 

2

Hindrik Lucas

 

keuter

1

Nicolaas Ax

 

carspelsoldaat

0

Geert Jacobs

 

keuter

1

Willem Luinge

2

 

2

Reinder Luinge

2

 

2

Harm Wolthers

2

wever

2

Derk Jans

 

keuter

1

Hindrik Staats

 

keuter

1

Geert Hindriks

 

keuter

1

Jacob Everts

 

keuter

1

Albert Arnoldus

2

 

2

Hindrik Jans

 

keuter

1

Adam Reinders

 

keuter

1

G. Gelmers

2

 

2

Dr. Gasinjet

2

 

2

Hindrik Willems

2

 

2

Roelof Luinge

2

 

2

Jan Pieters weduwe

2

 

2

Pieter Willems weduwe

 

keutersche

1

Jan Reinders

2

 

2

Peize, 15-10-1804

J. Willinge, scholtus en schatbeurder en de eigenerfden Aldert Ebbinge en Roelof Gelmers.