Naar het begin (startpagina).

Laatste wijzigingen.

Augustus 2016. De meeste genealogieŽn zijn aangevuld met recent vrijgekomen gegevens (behalve waar de genealogiŽn bewust lopen tot de 19de eeuw) en soms zijn kleine foutjes verbeterd. Daarnaast worden de genealogieŽn en inleidende teksten nu beter weergegeven op kleine beeldschermen, met name op smartphones. Het belangrijkste was daarvoor de toevoeging van de regel <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> in het header gedeelte. Daarnaast is de kolom voor de index breder gemaakt en zijn de regels in de index op een grotere onderlinge afstand geplaatst.

Er is nog geen goede oplossing voor de gevallen dat er foto's worden getoond die breder zijn dan de breedte van het scherm. In dat geval wordt de tekst ook breder en moet er worden gescrold. Evenmin zijn de kwartierstaten en andere documenten, met name die met de inwonersreconstructies al aangepast.

Januari 2015. Aan Eelder GenealogieŽn zijn twee genealogieŽn Alting toegevoegd, mede n.a.v. het artikel Heraldiek in Eelde in het Drents Genealogisch Jaarboek 2014, door Cathrinus Schaafsma, met name het deel over Vennebroek (p. 127 e.v.), waarin het wapen van de "Duitse familie Alting(h) of Altink" wordt beschreven.

Augustus 2014: Inwonersreconstructie van Peize vrijgegeven. Hierin worden alle huizen behandeld die in 1813 aanwezig waren.

Augustus 2014: Toegevoegd aan Peize/Lijsten: Register van Nieuwe Huizen 1742/1745 en Overzicht Haardstedenregisters 1672-1804 en enkele andere lijsten. Het laatste is de grondslag voor een uitgebreide inwonersreconstructie van Peize, zie hierboven..

2012-2014: o.a. diverse aanvullingen Zeegse.

December 2011: Zowel de Eelder als de Peizer genealogieŽn zijn nagekeken en uitgebreid met nieuwe gegevens van allegroningers en drenlias. 

Juli 2011: De meeste Eelder genealogieŽn zijn nogmaals nagekeken en geprobeerd is ontbrekende gegevens aan te vullen. Hierbij zijn vooral in Goningen nieuwe verbindingen gevonden. Dit is soms een toevalstreffer wanneer bij een huwelijk of overlijden de plaatsnaam Eelde of Pater(s)wolde wordt vermeld. Ik houd mij dan ook aanbevolen voor verdere aanvullingen en verbeteringen.

Maart 2011: Toegevoegd: Beschrijving van Huizen in Zeegse (mijn huidige woonplaats). Hierin wordt de ontwikkeling beschreven van de meeste huizen in Zeegse die voor ongeveer 1950 zijn gebouwd. Daarnaast is er ook veel kaartmateriaal. Dit onderdeel is nog in ontwikkeling, vooral de gegevens van huizen aan de oostzijde moeten nog worden aangevuld.

Juni 2010: Behalve verdere aanvullingen uit www.drenlias.nl en www.allegroningers.nl, zijn alle genealogieŽn opnieuw gegenereerd om een subtiel probleem met de verticale schuifbalk op te lossen. 
Voor de technisch geÔnteresseerden: Voorheen werden de genealogieŽn per generatie opgebouwd in een tabel, nu wordt alles in ťťn tabel geplaatst. Wanneer de eerste tabel ongeveer een schermpagina groot was, werd de schuifbalk soms niet goed geÔnitialiseerd. Hierdoor kon in een sporadisch geval het scherm leeg worden na het kiezen van een naam uit de index of na klikken in het venster. Ook de toets backspace werkte vaak niet goed.

Januari 2010: GenealogieŽn Kluiving(h) en Luinge aangevuld met huwelijken in Drenthe tot 1932.

Augustus 2009: GenealogieŽn Peize opnieuw gegenereerd vanwege foutjes in de index. In Genealogie Venekamp Jan Thunnis Venekamp anders geplaatst. Diaconieboek van Peize inv. 60a 1759-1784 gedeeltelijk verwerkt (sommige data moeten nog worden nagekeken in het origineel).
Genealogie Arends: Uitgebreid met huwelijken in Drenthe tot 1932.

Februari 2009: Diaconieboek van Peize, inv. 60b, 1785-1805. 

Januari 2009: Eerste diaconieboek van Peize gepubliceerd (inv. 60c, 1805-1816, uitgewerkt 1805-1812).

Oktober 2008: GenealogieŽn Eelde en Peize familienamen/patroniemen t/m E bijgewerkt. Eelde: familie Postma toegevoegd (oorsprong in Donkerbroek, Friesland), familie Danker toegevoegd. Peize: ~Kemp Meinders toegevoegd.

Augustus 2008: PHP scripts voor de tellers aangepast i.v.m. nieuwere PHP engine (parameters werden niet goed doorgegeven).

Augustus 2008: GenealogieŽn Eelde en Peize uitgebreid met gegevens van drenlias en allegroningers en enkele aanvullingen. De database is alfabetisch doorgewerkt op achternaam/patroniem van A t/m B, waarbij soms ook familieleden zijn meegenomen. Dit is een tijdrovend proces, dat nog lang niet is afgerond.

April 2008: Kwartierstaat Lidia Lubbers uitgebreid, voorouders Zwaantien Albijn (Bijma, Gruijs, Alberda).

Maart 2008: Kwartierstaat Lidia Lubbers uitgebreid, voornamelijk huwelijken uit www.allegroningers.nl.

Februari 2008: Kleine correctie van De Familie Arends op Schelfhorst. GenealogieŽn Kluiving(h): foutje in Genealogie Kluivingh opgelost (weergave gegevens van Willem Jans Meulman).

December 2007: Kwartierstaat Lidia Lubbers uitgebreid met meer gegevens van o.a. huwelijkscontracten (prov. Groningen). Geringe wijzigingen in Het Ontstaan van Oud-Heijenoord.

November 2007: GenealogieŽn Peize en Luinge verschillende wijzigingen als gevolg van meer informatie uit vooral Etstoelgegevens. De families Schuiringe (2) en (3) en Wolthers zijn ingrijpend gewijzigd in de oudste generaties.

September 2007: GenealogieŽn Eelde diverse aanvullingen, vooral dopen in stad en provincie Groningen.

Augustus 2007: Genealogie Luinge enkele aanvullingen en verbeteringen, met name Luinge (1), Jacob Luinge en Sibentje Wijbes en foto's van Gerrit Kooi (Luinge (3)).

Juli 2007: Kwartierstaat Lidia Lubbers uitgebreid met de gegevens en voorouders van Clara Mettina van Suchtelen (de moeder van Jan Schummelketel) inclusief Muys van Holy en Ter Borch.

Juni 2007: Kwartierstaat Lidia Lubbers uitgebreid met behulp van informatie uit een aantal huwelijkscontracten. Nieuwe huwelijkscontracten gevonden die nog moeten worden bekeken. Informatie welkom.

Maart 2007: Het artikel over Oud-Heijenoord gesplitst in 5 delen.

Januari 2007:  Kwartierstaat Lidia Lubbers: Dopen Rautert toegevoegd (Kleve).

De opzet van de genealogiepagina's is gewijzigd. I.p.v. het werken met drie framebestanden wordt nu gewerkt met een bestand per genealogie, waarin frames worden gesimuleerd d.m.v. div(isies), zie uitleg. Tegelijkertijd zijn ook de gegevens vernieuwd.

Foto's toegevoegd bij Luinge (4) en kwartierstaat Lidia Lubbers en verkeerde gegevens gecorrigeerd.

November 2006: Genealogie Kluiving(h) vernieuwd. Genealogie Luinge (2) met foto's.

November 2006: Alle onderdelen van de oude site overgebracht naar de nieuwe site www.arendarends.nl. De genealogieŽn Peize en de genealogieŽn Eelde zijn vernieuwd. Foto's toegevoegd aan GenealogieŽn Luinge en kwartierstaat Lidia Lubbers.

Augustus 2006: Pagina Oud-Heijenoord verplaatst vanwege ruimtegebrek (te bereiken via deze website). Kwartierstaat Lidia Lubbers aangevuld met gegevens uit huwelijkscontracten en doopinschrijvingen uit Groninger Archieven (kijk bij Onderzoeksmogelijkheden - specifiek zoeken) en enkele foto's.

Juni 2006: Aanvullingen GenealogieŽn Peize. Titels overeenkomstig de familienaam.

April 2006: Haardstedenregisters Peize toegevoegd (1742-1804): Inhoud Peize.

Maart 2006: kleine aanvulling Genealogie van Arent Janssens (Arends).

Februari 2006: GenealogieŽn Peize toegevoegd.

Januari 2006: Dopen Peize veranderd in Lijsten Peize en Naamsaannemingslijst Peize 1813 toegevoegd.

November 2005: Genealogie van Arent Janssens (Arends) aangevuld met gegevens van www.graftombe.nl (begraafplaats Eelde).

Oktober 2005: Genealogie Luinge aangevuld met dopen uit drenlias en ortsfamilienbŁcher (Duitsland). De dopen in Peize had ik al eerder verwerkt, zie hieronder, maar de resultaten nog niet op Internet gezet.

September 2005: Het Ontstaan van Oud-Heijenoord toegevoegd. Een beschrijving van deze woon- en industriewijk in Arnhem van 1850-1900.

Juni 2005: Beschrijving bij genealogie Arends geactualiseerd en overlijdensgevens Haren tot 1952 toegepast (Genlias). Ook het stamboomschema is bijgewerkt.

Mei 2005: Doopboek Peize (1771-1812) toegevoegd.

April 2005: Kwartierstaat Lidia Lubbers: nieuwe gegevens over Schummelketel.