U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

Uitleg

Versie 17-6-2023

Genealogie Arent Janssens

Generatie I

Ia  Arent Janssens, zoon van Jan Arents? en Gretien Geerts.
In 1725 vragen de mombers over de minderjarige kinderen van Jan Winde tot Paterwolde alsmede de mombaren over Pieter Jansen die innocent is, aan de Etstoel toestemming om goederen te mogen verkopen, omdat de opbrengst daaruit niet genoeg is om het kostgeld van de kinderen te betalen. Hieruit is af te leiden dat Jan van Winde toen al is overleden en dat Pieter Jansen mogelijk een meerderjarige zoon is.
Jan van Winde wordt in 1743 ook genoemd als voorganger van Arent Jans op de Tjassens plaats (bij Brinkhoven).
Vermoedelijk heeft raadsheer Tjassens de boerderij in 1725 gekocht en sindsdien verhuurd aan Arent Jans. Arent Jans woonde mogelijk al eerder in Paterswolde.

Gehuwd met Geertje Janssens.
In 1737 geeft Arent Jans van Paterswolde namens zijn moeder Gretien Geerts de erfenis aan van haar broer Berent Geerts te Eelde.
Arent Janssens wordt vermeld in het Haardstedenregister van Eelde van 1742 en 1744 onder Paterwolde als meier van de Hr Raedtheer Tjassens, 4 paarden en woont dan naast de heer Tjassens, die met zijn meier Jan Tijs in een huis woont. Dit betreft reeds de buitenplaats Brinkhoven en niet de naastgelegen Huingeborg, zoals gesuggereerd in Huizen van Stand en die de familie Tjassens eerder huurde. Arent Janssens woont dan in de bijbehorende boerderij, die volgens een rechtszaak in 1743 eerder toebehoorde aan Jan van Winde. Volgens de beschrijving bij de verkoop van Brinkhoven in 1800, waarbij de boerderij met als meier Berent Arents (voorlopig) eigendom blijft van Secretaris S.W. Tjassens, is de boerderij gelegen ten noorden van de laan richting het Oosterland. De boerderij moet tussen 1800 en 1804 zijn verdwenen. In 1754, 1764 en 1774 wordt Arent Jans steeds genoemd met 4 paarden. In 1784 wordt vermeld Jan Arents met 3 paarden, in 1794 Berend Arends met 3 paarden en onder Eelde weduwe Jan Arents met 2 paarden. Berend Arends woont in 1804 in Yde. Arent Jans(sens) is waarschijnlijk overleden tussen 1774 en 1784.
Van Jan Arents is in de doop-, trouw- en begrafenisboeken alleen zijn huwelijk en de doop van zijn kinderen vermeld. Het doopboek begint bij 1723, zodat hij mogelijk (kort) voor 1723 is geboren. Dat hij de oudste zoon is klopt met de vernoemingssystematiek, temeer, daar in de overlijdensakte van Berend Arents (Vries 1811) de naam van zijn moeder is vermeld als Geertje Berends. Berend kan echter ook zijn vernoemd naar de oom van Arent Janssens, zodat dit patroniem Berends misschien niet juist is. Jan Arents en zijn zoon Arend hebben ieder ook een zoon Berend, nadat eerst de wederzijdse vaders zijn vernoemd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Arents (zie IIa), overleden 1790 in Paterswolde? (tussen 1788 en 1794).
2. Berend Arends (zie IIb), geboren 1725 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-2-1725, overleden 18-12-1811 in Yde, Vries.
3. Grietje Arents (zie IIc), geboren 1733 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-9-1733.
 

Generatie II

IIa  Jan Arents, overleden 1790 in Paterswolde? (tussen 1788 en 1794), zoon van Arent Janssens (zie Ia) en Geertje Janssens.
Waarschijnlijk geboren in Paterswolde, voor 1723 (begin doopboek) en overleden tussen 1788 en 1794.
Genoemd in het Haardstedenregister van Eelde van 1784 bij Paterwolde als opvolger van zijn vader Arent Jans met 3 paarden en daarom waarschijnlijk ouder dan zijn broer Berend Arents. In 1794 wordt Berend Arends genoemd met 3 paarden en weduwe Jan Arends met 2 paarden bij Eelde. In 1804 woont Berend Arends in Yde en wordt weduwe Jan Arends weer genoemd bij Paterwolde eveneens met 2 paarden. In 1807 wordt hier zoon Arend Jans genoemd (Gesteldheid van de inwoners van Drenthe). Weduwe Jan Arents wordt genoemd als bezitster van enkele stukken esland in de Kohieren van vaste goederen 1807.
Bij de naamsaanneming in 1812 Eelde worden door Geertien Geerts alleen de zonen Arent, Geert, Jan en Hindrik genoemd, zodat de andere kinderen dan waarschijnlijk al zijn overleden.
Dit gezin is het enige in Eelde dat de familienaam Arends aanneemt. Vrijwel alle personen in Eelde met de achternaam Arends en geboren voor 1940 stammen hiervan af. De kinderen van broer Berend Arends in Yde lijken in de mannelijke lijn geen nakomelingen te hebben.

Gehuwd 10-5-1767 in Eelde met Geertje Geerts, geboren 1745 in Yde, gedoopt Vries 17-10-1745, overleden 10-1-1824 in Paterswolde, dochter van Geert Jans Buur en Hillechien Arends Bazuin.
Huwelijk: Jan Arents en Grietje Geerts, van Yde.
In 1797 weduwe Jan Arents, 4 kinderen in huis 128.
Bij het huwelijk van haar zoon Geert in 1817 wordt Geertje Geerts genoemd Geertien Geerts Boer. Bij overlijden geboortedatum 6-5-1747, d.v. Geert Jans en Hillechien Arends.
Wanneer in 1810 bij het hertrouwen van zoon Arend Jans zijn inventaris wordt opgemaakt, is daarbij ook een lening van 100 gld. van Jan Besui te Winde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arend Jans Arends (zie IIIa), geboren 1768 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-5-1768, overleden 27-8-1826 in Paterswolde.
2. Hilligje Arends, geboren 1771 in Paterswolde, gedoopt Eelde 30-6-1771.
3. Geert Arends, geboren 1773 in Paterswolde, gedoopt Eelde 23-10-1773.
4. Geert Jans Arends, geboren 1776 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-4-1776, overleden 2-5-1849 in Paterswolde. Geert Jans woont in 1798 nog in huis nummer 128 met zijn moeder en broers.
Later woont hij op verschillende plaatsen, o.a. bij Noordwijk, waar hij vermoedelijk als arbeider in dienst is.
Op de kadastrale kaart van Eelde 1832 wordt Geert Arends vermeld als eigenaar Sectie B 326 en 327 (Paterswolde) met huis, erf en moestuin aan de zuidkant van de Vennerstraat.

Gehuwd (1) 4-5-1800 in Eelde met Fennechien Wiebes, geboren 1778, overleden 27-4-1808 in Paterswolde, dochter van Wiebe Tjerks en Jantien Jans.
Huwelijk: Geert Jans en Fennegien Wijbes (in de bewaard gebleven kopie van het trouwboek is gescheven Wijbels). Aangenomen dat het deze Geert Jans Arends en een dochter van Wiebe Tjerks betreft omdat Geert Jans Arends in 1804 al apart wordt vermeld en dan waarschijnlijk al is getrouwd en Fennegien Wiebes kort voor zijn huwelijk met Sypke Jans kinderloos overlijdt.
Fennechien Wiebes bij overlijden 30 jaar, gehuwd, geen kinderen.

Gehuwd (2) 26-11-1809 in Eelde met Siepke Johannes Fludhuis, geboren 1773 in Beerta, gedoopt 26-9-1773, overleden 20-2-1816 in Paterswolde, dochter van Johannes Hinricus Vlothuizen en Geertien Boeles.
Huwelijk: Geert Jans en Sypke Jans, van Beerda.
Siepke bij overlijden in huis nummer 111 als Siepke Johannes Fludhuis, dochter van Johannes Fludderus en Geezien Boeles, kleermakers, overleden in de Beerta. In 1782 wordt de inventaris opgemaakt van Geertjen Boeles en haar man Jan Hinders te Beerta. De naam Vlothuizen wordt gebruikt bij de doop van haar zuster Trijntje in 1776. Haar halfzusters en neef in Beerta voeren de naam Vlothuizen/Flothuizen/Flothuis, na 1828 overheerst de schrijfwijze Flothuis.
Geert Jans Arends woont ook nog in 1829 in de buurt van huis 111 als arbeider, w.s. bij Noordwijk.

Gehuwd (3) 8-6-1817 in Eelde met Aaltien Beerda, geboren 1796 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 15-5-1796, overleden 10-3-1858 in Paterswolde, dochter van Reint Tekes Beerda en Aaltje Jans Jongman, hertrouwd 17-5-1851 in Eelde met Roelof Hindriks Stel, geboren 1797 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-1-1797, overleden 4-7-1854 in Paterswolde, zoon van Hindrik Jans Stel en Jacobje Roelofs Philips.
Huwelijk: Geert Jans Arents, z.v. Jan Arents en Geertien Geerts Boer, wedn. van Siepke Johannes Fludhuis en Aaltje Reints, d.v. Reint Feikens en Aaltien Jans Jonkman, stedevader Sietse J. Venema.
Aaltje Beerda hertrouwt met Roelof Stel, wonend op de Schelfhorst (zie kadastrale kaart 1832), huwelijkscontract bij notaris A. Homan te Vries, inv. 0114.75, aktenr. 38. In de navolgende akte 40 (10-4-1858) worden een aantal goederen verkocht.
Na het overlijden van Aaltien in 1858 worden een aantal goederen verkocht. In de verkoopakte (notaris A. Homan te Vries, 10-4-1858) worden erfgenamen vermeld van zowel Geert Jans Arends als Aaltien Beerda.
5. Jan Jans Arends (zie IIIb), geboren 1779 in Paterswolde, gedoopt Eelde 25-4-1779, overleden 23-2-1834 in Paterswolde.
6. Hindrik Jans Arends (zie IIIc), geboren 1782 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-3-1782, overleden 29-2-1852 in Eelde.
7. Berend Arends, geboren 1788 in Paterswolde, op de brink, gedoopt Eelde 3-2-1788.
 
IIb  Berend Arends, geboren 1725 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-2-1725, overleden 18-12-1811 in Yde, Vries, zoon van Arent Janssens (zie Ia) en Geertje Janssens.
De voornaam van Berend Arents wordt tot 1811 ook geschreven als Berent.
Bij het overlijden van Berend Arents staat Berentje Hendriks als gescheiden echtgenoot vermeld. Dit is waarschijnlijk een onjuiste interpretatie van de tekst in de overlijdensakte ("gehuwd geweest met").
Als naam van de moeder van Berend Arents wordt in de overlijdensakte opgegeven Geertje Berends, maar dit is mogelijk niet betrouwbaar.
Berend Arends wordt vermeld in het Haardstedenregister van Eelde van 1794 onder Paterwolde met 3 paarden nadat in 1784 Jan Arents is genoemd (daarvoor Arent Jans(sens) met 4 paarden). In 1800 wordt hij bij de verkoop van Brinkhoven vermeld als meier van secretaris S.W. Tjassens en noorderbuur van Brinkhoven.
In 1804 komt Berend Arends niet meer voor en is dan waarschijnlijk al verhuisd naar Yde.

Gehuwd 7-6-1756 in Eelde met Berentje Hendriks, geboren 1734 in Paterswolde, gedoopt 17-10-1734, overleden 11-7-1816 in Yde, Vries, dochter van Hendrik Derks en Marigje Jacobs.
Huwelijk: Berend Arends en Berendtje Hendriks.
Naamsaanneming 1812 in Vries (door Berentje Hendriks, voor de kinderen de familienaam Arents): kinderen Arent 44, getrouwd met Jantje Brink, Berend overleden (bedoeld is Hendrik?), Jan 41, Jakob 37, Geertje 53, Marchje 47, kleinkind Berendje onder 1 jaar, dochter van Arent Arents en Jantje Brink. De derde en de vijfde in Eelde (bedoeld zijn Jakob en Marchje).
In 1798 nog wonend op de boerderij bij Brinkhoven, 6 kinderen, de zoons Arend, Jan en Jacob worden dan vermeld als inwonend. In het Haardstedenregister van Vries in 1804 wonend in Yde en aangeslagen als "half boer".
In januari 1807 maken Berend Arends en Berendje Hendriks te Yde een langstlevende testament op. Berend is "gaande en staande", maar Berendje is "ziek en te bedde liggende". De zoons Arend en Jan Arends krijgen jaarlijks 25 gld., dochter Geertien 15 gld. uitgekeerd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertjen Arends, geboren 1758 in Paterswolde, gedoopt Eelde 12-11-1758, overleden 15-1-1829 in Yde, Vries. Bij overlijden is vermeld: echtgenoot eerder overleden.
Mogelijk huwelijk: Eelde 8-5-1791, Berend Jacobs en Geertien Berends. Er staan geen kinderen van dit echtpaar in het doopboek van Eelde.
Berend Jacobs kan zijn Berend Jacobs Holthuis, in 1793 overleden zonder kinderen (aangifte collaterale successie door broer Cornelis).
2. Hendrik Arends, geboren 1761 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-9-1761.
3. Marigje Arends (zie IIId), geboren 1764 in Paterswolde, gedoopt Eelde 22-4-1764, overleden 1-8-1842 in Yde, Vries.
4. Arend Berends Arends (zie IIIe), geboren 1767 in Paterswolde, gedoopt Eelde 11-1-1767, overleden 18-1-1845 in Yde, Vries.
5. Jan Arends Arends, geboren 1770 in Paterswolde, gedoopt Eelde 11-2-1770, overleden 27-2-1844 in Yde, Vries. Doopnaam Jan Arents.
6. Jacob Berends Arends, geboren 1774 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-5-1774, overleden 29-7-1827 in Eelde. In 1820 tuinman, halve neef van Jan Hindriks Arends, z.v. Hindrik Jans Arends. Bedoeld is waarschijnlijk achterneef.
 
IIc  Grietje Arents, geboren 1733 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-9-1733, dochter van Arent Janssens (zie Ia) en Geertje Janssens.
Gehuwd 21-4-1759 in Eelde met Harmen Jans Siegers, geboren 1724 in Eelde, gedoopt 6-2-1724, overleden 22-11-1773 in Paterswolde, zoon van Jan Harms en Marigje Jans.
In het Haardstedenregister van Eelde 1764 wordt Harmen Jans vermeld na Borgemeester Tjassens en Hindrik Jans (Paterswolde, Brinkhoven). Van 1774 tot 1794 wordt weduwe Harm Jans vermeld.
De overlijdensdatum volgt uit de brieven van Gerhard Alting, wonende op Vennebroek (Groninger Archieven, Handschriften in folio nr. 558), aannemende dat de daar vermelde Harm Harms, meier van Borgemeester Tjassens dezelfde is als Harmen Jans. Harm Jans wordt in maart 1773 nog benoemd als medemomber over de kinderen van zijn broer Jan Jans Timmerman.
In 1798 (Gewapende Burgermacht) wordt weduwe Harm Jans, Grietien Arents, 67 jaar met 3 kinderen, vermeld met zoon Arend Harms, 40 jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arend Harms Siegers, geboren 1759 in Paterswolde, gedoopt Eelde 30-9-1759, overleden 6-5-1822 in Eelde.
Gehuwd 4-6-1809 in Eelde met Annegien Jochems Westerhof, geboren 6-3-1766 in Eelde?, overleden 29-1-1845 in Eelde, dochter van Jochem Jans Westerhof en Marigje Jans Roelfs.
2. Marigje Harms Siegers, geboren 1761 in Paterswolde, gedoopt Eelde 16-8-1761, overleden 1761. Voor de doop overleden.
3. Jan Harms Siegers, geboren 1763 in Paterswolde, gedoopt Eelde 27-3-1763, overleden 4-3-1841 in Paterswolde.
Gehuwd 1-5-1791 in Eelde met Lammechien Bennink, geboren 25-10-1761 in Ruinerwold, gedoopt 1-11-1761, overleden 23-9-1836 in Paterswolde, dochter van Jan Frens Bennink en Harmtien Jans Strikken.
Huwelijk: Jan Harms en Lammechien Jans, Ruinerwold. Bij de naamsaanneming in 1812 woont Jan Harms Siegers in Paterswolde aan de Hooiweg op 96. In 1832 is dit huis ook zijn eigendom. Na hem is Willem Kluivingh de nieuwe bewoner. Jan Harms Siegers woont hier al sinds 1794. In 1807 is S.W. Tjassens eigenaar.
4. Geertjen Harms Siegers (zie IIIf), geboren 1765 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-12-1765.
 

Generatie III

IIIa  Arend Jans Arends, geboren 1768 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-5-1768, overleden 27-8-1826 in Paterswolde, zoon van Jan Arents (zie IIa) en Geertje Geerts.
In 1807 (Gesteldheid van de inwoners van Drenthe) woont Arend Jans op nr. 141 met 5 kinderen, 2 paarden, 11 hoornbeesten en 5 schapen. Hij heeft 2 2/3 morgen bouwland in gebruik en 8 morgen weide. De boerderij behorend bij Brinkhoven waar de grootvader, vader en oom van Arend Jans achtereenvolgens hoofdbewoner waren is dan waarschijnlijk al afgebroken. De woning van Arend Jans kan worden geïdentificeerd als het huis en erf Sectie C 176 op de kadastrale kaart 1832, dat dan toebehoort aan Floris Kluivingh. In de Kohieren van vaste goederen 1807 wordt als eigenaar vermeld van nr. 141 met enige landerijen: weduwe Jan Dijks, Lammegje (Lammegien) Kluivingh, de tante van Floris Kluivingh, die in 1807 overlijdt. Nadat eerst nog de broer van Arend Jans Arends, Jan Jans Arends, hoofdbewoner is, zal in 1830 de oudste zoon van Floris Kluivingh, Roelf Kluivingh, de boerderij weer in gebruik nemen.
Op de kadastrale kaart van Eelde 1832 staan enkele aaneengesloten percelen (Sectie B 197-206) met 2 woningen aan de Hooiweg, Paterswolde (halverwege tussen de Boterdijk en De Braak) en in het bezit van Jan Arends Arends en Roelof Arends. Dit zijn de oudste zoons van Arend Jans Arends. Het gedeelte het dichtst bij de Hooiweg wordt eerst bewoond door Arend Jans Arends en na zijn overlijden in 1824 door zijn zoon Roelf.
Een strook weiland Sectie A 422 (Eelderwolde), op de grens met Paterswolde en gelegen tussen Madijk en Eelderdiep wordt nog genoemd als eigendom van Arend Jans Arends.
In 1781 worden mombers aangesteld over de kinderen van Roelf Lucas uit Paterswolde en zijn weduwe Hillegien Hendriks (zij gaat hertrouwen met Geert Jans). Hoofdmomber is Egbert Lucas uit Paterswolde. De kinderen zijn Wibbegien (15), Marghien (11), Hendrik (8) en Geertien (5). De inventarislijst vermeldt huis en hof en verschillende kampen land.
In de overlijdensakte van Hillegien Arends wordt haar moeder Wibbegien Roelfs vermeld als Wubbegien Siegers.

Gehuwd (1) 25-11-1792 in Eelde met Wibbegien Roelfs Siegers, geboren 1766 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-10-1766, overleden 22-6-1808 in Paterswolde, dochter van Roelf Lucas Siegers en Hillegien Hendriks.
Huwelijk: Arend Jans en Wibbegien Roelofs.
In 1798 2 kinderen.
Wubbegien Roelfs bij overlijden 42 jaar, 5 kinderen.
Bij het hertrouwen van Arend Jans in 1809 wordt als toeziend voogd benoemd Jan Geerts (Boer), halve oom van de pupillen van moederszijde. Bij het opmaken van de inventaris zijn aanwezig Hindrik Roelefs (Siegers) en Geert Jans (Arends).

Gehuwd (2) 10-12-1809 in Eelde met Hillegien Harms Leffers, geboren 1767 in Zuidvelde, gedoopt Norg 18-9-1767, overleden 30-8-1826 in Paterswolde, dochter van Harm Jans en Marchien Hindriks, eerder getrouwd 11-5-1800 in Eelde met Geert Jans Leffers, geboren 20-1-1777 in Donderen, gedoopt Vries 26-1-1777, overleden 13-5-1808 in Paterswolde, zoon van Jan Leffers en Harmtien Harms.
Huwelijk: Arend Jans en Hillegien Harms, wed. van G.J. Leffers. Bij overlijden van Hillegien wordt vermeld dat zij is geboren te Vries op 12-3-1770, maar dat lijkt onjuist.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Geertien Arends, geboren 1793 in Paterswolde, gedoopt Eelde 6-3-1793, overleden 1797. Waarschijnlijk overleden na de geboorte van zus Hillechien. In 1798 zijn er 2 kinderen in het gezin.
2. Jan Arends (zie IVa), geboren 1794 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-6-1794, overleden 6-3-1855 in Paterswolde.
3. Hillegien Arends, geboren 1796 in Paterswolde, gedoopt Eelde 9-10-1796, overleden 6-3-1875 in Zeijen, Vries.
Gehuwd 15-5-1821 in Norg met Jan Hadders, geboren 1793 in Zeijen, gedoopt Vries 1-12-1793, overleden 7-11-1870 in Zeijen, Vries, zoon van Jan Everts Harders en Aaltien Alberts.
Jan Harders en Hillegien Arends zijn bij huwelijk resp. dienstknecht te Smilde en dienstmeid te Langelo. Bij huwelijk wordt de naam Harders gebruikt omdat dat zo in het doopboek staat. Na 1812 is Hadders de gebruikelijke vorm.
4. Roelf Arends (zie IVb), geboren 1798 in Paterswolde, gedoopt Eelde 2-12-1798, overleden 5-4-1885 in Paterswolde.
5. Berend Arends (zie IVc), geboren 1800 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-10-1800, overleden 27-3-1875 in Haren, Hoornschedijk.
6. Hindrik Arends (zie IVd), geboren 12-7-1803 in Paterswolde, gedoopt Eelde 31-7-1803, overleden 22-11-1877 in Eelde.
 
IIIb  Jan Jans Arends, geboren 1779 in Paterswolde, gedoopt Eelde 25-4-1779, overleden 23-2-1834 in Paterswolde, zoon van Jan Arents (zie IIa) en Geertje Geerts.
Gehuwd 14-5-1815 in Eelde met Klazina Geerts Jongman, geboren 3-1-1796 in Peize, gedoopt 10-1-1796, overleden 15-10-1872 in Paterswolde, dochter van Geert Jans Jonkman en Jantien Klaasens, hertrouwd 18-2-1835 in Eelde met Klaas Jans Klaasens, geboren 1-1-1804 in Peize, gedoopt 8-1-1804, overleden 28-2-1867 in Paterswolde, zoon van Jan Klazens en Hillegien Reinders de Ruiter.
Jan Jans Arends woont tot 1830 aan de Brinkhovenlaan, daarna eerst aan de Hooiweg en daarna op Schelfhorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertien Arends (zie IVe), geboren 25-8-1816 in Paterswolde, overleden 11-12-1882 in Peize.
2. Geert Arends, geboren 6-2-1819 in Paterswolde, overleden 3-1-1823 in Paterswolde.
3. Jantien Arends, geboren 22-4-1821 in Paterswolde, overleden 25-10-1870 in Eelde.
Gehuwd 14-10-1848 in Eelde met Gerrit Wichers, geboren 12-3-1823 in Eelde, overleden 5-3-1907 in Eelde, zoon van Wicher Jans Wichers en Jantien Gerrits Snijder, hertrouwd 19-4-1873 in Eelde met Grietien Talens, geboren 6-6-1829 in Peize, overleden 6-3-1891 in Eelde, dochter van Jan Arends Talens en Aafke Douwes Wijnalda.
4. Hinderkien Arends, geboren 11-9-1823 in Paterswolde, overleden 25-1-1901 in Groningen, wonende te Peize.
Gehuwd (1) 4-5-1849 in Eelde met Albert Karst Boelens, geboren 8-3-1822 in Vries, overleden 20-5-1852 in Paterswolde, zoon van Karst Willems Boelens en Trijntje Alberts Buning.
Gehuwd (2) 22-10-1857 in Peize met Harm Bathoorn, geboren 21-8-1818 in Oude Pekela, overleden 15-6-1891 in Peize, zoon van Roelf Berends Bathoorn en Gesien Derks Vos, eerder getrouwd 16-5-1844 in Peize met Grietien Harms Lodewijks, geboren 8-1-1820 in Eelde, overleden 14-5-1857 in Peize, dochter van Harm Geerts Lodewijks en Lammechien Berends Folkers.
5. Geert Arends (zie IVf), geboren 26-9-1825 in Paterswolde, overleden 26-7-1873 in Groningen.
6. Jan Arends (zie IVg), geboren 25-1-1828 in Paterswolde, overleden 1-11-1860 in Paterswolde.
7. Marchien Arends, geboren 4-3-1830 in Paterswolde, overleden 13-11-1857 in Paterswolde.
8. Geessien Arends, geboren 22-1-1833 in Paterswolde, overleden 24-4-1872 in Paterswolde.
Gehuwd 9-4-1859 in Eelde met Freerk Engberts, geboren 18-10-1818 in Eelde, overleden 8-6-1874 in Paterswolde, zoon van Engbert Freerks Engberts en Catharina Hontong, eerder getrouwd 3-10-1840 in Eelde met Trientien Jans Meinders, geboren 1-11-1816 in Haren, overleden 6-11-1847 in Eelde, dochter van Aaltien Meinders.
 
IIIc  Hindrik Jans Arends, geboren 1782 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-3-1782, overleden 29-2-1852 in Eelde, zoon van Jan Arents (zie IIa) en Geertje Geerts.
Op de kadastrale kaart van Eelde 1832 staat aan De Drift het huis Sectie E 290 van Hendrik Arends, landbouwer, naast het huis Sectie E 289 van Geert Hendriks Koolman. Hendrik Arends en Hinderkien Koolman woonden echter in het laatstgenoemde huis.
Een stuk bouwland Sectie E 174 (De Esse) langs de oostkant van wat nu de Schultenweg is van Esweg tot Stoffer Holtjerweg was ook in het bezit van Hendrik Jans Arends, woonplaats Horensche dijk. Mogelijk is dit gedeelte eerder opgenomen en woonde Hindrik toen nog aan de Hoornschedijk of in de buurt (de kinderen zijn geboren in Paterswolde).

Gehuwd (1) 9-12-1810 in Eelde met Harmtien Pieters Hulzebos, geboren 1790 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-4-1790, overleden 28-12-1811 in Paterswolde, dochter van Pieter Derks Hulzebos en Geertjen Harms Siegers (zie IIIf).
Huwelijk: Hindrik Jans en Harmtien Pieters.
De moeder van Harmtien Hulsebos, Geertjen Siegers, is een dochter van Grietje Arents en Harmen Jans Siegers.

Gehuwd (2) 4-7-1813 in Eelde met Hinderkien Geerts Koolman, geboren 22-12-1789 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-12-1789, overleden 17-11-1881 in Eelde, dochter van Geert Hindriks Koolman en Jaapkien Abels.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Hindriks Arends, geboren 1811 in Paterswolde, gedoopt Eelde 22-9-1811, overleden 30-7-1816 in Paterswolde.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Geert Hindriks Arends, geboren 24-6-1816 in Paterswolde, overleden 6-7-1816 in Paterswolde.
3. Jan Hindriks Arends, geboren 29-8-1818 in Paterswolde, overleden 28-9-1820 in Paterswolde.
4. Jaapkien Arends, geboren 20-11-1826 in Paterswolde, overleden 30-11-1826 in Paterswolde.
 
IIId  Marigje Arends, geboren 1764 in Paterswolde, gedoopt Eelde 22-4-1764, overleden 1-8-1842 in Yde, Vries, dochter van Berend Arends (zie IIb) en Berentje Hendriks.
Gehuwd 17-4-1791 in Eelde met Klaas Hindriks Hardenberg, geboren 1767 in Donderen, gedoopt Vries 18-1-1767, overleden 17-9-1826 in Paterswolde, zoon van Hindrik Harms en Aaltje Klaas Popken.
Huwelijk: Klaas Hindriks, van Donderen en Marchien Berends, afkondiging in Vries 7-5-1791 Klaas Hinderiks, van Donderen en Marchijn Berends, van Paterwolde, attestatie ontvangen.
In 1801 wordt een dreigende executieverkoop van de goederen van Klaas Hindriks te Bunne afgewend doordat broer Harm Hindriks van Yde en Steven Hindriks van Yde de schuld van 200 gld. betalen.
Naamsaanneming Eelde 1812: Klaas Hindriks Hardenberg op 153 bij Lemferdinge met de kinderen Hindrik 8, Aaltien 21 (Ide), Berentien 13, Gretien 11. In 1805 wordt hij Klaas Hindriks Poppenge genoemd wanneer hij met zijn echtgenote Margien Arends 32 gld. leent.
Klaas Hindriks Hardenberg mogelijk in 1807 wonend in huis 124, Vennerstraat, bij overlijden op 100a, Schelfhorst, medeaangever is Roelf Hilbrants, nabuur, geboortedatum 9-1-1775, geen ouders vermeld. Volgens de Memorie van Successie is er onroerend goed.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Hardenberg, geboren 27-2-1792 in Donderen, gedoopt Vries 7-3-1792, overleden 23-7-1865 in Yde, Vries.
Gehuwd 25-6-1813 in Vries met Jan Popken, geboren 1779 in Zeegse, gedoopt Vries 28 of 31-2-1779, overleden 31-12-1849 in Yde, Vries, zoon van Luichjen Jans Popken en Jantien Alberts Popken.
Huwelijk: Jan Popken, z.v. Luchien Popken en Jantien Alberts Popken, geboren Vries, 34 jaar en Aaltien Klaassens, d.v. Hindrik Berends en Marchien Berends, geboren Vries, 21 jaar.
2. Berend Hardenberg, geboren 1794 in Donderen, gedoopt Vries 27-4-1794.
3. Berentien Hardenberg, geboren 1799 in Donderen, gedoopt Vries 17-3-1799, overleden 28-5-1871 in Vries.
Gehuwd 6-5-1825 in Vries met Geert Harmen Buiter, geboren 23-9-1795 in Donderen, gedoopt Vries 27-9-1795, overleden 23-11-1877 in Yde, zoon van Harmen Jans Buiter en Aaltien Geerts Buzema.
4. Gretien Hardenberg, geboren 25-7-1801 in Bunne, gedoopt Vries augustus 1801, overleden 1-4-1879 in Dwingelo.
Gehuwd 8-5-1824 in Vries met Jenne Harms Rieske, geboren 29-11-1796 in Zevenhuizen, Leek, overleden 16-2-1855 in Vries, zoon van Harm Hindriks Rieske en Trijntje Jennes.
5. Hindrik Hardenberg, geboren 4-11-1804 in Eelde, gedoopt 11-11-1804, overleden 17-5-1874 in Yde, Vries.
Gehuwd 1-4-1852 in Vries met Mettien Egberts Schuiling, geboren 5-10-1825 in Yde, Vries, overleden 15-9-1863 in Yde, Vries, dochter van Egbert Schuiling en Henderkien Jans Schuiling.
 
IIIe  Arend Berends Arends, geboren 1767 in Paterswolde, gedoopt Eelde 11-1-1767, overleden 18-1-1845 in Yde, Vries, zoon van Berend Arends (zie IIb) en Berentje Hendriks.
Gehuwd 3-6-1810 in Vries met Jantien Jans Brink, geboren 9-4-1781 in Haren, gedoopt 15-4-1781, overleden 15-9-1841 in Yde, dochter van Jan Abels Brink en Jantien Kars Peulinga.
Huwelijk: Arend Berends van Eelde en Jantien Jans van Haren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berentien Arends, geboren 24-9-1811 in Yde, Vries, overleden 27-3-1848 in Yde, Vries.
Gehuwd 20-5-1835 in Vries met Roelof Koops, geboren 28-3-1799 in Vries, gedoopt 17-4-1799, overleden 13-3-1870 in Yde, zoon van Markus Koops en Jantien Meulenkamp.
 
IIIf  Geertjen Harms Siegers, geboren 1765 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-12-1765, dochter van Harmen Jans Siegers en Grietje Arents (zie IIc).
Gehuwd (1) 20-11-1785 in Eelde met Pieter Derks Hulzebos, geboren 1760 in Donderen, gedoopt Vries 2-3-1760, zoon van Derk Luchies Hulzebos en Geessien Harms.
Huwelijk: Pieter Derks en Geertjen Harms.
Momberaanstelling in 1798 over de kinderen Geezien, Grietien, Harmtien, Derk en Harm Derks. Zoon Harm is dus eerder overleden.
Mombers zijn Harm Hulsebos, Hindrik Hulsebos, Arent Harms en Jan Harms (allen) uit Paterswolde. De laatste twee ondertekenen resp. als Arent Harmens en als Jan Harmens Sijgers.
Naamsaanneming 1812: Jan Harm Sigerts en broer Arend zijn voogd over de kinderen van Pieter Hulzebos: Derk 20 (Steenbergen), Harm Derks 17, Gretien 25, Geezien 27, Jantien Geerts 12, allen te Eelde.
Bij het huwelijk van zoon Harm Derks worden als grootouders van vaderszijde vermeld Derk Harms en Geessien Derks, van moederszijde Harm Jans en Grietien Arends.

Gehuwd (2) 6-5-1798 in Eelde met Geert Alberts, geboren 1761 in Noordlaren, gedoopt 29-3-1761, overleden 1801 in Paterswolde, zoon van Albert Jansen en Jantje Heins.
Huwelijk: Geert Alberts van Noordlaren en Grietien Harms, wed. van P. Hulzebos. Geert Alberts overlijdt voor de geboorte van Geertien. In 1798 bij Brinkhoven, 45 jaar met 5 (stief)kinderen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Geezien Pieters Hulzebos (zie IVh), geboren 1786 in Eelde, gedoopt 22-1-1786, overleden 2-6-1817 in Eelde.
2. Grietien Hulzebos (zie IVi), geboren 1787 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-10-1787, overleden 20-6-1861 in Paterswolde.
3. Harmtien Pieters Hulzebos (zie IVj), geboren 1790 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-4-1790, overleden 28-12-1811 in Paterswolde.
4. Derk Hulzebos, geboren 1792 in Paterswolde, Hooiweg, gedoopt Eelde 29-1-1792, overleden 31-10-1856 in Norg.
Gehuwd 29-3-1817 in Norg met Willemtien Geerts Struik, geboren 21-7-1792 in Bunne, gedoopt Vries 29-7-1792, overleden 23-8-1863 in Norg, dochter van Geert Struik en Harmtje Harms.
5. Harm Hulzebos, geboren 1792 in Paterswolde, Hooiweg, gedoopt Eelde 29-1-1792.
6. Harm Derks Hulzebos, geboren 24-9-1794 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-9-1794, overleden 3-7-1860 in Eelde. Doopnaam Harm Derks, dus vernoemd naar broer van Pieter.
In 1850 op 87a.

Gehuwd 21-4-1820 in Vries met Jeichien Harms Bonder, geboren 13-9-1794 in Roden, Vogelzang bij de Zulte, gedoopt 23-9-1794, overleden 20-8-1863 in Eelde, dochter van Harm Derks Bonder en Geertien Luchies Hulshof.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
7. Jantien Geerts, geboren 1799 in Paterswolde, gedoopt Eelde 14-7-1799, overleden 13-7-1816 in Paterswolde. Opgegeven bij de naamsaanneming als een van de kinderen van Pieter Hulzebos, maar in werkelijkheid een dochter van Geert Alberts. Overleden in huis 132 als Jantien Geerts, d.v. Geert Alberts en Geertien Harms, aangifte door zwager Abel Roelfs Abels en broer Harm Derks Hulsebosch.
8. Geertien Geerts, geboren 1801 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-12-1801. Geboren na de dood van Geert Alberts.
 

Generatie IV

IVa  Jan Arends, geboren 1794 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-6-1794, overleden 6-3-1855 in Paterswolde, zoon van Arend Jans Arends (zie IIIa) en Wibbegien Roelfs Siegers.
Jan Arends is lid van de Drentse Mobiele Schutterij van 1830-1833, hoewel hij als kostwinner was vrijgesteld. De Schutterij is opgericht naar aanleiding van de Belgische Opstand en was gelegerd in Zuid-Nederland.
Gehuwd (1) 8-5-1819 in Eelde met Trientien Reinders, geboren 1796 in Eelde, gedoopt 1-1-1797, overleden 1-7-1820 in Paterswolde, dochter van Reinder Berends Nijensikkinge en Trijntje Coenraads.
Bij het overlijden van Trientien Reinders wonend op nr. 99.
Gehuwd (2) 16-5-1822 in Eelde met Aaltien Harms Bonder, geboren 19-5-1797 in Roden, Vogelzang, gedoopt 28-5-1797, overleden 25-8-1867 in Paterswolde, dochter van Harm Derks Bonder en Geertien Luchies Hulshof.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Arend Arends, geboren 30-6-1820 in Paterswolde, overleden 8-1-1897 in Kloosterveen, Smilde. Bij overlijden: geboren in Eelde 30-7-1820, ouders onbekend.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Harm Arends (zie Va), geboren 16-1-1823 in Paterswolde, overleden 6-11-1888 in Paterswolde.
3. Hendrik Arends (zie Vb), geboren 15-3-1825 in Paterswolde, overleden 12-8-1901 in Paterswolde.
4. Derk Arends, geboren 21-1-1828 in Paterswolde, overleden 10-2-1899 in Paterswolde. Derk Arends vertrekt in 1852 naar Haren. In een akte uit 1858 vanwege de verkoop van goederen uit de boedel van zijn oudoom Geert Jans Arends en echtgenote Aaltien Beerda blijkt hij in Zuidlaren te wonen, in 1860 woont hij weer in Paterswolde in zijn ouderlijk huis als kleermaker.
Bij overlijden wonend bij zijn broer Hendrik.
5. Geertien Arends, geboren 13-3-1830 in Paterswolde, overleden 15-4-1873 in Paterswolde.
Gehuwd 9-5-1857 in Haren met Otto Pieters, geboren 1823 in Noordlaren, overleden 25-10-1891 in Groningen, zoon van Roelf Pieters en Aaltje Oosterveld.
6. Wubbechien Arends, geboren 22-2-1834 in Paterswolde, overleden 15-7-1871 in Helpman, Haren. Getuige bij overlijden is broer Derk Arends.
Gehuwd 24-4-1869 in Eelde met Emanuel Coopman, geboren 29-6-1843 in Roden, overleden 9-2-1906 in Groningen, zoon van Harm Lucas Coopman en Johanna Jans de Jonge, hertrouwd 4-11-1871 in Haren met Luchien Albartus, geboren 1843 in Haren, overleden 19-8-1930 in Groningen, dochter van Albert Albartus en Jantje Blom.
Beroep Emanuel Coopman: smid.
7. Geert Arends (zie Vc), geboren 4-4-1837 in Paterswolde, overleden 4-5-1909 in Paterswolde.
8. Marchien Arends (zie Vd), geboren 1-3-1840 in Paterswolde, overleden 31-7-1868 in Paterswolde.
 
IVb  Roelf Arends, geboren 1798 in Paterswolde, gedoopt Eelde 2-12-1798, overleden 5-4-1885 in Paterswolde, zoon van Arend Jans Arends (zie IIIa) en Wibbegien Roelfs Siegers.
Gehuwd 29-7-1821 in Haren met Minke Berends Nijdam, geboren 1801 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 21-6-1801, overleden 22-11-1879 in Paterswolde, dochter van Berend Andries Nijdam en Geessien Hendriks Nagelder.
In de aktes van Haren wordt geschreven Minke Nijdam, in de aktes van Eelde en bij de huwelijken van haar kinderen wordt meestal Menke Nijdam geschreven. Eerst wonend aan de Hoornschedijk, Haren (in 1826 op E20), rond 1827 verhuisd naar Paterswolde, waarschijnlijk wonend aan de Hooiweg in Paterswolde ten noordwesten van De Braak, zie Kadastrale kaart 1832 van Eelde.
Getuigen bij het huwelijk zijn voor de bruidegom broer Jan Arends te Paterwolde en oom Jan Geerts Boer, 39 jr. (halfbroer van moeder Wibbegien Roelfs Siegers).
Getuigen voor de bruid zijn broers Hendrik Berends Nijdam, 35 jr., landbouwer aan de Horenschedijk en Andries Berends Nijdam, 25 jr., veenbaas, ook aan de Horenschedijk.
Als (laatste) beroep van Roelf Arends is in het bevolkingsregister van Eelde 1876-1920 vermeld visscher.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arend Arends (zie Ve), geboren 24-11-1821 in Haren, Horenschedijk, overleden 31-3-1896 in Vries.
2. Berend Arends, geboren 19-9-1823 in Haren, Hoornschedijk, overleden 29-5-1824 in Haren, Hoornschedijk.
3. Geessien Arends, geboren 22-7-1826 in Haren, Hoornschedijk, overleden 10-8-1881 in Peize.
Gehuwd 23-5-1857 in Peize met Geert Rozeveld, geboren 31-12-1829 in Peize, overleden 21-2-1908 in Peize, zoon van Tunnis Harms Rozeveld en Margien Geerts Frieling.
4. Berend Arends (zie Vf), geboren 28-11-1828 in Paterswolde, overleden 18-9-1894 in Eelde.
5. Wibbechien Arends, geboren 31-7-1832 in Paterswolde, overleden 7-12-1832 in Paterswolde.
6. Hindrik Arends (zie Vg), geboren 7-4-1834 in Paterswolde, overleden 28-7-1891 in Eelde.
7. Wubbechien Arends, geboren 23-5-1838 in Paterswolde, overleden 10-12-1925 in Leens.
Gehuwd 22-6-1867 in Eelde met Johannes de Wit, geboren 18-7-1838 in Assen (vader geboren in Schokland), overleden 9-5-1904 in Warfhuizen, Leens, zoon van Willem de Wit en Wubbina Kamerling.
Het gezin is omstreeks 1875 verhuisd naar Ezinge. Johannes de Wit is timmerman, bij overlijden tolpachter.
8. Harmtien Arends, geboren 6-10-1842 in Paterswolde, overleden 1915 in Missaukee, Michigan.
Gehuwd 6-8-1868 in Eelde met Arend Nienhuis, geboren 2-4-1844 in Paterswolde, overleden 1907 in Missaukee, Michigan, zoon van Jan Roelfs Nienhuis en Anna Ottens.
Kinderen geboren in Eelde tot 1887.
Vermoedelijk geëmigreerd naar Michigan, Verenigde Staten. In 1895 trouwen in Lucas, Missaukee, Michigan, David Eling en Anna Nienhouse, geboren 1873, dochter van Arend Nienhouse en Harmtien Arends.
In 1905 trouwt dochter Wubina.
Op http://www.mifamilyhistory.org/missaukee/richlands.htm staat een lijst van begravenen op Richland Cemetery, South, Missaukee County, Michigan (alleen Nienhuis):
Name, Cemetery, Location, Birthdate, Deathdate, Age
Nienhuis Harmtien Richland South NA 1843 1915 NA
Nienhuis Rhoda Richland South NA 1881 1900 NA
Nienhuis Henry Richland South NA 1884 1940 NA
Nienhuis Arend Richland South NA 1841 1907 NA
 
IVc  Berend Arends, geboren 1800 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-10-1800, overleden 27-3-1875 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Arend Jans Arends (zie IIIa) en Wibbegien Roelfs Siegers.
Gehuwd 18-5-1823 in Haren met Juda Hindriks Gramsbergen, geboren 1800 in Wijmeer, gedoopt 20-4-1800 in Weener, Oost-Friesland, overleden 21-5-1871 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Hindrik Christoffers Gramsbergen en Etje Gerrits Pootholt.
Bij hun huwelijk in 1823 wonen Berend Arends en Juda Gramsbergen in Helpen (Helpman, gemeente Haren, tegenwoordig Groningen). Getuige en zwager van de bruid Geert Kuhlman woont ook in Helpman. De vader van Juda Gramsbergen, Hindrik Gramsbergen woont tijdens het huwelijk in 1823 ook in Helpman, terwijl haar moeder Etje Pootholt in Haren woont, wat al vreemd is, in 1828 bij het huwelijk van dochter Annegien blijkt Hindrik Gramsbergen spoorloos te zijn. Dit zal mede de reden zijn dat de tweede en volgende zoons zijn vernoemd naar de broers van Berend Arends. Vanaf 1824 (geboorte dochter Wubbegien) woont het gezin aan de Hoornschedijk, Haren wijk E, nr. 1.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Ettien Arends, geboren 3-12-1822 in Haren, overleden 1-3-1823 in Paterswolde. Geboren als Etje Gramsbergen, dochter van Juda Hindriks Gramsbergen in het armhuis in Haren. De aangifte wordt gedaan door de vroedvrouw. Berend Arends wordt niet genoemd als vader, maar is wel getuige. Tweede getuige is Geert Kuhlman, die bij het huwelijk in 1823 getuige is als zwager van de bruid. Bij overlijden in Eelde genoemd Ettien Berends Arends met geboortedatum 10-12-1822.
2. Wubbegien Arends, geboren 4-5-1824 in Haren, Hoornschedijk, overleden 12-4-1888 in Haren, Helpman.
Gehuwd 22-5-1858 in Haren met Meindert Snuck, geboren 1823 in Haren, Helpman, overleden 30-4-1889 in Haren, Helpman, zoon van Geert Jans Snuck en Marijke Meintjes.
3. Arend Arends, geboren 10-1-1828 in Haren, Hoornschedijk, overleden 24-8-1829 in Haren, Hoornschedijk.
4. Arend Arends (zie Vh), geboren 28-12-1829 in Haren, Hoornschedijk, overleden 11-4-1900 in Paterswolde.
5. Ettien Arends, geboren 12-8-1832 in Haren, Hoornschedijk, overleden 22-5-1894 in Haren, Helpman.
Gehuwd 5-11-1876 in Groningen met Hendrik Koenz, geboren 17-9-1834 in Groningen, overleden 13-5-1923 in Haren, zoon van Franciscus Koenz en Hilligje Harms Hoetjer, eerder getrouwd 25-11-1866 in Groningen met Alberdina Boddeveld, geboren 24-2-1838 in Essen, Haren, overleden 11-4-1875 in Groningen, dochter van Jacob Boddeveld en Harmtien Harms.
6. Jan Arends, geboren 12-8-1834 in Haren, Hoornschedijk, overleden 3-4-1835 in Haren, Hoornschedijk.
7. Jan Arends (zie Vi), geboren 25-4-1836 in Haren, Hoornschedijk, overleden 5-10-1918 in Paterswolde.
8. Roelf Arends (zie Vj), geboren 30-5-1839 in Haren, Hoornschedijk, overleden 22-4-1907 in Haren.
9. Hindrik Arends, geboren 21-2-1844 in Haren, Hoornschedijk, overleden 16-8-1925 in Waterhuizen (Haren). Overlijden aangegeven door Jannes Pattje, 49 jaar, scheepsbouwer.
 
IVd  Hindrik Arends, geboren 12-7-1803 in Paterswolde, gedoopt Eelde 31-7-1803, overleden 22-11-1877 in Eelde, zoon van Arend Jans Arends (zie IIIa) en Wibbegien Roelfs Siegers.
Bij het huwelijk Hendrik genoemd, bij de geboorte of huwelijk van de kinderen staat meestal Hindrik.
Gehuwd 12-5-1827 in Eelde met Anna Gerrits Snijder, geboren 30-4-1806 in Eelde, gedoopt 4-5-1806, overleden 14-8-1879 in Eelde, dochter van Gerrit Harms Snijder en Maria Jacobs Siegers.
Op de kadastrale kaart van Eelde 1832 staan twee huizen met als eigenaar Hendrik Arends. Het huis Sectie E 203 (met 203bis op de zuidwesthoek van de Kosterijweg en de Westerhorn) was de woning van Hendrik Arends en Anna Snijder. Hier woonden eerder de ouders van Anna Snijder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wubbechien Arends (zie Vk), geboren 28-2-1828 in Paterswolde, overleden 7-5-1895 in Assen.
2. Gerrit Arends (zie Vl), geboren 15-12-1829 in Eelde, overleden 12-4-1876 in Leegkerk, Hoogkerk.
3. Arend Arends, geboren 5-12-1831 in Eelde, overleden 13-12-1831 in Eelde.
4. Arend Arends, geboren 5-12-1832 in Eelde, overleden 12-1-1855 in Eelde.
5. Jacob Arends (zie Vm), geboren 13-11-1834 in Eelde, overleden 14-4-1898 in Yde, Vries.
6. Hendrik Arends, geboren 23-5-1838 in Eelde, overleden 21-4-1839 in Eelde. Bij overlijden Hindrik genoemd.
7. Hendrik Arends (zie Vn), geboren 23-5-1840 in Eelde, overleden 23-11-1889 in Eelde.
 
IVe  Geertien Arends, geboren 25-8-1816 in Paterswolde, overleden 11-12-1882 in Peize, dochter van Jan Jans Arends (zie IIIb) en Klazina Geerts Jongman.
Geertien Arends ook vaak als Geertien Arents.
Gehuwd 10-5-1856 in Peize met Otte Kosters, geboren 31-10-1818 in Peize, overleden 12-2-1889 in Peize, zoon van Arend Ottens Kosters en Margaretha Geerts Jonkman.
De moeder van Otte Kosters, Margaretha Geerts Jonkman, is een zuster van de moeder van Geertien Arends, Klazina Geerts Jongman (Jonkman).
Kinderen:
1. Jan Arends, geboren 13-11-1853 in Paterswolde, overleden 9-1-1854 in Paterswolde. Dat Jan de zoon is van Geertien Arends, dochter van Jan Jans Arends en Klazina Geerts Jongman volgt uit haar leeftijd tijdens de geboorte (37) en het feit dat als getuige bij de geboorteaangifte optreedt Jan Klasens, haar stiefvader.
 
IVf  Geert Arends, geboren 26-9-1825 in Paterswolde, overleden 26-7-1873 in Groningen, zoon van Jan Jans Arends (zie IIIb) en Klazina Geerts Jongman.
Bij de geboorte van dochter Ida pelmolenaarsknecht.
Gehuwd 18-2-1854 in Noorddijk met Klaassien Kampen, geboren 29-1-1832 in Stedum, overleden 16-4-1889 in Groningen, dochter van Krijn Egberts Kampen en IJda Klaassens Post.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Arends (zie Vo), geboren 9-3-1854 in Oldenzijl, Uithuizermeeden, overleden 8-6-1889 in Leeuwarden, wonende te Groningen.
2. Ida Arends, geboren 6-1-1858 in Groningen, overleden 11-9-1904 in Groningen.
Gehuwd 1-6-1879 in Groningen met Jan Tale Beerda, geboren 1-10-1850 in Paterswolde, overleden 17-6-1902 in Groningen, zoon van Reint Beerda en Albertien Tuinman.
3. Klazina Arends, geboren 6-2-1862 in Groningen, overleden 15-4-1862 in Groningen.
4. Klasina Arends, geboren 8-3-1863 in Groningen, overleden 29-6-1867 in Groningen.
5. Geertien Arends, geboren 12-8-1866 in Groningen, overleden 23-2-1949 in Groningen.
Gehuwd 18-9-1887 in Groningen met Geert Beerda, geboren 8-5-1859 in Paterswolde, overleden 28-4-1935 in Groningen, zoon van Reint Beerda en Albertien Tuinman.
6. Geert Arends (zie Vp), geboren 20-7-1870 in Groningen, overleden 20-2-1935 in Groningen.
 
IVg  Jan Arends, geboren 25-1-1828 in Paterswolde, overleden 1-11-1860 in Paterswolde, zoon van Jan Jans Arends (zie IIIb) en Klazina Geerts Jongman.
Gehuwd 23-9-1854 in Eelde met Kornelsien Harms, geboren 27-11-1833 in Paterswolde, overleden 29-11-1921 in Paterswolde, dochter van Jan Harms en Geertruida Beerda.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Arends (zie Vq), geboren 16-12-1854 in Paterswolde, overleden 18-5-1922 in Paterswolde.
2. Jan Arends, geboren 1-9-1858 in Paterswolde, overleden 22-9-1863 in Eelde.
3. Reint Arends (zie Vr), geboren 30-1-1861 in Paterswolde, overleden 24-5-1943 in Eelde.
 
IVh  Geezien Pieters Hulzebos, geboren 1786 in Eelde, gedoopt 22-1-1786, overleden 2-6-1817 in Eelde, dochter van Pieter Derks Hulzebos en Geertjen Harms Siegers (zie IIIf).
Gehuwd 11-12-1808 in Eelde met Abel Roelofs Abels, geboren 24-2-1770 in Zuidvelde, gedoopt Norg 4-3-1770, overleden 30-4-1844 in Eelde, zoon van Roelf Abels en Fennechien Jans, eerder getrouwd 19-5-1799 in Eelde met Jantje Hartlief, geboren 1773 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 13-6-1773, dochter van Jan Hartliefs Hartlief en Elisabeth Hillebrants.
Huwelijk: Abel Roelofs en Geesien Pieters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Abels, geboren 20-6-1809 in Eelde, gedoopt 2-7-1809, overleden 17-11-1869 in Eelde.
Gehuwd 31-12-1829 in Eelde met Roelfien Alberts Homan, geboren 1798 in Donderen, gedoopt Vries 8-1-1798, overleden 26-11-1851 in Eelde, dochter van Albert Pieters Homan en Hillechien Geerts.
 
IVi  Grietien Hulzebos, geboren 1787 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-10-1787, overleden 20-6-1861 in Paterswolde, dochter van Pieter Derks Hulzebos en Geertjen Harms Siegers (zie IIIf).
Gehuwd 11-6-1815 in Eelde met Jan Frieling, geboren 1785 in Eelde, gedoopt 22-5-1785, overleden 17-4-1820 in Paterswolde, zoon van Geert Frieling en Margien Jans.
Kinderen:
1. Geertien Hulzebos, geboren 1809 in Eelde, gedoopt 25-6-1809, overleden 19-1-1862 in Paterswolde.
Gehuwd 18-5-1839 in Eelde met Johannes Hendriks Jacobs, geboren 1803 in Groningen, gedoopt 13-9-1803, overleden 7-7-1854 in Paterswolde, zoon van Hendrik Jacobs en Maria Poelman.
2. Pieter Hulzebos, geboren 6-7-1812 in Paterswolde, overleden 16-3-1891 in Noordlaren, Haren.
Gehuwd 26-9-1846 in Zuidlaren met Tekela Brouwer, geboren 11-5-1823 in Zuidlaren, overleden 20-1-1897 in Noordlaren, Haren, dochter van Jan Eikes Brouwer en Margje Jans Dijkman.
 
IVj  Harmtien Pieters Hulzebos, geboren 1790 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-4-1790, overleden 28-12-1811 in Paterswolde, dochter van Pieter Derks Hulzebos en Geertjen Harms Siegers (zie IIIf).
Gehuwd 9-12-1810 in Eelde met Hindrik Jans Arends (zie IIIc), geboren 1782 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-3-1782, overleden 29-2-1852 in Eelde, zoon van Jan Arents (zie IIa) en Geertje Geerts, hertrouwd 4-7-1813 in Eelde met Hinderkien Geerts Koolman, geboren 22-12-1789 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-12-1789, overleden 17-11-1881 in Eelde, dochter van Geert Hindriks Koolman en Jaapkien Abels.
Huwelijk: Hindrik Jans en Harmtien Pieters.
De moeder van Harmtien Hulsebos, Geertjen Siegers, is een dochter van Grietje Arents en Harmen Jans Siegers.
Kinderen uit dit huwelijk: zie bij Hindrik Jans Arends (zie IIIc).
 

Generatie V

Va  Harm Arends, geboren 16-1-1823 in Paterswolde, overleden 6-11-1888 in Paterswolde, zoon van Jan Arends (zie IVa) en Aaltien Harms Bonder.
In 1823 (huwelijk) wonende te Essen (Haren).
Gehuwd 8-5-1852 in Haren met Aaltien Luiken, geboren 23-10-1821 in Onnen, Haren, overleden 5-8-1897 in Paterswolde, dochter van Geert Luiken en Kornelisje Roelfs Schut.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Arends, geboren 20-8-1852 in Essen, Haren, overleden 29-4-1917 in Zuidlaren, wonende te Peize.
Gehuwd 10-5-1879 in Haren met Christoffer Ruuls, geboren 8-6-1849 in Haren, overleden 28-11-1915 in Peize, zoon van Jan Ruuls en Jantje Brink.
2. Geert Arends (zie VIa), geboren 6-2-1855 in Paterswolde, overleden 8-1-1926 in Paterswolde.
3. Jan Arends (zie VIb), geboren 19-3-1858 in Paterswolde, overleden 6-1-1908 in Paterswolde.
4. Kornelis Arends, geboren 11-2-1865 in Paterswolde, overleden 2-12-1867 in Paterswolde.
 
Vb  Hendrik Arends, geboren 15-3-1825 in Paterswolde, overleden 12-8-1901 in Paterswolde, zoon van Jan Arends (zie IVa) en Aaltien Harms Bonder.
Gehuwd 15-5-1869 in Eelde met Geertruid Nijdam, geboren 17-9-1834 in Haren, overleden 11-7-1899 in Paterswolde, dochter van Andries Berends Nijdam en Wilmina Harms Bonder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Arends, geboren 17-2-1870 in Paterswolde, overleden 19-10-1937 in Uithuizen.
Gehuwd (1) 4-5-1893 in Eelde met Roelf Hotzes, geboren 1859 in Noordlaren, overleden 1-3-1929 in Noordlaren, Haren, zoon van Jan Hotzes en Jantien Brinks.
Gescheiden Groningen 19-5-1922, akte onder Eelde, 16-9-1922.
Gehuwd (2) 4-8-1923 in Uithuizen met Folkert Jongsma, geboren 17-6-1869 in Hantum, Westdongeradeel, overleden 11-6-1951 in Groningen, wonende te Kantens, zoon van Klaas Ates Jongsma en Antje Folkerts Kamstra, eerder getrouwd 27-2-1892 in Westdongeradeel met Pietje Postma, geboren 14-4-1866 in Twijzel, Achtkarspelen, overleden 30-5-1921 in Uithuizen, dochter van Sijbrigje Postma.
2. Willemina Arends, geboren 18-11-1872 in Paterswolde, overleden 26-2-1929 in Eelde.
Gehuwd 15-10-1892 in Eelde met Gerrit Hulzebos, geboren 24-5-1867 in Eelde, overleden 20-1-1943 in Eelde, zoon van Pieter Hulzebos en Hillechien Wiggers.
 
Vc  Geert Arends, geboren 4-4-1837 in Paterswolde, overleden 4-5-1909 in Paterswolde, zoon van Jan Arends (zie IVa) en Aaltien Harms Bonder.
Gehuwd 14-5-1870 in Eelde met Trientje Nijdam, geboren 1-5-1844 in Haren, overleden 24-1-1910 in Paterswolde, dochter van Andries Berends Nijdam en Wilmina Harms Bonder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Arends, geboren 24-6-1870 in Paterswolde, overleden 15-3-1885 in Paterswolde.
2. Willemina Arends, geboren 7-2-1873 in Paterswolde, overleden 2-8-1913 in Eelde. Bij huwelijk genoemd Wilhelmina.
Gehuwd 18-5-1895 in Eelde met Jan Lemmen, geboren 11-3-1865 in Eelde, overleden 19-3-1939 in Eelde, zoon van Berend Lemmen en Jantien Poel.
3. Jantje Arends, geboren 29-11-1876 in Paterswolde, overleden 19-2-1938 in Eelde.
Gehuwd 9-9-1899 in Eelde met Hendrik Suurd, geboren 30-7-1873 in Eelde, zoon van Willem Suurd en Geessien Kamps.
Hendrik Suurd is wegwerker, bij huwelijken van de kinderen in 1930 zonder beroep, in 1932 armhuisvader te Eelde.
4. Annechien Arends, geboren 5-1-1883 in Paterswolde, overleden 24-11-1884 in Paterswolde.
5. Derk Arends, geboren 9-12-1885 in Paterswolde, overleden 15-7-1965 in Paterswolde. Dienstknecht bij H.W.J. Keizer, Paterswolde.
 
Vd  Marchien Arends, geboren 1-3-1840 in Paterswolde, overleden 31-7-1868 in Paterswolde, dochter van Jan Arends (zie IVa) en Aaltien Harms Bonder.
Marchien woont tijdens de geboorte van dochter Aaltje in het ouderlijk huis met haar broer Derk.
Kinderen:
1. Aaltje Arends, geboren 23-7-1868 in Paterswolde, overleden 14-8-1868 in Paterswolde.
 
Ve  Arend Arends, geboren 24-11-1821 in Haren, Horenschedijk, overleden 31-3-1896 in Vries, zoon van Roelf Arends (zie IVb) en Minke Berends Nijdam.
Gehuwd 29-7-1848 in Eelde met Aaltien Kiers, geboren 8-9-1817 in Vries, overleden 10-5-1893 in Vries, dochter van Hendrik Tonnis Kiers en Harmtje Jans Oosting.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelf Arends (zie VIc), geboren 25-8-1848 in Vries, overleden 22-1-1917 in Roden.
2. Harmtien Arends, geboren 17-9-1852 in Paterswolde, overleden 1-2-1918 in Bunne, Vries.
Gehuwd (1) 7-5-1881 in Vries met Markus Kregel, geboren 15-10-1858 in Vries, overleden 11-7-1885 in Bunne, Vries, zoon van Steven Kregel en Annechien Holthuis.
Gehuwd (2) 2-5-1889 in Vries met Lambert Doedens, geboren 4-7-1842 in Bunne, Vries, overleden 20-2-1894 in Bunne, Vries, zoon van Tijmen Doedens en Jantien Lamberts Vedder, eerder getrouwd 25-1-1878 in Vries met Roelfien Kregel, geboren 17-6-1855 in Vries, overleden 26-10-1881 in Bunne, Vries, dochter van Steven Kregel en Annechien Holthuis.
3. Hendrik Arends, geboren 2-9-1853 in Paterswolde, overleden 27-12-1902 in Vries. Bij overlijden is vermeld geboortedatum 2-9-1855.
4. Menke Arends, geboren 21-2-1859 in Paterswolde, overleden 10-7-1933 in Assen.
Gehuwd 10-5-1891 in Assen met Harm Eleveld, geboren 7-8-1856 in Assen, overleden 24-3-1941 in Assen, zoon van Harm Eleveld en Albertje Bakker.
 
Vf  Berend Arends, geboren 28-11-1828 in Paterswolde, overleden 18-9-1894 in Eelde, zoon van Roelf Arends (zie IVb) en Minke Berends Nijdam.
Gehuwd 5-5-1855 in Haren met Willemtien Evenhuis, geboren 14-3-1828 in Haren, overleden 17-2-1910 in Middelbert, Noorddijk, dochter van Simon Aaldriks Evenhuis en Jantien Klaassens Bouwman.
Berend Arends bij huwelijk woonplaats Dilgt, Haren.
Willemtien Evenhuis is volgens het bevolkingsregister in 1896 verhuisd van Eelde naar Vries, maar is daar niet ingeschreven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelf Arends (zie VId), geboren 22-5-1856 in Eelde, overleden 21-12-1900 in Vries.
2. Jantje Arends, geboren 10-2-1860 in Eelde, overleden 6-8-1938 in Groningen, wonende te Noorddijk. Volgens huwelijksgegevens geboren te Paterswolde.
Gehuwd 5-5-1883 in Eelde met Jakob Hofstee, geboren 29-5-1857 in Paterswolde, overleden 1-8-1933 in Noorddijk, zoon van Jans Hofstee en Grietien Ensing.
Kinderen geboren in Noorddijk.
3. Siem Arends (zie VIe), geboren 26-3-1866 in Bunne, Vries.
4. Willemtje Arends, geboren 23-7-1871 in Paterswolde, overleden 13-3-1953 in Vries.
Gehuwd (1) 18-5-1895 in Vries met Hendrik Greving, geboren 18-4-1857 in Vries, overleden 10-10-1895 in Vries, zoon van Klaas Homan Greving en Annechien Kremer, eerder getrouwd 21-5-1887 in Vries met Aaltien Boer, geboren 1-3-1866 in Vries, overleden 14-11-1891 in Vries, dochter van Geert Boer en Willemtien Bezu.
Gehuwd (2) 13-11-1897 in Vries met Pieter Greving, geboren 1868 in Vries, overleden 15-8-1908 in Vries, zoon van Klaas Homan Greving en Annechien Kremer.
Dispensatie verkregen bij het huwelijk.
Gehuwd (3) 7-3-1914 in Vries met Albert Timmer, geboren 10-3-1877 in Oudemolen, Vries, overleden 7-4-1951 in Vries, zoon van Jan Timmer en Jantje Leupen, eerder getrouwd 3-5-1902 in Vries met Bertha Tjarks, geboren 15-9-1876 in Anloo, overleden 24-1-1911 in Tynaarlo, dochter van Gerrit Tjarks en Geertje Popken.
 
Vg  Hindrik Arends, geboren 7-4-1834 in Paterswolde, overleden 28-7-1891 in Eelde, zoon van Roelf Arends (zie IVb) en Minke Berends Nijdam.
Gehuwd 23-4-1859 in Haren met Louise Kock, geboren 14-12-1833 in Haren, overleden 14-4-1908 in Eelde, dochter van Johann Heinrich Adolph Koch en Jantje Lucas Ossentjuk.
De vader van Louise heeft bij zijn huwelijk in Groningen de naam Koch, geboren in Pottenhausen, Duitsland.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Minke Arends, geboren 15-8-1859 in Paterswolde, overleden 11-11-1859 in Paterswolde.
2. Roelf Arends (zie VIf), geboren 6-4-1861 in Paterswolde, overleden 15-4-1918 in Eelde.
3. Jantje Arends (zie VIg), geboren 10-10-1863 in Paterswolde, overleden 23-7-1943 in Eelde.
4. Minke Arends, geboren 13-11-1865 in Paterswolde, overleden 20-3-1911 in Midwolde, Leek.
Gehuwd 11-7-1885 in Eelde met Tjeerd Gosses van Dijk, geboren 25-10-1859 in Bergum, Tietjerksteradeel, overleden 20-10-1954 in Oosterwolde, zoon van Gosse Tjeerds van Dijk en Gerritje Alberts Akker.
Tjeerd van Dijk woont ten tijde van het huwelijk van zijn dochter Louise in 1918 in Fochteloo.
Hij woont dan of later vermoedelijk bij zijn zoon Roelf van Dijk (Woningkaarten Ooststellingwerf)).
Overlijdensgegevens zie www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster.
5. Adolf Arends (zie VIh), geboren 2-5-1868 in Paterswolde, overleden 15-11-1939 in Eelde.
6. Geessien Arends, geboren 19-8-1870 in Paterswolde, overleden 6-9-1875 in Paterswolde.
7. Willemina Arends, geboren 30-8-1873 in Paterswolde, overleden 8-3-1911 in Leek. In 1892 verhuisd naar Leek.
Gehuwd 5-11-1892 in Leek met Jan Hummel, geboren 1864 in Zevenhuizen, overleden 30-10-1939 in Lucaswolde, Marum, zoon van Jurrien Hummel en Tjeetske Schaafsma, hertrouwd 19-4-1913 in Leek met Jantje Siersema, geboren 1873 in Lucaswlde, Marum, overleden 12-3-1949 in Groningen, wonende te Marum, dochter van Meint Siersema en Lamke Jans Veenstra.
 
Vh  Arend Arends, geboren 28-12-1829 in Haren, Hoornschedijk, overleden 11-4-1900 in Paterswolde, zoon van Berend Arends (zie IVc) en Juda Hindriks Gramsbergen.
Gehuwd 1-12-1855 in Eelde met Jantien Biek, geboren 24-10-1829 in Paterswolde, overleden 22-10-1896 in Paterswolde, dochter van Johannes Biek en Roelfien Pepping.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelfien Arends, geboren 28-3-1856 in Paterswolde, overleden 15-12-1856 in Haren, Hoornschedijk.
2. Roelfje Arends (zie VIi), geboren 7-6-1857 in Haren, Hoornschedijk, overleden 23-3-1898 in Groningen, wonende te Eelde.
3. Berend Arends (zie VIj), geboren 21-6-1861 in Haren, Hoornschedijk, overleden 19-11-1941 in Paterswolde.
4. Jans Arends (zie VIk), geboren 14-2-1866 in Haren, Hoornschedijk, overleden 21-4-1905 in Paterswolde (Schelfhorst).
5. Judina Arends, geboren 1-1-1870 in Haren, Hoornschedijk, overleden 15-7-1955 in Donderen, Vries.
Gehuwd 22-9-1888 in Eelde met Roelof van Bergen, geboren 19-6-1866 in Oosterbroek, Eelde, overleden 6-8-1945 in Winde, Vries, zoon van Albert van Bergen en Reina Hartlief.
 
Vi  Jan Arends, geboren 25-4-1836 in Haren, Hoornschedijk, overleden 5-10-1918 in Paterswolde, zoon van Berend Arends (zie IVc) en Juda Hindriks Gramsbergen.
Gehuwd 7-5-1859 in Haren met Jantien Nijland, geboren 29-9-1831 in Paterswolde, overleden 24-2-1901 in Paterswolde, dochter van Harm Gerrits Nijland en Jantien Pieters Kremer.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Judina Arends, geboren 19-10-1861 in Haren, Hoornschedijk, overleden 2-1-1864 in Haren, Hoornschedijk.
2. Jantien Arends, geboren 24-5-1862 in Haren, Hoornschedijk, overleden 2-8-1862 in Haren, Hoornschedijk.
3. Judiena Arends (zie VIl), geboren 26-10-1864 in Haren, Hoornschedijk, overleden 3-3-1949 in Paterswolde.
4. Jantien Arends, geboren 11-1-1867 in Haren, Hoornschedijk, overleden 17-10-1868 in Haren, Hoornschedijk.
5. Harm Arends, geboren 27-3-1869 in Haren, Hoornschedijk, overleden 6-7-1959 in Paterswolde. Laatst wonende in Paterswolde op hetzelfde adres als zus Jantje en haar man Jacob van Bergen.
6. Jantje Arends (zie VIm), geboren 15-12-1872 in Paterswolde (Schelfhorst), overleden 12-2-1949 in Paterswolde.
 
Vj  Roelf Arends, geboren 30-5-1839 in Haren, Hoornschedijk, overleden 22-4-1907 in Haren, zoon van Berend Arends (zie IVc) en Juda Hindriks Gramsbergen.
Gehuwd 8-9-1866 in Haren met Sietske Visser, geboren 1845 in Haren, Hoornschedijk, overleden 30-1-1913 in Haren, dochter van Johannes Thomas Visser en Janna Ottes Oosterveld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Judina Arends, geboren 10-2-1867 in Haren, Hoornschedijk, overleden 27-1-1936 in Tynaarlo, Vries.
Gehuwd 26-5-1887 in Haren met Edzo van der Woude, geboren 1855 in Engelbert, Noorddijk, overleden 5-1-1908 in Scharmer, Slochteren, zoon van Hindrik van der Woude en Geertje Schoonveld.
Kinderen geboren in Slochteren.
2. Johannes Arends (zie VIn), geboren 26-6-1869 in Haren, Hoornschedijk, overleden 14-4-1906 in Paterswolde.
3. Berend Arends, geboren 23-2-1871 in Haren, Hoornschedijk, overleden 24-12-1871 in Haren, Hoornschedijk.
4. Berend Arends, geboren 8-1-1877 in Haren, Hoornschedijk, overleden 5-4-1956 in Haren. In 1912 klompenmaker in Vries, verhuisd naar Paterswolde in 1915 (tolpachter), in 1924 verhuisd naar Haren.
Gehuwd 21-4-1900 in Haren met Marchien Bonder, geboren 1878 in Haren, Harenschemolen, overleden 27-6-1958 in Haren, dochter van Garbrand Bonder en Roelfien de Groot.
5. Janna Arends, geboren 28-10-1883 in Haren, Hoornschedijk.
Gehuwd 25-4-1903 in Haren met Willem Kapma, geboren 17-5-1865 in Groningen, zoon van Willem Kapma en Stientje Evenhuis, eerder getrouwd 20-4-1895 in Roden met Frouktje Tjemmes, geboren 15-11-1874 in Matsloot, Roden, overleden 7-1-1902 in Groningen, dochter van Jan Tjemmes en Antje Vossema.
6. Arend Arends, geboren 14-11-1885 in Haren, Hoornschedijk, overleden 27-5-1891 in Haren, Hoornschedijk.
7. Antje Arends, geboren 9-3-1888 in Haren, Hoornschedijk, overleden 8-7-1956 in Groningen.
Gehuwd 19-10-1912 in Haren met Jan Pieter Vos, geboren 1884 in Groningen, overleden 14-3-1940 in Groningen, zoon van Jan Vos en Ida Staal.
 
Vk  Wubbechien Arends, geboren 28-2-1828 in Paterswolde, overleden 7-5-1895 in Assen, dochter van Hindrik Arends (zie IVd) en Anna Gerrits Snijder.
Gehuwd (1) 9-5-1856 in Eelde met Stoffer Jans Wilkens, geboren 16-7-1830 in Haren, overleden 24-7-1883 in De Punt, Vries, zoon van Hindrik Wilkens en Elsien Hindriks Smilliger.
Gehuwd (2) 29-9-1893 in Vries met Geert Guit, geboren 7-6-1837 in Vries, overleden 3-2-1924 in Assen, zoon van Geert Guit en Neeltien Aaldring, eerder getrouwd 16-5-1863 in Vries met Jantien Engberts, geboren 1-5-1835 in Peize, overleden 31-8-1891 in Vries, dochter van Albert Freriks Engberts en Annechien Geerts Ensing, hertrouwd 30-8-1895 in Vries met Trientien Koops, geboren 12-12-1853 in Peize, overleden 21-10-1926 in Zutphen, wonende te Assen, dochter van Gerrit Lutgers Koops en Johanna Ebbinge.
Kinderen:
1. Hendrik Arends (zie VIo), geboren 1-8-1849 in Eelde, overleden 13-1-1928 in Groningen.
 
Vl  Gerrit Arends, geboren 15-12-1829 in Eelde, overleden 12-4-1876 in Leegkerk, Hoogkerk, zoon van Hindrik Arends (zie IVd) en Anna Gerrits Snijder.
Gehuwd 10-10-1851 in Eelde met Grietje Jans Huizinga, geboren 2-6-1828 in Peize, overleden 3-11-1905 in Hoogkerk, dochter van Jan Roelfs Huizinga en Jantien Reintjes Woltil.
Het gezin verhuist in 1853 naar Hoogkerk, waar Grietje bij de huwelijken van haar kinderen wordt vermeld als Grietje Huizingh.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Arends, geboren 28-1-1852 in Eelde, overleden 3-2-1852 in Eelde.
2. Anna Arends, geboren 20-3-1853 in Eelde, overleden 19-7-1853 in Hoogkerk.
3. Jan Arends (zie VIp), geboren 15-8-1854 in Hoogkerk, overleden 7-12-1915 in Hoogkerk.
4. Arend Arends (zie VIq), geboren 1-10-1857 in Hoogkerk, overleden 2-8-1882 in Hogemeeden, Aduard.
5. Jantje Arends, geboren 8-9-1860 in Leegkerk, Hoogkerk, overleden 13-6-1918 in Hoogkerk.
Gehuwd 17-5-1883 in Hoogkerk met Louwe ter Veen, geboren 6-6-1858 in Lagemeeden, Aduard, overleden 6-2-1935 in Groningen, wonende te Hoogkerk, zoon van Hendrik ter Veen en Aaltje Louwes.
6. Hendrik Arends (zie VIr), geboren 4-6-1863 in Leegkerk, Hoogkerk, overleden 14-3-1933 in Enschede.
7. NN Arends, geboren 21-2-1866 in Leegkerk, Hoogkerk, overleden 21-2-1866 in Leegkerk, Hoogkerk.
8. Anna Arends, geboren 12-4-1867 in Leegkerk, Hoogkerk, overleden 11-8-1936 in Enschede.
Gehuwd (1) 16-5-1891 in Hoogkerk met Johannes Reitsema, geboren 16-4-1861 in Groningen, zoon van Klaas Reitsema en Dina Hulsebos.
Genlias vermeldt als leeftijd van Johannes Reitsema bij huwelijk 24 jaar. In de akte staat 30 jaar.
Echtscheiding Zutphen 19-3-1896 volgens vonnis van de rechtbank te Zutphen 13-2-1896.
Anna Reitsema geb. Arends wordt ingeschreven in het bevolkingsregister van Zutphen (dienstbodenregister) in februari 1895, komend van Dordrecht. In juli 1897 vertrekt zij naar de gemeente Groningen.
Vanaf januari 1900 tot haar tweede huwelijk woont zij in Zutphen bij haar broer Hendrik en zijn gezin, zij komt dan van Hoogkerk.

Gehuwd (2) 28-3-1900 in Zutphen met Berend Langenberg, geboren 1863 in Zutphen, overleden 11-3-1937 in Warnsveld, wonende te Zutphen, zoon van Christiaan Langenberg en Garritjen Steenman, eerder getrouwd 4-7-1888 in Zutphen met Reindina Koenders, geboren 1857 in Zuthpen, overleden 12-4-1899 in Zutphen, dochter van Arend Koenders en Johanna Willemsen, eerder getrouwd 4-8-1899 in Vorden met Tonia Johanna Uenk, geboren 1873 in Vorden, overleden 23-4-1949 in Vorden, dochter van Albert Willem Uenk en Johanna Geertrui Woestenenk.
Echtscheiding Zutphen 17-1-1901 volgens vonnis van de rechtbank te Zutphen 29-11-1900.
Gehuwd (3) 15-5-1902 in Enschede met Pieter Buijink, geboren 1866 in Brummen, overleden 2-11-1935 in Enschede, zoon van Jan Buijink en Hendrika te Braak, eerder getrouwd 16-2-1889 in Brummen met Hendrika Willemina Keurhorst, geboren 1868 in Brummen, overleden 25-10-1901 in Enschede, dochter van Jan Keurhorst en Hendrika Gietelink.
9. Geeske Arends, geboren 16-6-1873 in Leegkerk, Hoogkerk, overleden 18-11-1907 in Leegkerk, Hoogkerk.
Gehuwd 23-5-1896 in Hoogkerk met Johannes Mertens, geboren 26-6-1863 in Tolbert, Leek, zoon van Johannes Petrus Mertens en Lamke Zwart, eerder getrouwd 24-11-1884 in Aduard met Hiltje Rozema, geboren 1865 in Oldehove, overleden 6-1-1890 in Sarmiento, Cordoba, Argentinië, dochter van Ekke Rozema en Sijtske Anneijes, hertrouwd 12-5-1909 in Hoogkerk met Joukje Stenekes, geboren 1854 in Siegerswoude, Opsterland, overleden 23-12-1928 in Briltil, Zuidhorn, dochter van Ate Willems Stenekes en Jeltje Durks van der Lei.
Bij de huwelijkse bijdragen is een brief gevoegd van de Consul Generaal der Nederlanden te Buenos Aires, Argentinië, datum 10-3-1894, waarbij een volgens mondeling verzoek van Johannes Mertens een afschrift is bijgevoegd van de vice-consul te Rosario de Santa Fé betreffende het overlijden van Hiltje Rozema, hoewel het hier geen officiële akte van overlijden betreft.
Deze akte is echter wel opgesteld alsof het een akte van overlijden betrof en vermeldt dat Hiltje Rozema, laatst gewoond hebbende te Aduard, is overleden op 6-1-1890 te Sarmiento, provincie Cordoba, Argentijnse Republiek. De aangevers zijn Piek (of Puk) Postma, dagloner, 34 jaar en Jacob Pauwels, dagloner, 38 jaar, beiden wonende alhier (Rosario).
 
Vm  Jacob Arends, geboren 13-11-1834 in Eelde, overleden 14-4-1898 in Yde, Vries, zoon van Hindrik Arends (zie IVd) en Anna Gerrits Snijder.
Gehuwd 3-11-1860 in Eelde met Derkien Grashuis, geboren 2-5-1839 in Paterswolde, overleden 29-4-1913 in Yde, Vries, dochter van Willem Jans Grashuis en Lammechien Lammerts Pleiter.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Arends (zie VIs), geboren 8-10-1861 in Haren, Glimmen, overleden 20-1-1946 in Eelde.
2. Anna Arends, geboren 18-3-1864 in Noordlaren, overleden 24-10-1915 in Yde.
3. Willem Arends (zie VIt), geboren 18-9-1866 in Noordlaren, overleden 26-7-1937 in Eelde.
4. Lammechien Arends (zie VIu), geboren 5-1-1872 in Vries, overleden 11-6-1927 in Eelde.
5. Wubbechien Arends, geboren 29-1-1876 in Vries, overleden 30-1-1876 in Yde, Vries.
 
Vn  Hendrik Arends, geboren 23-5-1840 in Eelde, overleden 23-11-1889 in Eelde, zoon van Hindrik Arends (zie IVd) en Anna Gerrits Snijder.
Beroep bezembinder.
Gehuwd 13-5-1871 in Eelde met Grietien Kregel, geboren 17-4-1840 in Peize, overleden 11-3-1918 in Eelde, dochter van Martinus Koops Kregel en Aaltien Jans Pieters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Arends (zie VIv), geboren 27-3-1872 in Eelde, overleden 15-9-1951 in Groningen.
2. Aaltien Arends, geboren 12-7-1873 in Peize, overleden 22-1-1948 in Bunne, Vries.
Gehuwd 8-5-1897 in Peize met Jacob Hommes, geboren 21-10-1870 in Peize, overleden 28-3-1956 in Vries, zoon van Jan Hommes en Jantien Luinge.
3. Mettines Arends (zie VIw), geboren 8-2-1875 in Eelde, overleden 25-3-1958 in Eelde.
4. Gerrit Arends (zie VIx), geboren 12-11-1876 in Eelde, overleden 26-5-1960 in Haren.
5. Andries Arends (zie VIy), geboren 19-9-1878 in Eelde, overleden 8-8-1970 in Vries.
6. Anna Arends (zie VIz), geboren 11-10-1880 in Eelde.
7. Grietien Arends, geboren 29-9-1883 in Eelde, overleden 30-10-1953 in Yde, Vries.
Gehuwd 11-5-1907 in Haren met Wicher Horst, geboren 4-3-1879 in Haren, overleden 26-10-1954 in Yde, Vries, zoon van Egbert Horst en Hillechien Hadders.
 
Vo  Jan Arends, geboren 9-3-1854 in Oldenzijl, Uithuizermeeden, overleden 8-6-1889 in Leeuwarden, wonende te Groningen, zoon van Geert Arends (zie IVf) en Klaassien Kampen.
Gehuwd 28-11-1880 in Groningen met Henderika Vrieling, geboren 20-2-1854 in Onnen, Haren, overleden 24-9-1887 in Groningen, dochter van Borger Vrieling en Wemelina Berends.
Op 21-9-1883 wordt in Groningen een levenloze dochter geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Klaassien Arends, geboren 1882 in Groningen.
Gehuwd 28-5-1914 in Groningen met Jan Wolters, geboren 1882 in Voorst, Gelderland, zoon van Jan Wolters en Johanna Willemina Jansen.
 
Vp  Geert Arends, geboren 20-7-1870 in Groningen, overleden 20-2-1935 in Groningen, zoon van Geert Arends (zie IVf) en Klaassien Kampen.
Gehuwd 12-6-1898 in Groningen met Klaaske Hoiting, geboren 10-8-1872 in Hoogkerk, overleden 12-4-1940 in Groningen, dochter van Date Hoiting en Sjoukje Hofman.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Sjoukje Arends, geboren 1899 in Kostverloren, Hoogkerk.
Gehuwd 22-6-1922 in Groningen met Ferdinand Stuivenwold, geboren 1899 in Hoogkerk, zoon van Frederikus Stuivenwold en Aaltje Bilijam.
 
Vq  Geert Arends, geboren 16-12-1854 in Paterswolde, overleden 18-5-1922 in Paterswolde, zoon van Jan Arends (zie IVg) en Kornelsien Harms.
Gehuwd 30-4-1881 in Eelde met Fennechien Veenhuis, geboren 19-3-1860 in Haren, overleden 8-11-1954 in Vries, dochter van Teije Veenhuis en Marchien Elders.
Teije Veenhuis (1816) is de vader van Fennechien Veenhuis. Zijn zuster Hinderkien Veenhuis (1832) heeft kleinkinderen kinderen Johannes en Johanna Kremer, die later op Schelfhorst wonen, resp. getrouwd met Aukje Arends en Teije Arends, zoon van Geert Arends en Fennechien Veenhuis. Aukje Arends is een dochter van Berend Arends en Jantje van der Veen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Kornelsien Arends, geboren 29-3-1882 in Paterswolde, overleden 31-10-1985 in Eelde.
Gehuwd 20-5-1911 in Eelde met Sieger Veenhuis, geboren 12-1-1883 in Paterswolde, overleden 21-10-1969 in Paterswolde, Schelfhorst, zoon van Thije Veenhuis en Cornelia Swaving.
2. Teije Arends (zie VIaa), geboren 7-1-1888 in Paterswolde, overleden 4-2-1986 in Paterswolde.
3. Marchien Arends, geboren 7-3-1892 in Paterswolde (Schelfhorst), overleden 21-9-1971 in Vries.
Gehuwd (1) 20-10-1917 in Eelde met Harm Veenhuis, geboren 20-3-1884 in Haren, Hoornschedijk, overleden 6-5-1926 in Eelde, zoon van Thije Veenhuis en Cornelia Swaving.
Gehuwd (2) 11-4-1931 in Vries met Pieter Darneviel, geboren 23-1-1892 in Donderen, Vries, overleden 19-11-1983 in Vries, zoon van Pieter Darneviel en Anna Takens, eerder getrouwd 17-8-1918 in Vries met Hendrikje Stoel, geboren 13-4-1898 in Vries, overleden 24-1-1927 in Vries, dochter van Gerardus Stoel en Aaltje Menting.
4. Jan Arends, geboren 2-8-1895 in Paterswolde (Schelfhorst), overleden 29-7-1995 in Groningen.
Gehuwd 25-3-1920 in Eelde met Hillechien de Boer, geboren 11-3-1899 in Eelde, overleden 2-9-1985, dochter van Albert de Boer en Fennechien Elders.
5. Reint Arends (zie VIab), geboren 25-2-1897 in Paterswolde, overleden 19-5-1989 in Paterswolde.
6. Miena Arends, geboren 7-3-1900 in Paterswolde, overleden 22-11-1992 in Zuidlaren.
Gehuwd 8-11-1919 in Eelde met Willem Boer, geboren 1896 in Zuidlaren, overleden 5-4-1982 in Zuidlaren, zoon van Pieter Boer en Hillechien Alberts.
 
Vr  Reint Arends, geboren 30-1-1861 in Paterswolde, overleden 24-5-1943 in Eelde, zoon van Jan Arends (zie IVg) en Kornelsien Harms.
In 1939 wonend bij zoon Jacob in Eelde.
Gehuwd (1) 26-1-1884 in Eelde met Jantien Nienhuis, geboren 8-12-1865 in Peize, overleden 26-11-1884 in Eelde, dochter van Hendrik Nienhuis en Jacobje Been.
Gehuwd (2) 16-5-1891 in Eelde met Egbertien Veenhuis, geboren 17-2-1850 in Eelde, overleden 25-3-1917 in Eelde, dochter van Jacob Veenhuis en Aaltien Lodewijks.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Arends (zie VIac), geboren 18-5-1884 in Eelde, overleden 18-12-1940 in Eelde.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Jacob Arends (zie VIad), geboren 20-5-1892 in Eelde, overleden 22-6-1938 in Eelde.
 

Generatie VI

VIa  Geert Arends, geboren 6-2-1855 in Paterswolde, overleden 8-1-1926 in Paterswolde, zoon van Harm Arends (zie Va) en Aaltien Luiken.
Gehuwd 8-11-1884 in Eelde met Albertien Bonder, geboren 10-9-1864 in Paterswolde, overleden 6-8-1937 in Paterswolde, dochter van Jan Bonder en Jakobje Hofstee.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Arends (zie VIIa), geboren 25-2-1885 in Paterswolde, overleden 14-6-1947 in Paterswolde.
2. Harm Arends, geboren 12-12-1887 in Paterswolde, overleden 23-5-1895 in Paterswolde.
3. Jacob Arends (zie VIIb), geboren 12-10-1889 in Paterswolde, overleden 18-4-1959 in Paterswolde.
4. Aaltje Arends, geboren 2-6-1892 in Paterswolde, overleden 23-10-1949 in Paterswolde.
5. Jacoba Arends (zie VIIc), geboren 9-1-1894 in Paterswolde, overleden 30-4-1971 in Eelderwolde.
6. Harm Arends (zie VIId), geboren 2-11-1895 in Paterswolde, overleden 21-11-1979 in Paterswolde.
7. Geert Arends, geboren 19-7-1898 in Paterswolde, overleden 21-11-1973 in Eelde.
Gehuwd met Wubbegien Snijder, geboren 30-12-1908 in Paterswolde, overleden 2-1-2002 in Eelde, dochter van Cornelius Snijder en Mechelina Veenhuis.
8. Jans Arends (zie VIIe), geboren 7-11-1899 in Paterswolde, overleden 22-4-1983 in Eelde.
9. Kornelis Arends (zie VIIf), geboren 19-11-1904 in Paterswolde, overleden 9-9-1991 in Eelde.
10. Alberdine Arends (zie VIIg), geboren 2-8-1906 in Paterswolde, overleden 24-12-1968 in Eelde.
 
VIb  Jan Arends, geboren 19-3-1858 in Paterswolde, overleden 6-1-1908 in Paterswolde, zoon van Harm Arends (zie Va) en Aaltien Luiken.
Gehuwd 13-5-1893 in Eelde met Judiena Arends (zie VIl), geboren 26-10-1864 in Haren, Hoornschedijk, overleden 3-3-1949 in Paterswolde, dochter van Jan Arends (zie Vi) en Jantien Nijland.
De grootvader van Jan Arends, Jan Arends Arends en de grootvader van Judiena Arends, Berend Arends Arends, zijn broers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harm Arends, geboren 31-5-1894 in Paterswolde, overleden 21-6-1953 in Paterswolde.
2. Jantje Arends, geboren 3-8-1895 in Paterswolde (Schelfhorst), overleden 30-6-1950 in Eelde.
Gehuwd 18-11-1916 in Eelde met Hendrik Mans Harms, geboren 12-10-1896 in Eelde, overleden 21-9-1981 in Eelde, zoon van Arend Harms en Marchien Ubels.
3. Jan Arends, geboren 11-2-1898 in Paterswolde, overleden 21-2-1898 in Paterswolde.
4. Jan Arends, geboren 30-5-1899 in Paterswolde, overleden 15-1-1987 in Eelde.
5. Adolf Arends (zie VIIh), geboren 8-4-1903 in Paterswolde, overleden 22-6-1992 in Eelde.
 
VIc  Roelf Arends, geboren 25-8-1848 in Vries, overleden 22-1-1917 in Roden, zoon van Arend Arends (zie Ve) en Aaltien Kiers.
Bij geboorte vermeld: woonplaats Hoogkerk.
Gehuwd 19-4-1884 in Roden met Aaltien Laning, geboren 20-8-1859 in Roden, overleden 6-1-1930 in Roden, dochter van Geert Derks Laning en Hinderkien Jannes Geersing.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Arends (zie VIIi), geboren 3-7-1885 in Roden, overleden 14-1-1968 in Roden.
 
VId  Roelf Arends, geboren 22-5-1856 in Eelde, overleden 21-12-1900 in Vries, zoon van Berend Arends (zie Vf) en Willemtien Evenhuis.
Gehuwd 27-6-1885 in Peize met Grietien Been, geboren 11-11-1848 in Peize, overleden 7-5-1934 in Peize, dochter van Jan Been en Lammina Brink.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Arends, geboren 8-10-1885 in Peize.
Gehuwd 8-9-1921 in Alkmaar met Helena Geerding, geboren 14-12-1884 in Alkmaar, overleden 18-5-1956 in Alkmaar, dochter van Wiggert Geerding en Gerritje de Boer.
Berend Arends wordt in 1914 als bakkersknecht ingeschreven in het dienstbodenregister van Alkmaar (bevolkingsregister), komend van Weststellingwerf.
Op 8-9-1921, de dag van hun huwelijk, worden Berend en Helena overgeschreven op een eigen kaart, met als beroep van Berend bakker (de huwelijksakte vermeldt broodbakker). Helena stond daarvoor op de kaart van haar ouders als werkster.
2. Lammina Arends, geboren 15-3-1887 in Eelde, overleden 23-2-1919 in Noordlaren, Haren.
Gehuwd 13-11-1909 in Haren met Eite Brink, geboren 29-7-1889 in Paterswolde, overleden 13-12-1927 in Haren, zoon van Wolter Brink en Aukien Ottens, hertrouwd 5-2-1921 in Haren met Geertje Swalve, geboren 1895 in Hoogezand, dochter van Stoffer Swalve en Johanna Albronda.
3. Jan Arends, geboren 30-5-1888 in Eelde, overleden 6-9-1888 in Eelde.
4. Jan Arends, geboren 15-9-1889 in Vries, overleden 23-12-1889 in Vries.
5. Willem Arends (zie VIIj), geboren 23-5-1894 in Glimmen, Haren, overleden 18-6-1966.
 
VIe  Siem Arends, geboren 26-3-1866 in Bunne, Vries, zoon van Berend Arends (zie Vf) en Willemtien Evenhuis.
In 1893 verhuisd naar Noorddijk.
Gehuwd met Huberdina Johanna Verhaar, geboren 8-7-1870 in Leiden, overleden 9-8-1925 in Den Helder, dochter van Petrus Antonius Verhaar en Johanna Huberdina Welter.
Op http://genealogiedenhelder.nl wordt het gezin van Siem Helder vermeld, blijkbaar gegevens uit het bevolkingsregister van Den Helder:
Siem Arends komt op 13-1-1923 van Amsterdam naar Den Helder. Echtgenote Huberdina Johanna Verhaar en dochter Johanna Huberdina Arends, geboren 27-4-1903 te Amsterdam zijn op 7-10-1922 ingeschreven in Den Helder, eveneens komend van Amsterdam. Siem en zijn dochter vertrekken op 2-4-1928 naar Diemen.
Het overlijden van Huberdina is tevens vermeld in genlias.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Arends (zie VIIk), geboren 27-11-1901 in Amsterdam.
2. Johanna Huberdina Arends, geboren 27-4-1903 in Amsterdam.
 
VIf  Roelf Arends, geboren 6-4-1861 in Paterswolde, overleden 15-4-1918 in Eelde, zoon van Hindrik Arends (zie Vg) en Louise Kock.
Gehuwd 17-4-1886 in Eelde met Lammechien Jager, geboren 4-2-1868 in Paterswolde, overleden 12-1-1937 in Eelde, dochter van Pieter Jager en Johanna van Bergen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Louise Arends, geboren 17-1-1887 in Paterswolde, overleden 25-3-1957 in Eelde.
2. Pieter Jan Arends (zie VIIl), geboren 16-5-1890 in Eelde, overleden 1-5-1975 in Appingedam, Huize Solwerd, woonplaats Eelde.
3. Hendrik Arends (zie VIIm), geboren 4-4-1892 in Eelde, overleden 10-10-1986 in Eelde.
4. Bertus Arends, geboren 6-3-1894 in Eelde, overleden 5-7-1962 in Eelde. Caféhouder.
Gehuwd met Roelfien van Wijk, geboren 3-6-1901 in Vries, overleden 8-1-1949 in Eelde, dochter van Jan van Wijk en Janna Homan.
5. Johanna Arends, geboren 25-1-1896 in Eelde, overleden 14-1-1897 in Eelde.
6. Johanna Arends, geboren 16-12-1903 in Eelde, overleden 28-10-1971 in Ten Post, Ten Boer. Na huwelijk 17-4-1930 verhuisd naar Ten Boer, nr. A151a.
Gehuwd 17-4-1930 in Eelde met Bernardus Fongers, geboren 27-3-1904 in Ten Boer, overleden 23-6-1991 in Ten Boer, zoon van Klaas Fongers en Siertje Noorman.
7. Jantiene Lammechiene Arends, geboren 22-7-1909 in Eelde. Na huwelijk 17-4-1930 verhuisd naar Ten Boer, nr. A264.
Gehuwd 17-4-1930 in Eelde met Kornelis Venhuizen, geboren 7-11-1899 in Scharmer, Slochteren, zoon van Jan Venhuizen en Rijnje Ridder.
 
VIg  Jantje Arends, geboren 10-10-1863 in Paterswolde, overleden 23-7-1943 in Eelde, dochter van Hindrik Arends (zie Vg) en Louise Kock.
Gehuwd 9-7-1881 in Eelde met Hendrik Bos, geboren 25-8-1858 in Eelde, ouders wonende te Grolloo, overleden 30-6-1939 in Eelde, zoon van Berend Bos en Jantien Hartlief.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albertha Wilhelmina Bos, geboren 26-2-1909 in Eelde, overleden 4-10-1941 in Eelde.
Gehuwd 9-5-1931 in Eelde met Berend Luinge, geboren 9-3-1908 in Paterswolde, Eelde, overleden 27-11-1986 in Eelde, zoon van Albert Luinge en Hinderkien Ansingh, hertrouwd 4-8-1944 in Eelde met Jurina Afina Greven, geboren 23-12-1906 in Ambt Hardenberg, overleden 12-1998 in Groningen, dochter van Jurrien Greven en Afina Starke.
 
VIh  Adolf Arends, geboren 2-5-1868 in Paterswolde, overleden 15-11-1939 in Eelde, zoon van Hindrik Arends (zie Vg) en Louise Kock.
Gehuwd 19-5-1894 in Eelde met Hinderkien de Boer, geboren 7-8-1872 in Eelde, overleden 15-9-1922 in Eelde, dochter van Maerten de Boer en Jantien Hartlief.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Louise Arends, geboren 17-3-1895 in Paterswolde, overleden 18-8-1951 in Eelde.
2. Jantje Arends (zie VIIn), geboren 29-5-1896 in Eelde, overleden 15-9-1979 in Eelde.
3. Hendrik Arends, geboren 3-6-1897 in Eelde, overleden 3-12-1964 in Groningen.
4. Meerten Arends, geboren 27-4-1899 in Eelde, overleden 17-3-1900 in Eelde.
5. Meerten Arends, geboren 30-10-1903 in Eelde, overleden 19-11-1903 in Eelde.
 
VIi  Roelfje Arends, geboren 7-6-1857 in Haren, Hoornschedijk, overleden 23-3-1898 in Groningen, wonende te Eelde, dochter van Arend Arends (zie Vh) en Jantien Biek.
Aangifte van de geboorte van de kinderen Jantje en Willempje (tweeling) gedaan door vader Arend Arends, evenals het overlijden van Jantje.
Gehuwd 17-5-1879 in Eelde met Jan Bonder, geboren 10-12-1856 in Paterswolde, overleden 29-11-1913 in Paterswolde, zoon van Hendrik Bonder en Willemtien Veenhuis.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Arends, geboren 11-4-1879 in Haren, Hoornschedijk, overleden 14-4-1879 in Haren, Hoornschedijk.
2. Willempje Bonder, geboren 11-4-1879 in Haren, Hoornschedijk, overleden 8-6-1879 in Haren, Hoornschedijk. Geboren als Willempje Arends, bij huwelijk ouders gewettigd.
 
VIj  Berend Arends, geboren 21-6-1861 in Haren, Hoornschedijk, overleden 19-11-1941 in Paterswolde, zoon van Arend Arends (zie Vh) en Jantien Biek.
Gehuwd 15-5-1886 in Eelde met Jantje van der Veen, geboren 20-8-1863 in Paterswolde, overleden 1-4-1950 in Paterswolde, dochter van Geert van der Veen en Aukien Sluiter.
Jantje van der Veen en Berend Arends
Jantje van der Veen en Berend Arends.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Arends (zie VIIo), geboren 3-11-1886 in Paterswolde, Schelfhorst, overleden 4-5-1968 in Eelde.
2. Geert Arends (zie VIIp), geboren 22-11-1887 in Paterswolde, overleden 11-8-1973 in Eelde.
3. Arend Arends, geboren 26-5-1889 in Paterswolde, overleden 31-1-1890 in Paterswolde.
4. Arend Arends, geboren 27-1-1892 in Paterswolde (Schelfhorst), overleden 17-5-1892 in Paterswolde.
5. Aukje Arends, geboren 27-1-1892 in Paterswolde (Schelfhorst), overleden 6-11-1892 in Paterswolde.
6. Aukje Arends (zie VIIq), geboren 21-12-1894 in Paterswolde (Schelfhorst), overleden 16-7-1982 in Eelde.
7. Arend Arends (zie VIIr), geboren 13-3-1899 in Paterswolde, Schelfhorst, overleden 25-5-1971 in Groningen, wonende te Paterswolde.
8. Trientje Arends (zie VIIs), geboren 5-3-1903 in Paterswolde, overleden 13-4-1977 in Paterswolde.
 
VIk  Jans Arends, geboren 14-2-1866 in Haren, Hoornschedijk, overleden 21-4-1905 in Paterswolde (Schelfhorst), zoon van Arend Arends (zie Vh) en Jantien Biek.
In 1909 verhuist Janna van der Veen met haar kinderen naar Groningen. In 1911 verkoopt zij met haar kinderen onroerend goed aan zwager Berend Arends Arends (Notaris E. Posthuma te Vries, 19 maart 1911, aktenr. 60).
Gehuwd 20-9-1890 in Eelde met Janna van der Veen, geboren 16-6-1871 in Paterswolde, overleden 14-10-1942 in Groningen, dochter van Geert van der Veen en Aukien Sluiter, hertrouwd 4-5-1916 in Groningen met Marinus Antonius Suijkerbuijk, geboren 31-7-1879 in Oudenbosch, overleden 31-10-1952 in Groningen, zoon van Francus Suijkerbuijk en Jacoba Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Auktje Arends, geboren 19-1-1891 in Paterswolde, overleden 3-5-1971 in Nieuweschans.
Gehuwd 12-9-1912 in Groningen met Gerrit Boonstra, geboren 1884 in Buitenpost, overleden 28-4-1947 in Nieuweschans, zoon van Roelof Boonstra en Maria Meijer.
2. Jantien Arends, geboren 3-11-1892 in Paterswolde (Schelfhorst), overleden 24-3-1959 in Groningen.
Gehuwd 22-12-1919 in Groningen met Jacob Galliard, geboren 13-3-1893 in Groningen, overleden 26-7-1954 in Groningen, zoon van Pieter Johannes Galliard en Lammechien Schoonoort.
3. Geertje Arends, geboren 27-3-1894 in Haren, Hoornschedijk, overleden 11-12-1925 in Groningen, wonende te De Punt, Eelde.
Gehuwd 14-3-1914 in Eelde met Jacob Bos, geboren 5-7-1890 in Eelde, overleden 31-5-1962 in Eelde, zoon van Jan Bos en Albertien Postema, hertrouwd met Aafjen Wedema.
4. Arend Arends (zie VIIt), geboren 21-8-1895 in Paterswolde (Schelfhorst), overleden 29-9-1971 in Groningen.
5. Geert Arends (zie VIIu), geboren 1-4-1897 in Paterswolde, overleden 6-3-1921 in Groningen.
6. Berend Arends, geboren 24-3-1898 in Paterswolde, overleden 13-2-1901 in Paterswolde.
7. Hillegien Arends, geboren 6-11-1899 in Paterswolde (Schelfhorst), overleden 6-12-1899 in Paterswolde.
8. Hillechien Arends, geboren 10-3-1901 in Paterswolde, overleden 19-12-1990 in Groningen.
Gehuwd 5-6-1930 in Groningen met Egbert Homan, geboren 3-3-1898 in Haren, overleden 3-5-1984, zoon van Freerk Homan en Hinderica Tammes.
9. Berend Arends, geboren 6-1-1905 in Paterswolde, overleden 22-2-1906 in Paterswolde.
 
VIl  Judiena Arends, geboren 26-10-1864 in Haren, Hoornschedijk, overleden 3-3-1949 in Paterswolde, dochter van Jan Arends (zie Vi) en Jantien Nijland.
Gehuwd 13-5-1893 in Eelde met Jan Arends (zie VIb), geboren 19-3-1858 in Paterswolde, overleden 6-1-1908 in Paterswolde, zoon van Harm Arends (zie Va) en Aaltien Luiken.
De grootvader van Jan Arends, Jan Arends Arends en de grootvader van Judiena Arends, Berend Arends Arends, zijn broers.
Kinderen uit dit huwelijk: zie bij Jan Arends (zie VIb).
 
VIm  Jantje Arends, geboren 15-12-1872 in Paterswolde (Schelfhorst), overleden 12-2-1949 in Paterswolde, dochter van Jan Arends (zie Vi) en Jantien Nijland.
Gehuwd 7-5-1898 in Eelde met Jacob van Bergen, geboren 9-7-1869 in Oosterbroek, Eelde, overleden 2-3-1952 in Paterswolde, zoon van Albert van Bergen en Reina Hartlief.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert van Bergen (zie VIIv), geboren 16-7-1898 in Paterswolde, overleden 28-1-1980 in Paterswolde.
2. Jantje van Bergen, geboren 10-9-1904 in Paterswolde, overleden 8-9-1981 in Eelde. Gehuwd Eelde 7-5-1932 met Jan Harm van der Broek.
3. Reina van Bergen, geboren 3-5-1908 in Paterswolde, overleden 28-5-1979 in Groningen. Na haar huwelijk 20 mei 1931 met Hendrik Arents verhuisd naar Peizerweg, Hoogkerk.
4. Jan van Bergen, geboren 25-11-1913 in Paterswolde, overleden 28-12-1999.
Gehuwd met Sijtske Arends, geboren 6-10-1920 in Paterswolde, overleden 23-9-2015 in Eelde, dochter van Reint Arends (zie VIab) en Martha Venema.
 
VIn  Johannes Arends, geboren 26-6-1869 in Haren, Hoornschedijk, overleden 14-4-1906 in Paterswolde, zoon van Roelf Arends (zie Vj) en Sietske Visser.
Gehuwd 9-5-1891 in Haren met Geesje Mannes, geboren 15-11-1864 in Haren, Helpman, overleden 17-10-1946 in Garmerwolde, Ten Boer, akte Eelde elders overleden, dochter van Geert Mannes en Jantje Pauls.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Arends (zie VIIw), geboren 7-11-1893 in Haren, Hoornschedijk, overleden 22-3-1955 in Groningen, wonende te Eelde.
2. Geert Arends (zie VIIx), geboren 27-7-1895 in Haren, Hoornschedijk, overleden 17-9-1927 in Groningen.
3. Berend Arends (zie VIIy), geboren 5-4-1897 in Haren, Hoornschedijk, overleden 11-9-1971 in Groningen.
4. Jantje Arends, geboren 31-8-1898 in Haren, Hoornschedijk, overleden 30-11-1994 in Delfzijl. In 1927 verhuisd naar Groningen, Guldenstraat.
Gehuwd 5-6-1926 in Eelde met Hendrik Bloemendaal, geboren 22-6-1998 in Harkstede, overleden 21-4-1975 in Ten Boer, zoon van Willem Bloemendal en Renje Aalfs.
Gegevens van zoon Johannes (Joop) Bloemendaal:
In de huwelijksakte is de naam Bloemendal foutief vermeld als Bloemendaal en als zodanig aangenomen.
Jantje Arends exploiteerde een zgn. Koffiekelder in de Guldenstraat te Groningen en is na haar huwelijk vertrokken naar Garmerwolde, waar zij en Hendrik Bloemendaal een bakkerij hebben gehad van 1927 tot midden 1954.
5. Abel Arends, geboren 12-4-1900 in Haren, Hoornschedijk, overleden 16-12-1900 in Haren, Hoornschedijk.
6. Sietske Arends, geboren 7-12-1901 in Haren, Hoornschedijk, overleden 28-6-1902 in Haren, Hoornschedijk.
7. Johannes Arends (zie VIIz), geboren 18-10-1905 in Paterswolde, overleden 22-11-1981 in Eelde.
 
VIo  Hendrik Arends, geboren 1-8-1849 in Eelde, overleden 13-1-1928 in Groningen, zoon van Wubbechien Arends (zie Vk).
Getuige bij de geboorteaangifte is grootvader Hendrik Arends, 37 jaar. Hendrik Arends vertrekt in 1876 naar Haren, woont van 1888 tot 1890 weer in Eelde en verhuist dan naar Groningen.
Gehuwd (1) 14-5-1881 in Peize met Hillegien Nieman, geboren 6-1-1857 in Peize, overleden 13-2-1893 in Groningen, dochter van Derk Fredriks Nieman en Jantien Koops.
Gehuwd (2) 17-1-1897 in Groningen met Maria Aalders, geboren 21-1-1851 in Groningen, overleden 31-3-1897 in Groningen, dochter van Johannes Aalders en Klaaske Mensinga, eerder getrouwd 20-5-1888 in Groningen met Walle Balkema, geboren 4-1-1842 in Stedum, overleden 1-12-1891 in Groningen, zoon van Tidde Aljes Balkema en Himke Walles Elema.
Gehuwd (3) 17-10-1897 in Groningen met Johanna Almoes, geboren 22-6-1855 in Opende, overleden 7-8-1930 in Groningen, dochter van Emanuel Almoes en Sina Alting.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Stoffer Arends (zie VIIaa), geboren 27-9-1882 in Tynaarlo, Vries, overleden 20-12-1960 in Groningen.
2. Jantje Arends, geboren 12-9-1884 in Glimmen, Haren, overleden 24-11-1977 in Groningen.
Gehuwd 14-11-1909 in Groningen met Freerk Rosema, geboren 9-10-1884 in Tolbert, Leek, overleden 8-12-1951 in Groningen, zoon van Jakob Rosema en Lamke Almoes.
3. Derk Arends (zie VIIab), geboren 10-10-1886 in Glimmen, Haren, overleden 23-1-1973 in Groningen.
4. Willem Arends, geboren 25-11-1888 in Eelde, overleden 15-10-1891 in Groningen.
5. Willem Arends, geboren 2-1-1893 in Groningen, overleden 11-9-1893 in Groningen.
 
VIp  Jan Arends, geboren 15-8-1854 in Hoogkerk, overleden 7-12-1915 in Hoogkerk, zoon van Gerrit Arends (zie Vl) en Grietje Jans Huizinga.
Gehuwd (1) 7-6-1878 in Hoogkerk met Jantje Zwart, geboren 2-3-1859 in Tolbert, Leek, overleden 11-3-1904 in Hoogkerk, dochter van Lamke Zwart.
Gehuwd (2) 1-5-1907 in Hoogkerk met Klaaske Eldersveld, geboren 13-2-1874 in Noordhorn, Zuidhorn, overleden 10-4-1920 in Hoogkerk, dochter van Derk Eldersveld en Jantje de Buur.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Grietje Arends, geboren 14-11-1878 in Leegkerk, Hoogkerk, overleden 7-12-1878 in Leegkerk, Hoogkerk.
2. Gerrit Arends (zie VIIac), geboren 16-5-1880 in Hogemeeden, Aduard, overleden 28-1-1962 in Groningen.
3. Lambertus Arends (zie VIIad), geboren 30-1-1882 in Hoogemeeden, Aduard, overleden 13-10-1961 in Appingedam.
4. Grietje Arends, geboren 26-3-1888 in Hoogkerk, overleden 24-12-1957 in Groningen, wonende te Hoogkerk.
Gehuwd 20-4-1907 in Hoogkerk met Albert Siegers, geboren 11-8-1882 in Roderveld, Roden, overleden 10-1-1960 in Hoogkerk, dochter van Jan Siegers en Trientje de Vries.
 
VIq  Arend Arends, geboren 1-10-1857 in Hoogkerk, overleden 2-8-1882 in Hogemeeden, Aduard, zoon van Gerrit Arends (zie Vl) en Grietje Jans Huizinga.
Gehuwd 21-5-1881 in Hoogkerk met Cornelia Munting, geboren 19-3-1857 in Oldehove, overleden 22-3-1930 in Groningen, dochter van Poulus Munting en Titia Rembertus Groenman, hertrouwd 16-5-1885 in Aduard met Egbert Pestman, geboren 7-2-1850 in Euvelgunne, Noorddijk, overleden 19-12-1933 in Groningen, zoon van Zacharias Roelfs Pestman en Elizabeth Egberts Lubbers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Arends, geboren 21-3-1882 in Hogemeeden, Aduard, overleden 14-11-1893 in Groningen, wonende te Leegkerk.
 
VIr  Hendrik Arends, geboren 4-6-1863 in Leegkerk, Hoogkerk, overleden 14-3-1933 in Enschede, zoon van Gerrit Arends (zie Vl) en Grietje Jans Huizinga.
Gehuwd (1) 2-1-1889 in Zutphen met Berendina Johanna Kornegoor, geboren 3-2-1865 in Laren, Gld, overleden 21-9-1898 in Zutphen, dochter van Gerhard Kornegoor en Garritje Niessink.
Bij huwelijk wettiging van een kind.
Gegevens deels uit het bevolkingsregister van Zutphen. Hendrik Arends is daar arbeider, later pakhuisknecht.
Hendrik Arends vertrekt mei 1908 met zoon Gerhard, dochter Grietje en tweede echtgenote Elizabeth Burgers naar Enschede. Stiefzoon Christiaan Hendrik Beerentsen (geboren 13-9-1895 in Zutphen) vertrekt dan naar Brummen. Zoon Gerrit Arends is even daarvoor vertrokken naar de kazerne in Harderwijk.

Gehuwd (2) 2-5-1900 in Zutphen met Elizabeth Burgers, geboren 2-4-1873 in Enschede, dochter van Gerrit Burgers en Elizabeth Garagoski, eerder getrouwd 26-6-1895 in Zutphen met Christiaan Hendrik Beerentsen, geboren 10-3-1871 in Zutphen, overleden 6-6-1898 in Cleve, Duitsland, zoon van Elbert Beerentsen en Aleida Gerritsen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Gerrit Arends, geboren 10-12-1888 in Zutphen, overleden 9-11-1943 in Nijmegen.
2. Gerhard Arends, geboren 1-8-1890 in Zutphen, overleden 12-1-1892 in Zutphen.
3. Gerhard Arends, geboren 24-6-1892 in Zutphen, overleden 15-5-1938 in Enschede.
4. Grietje Arends, geboren 5-3-1894 in Zutphen, overleden 3-2-1895 in Zutphen.
5. Hendrik Arends, geboren 3-8-1896 in Zutphen, overleden 29-9-1902 in Zutphen.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
6. Grietje Arends, geboren 2-2-1901 in Zutphen.
Gehuwd 19-3-1920 in Lonneker met Jan Kleefstra, geboren 1894 in Menaldumadeel, overleden 30-7-1945 in Enschede, zoon van Hotse Kleefstra en Aukje Dijkstra.
 
VIs  Hendrik Arends, geboren 8-10-1861 in Haren, Glimmen, overleden 20-1-1946 in Eelde, zoon van Jacob Arends (zie Vm) en Derkien Grashuis.
Gehuwd (1) 7-5-1887 in Eelde met Barelina Ensing, geboren 13-2-1859 in Eelde, overleden 21-6-1919 in Eelde, dochter van Folkert Ensing en Aaltien Bekkering.
Gehuwd (2) 15-5-1920 in Eelde met Janke Steenbergen, geboren 6-3-1863 in Peize, overleden 11-12-1930 in Eelde (Lugtenberg), dochter van Geert Steenbergen en Roelfien Koops, eerder getrouwd 7-3-1896 in Peize (gescheiden Assen 27-12-1904) met Abraham Nijman, geboren 25-12-1860 in Ooststellingwerf, overleden 30-1-1913 in Peize, zoon van Sierd Nijman en Tjitske Sietzes van Dekken, eerder getrouwd 19-1-1907 in Vries met Hendrik Nijenhuis, geboren 1870 in Eelde, overleden 21-10-1917 in Tynaarlo, Vries, zoon van Abel Nijenhuis en Anna Hassels.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jakob Arends (zie VIIae), geboren 12-2-1888 in Eelde, overleden 27-5-1969 in Eelde.
2. Aaltje Arends, geboren 30-11-1889 in Eelde, overleden 30-1-1943 in Yde, Vries.
Gehuwd 6-5-1911 in Eelde met Diele Jacobus Biemold, geboren 12-6-1883 in Eelde, overleden 29-6-1930 in Yde, zoon van Geert Biemold en Lammegien Bathoorn.
3. Derkien Arends, geboren 6-1-1891 in Eelde, overleden 10-1-1901 in Eelde.
4. Folkert Arends, geboren 25-2-1893 in Eelde, overleden 12-1-1901 in Eelde.
5. Anna Arends, geboren 10-2-1896 in Eelde, overleden 13-6-1952 in Tynaarlo.
Gehuwd 6-5-1916 in Vries met Doede Barelds, geboren 8-9-1882 in Norg, overleden 18-10-1946 in Tynaarlo, Vries, zoon van Bareld Barelds en Grietje Holt.
6. Bareld Arends (zie VIIaf), geboren 17-6-1898 in Eelde, overleden 5-1-1977 in Eelde.
 
VIt  Willem Arends, geboren 18-9-1866 in Noordlaren, overleden 26-7-1937 in Eelde, zoon van Jacob Arends (zie Vm) en Derkien Grashuis.
Gehuwd 12-1-1889 in Vries met Hillegien Warners, geboren 8-9-1865 in Balloo, Rolde, overleden 12-10-1937 in Winde, Vries, dochter van Pieter Warners en Annechien Schut.
Kinderen van Pieter Warners zijn in Rolde ingeschreven als Wanners of Wanders. Dit is later gedeeltelijk hersteld, o.a. bij het huwelijk van dochter Harmtien Warners in 1893 in Vries, akte van naamswijziging in Rolde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jakob Arends (zie VIIag), geboren 13-3-1889 in Vries, overleden 29-11-1958 in Winschoten, wonende te Oude Pekela.
2. Annechien Arends, geboren 11-10-1890 in Eelde.
Gehuwd 11-5-1912 in Eelde met Grietinus Dussel, geboren 21-5-1891 in Eelde, overleden 3-1-1920 in Paterswolde, zoon van Jan Dussel en Reina Braam.
3. Derkien Arends, geboren 20-9-1892 in Eelde, overleden 20-10-1974 in Groningen, begraven Zuiderbegraafplaats. In 1906 verhuisd naar Haren.
Gehuwd 17-8-1916 in Groningen met Koene Wildschut, geboren 15-10-1891 in Zevenhuizen, Leek, overleden 24-12-1970 in Groningen, begraven Zuiderbegraafplaats, zoon van Jan Wildschut en Geertje van der Velde.
4. Pieter Arends, geboren 10-11-1894 in Eelde, overleden 29-10-1897 in Eelde.
5. Aaltje Arends, geboren 15-10-1896 in Eelde, overleden 1-1-1897 in Eelde. De naam van de moeder in de overlijdensakte wordt gelezen als Hillegien Bonners.
6. Pieter Arends, geboren 28-2-1898 in Eelde. In 1920 verhuisd naar Groningen.
7. Abel Arends (zie VIIah), geboren 19-9-1900 in Eelde, overleden 5-2-1983 in Roden.
8. Hendrik Arends, geboren 3-6-1903 in Eelde, overleden 13-9-1962 in Vries (begraven in Vries). In 1920 verhuisd naar Vries. Bij huwelijk als beroep smid.
Gehuwd 12-5-1923 in Vries met Eltien Homan, geboren 31-1-1903 in Vries, overleden 14-4-1987 in Vries (begraven in Vries), dochter van Hendrik Homan en Grietje Pietersen.
9. Harmtien Arends (zie VIIai), geboren 6-9-1905 in Eelde, overleden 27-12-1994 in Eelde.
 
VIu  Lammechien Arends, geboren 5-1-1872 in Vries, overleden 11-6-1927 in Eelde, dochter van Jacob Arends (zie Vm) en Derkien Grashuis.
Gehuwd 19-8-1893 in Eelde met Hendrik Arends (zie VIv), geboren 27-3-1872 in Eelde, overleden 15-9-1951 in Groningen, zoon van Hendrik Arends (zie Vn) en Grietien Kregel, hertrouwd 12-1-1929 in Veendam met Aaltje van der Laan, geboren 11-10-1883 in Veendam, dochter van Heine van der Laan en Willemina Bolman.
Hendrik en Lammechien Arends zijn neef en nicht (grootouders Hindrik Arends en Anna Snijder).
Kinderen uit dit huwelijk: zie bij Hendrik Arends (zie VIv).
 
VIv  Hendrik Arends, geboren 27-3-1872 in Eelde, overleden 15-9-1951 in Groningen, zoon van Hendrik Arends (zie Vn) en Grietien Kregel.
Gehuwd (1) 19-8-1893 in Eelde met Lammechien Arends (zie VIu), geboren 5-1-1872 in Vries, overleden 11-6-1927 in Eelde, dochter van Jacob Arends (zie Vm) en Derkien Grashuis.
Hendrik en Lammechien Arends zijn neef en nicht (grootouders Hindrik Arends en Anna Snijder).
Gehuwd (2) 12-1-1929 in Veendam met Aaltje van der Laan, geboren 11-10-1883 in Veendam, dochter van Heine van der Laan en Willemina Bolman, eerder getrouwd 16-5-1907 in Muntendam met Heiko Hassing, geboren 4-12-1883 in Zuidbroek, overleden 4-7-1925 in Veendam, zoon van Engbert Hassing en Antje Taaij.
Hendrik Arends verhuist in 1934 met Aaltje van der Laan en haar twee zoons naar Zuidbroek. Bij overlijden wordt hij vermeld als gescheiden echtgenoot van Aaltje van der Laan.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Derkien Arends, geboren 29-4-1894 in Vries, overleden 14-12-1895 in Eelde.
2. Grietje Arends, geboren 20-5-1895 in Eelde, overleden 5-9-1895 in Eelde.
3. Derkien Arends, geboren 28-6-1897 in Eelde, overleden 2-12-1924 in Hoogkerk. Na huwelijk verhuisd naar Hoogkerk.
Gehuwd 13-11-1915 in Eelde met Johannes Ploeg, geboren 1-1-1885 in Zuidhorn, overleden 15-8-1972 in Groningen, zoon van Johannes Ploeg en Antje Koning, hertrouwd 6-4-1929 in Hoogkerk met Antje de Jong, geboren 1884 in Dantumadeel, overleden 25-7-1959 in Sappemeer, dochter van Yke de Jong en Hijkje Loonstra.
4. Hendrik Arends, geboren 3-6-1901 in Eelde, overleden 2-9-1901 in Eelde.
5. Grietje Arends, geboren 18-8-1902 in Eelde, overleden 13-6-1903 in Eelde.
6. Hendrik Arends, geboren 28-6-1904 in Paterswolde, overleden 9-7-1904 in Eelde.
7. Jacob Arends, geboren 28-6-1904 in Paterswolde, overleden 8-7-1904 in Eelde.
8. Grietje Arends, geboren 18-7-1905 in Eelde, overleden 7-9-1931 in Eelde.
Gehuwd 19-5-1923 in Eelde met Roelf Rozeveld, geboren 20-2-1901 in Peize, overleden 25-1-1966, zoon van Tunnis Rozeveld en Grietje Veenstra, hertrouwd met Antje Brookman, geboren 5-1-1897 in Eelde, overleden 21-2-1986 in Eelde, dochter van Geert Brookman en Lammechien Suurd.
 
VIw  Mettines Arends, geboren 8-2-1875 in Eelde, overleden 25-3-1958 in Eelde, zoon van Hendrik Arends (zie Vn) en Grietien Kregel.
Gehuwd 4-5-1907 in Eelde met Willemtje Arkies, geboren 26-11-1880 in Peize, overleden 18-9-1978 in Eelde, dochter van Jan Arkies en Antje Hagenauw.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Arends, geboren 28-10-1909 in Eelde, overleden 4-8-1993 in Eelde.
2. Antje Arends, geboren 28-10-1909 in Eelde, overleden 21-6-2000 in Eelde.
Gehuwd 30-5-1936 met Roelof Hofstee, geboren 11-10-1910 in De Punt, Vries, overleden 25-2-1986 in Eelde, zoon van Lucas Hofstee en Martha Ramaker.
 
VIx  Gerrit Arends, geboren 12-11-1876 in Eelde, overleden 26-5-1960 in Haren, zoon van Hendrik Arends (zie Vn) en Grietien Kregel.
Gehuwd 28-1-1905 in Haren met Aaltje Alberts, geboren 26-1-1879 in Haren, overleden 7-5-1962 in Haren, dochter van Derk Alberts en Albertje Oosterveld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albertje Arends, geboren 15-3-1905 in Haren, overleden 15-5-1979 in Haren.
Gehuwd 1-5-1931 in Haren met Willem Ottens, geboren 29-9-1904 in Groningen, overleden 23-12-1975 in Haren, zoon van Jacob Ottens en Willempien Kapma.
2. NN Arends, geboren 24-9-1909 in Onnen, Haren, overleden 24-9-1909 in Onnen, Haren.
3. Hendrik Arends, geboren 24-5-1911 in Onnen, Haren, overleden 13-7-1945 in Haren.
 
VIy  Andries Arends, geboren 19-9-1878 in Eelde, overleden 8-8-1970 in Vries, zoon van Hendrik Arends (zie Vn) en Grietien Kregel.
Gehuwd 6-5-1905 in Vries met Roelfje Kruims, geboren 16-9-1880 in Donderen, Vries, overleden 19-1-1966 in Vries, dochter van Harm Kruims en Aaltien Schutrups.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Arends (zie VIIaj), geboren 18-2-1906 in Vries, overleden 25-6-1994 in Eelde.
2. Harm Arends, geboren 22-5-1909 in Bunne, Vries.
3. Aaltien Arends, geboren 13-10-1912 in Bunne, Vries (tweeling).
4. Grietinus Arends, geboren 13-10-1912 in Bunne, Vries (tweeling), overleden 20-2-1998 in Assen.
 
VIz  Anna Arends, geboren 11-10-1880 in Eelde, dochter van Hendrik Arends (zie Vn) en Grietien Kregel.
Gehuwd 30-1-1909 in Eelde met Jan Hulzebos, geboren 10-10-1883 in Eelde, overleden 4-11-1959 in Eelde, zoon van Derk Hulzebos en Helena Bakker.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Hulzebos, geboren 17-12-1902 in Eelde. Geboren als Hendrik Arends in het huis van grootmoeder Grietien Kregel, gewettigd bij huwelijk.
 
VIaa  Teije Arends, geboren 7-1-1888 in Paterswolde, overleden 4-2-1986 in Paterswolde, zoon van Geert Arends (zie Vq) en Fennechien Veenhuis.
Gehuwd 9-11-1912 in Eelde met Johanna Kremer, geboren 24-2-1890 in Windeweer, Hoogezand, overleden 31-5-1972 in Paterswolde, Schelfhorst, dochter van Willem Kremer en Egbertien Veenhuis.
Johannes Kremer, getrouwd met Aukje Arends, en Johanna Kremer, getrouwd met Teije Arends, zijn broer en zus. Hun moeder Egbertien Veenhuis is geboren in Eelde.
Teije Arends en Johanna Kremer, Schelfhorst 55 j. huwelijk (Drents Fotoarchief, Ol Eel OE280101037)
Teije Arends en Johanna Kremer en kinderen, Schelfhorst, 55-jarig huwelijk, Drents Fotoarchief, collectie Ol Eel OE280101037.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egberdina Arends, geboren 25-3-1913 in Paterswolde, overleden 24-4-2003 in Eelde. Gehuwd 13-5-1933. De verwijzing op de gezinskaart 1921-1934 naar folie 778 is onjuist, hierop komt zij niet voor.
Gehuwd 13-5-1933 in Eelde met Geert Stoffers, geboren 9-2-1911 in Eelde, overleden 27-9-1988 in Eelde, zoon van Jan Stoffers en Grietien Hartlief.
2. Geert Arends (zie VIIak), geboren 26-4-1915 in Paterswolde, overleden 21-2-1999 in Eelde.
3. Fennechien Arends, geboren 22-3-1917 in Paterswolde, overleden 1-9-2012 in Eelde.
Gehuwd met Henderikus Wolbers, overleden 2002.
4. Willem Arends, geboren 23-9-1919 in Paterswolde, overleden 16-4-2001 in Beekbergen, begraven te Eelde.
Gehuwd 25-4-1941 in Eelde met Trijntje Zwaneveld, geboren 24-12-1919 in Peize, overleden 19-8-1972 in Eelde, dochter van Klaas Zwaneveld en Wietske Viersen.
5. Kornelsien (Corrie) Arends, geboren 13-10-1921 in Paterswolde, overleden 11-11-2010 in Eelde.
Gehuwd met Johannes Hindriks.
6. Johannes Arends, geboren 16-4-1927 in Paterswolde, overleden 11-1-2008 in Eelde.
Gehuwd met Henderika (Rika) Rutgers, geboren 26-8-1929 in Paterswolde, overleden 8-10-2014 in Eelde, dochter van Hilbrand Rutgers en Jantje Visser.
7. Jan Arends, geboren 11-1-1932 in Paterswolde.
Gehuwd met Aaltje Winsingh.
 
VIab  Reint Arends, geboren 25-2-1897 in Paterswolde, overleden 19-5-1989 in Paterswolde, zoon van Geert Arends (zie Vq) en Fennechien Veenhuis.
Gehuwd 28-6-1919 in Eelde met Martha Venema, geboren 10-11-1900 in Eelde, overleden 26-12-1995 in Zuidlaren, dochter van Sijtske Venema.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Arends, geboren 16-11-1919 in Paterswolde, overleden 1-12-1919 in Paterswolde.
2. Sijtske Arends, geboren 6-10-1920 in Paterswolde, overleden 23-9-2015 in Eelde.
Gehuwd met Jan van Bergen, geboren 25-11-1913 in Paterswolde, overleden 28-12-1999, zoon van Jacob van Bergen en Jantje Arends (zie VIm).
3. Fennechien Arends, geboren 22-1-1923 in Paterswolde, overleden 2-11-1983 in Eelde.
Gehuwd met Hendrik Jan Brookman, geboren 29-10-1920 in Eelde, overleden 12-6-1977 in Eelde, zoon van Jan Brookman en Bouwina de Vries.
4. Geert Arends, geboren 14-2-1926 in Paterswolde, overleden 19-6-1987 in Paterswolde, Schelfhorst.
Gehuwd met Hillechien Lubbers, geboren 27-6-1930 in Vries, overleden 19-9-2011 in Eelde, dochter van Gerrit Lubbers en Hillechien Zewuster.
5. Margien Arends, geboren 1-2-1928 in Paterswolde.
Gehuwd met J. Harms.
6. Thije Arends, geboren 10-2-1938 in Paterswolde, overleden 12-1-1996 in Groningen.
Gehuwd met Janny Boerma.
7. Reint Arends, geboren 18-2-1940 in Paterswolde, overleden 21-2-1940 in Paterswolde.
8. Roel Arends, geboren 19-2-1940 in Paterswolde, overleden 21-2-2002 in Canada.
Gehuwd met Trijntje Bos, geboren 17-9-1941 in Eelde, overleden 29-7-2009 in Canada.
 
VIac  Jan Arends, geboren 18-5-1884 in Eelde, overleden 18-12-1940 in Eelde, zoon van Reint Arends (zie Vr) en Jantien Nienhuis.
Gehuwd 5-11-1910 in Eelde met Jantien Rutgers, geboren 8-11-1889 in Paterswolde, dochter van Jan Kornelis Rutgers en Marchien Zwaving.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Reint Arends, geboren 24-2-1911 in Eelde, overleden 7-3-1911 in Eelde.
2. Reint Arends, geboren 14-2-1912 in Paterswolde, overleden 22-3-1912 in Paterswolde.
3. Marchien Arends, geboren 16-6-1913 in Eelde. In 1931 verhuisd naar Peize.
Gehuwd 7-5-1931 in Eelde met Klaas Holt, geboren 18-4-1909 in Peize, zoon van Willem Holt en Grietien van der Veen.
4. Jantiena Egberdiena Arends, geboren 23-3-1915 in Eelde, overleden 8-5-2007 in Eelde.
Gehuwd 28-2-1936 met Albert Stoffers, geboren 29-6-1913, overleden 27-9-1974 in Eelde.
5. Jantje Arends, geboren 8-9-1918 in Eelde, overleden 22-7-2007 in Zuidlaren. In 1937 verhuisd naar Yde.
Gehuwd 14-5-1937 in Eelde met Gritinus Huiting, overleden 21-10-1992.
6. Reint Arends, geboren 28-11-1922 in Eelde.
7. Jan Kornelis Arends, geboren 24-5-1925 in Eelde, overleden 1-7-2012 in Assen.
Gehuwd met Henderkien Klasen.
8. Jacoba Arends, geboren 6-9-1927 in Eelde.
 
VIad  Jacob Arends, geboren 20-5-1892 in Eelde, overleden 22-6-1938 in Eelde, zoon van Reint Arends (zie Vr) en Egbertien Veenhuis.
Gehuwd 22-4-1916 in Eelde met Hendrikje Bierma, geboren 2-1-1896 in Kollum, overleden 21-5-1978 in Eelde, dochter van Jan Bierma en Ymkje Loonstra.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egbertien Arends, geboren 30-11-1916 in Eelde. Na huwelijk verhuisd naar Peize.
Gehuwd 12-11-1937 in Eelde met Berend Nijnuis, overleden 9-1988.
2. Jan Arends, geboren 30-3-1918 in Eelde, overleden 24-7-2009 in Peize.
Gehuwd 22-12-1944 met H. Wierenga.
3. Reint Arends, geboren 12-6-1920 in Eelde, overleden 8-3-1982 in Eelde.
Gehuwd met Harmtien Kregel, geboren 1928, overleden 13-3-1989 in Eelde.
4. Ymkje Arends, geboren 12-9-1922 in Eelde.
5. Jantje Arends, geboren 16-1-1924 in Eelde, overleden 31-3-1924 in Groningen.
6. Jantje Arends, geboren 22-2-1925 in Eelde.
Gehuwd met J.J. Kraayema, overleden 9-4-1989 in Amstelveen.
7. Elisabeth Arends, geboren 3-5-1926 in Eelde, overleden 21-10-1926 in Groningen.
8. Elisabeth Arends, geboren 14-12-1928 in Eelde.
 

Generatie VII

VIIa  Jan Arends, geboren 25-2-1885 in Paterswolde, overleden 14-6-1947 in Paterswolde, zoon van Geert Arends (zie VIa) en Albertien Bonder.
Gehuwd 30-11-1912 in Eelde met Ida Buring, geboren 13-10-1888 in Vries, overleden 30-12-1967 in Eelderwolde, Haren, dochter van Pieter Buring en Jantien Boerma.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albertina Arends, geboren 9-5-1913 in Groningen, ouders wonende te Paterswolde. Geboren in het Academisch Ziekenhuis.
 
VIIb  Jacob Arends, geboren 12-10-1889 in Paterswolde, overleden 18-4-1959 in Paterswolde, zoon van Geert Arends (zie VIa) en Albertien Bonder.
Gehuwd 12-11-1927 in Eelde met Jantje Koers, geboren 7-9-1899 in Zuidlaren, overleden 29-12-1984 in Zuidlaren, dochter van Pieter Koers en Aaltje Koolman.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Arends, geboren 8-2-1928 in Paterswolde (tweeling), overleden 3-8-1994 in Paterswolde.
Gehuwd met Antje Dijk, geboren 15-10-1929 in Marum, overleden 24-9-2020 in Norg.
2. Aaltje Arends, geboren 8-2-1928 in Paterswolde (tweeling), overleden 15-3-2017 in Eelde.
Gehuwd in Eelde met Martinus Stroetinga, geboren 17-3-1923 in Eelde, overleden 21-1-2004 in Eelde, zoon van Gerrit Stroetinga en Jantje Kamp.
 
VIIc  Jacoba Arends, geboren 9-1-1894 in Paterswolde, overleden 30-4-1971 in Eelderwolde, dochter van Geert Arends (zie VIa) en Albertien Bonder.
Gehuwd 14-5-1921 in Eelde met Reinder Luinge, geboren 15-10-1882 in Eelderwolde, Eelde, overleden 19-9-1963 in Eelderwolde, Eelde, zoon van Hindrik Luinge en Marchien Nijdam.
Reinder Luinge en Jacoba Arends te Eelderwolde (Drents Fotoarchief, Ol Eel OE280112002)
Reinder Luinge en Jacoba Arends te Eelderwolde (Drents Fotoarchief, Ol Eel OE280112002).
Kinderen:
1. Jan Arends, geboren 18-6-1914 in Paterswolde, overleden 23-2-1916 in Paterswolde.
Kinderen uit dit huwelijk:
2. Hendrik Luinge, geboren 9-2-1922 in Eelderwolde, Eelde, overleden 3-11-2011 in Eelderwolde, Eelde.
Gehuwd met Martha Catharina Jipping, geboren 7-10-1926 in Anloo, overleden 25-6-2018 in Roden, dochter van Willem Jipping en Froukje Hoiting.
 
VIId  Harm Arends, geboren 2-11-1895 in Paterswolde, overleden 21-11-1979 in Paterswolde, zoon van Geert Arends (zie VIa) en Albertien Bonder.
Gehuwd 4-5-1918 in Eelde met Jantje Brookman, geboren 11-4-1894 in Eelde, dochter van Hendrik Brookman en Derkje Kooi.
Harm Arends melkboer, wonende in Eelderwolde in 1927.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Arends, geboren 15-8-1918 in Paterswolde of Eelderwolde, overleden 3-3-1987 in Paterswolde.
Gehuwd met Hendrikje van Veen, geboren 3-11-1922 in Hazerswoude, overleden 29-1-2015 in Eelde.
2. Hendrik Arends, geboren 21-7-1921 in Paterswolde of Eelderwolde, overleden 10-3-1953 in Groningen, wonende te Eelde.
Gehuwd met Alberdina de Vries.
3. Albertien Arends, geboren 9-5-1923 in Paterswolde of Eelderwolde, overleden 12-7-1927 in Groningen, wonende in Eelderwolde.
4. Dirkje Arends, geboren 18-1-1927 in Paterswolde of Eelderwolde.
 
VIIe  Jans Arends, geboren 7-11-1899 in Paterswolde, overleden 22-4-1983 in Eelde, zoon van Geert Arends (zie VIa) en Albertien Bonder.
Caféhouder.
Gehuwd 7-5-1921 in Eelde met Jantje Koster, geboren 30-1-1895 in Eelde, overleden 31-10-1963 in Eelde, dochter van Geert Koster en Grietje Zwaving.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Arends, geboren 7-12-1921 in Eelde of Paterswolde.
2. Geerhard Arends, geboren 23-4-1926 in Eelde of Paterswolde, overleden 20-10-1962 in Eelde.
Gehuwd met Tjaakje Johanna Blaauw.
 
VIIf  Kornelis Arends, geboren 19-11-1904 in Paterswolde, overleden 9-9-1991 in Eelde, zoon van Geert Arends (zie VIa) en Albertien Bonder.
Caféhouder.
Gehuwd 19-9-1931 met Ida Geessiena Tielman, geboren 11-7-1909 in Zuidbroek, overleden 17-6-1978 in Paterswolde, dochter van Geert Tielman en Trijntje Perdon.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Arends, geboren 23-9-1932 in Paterswolde.
2. Trijntje Arends, geboren 25-4-1934 in Paterswolde.
 
VIIg  Alberdine Arends, geboren 2-8-1906 in Paterswolde, overleden 24-12-1968 in Eelde, dochter van Geert Arends (zie VIa) en Albertien Bonder.
Gehuwd 1-5-1926 in Eelde met Jannes Stoffers, geboren 11-1-1901 in Paterswolde, overleden 7-5-1959 in Eelde, zoon van Jan Stoffers en Grietien Hartlief.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietje Stoffers, geboren 13-10-1926 in Eelde.
2. Geert Stoffers, geboren 8-4-1928 in Eelde.
3. Albertiene Stoffers, geboren 1-12-1932.
 
VIIh  Adolf Arends, geboren 8-4-1903 in Paterswolde, overleden 22-6-1992 in Eelde, zoon van Jan Arends (zie VIb) en Judiena Arends (zie VIl).
Gehuwd 22-8-1925 in Eelde met Harmtien Arends (zie VIIai), geboren 6-9-1905 in Eelde, overleden 27-12-1994 in Eelde, dochter van Willem Arends (zie VIt) en Hillegien Warners.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan (Billy) Arends, geboren 21-2-1926 in Eelde, overleden 10-5-2006 in Eelde. Wethouder van de gemeente Eelde.
Gehuwd met Albertien Koops, overleden 23-5-2005 in Eelde.
2. Hillechien Arends, geboren 12-11-1936 in Eelde, overleden 11-12-2014 in Eelde.
Gehuwd met Pieter Johannes Ubels, overleden 5-4-1994.
 
VIIi  Geert Arends, geboren 3-7-1885 in Roden, overleden 14-1-1968 in Roden, zoon van Roelf Arends (zie VIc) en Aaltien Laning.
Gehuwd 24-12-1908 in Roden met Hinderkien Cazemier, geboren 14-5-1885 in Roden, overleden 2-11-1940 in Groningen, wonende te Roden, dochter van Hinderikus Cazemier en Renske Scheepstra.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Arends, geboren 5-2-1909 in Roden, overleden 17-4-1999 in Zuidlaren.
Gehuwd 7-3-1931 in Roden met Harmannus de Vries, geboren 15-12-1908 in Roden, overleden 17-2-1988 in Groningen, zoon van Hindrik de Vries en Jantien van der Laan.
2. Renske Arends, geboren 30-3-1910 in Roden.
Gehuwd met Thijs Mesken, geboren 15-10-1906 in Appelscha, overleden 20-3-1992 in Roden, zoon van Mannes Mesken en Trijntje Veenma.
3. Roelina Arends, geboren 12-8-1911 in Roden, overleden 6-11-1912 in Roden.
 
VIIj  Willem Arends, geboren 23-5-1894 in Glimmen, Haren, overleden 18-6-1966, zoon van Roelf Arends (zie VId) en Grietien Been.
Gehuwd 10-6-1921 in Peize met Tetje Hagenouw, geboren 5-11-1888 in Eelde, overleden 22-1-1988 in Peize, dochter van Gerriet Hagenouw en Ida Buivinga.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Arends, geboren 1924, overleden 6-12-1971 in Peize.
2. Grietje Arends, geboren 1926 in Peize?, overleden 2-4-1937 in Groningen (wonende te Peize).
 
VIIk  Berend Arends, geboren 27-11-1901 in Amsterdam, zoon van Siem Arends (zie VIe) en Huberdina Johanna Verhaar.
Korporaal-vliegtuigmaker.
Gehuwd 8-10-1925 in Den Helder met Bernardina van Schijndel, geboren 3-2-1905 in Den Helder, dochter van Jozeph Adrianus van Schijndel en Anna Frederika Rademaker.
In 1938 vertrekt het gezin naar Friedrichshafen, Duitsland.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hubert Johan Arends, geboren 27-6-1930 in Den Helder.
 
VIIl  Pieter Jan Arends, geboren 16-5-1890 in Eelde, overleden 1-5-1975 in Appingedam, Huize Solwerd, woonplaats Eelde, zoon van Roelf Arends (zie VIf) en Lammechien Jager.
Caféhouder.
Gehuwd 23-8-1913 in Eelde met Margrietha Aling, geboren 21-10-1883 in Bunne, Vries, overleden 30-5-1968 in Paterswolde, dochter van Jan Aling en Harmtje Brink.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lammechiene Harmtiene Arends, geboren 1-2-1914 in Eelde.
Gehuwd met O. Meijering.
2. Jan Roelof Arends, geboren 10-3-1915 in Eelde, overleden 15-12-1998.
Gehuwd met Aaltien Westerhof, geboren 6-9-1920, overleden 22-5-2008.
3. Harmina Arends, geboren 26-11-1925 in Eelde.
Gehuwd met Roelof Schuiling, geboren 14-12-1883 in St. Jacobiparochie, Het Bildt, overleden 9-12-1972 in Groningen, zoon van Thijs Schuiling en Dirkje van der Geest, eerder getrouwd 19-5-1909 in Barradeel met Jeltje Anema, geboren 19-9-1883 in Klooster Lidlum, Barradeel, overleden 3-11-1962 in Groningen, dochter van Douwe Anema en Aukje Fopma Bonnema.
 
VIIm  Hendrik Arends, geboren 4-4-1892 in Eelde, overleden 10-10-1986 in Eelde, zoon van Roelf Arends (zie VIf) en Lammechien Jager.
Kruidenier.
Gehuwd 11-3-1920 in Eelde met Alberdina Hofstee, geboren 2-8-1897 in Eelde, overleden 4-11-1988 in Eelde, dochter van Remmelt Hofstee en Catharina Horst.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelf Hendrik Arends, geboren 14-6-1920 in Eelde.
2. Remmelt Jan Arends, geboren 9-12-1926 in Eelde.
 
VIIn  Jantje Arends, geboren 29-5-1896 in Eelde, overleden 15-9-1979 in Eelde, dochter van Adolf Arends (zie VIh) en Hinderkien de Boer.
Gehuwd 9-4-1927 in Eelde met Jannes Mulder, geboren 23-6-1899 in Norg, overleden 30-9-1982 in Eelde, zoon van Geert Mulder en Lina Rozeveld.
Jannes Mulder rijwielhersteller.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Mulder, geboren 2-3-1928 in Eelde.
2. Hinderkien Mulder, geboren 26-2-1931 in Eelde.
 
VIIo  Jantje Arends, geboren 3-11-1886 in Paterswolde, Schelfhorst, overleden 4-5-1968 in Eelde, dochter van Berend Arends (zie VIj) en Jantje van der Veen.
Gehuwd 18-5-1912 in Eelde met Hendrik Zweers, geboren 20-1-1879 in Schelfhorst, Eelde, overleden 25-2-1964 in Eelde, zoon van Derk Zweers en Jantien Bazuin.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Zweers, geboren 20-8-1913 in Paterswolde, overleden 22-10-1997 in Eelde.
Gehuwd 5-3-1938 in Eelde met Roelof Hartlief, geboren 6-11-1912 in Eelde, overleden 2-3-1978 in Eelde, zoon van Wiendelt Hartlief en Elisabeth Nijdam.
 
VIIp  Geert Arends, geboren 22-11-1887 in Paterswolde, overleden 11-8-1973 in Eelde, zoon van Berend Arends (zie VIj) en Jantje van der Veen.
Gehuwd 25-7-1908 in Eelde met Grietje Veenhuis, geboren 3-12-1887 in Haren, overleden 14-11-1979 in Eelde, dochter van Thije Veenhuis en Cornelia Swaving.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Arends, geboren 26-10-1908 in Paterswolde, overleden 28-3-1998 in Haren. Na huwelijk verhuisd naar Onnen, Haren.
Gehuwd 25-1-1934 met Jan Abbring, geboren 12-4-1903 in Haren, overleden 31-7-1981 in Haren, zoon van Gerrit Abbring en Ida Ebbinge.
2. Kornelia Arends (zie VIIIa), geboren 12-10-1909 in Paterswolde, overleden 11-10-1975 in Eelde.
3. Berend Arends, geboren 29-3-1911 in Paterswolde, Schelfhorst, overleden 14-12-1994 in Eelde.
Gehuwd 3-6-1944 met Anna Bronsema, geboren 26-3-1923 in Eelde, overleden 3-7-2008 in Eelde, dochter van Hein Bronsema en Tetje Bekkering.
4. Mechelina Arends (zie VIIIb), geboren 31-10-1914 in Paterswolde, overleden 4-2-2000 in Eelde.
5. Tije Arends, geboren 25-5-1916 in Paterswolde, overleden 6-8-1916 in Paterswolde.
6. Jantiena Arends, geboren 17-2-1926 in Paterswolde, overleden 30-11-2001 in Amsterdam, wonende en begraven te Eelde.
Gehuwd 18-5-1946 in Eelde met Evert Huizing, geboren 27-11-1923 in Peize, overleden 6-5-1969 in Eelde, zoon van Roelof Huizing en Klazina Talens.
 
VIIq  Aukje Arends, geboren 21-12-1894 in Paterswolde (Schelfhorst), overleden 16-7-1982 in Eelde, dochter van Berend Arends (zie VIj) en Jantje van der Veen.
Gehuwd 15-5-1915 in Eelde met Johannes Hendrik Kremer, geboren 3-6-1895 in Gieterveen, Gieten, overleden 26-12-1963 in Eelde, zoon van Willem Kremer en Egbertien Veenhuis.
Johannes Kremer, getrouwd met Aukje Arends, en Johanna Kremer, getrouwd met Teije Arends, zijn broer en zus. Hun moeder Egbertien Veenhuis is geboren in Eelde.
Voogd van Johannes Kremer is Johannes de Swart en toeziend voogd is Lambertus Koning. Johannes de Swart is een halfbroer van Egbertien Veenhuis en Lambertus Koning is getrouwd met zuster Hinderkien Kremer.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Kremer, geboren 22-9-1915 in Paterswolde, overleden 24-12-1995 in Eelde.
Gehuwd 7-7-1944 met Lammechien Brink, geboren 1923 in Haren?, overleden 19-8-2014 in Groningen, dochter van Frederik Brink en Grietje Brookman.
2. Berend Kremer, geboren 3-12-1916 in Paterswolde, overleden 3-2-1993 in Groningen.
3. Egberdinus (Tinus) Kremer, geboren 1919 in Eelde, overleden 3-9-1929 in Groningen, wonende te Paterswolde.
4. Jantje Kremer, geboren 24-3-1921 in Paterswolde.
5. Hinderkien (Hennie) Kremer, geboren 24-5-1922 in Paterswolde, overleden 21-11-2010 in Assen.
Gehuwd 21-4-1944 met Jan Veenhuis.
6. Jantiene Kremer, geboren 17-9-1924 in Paterswolde, overleden 28-9-1961 in Groningen.
Gehuwd met Tjerk de Jong.
7. Egbertien Kremer, geboren 31-5-1929 in Paterswolde.
 
VIIr  Arend Arends, geboren 13-3-1899 in Paterswolde, Schelfhorst, overleden 25-5-1971 in Groningen, wonende te Paterswolde, zoon van Berend Arends (zie VIj) en Jantje van der Veen.
Gehuwd 30-5-1925 in Eelde met Lidia Lubbers, geboren 13-5-1906 in Groningen, overleden 5-8-1993 in Eelde, dochter van Haijo Lubbers en Klaartje Schillern.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Arends, geboren 20-12-1925 in Paterswolde, overleden 15-3-2008 in Groningen, wonende te Paterswolde.
Gehuwd 19-4-1952 in Peize met Janna Pietronella Iwema, geboren 14-2-1928 in Peize, overleden 24-3-2023 in Eelde, dochter van Pieter Jurrien Iwema en Ameltien Schuring.
2. Haijo Arends, geboren 25-9-1929 in Paterswolde, overleden 24-1-2012 in Groningen, wonende te Eelde.
Gehuwd 21-12-1951 in Peize met Albertje Luinge, geboren 28-9-1930 in Peize, overleden 2-12-2020 in Eelde, dochter van Roelof Luinge en Aaltje Kluivingh.
3. Geert Arends, geboren 19-1-1934 in Paterswolde.
4. Klaartje Jantje Arends, geboren 14-1-1944 in Paterswolde.
 
VIIs  Trientje Arends, geboren 5-3-1903 in Paterswolde, overleden 13-4-1977 in Paterswolde, dochter van Berend Arends (zie VIj) en Jantje van der Veen.
Gehuwd 19-6-1924 in Eelde met Albert van Bergen (zie VIIv), geboren 16-7-1898 in Paterswolde, overleden 28-1-1980 in Paterswolde, zoon van Jacob van Bergen en Jantje Arends (zie VIm).
Kinderen uit dit huwelijk: zie bij Albert van Bergen (zie VIIv).
 
VIIt  Arend Arends, geboren 21-8-1895 in Paterswolde (Schelfhorst), overleden 29-9-1971 in Groningen, zoon van Jans Arends (zie VIk) en Janna van der Veen.
Gehuwd 19-1-1922 in Groningen met Geertruida Wiersema, geboren 19-5-1899 in Wirdum, Loppersum, overleden 7-7-1985 in Groningen, dochter van Hendrik Wiersema en Grietje Neut.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Arends, geboren 2-7-1923 in Groningen, overleden 27-4-1981 in Rijswijk, Zuid-Holland.
Gehuwd met Cornelia Jongejan, geboren 23-11-1921, overleden 2-1-1992 in Rijswijk, Zuid-Holland.
2. Grietje Arends, geboren 20-7-1925 in Groningen, overleden 5-4-2002 in Groningen.
Gehuwd met Hendrik Nicolaas van der Stam, geboren 28-6-1922 in Hilversum, overleden 5-11-1973 in Groningen.
3. Jans Arends, geboren 10-2-1931 in Groningen, overleden 20-4-2004 in Groningen.
Gehuwd met Martha Roelfina Burgstra, geboren 3-7-1929 in Oostwold, Leek.
4. Hendrika Aaltje Arends, geboren 13-5-1936 in Groningen.
Gehuwd met Sytze Bakker, geboren 3-6-1935 in Groningen.
 
VIIu  Geert Arends, geboren 1-4-1897 in Paterswolde, overleden 6-3-1921 in Groningen, zoon van Jans Arends (zie VIk) en Janna van der Veen.
Gehuwd 22-12-1919 in Groningen met Jakoba Hekkema, geboren 13-5-1901 in Groningen, dochter van Balster Hekkema en Anje Kuipers, hertrouwd 24-7-1922 in Groningen met Age Pieter Ages, geboren 24-4-1896 in Groningen, zoon van Adriaan Ages en Maria Theresia Roovers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Janna Arends, geboren 1920 in Groningen.
2. Balster Arends, geboren 13-9-1921 in Groningen, overleden 15-10-1991 in Norg.
 
VIIv  Albert van Bergen, geboren 16-7-1898 in Paterswolde, overleden 28-1-1980 in Paterswolde, zoon van Jacob van Bergen en Jantje Arends (zie VIm).
Gehuwd 19-6-1924 in Eelde met Trientje Arends (zie VIIs), geboren 5-3-1903 in Paterswolde, overleden 13-4-1977 in Paterswolde, dochter van Berend Arends (zie VIj) en Jantje van der Veen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje van Bergen, geboren 14-12-1924 in Paterswolde, overleden 21-5-1989 in Groningen.
Gehuwd met Wim Brons, zoon van Jan Brons en Wemelina de Boer.
2. Berend Jacob van Bergen, geboren 21-12-1928 in Paterswolde, overleden 21-4-2016 in Paterswolde.
3. Jacob van Bergen, geboren 11-10-1931 in Paterswolde, overleden 7-2-2017 in Eelde.
Gehuwd met Jannie van Lier, dochter van Hendrik van Lier en A. Grashuis.
 
VIIw  Roelof Arends, geboren 7-11-1893 in Haren, Hoornschedijk, overleden 22-3-1955 in Groningen, wonende te Eelde, zoon van Johannes Arends (zie VIn) en Geesje Mannes.
Gehuwd 13-12-1913 in Eelde met Marchien Harms, geboren 28-6-1891 in Paterswolde, overleden 3-9-1980 in Groningen, begraven te Eelde, dochter van Hendrik Harms en Grietien Ubels.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesje Arends, geboren 4-9-1914 in Eelde. Na huwelijk verhuisd naar Eelderwolde, Haren (nu Groningen).
Gehuwd 11-6-1937 in Eelde met Harm Huisman, geboren 1910, overleden 26-6-1987 in Groningen.
2. Grietje Arends, geboren 8-10-1916 in Eelde.
3. Johanna Arends, geboren 26-8-1921 in Eelde, overleden 29-9-2015 in Groningen.
Gehuwd met Willem Hesseling, zoon van Harm Hesseling en Marchina Wilbrink.
 
VIIx  Geert Arends, geboren 27-7-1895 in Haren, Hoornschedijk, overleden 17-9-1927 in Groningen, zoon van Johannes Arends (zie VIn) en Geesje Mannes.
Krantenbericht Nieuwsblad van het Noorden 19-9-1927: Geert Arends, uit Paterswolde, werkman krijgt zware rioolbuis op zich, overleden in het Academische Ziekenhuis (bron: Oud Nieuws uit het Noorden).
Gehuwd 11-5-1918 in Eelde met Alida Ottens, geboren 5-3-1897 in Peize, dochter van Jan Ting Ottens en Antien Arkies, hertrouwd 22-10-1932 in Vries met Thijs Wilkens, zoon van Geert Wilkens en Geessien Bebingh.
Alida is in 1932 met haar kinderen verhuisd naar Winde, Vries.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Arends, geboren 19-7-1918 in Eelde.
2. Antje Arends, geboren 27-11-1919 in Eelde, overleden 20-6-2014 in Winde, Vries.
Gehuwd 1940 met Jantinus Wilkens, geboren 3-2-1917, overleden 12-4-1998.
3. Jan Arends, geboren 5-1-1922 in Eelde.
 
VIIy  Berend Arends, geboren 5-4-1897 in Haren, Hoornschedijk, overleden 11-9-1971 in Groningen, zoon van Johannes Arends (zie VIn) en Geesje Mannes.
Gehuwd 15-5-1926 in Eelde met Anna Brinks, geboren 14-5-1897 in Peize, overleden 31-1-1983 in Eelde, dochter van Pieter Brinks en Jantien Nieman.
Uit de overlijdensadvertentie: "Heden overleed in het verpleeghuis "Neerwolde" te Groningen, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Berend Arends op de leeftijd van 74 jaar.
ridder in de orde van Oranje Nassau, oud-wethouder en ere-burger van de gemeente Eelde."
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes (Joop) Arends, geboren 3-2-1927 in Paterswolde.
Gehuwd (1) met A.J. Tas.
Gehuwd (2) met Tineke Roelfsema, geboren 1926, overleden 13-2-2014.
2. Jantien Arends, geboren 11-8-1934 in Paterswolde.
3. Piet Arends.
Gehuwd met Janke Leijstra, geboren 22-3-1941 in Munnekeburen, Weststellingwerf, overleden 30-5-2009 in Paterswolde.
4. Geesje Arends.
 
VIIz  Johannes Arends, geboren 18-10-1905 in Paterswolde, overleden 22-11-1981 in Eelde, zoon van Johannes Arends (zie VIn) en Geesje Mannes.
Gehuwd 6-5-1933 in Eelde met Grietje de Vries, geboren 24-5-1903 in Roden, overleden 14-11-1983 in Eelde, dochter van Jan de Vries en Annechien Bastiaans.
Johannes Arends klompenmaker.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes (Joop) Arends, geboren 14-5-1934 in Paterswolde, overleden 19-4-1998 in Paterswolde. Hoogleraar Tandheelkunde.
 
VIIaa  Stoffer Arends, geboren 27-9-1882 in Tynaarlo, Vries, overleden 20-12-1960 in Groningen, zoon van Hendrik Arends (zie VIo) en Hillegien Nieman.
Gehuwd 3-12-1905 in Groningen met Anje Hinderika Jantje Steenhuis, geboren 26-5-1879 in Groningen, overleden 22-1-1970 in Heelsum, dochter van Roelf Steenhuis en Jantje Pieper.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillechien Arends, geboren 23-4-1906 in Groningen, overleden 7-4-1907 in Groningen.
2. Roelf Arends, geboren 22-11-1908 in Groningen.
Gehuwd 11-12-1933 in Groningen met Trientje Guikema, geboren 17-9-1907 in Groningen, overleden 8-11-1986 in Assen, dochter van Geert Guikema en Gepke Brouwers.
3. Hendrik Arends, geboren 30-10-1910 in Groningen.
Gehuwd 30-1-1939 in Groningen met Jantina Wolbes, geboren 1916 in Hoogezand, overleden 10-7-1980 in Veendam, dochter van Johannes Wolbes en Zwaantje Huttinga.
4. Jantje Arends, geboren 1920 in Groningen.
Gehuwd 20-2-1939 in Groningen met Gerrit Roosjen, geboren 1917 in Slochteren, overleden 21-2-1961 in Groningen, zoon van David Roosjen en Wijkina Hinderika Bieze.
 
VIIab  Derk Arends, geboren 10-10-1886 in Glimmen, Haren, overleden 23-1-1973 in Groningen, zoon van Hendrik Arends (zie VIo) en Hillegien Nieman.
Gehuwd 16-4-1911 in Groningen met Jantina Roelfina Steenhuis, geboren 31-7-1889 in Groningen, overleden 20-11-1962 in Groningen, dochter van Roelf Steenhuis en Jantje Pieper.
Derk Arends bij overlijden weduwnaar van J.R. Steenhuis.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Arends, geboren 28-8-1911 in Groningen, overleden 28-10-1913 in Groningen.
2. Jantje Arends, geboren 28-9-1912 in Groningen, overleden 2-11-1913 in Groningen.
 
VIIac  Gerrit Arends, geboren 16-5-1880 in Hogemeeden, Aduard, overleden 28-1-1962 in Groningen, zoon van Jan Arends (zie VIp) en Jantje Zwart.
Winkelier.
Gehuwd (1) 8-11-1902 in Aduard met Knelske de Groot, geboren 5-10-1881 in Aduard, overleden 3-12-1918 in Aduard, dochter van Wiebe de Groot en Annechien Lameris.
Gehuwd (2) 10-5-1929 in Aduard met Sakelina Spanjer, geboren 18-9-1882 in Ezinge, overleden 2-8-1956 in Aduard, dochter van Albert Spanjer en Frouke Wierenga, eerder getrouwd 12-5-1906 in Aduard met Wiebe de Groot, geboren 11-5-1880 in Aduard, overleden 22-5-1927 in Aduard, zoon van Wiebe de Groot en Annechien Lameris.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Arends, geboren 28-1-1903 in Aduard, overleden 1984 in Aduard.
Gehuwd 30-5-1929 in Oldehove met Folktje Rozema, geboren 15-12-1907 in Oldehove, dochter van Kornelis Rozema en Martha Klamer.
2. Annechien Arends, geboren 25-5-1904 in Aduard, overleden 18-12-1970 in Groningen.
Gehuwd 26-7-1928 in Aduard met Siemon Mulder, geboren 2-2-1903 in Ezinge, overleden 31-12-1985 in Groningen, zoon van Roelf Mulder en Mentje Hagemeijer.
3. Jantje Arends, geboren 6-11-1909 in Aduard, overleden 3-8-1991 in Zoutkamp (begraven).
Gehuwd 14-11-1935 in Aduard met Klaas Woddema, geboren 28-2-1905 in Kloosterburen, overleden 2-11-1982 in Zoutkamp, zoon van Hendericus Woddema en Anna Catharina Wassenaar.
4. Wiebe Arends, geboren 4-11-1913 in Aduard.
 
VIIad  Lambertus Arends, geboren 30-1-1882 in Hoogemeeden, Aduard, overleden 13-10-1961 in Appingedam, zoon van Jan Arends (zie VIp) en Jantje Zwart.
Gehuwd 20-1-1906 in Uithuizen met Maria Knol, geboren 29-4-1884 in Uithuizen, overleden 1-12-1975 in Appingedam, dochter van Jannes Knol en Pieterdina Wetsema.
Maria Knol volgens huwelijksakte geboren te Usquert.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Pieterdina Arends, geboren 25-4-1906 in Sappemeer, overleden 1-12-1977 in Appingedam.
Gehuwd 10-5-1924 in Appingedam met Evert de Boer, geboren 26-1-1905 in Opwierde, Appingedam, overleden 3-12-1987 in Appingedam, zoon van Kornelis de Boer en Jacobina Koopman.
2. Pieterdina Arends, geboren 30-6-1910 in Kalkwijk, Hoogezand, overleden 6-6-1957 in Appingedam, wonende te Emmen.
 
VIIae  Jakob Arends, geboren 12-2-1888 in Eelde, overleden 27-5-1969 in Eelde, zoon van Hendrik Arends (zie VIs) en Barelina Ensing.
Gehuwd 16-5-1914 in Eelde met Boukjen Tel, geboren 27-12-1893 in Roden, overleden 5-7-1955 in Eelde, dochter van Jan Tel en Trijntje Aalders.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Barelina Arends, geboren 16-3-1915 in Eelde. In 1932 verhuisd naar Enumatil, Leek, in 1969 wonende te Amsterdam.
Gehuwd 7-5-1932 in Eelde met Brant Dijkstra, geboren 21-8-1907 in Kommerzijl, Oldehove, zoon van Paulus Dijkstra en Martha de Vries.
2. Jan Arends (zie VIIIc), geboren 20-2-1917 in Eelde, overleden 2-1-1974 in Groningen.
3. Hendrik Arends, geboren 4-5-1919 in Eelde.
4. Bareld Arends, geboren 3-6-1921 in Eelde.
5. Trijntje Arends, geboren 18-2-1924 in Eelde.
 
VIIaf  Bareld Arends, geboren 17-6-1898 in Eelde, overleden 5-1-1977 in Eelde, zoon van Hendrik Arends (zie VIs) en Barelina Ensing.
Gehuwd 16-5-1925 in Assen met Janna Rudolphie, geboren 3-4-1897 in Assen, overleden 17-4-1992 in Eelde, dochter van Jan Rudolphie en Alberdina van Urk.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Alberdina Barelina Arends, geboren 22-8-1926 in Eelde.
2. Hendrik Arends, geboren 13-10-1930 in Eelde.
 
VIIag  Jakob Arends, geboren 13-3-1889 in Vries, overleden 29-11-1958 in Winschoten, wonende te Oude Pekela, zoon van Willem Arends (zie VIt) en Hillegien Warners.
In 1908 vertrokken van Eelde naar Vries. Politieagent in Oude Pekela, in 1916 chef-gemeenteveldwachter.
Gehuwd 16-5-1914 in Haren met Almtje Huizing, geboren 14-5-1895 in Zuidbroek, overleden 19-4-1975 in Oude Pekela (begraven), dochter van Roelof Huizing en Anna Spieker.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anna Almtje Arends, geboren 1916 in Den Haag.
Gehuwd 8-2-1938 in Oude Pekela met Harmannus Henderikus Gankema, geboren 24-1-1913 in Nieuwe Pekela, zoon van Harm Gankema en Jantien Timmer.
 
VIIah  Abel Arends, geboren 19-9-1900 in Eelde, overleden 5-2-1983 in Roden, zoon van Willem Arends (zie VIt) en Hillegien Warners.
In 1936 verhuisd naar Winde (Vries).
Gehuwd 10-5-1924 in Eelde met Roelfien Bathoorn, geboren 13-5-1901 in Peize, overleden 11-6-1981 in Roden, dochter van Harm Bathoorn en Grietje Ploeg.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Arends, geboren 15-8-1925 in Eelde, overleden 10-8-2014 in Roden.
Gehuwd 9-10-1948 met Albertien Dekker, overleden 6-8-1998 in Roden, dochter van Hendrik Dekker en Anje Siegers.
 
VIIai  Harmtien Arends, geboren 6-9-1905 in Eelde, overleden 27-12-1994 in Eelde, dochter van Willem Arends (zie VIt) en Hillegien Warners.
Gehuwd 22-8-1925 in Eelde met Adolf Arends (zie VIIh), geboren 8-4-1903 in Paterswolde, overleden 22-6-1992 in Eelde, zoon van Jan Arends (zie VIb) en Judiena Arends (zie VIl).
Kinderen uit dit huwelijk: zie bij Adolf Arends (zie VIIh).
 
VIIaj  Hendrik Arends, geboren 18-2-1906 in Vries, overleden 25-6-1994 in Eelde, zoon van Andries Arends (zie VIy) en Roelfje Kruims.
Gehuwd 7-1-1928 in Vries met Fenna Been, geboren 9-12-1908 in Peize, dochter van Jan Been en Geertruida Vijfschaft.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelfje Arends, geboren 9-5-1928 in Vries.
2. Jan Arends, geboren 31-7-1930 in Eelde, overleden 15-4-2008 in Eelde.
 
VIIak  Geert Arends, geboren 26-4-1915 in Paterswolde, overleden 21-2-1999 in Eelde, zoon van Teije Arends (zie VIaa) en Johanna Kremer.
Gehuwd met Harmanna Venema, geboren 24-10-1917 in Vries, overleden 11-9-1995 in Eelde, dochter van Egbert Venema en Grietje Timmer.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Arends, geboren 27-2-1936 in Paterswolde, overleden 1-6-2007 in Groningen, wonende te Paterswolde.
Gehuwd met Jan Stoker, overleden 19-8-2004.
2. Egbert Arends, geboren 5-3-1937 in Paterswolde.
3. Teije Arends, geboren 29-8-1938 in Paterswolde.
4. Willem Arends, geboren 10-11-1939 in Paterswolde, overleden 23-2-1997. Gegevens van zoon Jan Kornelis Arends, geboren 1966 te Amsterdam.
 

Generatie VIII

VIIIa  Kornelia Arends, geboren 12-10-1909 in Paterswolde, overleden 11-10-1975 in Eelde, dochter van Geert Arends (zie VIIp) en Grietje Veenhuis.
Gehuwd 29-3-1930 in Eelde met Frederik Nijdam, geboren 17-8-1906 in Eelde, overleden 1-5-1976 in Eelde, zoon van Jan Nijdam en Derkien Nieman.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Nijdam, geboren 17-8-1930 in Paterswolde, overleden 6-1-1988 in Paterswolde.
2. Grietje Nijdam, geboren 30-6-1934 in Eelde.
 
VIIIb  Mechelina Arends, geboren 31-10-1914 in Paterswolde, overleden 4-2-2000 in Eelde, dochter van Geert Arends (zie VIIp) en Grietje Veenhuis.
Geert Kemkers vrachtrijder.
Gehuwd 26-5-1932 in Eelde met Geert Kemkers, geboren 2-1-1913 in Eelde, overleden 5-11-1978 in Eelde, zoon van Roelof Kemkers en Martje Ubels.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Kemkers, geboren 12-8-1932 in Eelde, overleden 22-8-2009 in Heerenveen.
2. Geert Kemkers, geboren 26-5-1936 in Eelde, overleden 2-9-2021 in Eelde.
3. Martheus Kemkers, geboren 14-1-1939 in Eelde.
 
VIIIc  Jan Arends, geboren 20-2-1917 in Eelde, overleden 2-1-1974 in Groningen, zoon van Jakob Arends (zie VIIae) en Boukjen Tel.
Gehuwd 9-5-1936 in Eelde met Jantje Wiegers, geboren 12-1-1916 in Vlagtwedde, overleden 19-1-1984 in Groningen, dochter van Benno Wiegers en Hillechien Wettering.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jakob Arends, geboren 11-1-1938 in Eelde.
2. Hillechien Arends, geboren 1939 in Eelde, overleden 2-10-1940 in Groningen.
 

Index
Genealogie Arent Janssens