U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 1-9-2019

Genealogie Luinge (3)

Generatie I

Ia  Frerik Luinge, overleden 1696 in Peize, begraven 19-3-1696.
Frerik Luinge wordt in het Haardstedenregister van Peize vermeld in 1672 en in 1691-1694 met 3 paarden.
Gehuwd met Marchien Ebbinge, overleden 1719 in Peize, begraven 7-9-1719, dochter van Steven Ebbinge en Lummechjen Wolters.
In 1695 is er een (vervolg)proces voor de etstoel van Frerik Luinge namens zijn echtgenote Marechjen Ebbinge tegen haar moeder Lummechjen Wolters, weduwe van Steven Ebbinge en haar zoons Bartelt en Jacob Ebbinge over de uitbetaling met betrekking tot de afkoop van de dochter(s). Er is geld ontvangen uit de erfenis van Albert Bartels en na het overlijden van de echtgenote van Wolter Ebbinge. Er was overeengekomen dat 1400 gld. zou worden uitbetaald, waarvan de helft in termijnen zou worden uitgekeerd na het overlijden van de moeder Lummechjen Wolters, zoals Barelt Schuiringe, getrouwd met Abeltjen Ebbinge in 1676 heeft bedongen. Van de overige 700 gld. zou 100 daalders worden betaald in mei 1696 en verder in termijnen.
De uitspraak is dat i.p.v. 1400 gld. Frerik Luinge namens zijn echtgenote uit de vaderlijke en moederlijke goederen 1200 gld. krijgt, te betalen in termijnen zoals eerder afgesproken.
In 1698 voert Barelt Schuiringe namens zijn echtgenote Abeltje Ebbinge processen tegen de broers en zusters van Wolter Ebbinge over diens erfenis, o.a. tegen Marchien Ebbinge, weduwe van Frerick Luinge en haar kinderen.
Op 7-9-1719 wordt de weduwe van Freeck Luinge begraven. Luink Luinges meid komt het geld betalen voor het laken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Luink Luinge (zie IIa), overleden 1728 in Peize (tussen 1726 en 1730).
2. Trijntien Luinge (zie IIb).
 

Generatie II

IIa  Luink Luinge, overleden 1728 in Peize (tussen 1726 en 1730), zoon van Frerik Luinge (zie Ia) en Marchien Ebbinge.
Gehuwd 5-6-1707 in Peize met Henderikjen Luinge, dochter van Roelof Luinge en Arentien Roelofs, zie genealogie Luinge (2).
Aanname dat Luink Luinge een zoon is van Frerik Luinge en Henderikjen Luinge een dochter is van Roelof Luinge. Het omgekeerde is evengoed mogelijk.
In 1717 betalen Luink en Allert Luinge samen aan de diaconie voor huur van hoppeland.
Genealogie Luinge: Anno 1735 Hendrikje Luinge, wed. Luink Luinge,
over te dragen aan haar bijde zonen Frerik en Roelof alle desselfs vastigheden enz. te Peize, als elders gelegen, waarvoor zij aannemen hun moeder in alles te verzorgen en bij verstarf een eerlijke begrafenis.
Er zijn verschillende schuldbekentenissen ingeschreven rond 1750, die dateren van oudere datum.
10-4-1730: Hinderkjen Luinge, weduwe van Luink Luinge mede voor haar kinderen leent 100 gld. van schulte J. Willinge en echtgenote Margareta Crans vanwege achterstallige schattingen (ingeschreven 1750).
10-4-1725 en 18-8-1725: Luink Luinge en Hinderkje Luinge lenen tweemaal 100 gld. van Joh. Hemsingh, pastor te Peize en zijn huisvrouw Rolina Willinge (ingeschreven 3-2-1756).
4-12-1726: Luink Luinge en vrouw Hinderikje Luinge lenen 140 gld. van de Hoog Welgeboren Vrou Mevrouw van Mensinga (Huis te Peize) om daarmee een schuld aan Otto Cluiving te Paterwolde af te kunnen lossen die zijn voorouders waren aangegaan (ingeschreven 1-7-1756).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frerik Luinge (zie IIIa), geboren 1710 in Peize (na 1710), overleden 1764 in Peize, begraven 19-4-1764.
2. NN Luinge, overleden 1711 in Peize, begraven 3-3-1711.
3. Roelef Luinge (zie IIIb), geboren 1712 in Peize (na 1710), overleden 1768 in Lieveren, Roden.
 
IIb  Trijntien Luinge, dochter van Frerik Luinge (zie Ia) en Marchien Ebbinge.
Gehuwd met Popke Datema, geboren in Sandebuur?, zoon van Harmen Datema en Jantien Hamming.
In 1750 is Frerik Luinge (zoon van Luink Luinge en Henderikjen Luinge) medemomber over de kinderen van wijlen Frerik Datema en Oetien Heeminge, waarvan de laatste gaat trouwen met Lambert Bavinge (verzoek Etstoel, contract van eenkindschap). Hoofdmomber is Nicolaas Suiverdink, de andere medemombers zijn Jannes en Jan Heeminge.
Genealogie Datema:
Nicolaas Suiverdink is getrouwd met Jantien Datema, zuster van Frerik Datema, beiden kinderen van Popke Datema en Trijntien Luinge. Jannes en Jan Heminge zijn resp. getrouwd met de dochter Marchien en Grietien Datema, maar zullen gekozen zijn vanwege hun verwantschap met Oetien Heminge. De ouders van Popke Datema zijn Harmen Datema en Jantien Hamming.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frerik Datema, geboren in Sandebuur.
Gehuwd 11-11-1742 in Roderwolde met Oetien Heminge, geboren 1707 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 25-12-1707, dochter van Lucas Heminge en Hillichje Oldenhuising, hertrouwd 19-4-1750 in Roderwolde met Lambert Baving, geboren 1695 in Zuidlaren, zoon van Boele Harms Baving en Margien Jans Sissing.
Huwelijk: Fredrik Datema van Zandeburen en Oetjen Heming van Glimmen.
2. Jantien Datema, geboren in Sandebuur, overleden 1756 in Norg.
Gehuwd 13-5-1731 in Roderwolde met Nicolaas Suiverdink, geboren in Norg, overleden 1776 in Norg.
Meer kinderen geboren.
3. Marchien Datema, geboren in Sandebuur.
Gehuwd 24-5-1742 in Roderwolde met Jannes Heminge, geboren 1709 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 19-5-1709, zoon van Lucas Heminge en Hillichje Oldenhuising.
Huwelijk: Jannis Heming van Glimmen en Marrechijn Datama van Santbuiren.
4. Grietien Datema, geboren in Sandebuur, overleden 1781 in Roden, begraven 24-10-1781.
Gehuwd 7-3-1747 in Groningen met Jan Heminge, geboren 1712 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 10-4-1712, zoon van Lucas Heminge en Hillichje Oldenhuising.
Huwelijk: Jan Hieming van Noordlaren en Grietje Datema van Roderwolde, p.q. Roelf Luining als neef (z.v. Luink Luinge en Henderikjen Luinge).
Kinderen gedoopt in Groningen.
 

Generatie III

IIIa  Frerik Luinge, geboren 1710 in Peize (na 1710), overleden 1764 in Peize, begraven 19-4-1764, zoon van Luink Luinge (zie IIa) en Henderikjen Luinge.
Haardstedenregister van Peize 1742 met nering, in 1754 als koopman.
Gehuwd met Aaltien Berniers, overleden 1762 in Peize, dochter van Bernier Everts en Grietien Hindriks Hoogstrate.
Aanname dat de echtgenote van Frerik Luinge Aaltien heet op grond van de namen van de kinderen van zoon Luink Luinge. Ook aangenomen dat zij een dochter is van Bernier Everts en Grietien Hindriks (bij huwelijk als Grietien Hoogstrate). Op 1-5-1751 betaalt de vrouw van Frerik Luinge voor het laken over Hindrik Berniers. Bernier Everts is een aantal malen boekhouder van de Armenkas te Peize. In 1742 wordt hij vermeld in het Haardstedenregister van Peize met nering, in 1754 wordt hij mogelijk opgevolgd door Frerik Luinge, die in 1742 ook al in deze buurt wordt vermeld met nering. De weduwe van Bernier Everts woont dan op een andere plaats in een kamer. In 1753 leent zij als Grietien Hindriks, weduwe van Bernier Everts 100 gld. van Hindrik Mensing. Daaronder tekent Frerik Luinge als borg (schuldbrief ingescheven in 1756).
In januari 1762 wordt de vrouw van Freerk Luinge begraven, Freerk Luinge betaalt voor het laken. Op 19-4-1764 wordt Freerk Luinge begraven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Luink Luinge (zie IVa), geboren 1742 in Peize, overleden 6-10-1810 in Peize, begraven 9-10-1810.
 
IIIb  Roelef Luinge, geboren 1712 in Peize (na 1710), overleden 1768 in Lieveren, Roden, zoon van Luink Luinge (zie IIa) en Henderikjen Luinge.
Gehuwd 17-11-1737 in Peize met Annechien Jans Sikkens, dochter van Jan Sikkens en Grietien Tjebbels.
Annechien Jans wordt bij het overlijden van zoon Sikke Luinge vermeld als Annechien Krijthe, mogelijk is dit vanwege haar verwantschap met Jannes Krijthe, getrouwd met Geertien Jans, die in 1763 hoofdmomber was over de kinderen van Sikke Jans en Annegien Goossens, terwijl Roelof Luinge medemomber was.
Genealogie Luinge: Kerkboek Roden, Roelef Luinge en Annechien Jans met attestatie van Peize in 1764. Roelef Luinge bewoont de herberg in Lieveren van zijn schoonvader Jan Sikkens, die daar woonde van 1742 tot ongeveer 1764. In 1774 wordt de herberg bewoond door Roelef Luinge wed.
In 1742 wordt Roelef Luinge vermeld in het Haardstedenregister van Peize met 2 paarden. Volgens het Register van Nieuwe Huizen 1742 was dit huis in 1646 eigendom van Bareld Luinge.
In 1753 verkopen Sikke Jans van Lieveren, Jannes Krijthe van de Wehorst en Roelef Luinge als erfgenamen van Jan Sikkens van Lieveren enige goederen in Peize.
Roelef Luinge is overleden na 4-1-1767, toen Johanna Wolthers overleed, waarvan hij mede-erfgenaam is, maar voor 12-12-1768, toen een verkoping werd ingeschreven die door de erfgenamen was gedaan, waarbij Jannes Krijthe optreedt als gemagtigde van Annegijn Sikkens, weduwe van Roelef Luinge van Lieveren.
In 1770 verkoopt Annechien Sikkens, wed. Roelef Luinge Luinkzn. aan haar neef Luink Luinge haar behuizinge te Peize, waarvoor zij in juli 1669 toestemming heeft gevraagd aan de Etstoel.
In 1776 worden in Roden mombers aangesteld over de minderjarige kinderen Roelf, 21 jaar en Albert, 19 jaar van Roelf Luinge en Annegijn Sikkens. De mombers zijn Jan Luinge te Peize, Jannes Crijthe van de Weehorst, Jan Ensinge van Peize en Jan Sikkens van Norg. Er zijn alleen vaste goederen in Peize (landerijen).
Bij het overlijden in 1806 van zoon Jan zijn de erfgenamen volle broers en zuster, Luing, Sicke, Roelf, Albert en Hinderkien Luinge. Aangever is Knellies (Cornelis) Schuring te Peize, getrouwd met Hinderkien Luinge. In 1807 bij het overlijden van zoon Luink Luinge worden als erfgenamen vermeld Hinderkien, Sikke, Roelf en Albert Luinge, volle zuster en broer. Albert Luinge is dan aangever.

Op de weblog van Harry Perton (Gelkinghe.web-log.nl) staat een verhaal over een recept tegen hondsdolheid dat een vreemdeling uit dank voor zijn overnachting te Lieveren aan de familie heeft gegeven:
'Waar de wieken van de Oude Molen gaan', zo heet de serie Drentse verhalen die de vergrijsde schoolmeester Crone van Oudemolen in 1919 schreef. Voor zijn vertellingen putte Crone uit zijn geheugen - ze bestrijken met name de periode rond 1870.
Ergens achterin de herdruk staat 'Doldranken'. Er heerst weer eens hondsdolheid in de omgeving en de schepershond wordt gebeten door een vreemde hond. Van een naber krijgt de scheper raad: "Goa gauw noar Oosting of naor mui Jantien, dat is een van 't Lunnings geslacht en moakt doldranken of geft er te minste goed veur."
De scheper volgt die raad op, maar Jantien escuseert zich: "Och Henderk, dat wol ik ans wel, moar ik zin stok old en doe 't leever neet, as 't ans ken en dat ken, gao maor even noar 't Lieversche Nijland, daor woont ook 'n Jantien Lunning, dij 't net zoo goed doet as ik, gao daor maor hen."...
(de eerste is kleindochter Jantien Sikkens Luinge (Donderen 1790-Oudemolen 1867), getrouwd met Roelof Oosting, de tweede Jantien Luinge in Lieveren kon niet worden getraceerd, al kon de scheper haar blijkbaar wel vinden zoals uit het vervolg blijkt)
Een artikel in de Drentsche Courant begin 1850:
Dit "Belangrijk berigt voor denzulken, die door dolle honden mogten gebeten zijn of worden" kwam van iemand uit Peize. In dat dorp, schrijft deze inzender, "worden sedert onheugelijke tijden dranken voor menschen en dieren tegen de hondsdolheid bereid, en van heinde en ver, bij voorkomende gelegenheden, gehaald. Elke drank is nagenoeg eene gewone wijnflesch vol. Die dranken, (...) kan men bekomen bij ROELOF LUINGE Az., timmerman, en ook bij ROELOF SCHURING, leerlooijer en schoenmaker alhier. Overal waar men van deze dranken gebruik maakt, schijnen dezelve met een gewenscht gevolg te worden bekroond."...
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Luink Luinge, overleden 10-10-1807 in Peize, begraven 23-10-1807. Op 23-10-1807 wordt Luink Luinge begraven, op 22-12-1807 betaalt Albert Luinge voor het laken over zijn broer Luink Luinge.
Gehuwd 26-5-1776 in Roden met Marrechien Jans, geboren 1727, overleden 1803 in Lieveren, begraven Roden 24-5-1803.
Huwelijk: Lunink Roelefs en Marrechien Jans.
Begraafboek Roden: Marrechien Jans, vrouw van Luing Roelfs, 75 jaar, overleden te Lieveren.
Begin 1789 geeft Luingh Luing de erfenis aan van de zuster van zijn vrouw, Trijntien Jans, begroot op 818 gld.
2. Jan Luinge, overleden 14-5-1806 in Peize, begraven 19-5-1806.
3. Hinderkien Luinge (zie IVb), overleden 1809 in Peize, begraven 23-2-1809.
4. Sikke Luinge (zie IVc), geboren 23-9-1748 in Peize, overleden 25-5-1823 in Gasteren, Anloo.
5. Roelf Luinge, geboren 1755 in Peize, overleden 17-4-1810 in Roden. Bij overlijden bijna 55 jaar, ongehuwd.
6. Albert Luinge (zie IVd), geboren 17-11-1757 in Peize, overleden 16-4-1836 in Peize.
 

Generatie IV

IVa  Luink Luinge, geboren 1742 in Peize, overleden 6-10-1810 in Peize, begraven 9-10-1810, zoon van Frerik Luinge (zie IIIa) en Aaltien Berniers.
Gehuwd 1785 in Peize met Janna Barelds Bakker, geboren 14-4-1751 in Peize, overleden 30-7-1833 in Peize, dochter van Koenraad Barelds en Trientien Ebbinge.
Huwelijk niet gevonden. Er is een hiaat in het diaconieboek voor de ontvangsten voor de armen in 1785.
Luink Luinge is in 1797 56 jaar, boer met 3 kinderen. Janna wordt bij de doop van haar kinderen steeds vermeld als Janna Barelds. Zij wordt alleen bij haar overlijden aangeduid met de naam Bakker.
Nog in 1767 treedt Jan Luinge op als hoofdmomber over Luink Luinge, zoon van F. Luinge bij de aankoop van een halve kamp van (zijn oom) Roelef Luinge van Lieveren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Luinge (zie Va), geboren 11-1-1786 in Peize, gedoopt 15-1-1786, overleden 8-7-1840 in Foxwolde, Roden.
2. Trijntien Luinge, geboren 18-10-1787 in Peize, gedoopt 21-10-1787, overleden 1789 in Peize, begraven 9-11-1789. Op 9-11-1789 wordt een kind begraven van Luink Luinge, aanname dat het Trijntien betreft.
3. Hinderkien Luinge (zie Vb), geboren 3-10-1789 in Peize, gedoopt 11-10-1789, overleden 7-1-1871 in Peize.
4. Koenraad Luinge (zie Vc), geboren 5-1-1792 in Peize, gedoopt 15-1-1792, overleden 30-4-1840 in Peize.
 
IVb  Hinderkien Luinge, overleden 1809 in Peize, begraven 23-2-1809, dochter van Roelef Luinge (zie IIIb) en Annechien Jans Sikkens.
Gehuwd 21-8-1774 in Peize met Cornelis Schuring, geboren 1735 in Peize, overleden 1810 in Peize, begraven 20-3-1810, zoon van Harm Schuiringe en Fenke Geerts.
Huwelijk: Cornellijs Schuirijnge en Hinderkijn Luinge.
Huwelijksafkondiging in Roden: Knellis Schuringe en Hindrikje Luinge, attestatie om te trouwen te Peijse 11-6-1774.
Cornelis Schuiringe is in 1797 65 jaar, schoenmaker met 3 kinderen.
Op 20-3-1810 wordt K. Schuringe begraven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Fennegien Schuring (zie Vd), geboren 1775 in Peize, gedoopt 13-8-1775, overleden 3-5-1819 in Peize.
2. Roelf Schuring, geboren 18-1-1777 in Peize, gedoopt 19-11-1777, overleden 14-11-1856 in Peize.
Gehuwd 7-5-1812 in Eelde met Marchien Kruims, geboren 1784 in Peize, gedoopt 7-11-1784, overleden 8-5-1840 in Peize, dochter van Jan Kruims en Geessien Reinders Suurd.
3. Annechien Schuring, geboren 1-5-1779 in Peize, gedoopt 2-5-1777, overleden 27-7-1819 in Peize.
Gehuwd 26-4-1807 in Peize met Jannes Ensing, geboren 6-12-1780 in Peize, gedoopt 10-12-1780, overleden 28-5-1857 in Peize, zoon van Berend Ensing en Jantje Jans Gorter.
Huwelijk: Jannes Ensing en Anniggin Schuiring.
 
IVc  Sikke Luinge, geboren 23-9-1748 in Peize, overleden 25-5-1823 in Gasteren, Anloo, zoon van Roelef Luinge (zie IIIb) en Annechien Jans Sikkens.
Gehuwd 13-5-1787 in Norg met Alberdina Jans Scholtens, geboren 1756 in Gasselte, gedoopt 12-9-1756, overleden 22-4-1847 in Spier, Beilen, dochter van Jan Alberts Kloek Scholten en Jantien Alberts Dekens.
Huwelijk: Sikke Roelfs van Westervelde en Alberdina Jans van Zuidvelde, vertrokken naar Dunderen.
Alberdina Jans Scholten bij overlijden als Alberdina Scholten, d.v. Jan Kloek Scholten en Jantje NN, geboren Gasselte 10-3-1758, geen echtgenoot vermeld. De naam Kloeken wordt vermeld bij het huwelijk van dochter Annegien.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Sikkens Luinge (zie Ve), geboren 1788 in Donderen, gedoopt Vries 2-3-1788, overleden 16-7-1843 in Holthe, Beilen.
2. Jantien Sikkens Luinge (zie Vf), geboren 1790 in Donderen, gedoopt Vries 7-1-1790, overleden 30-11-1867 in Oudemolen, Vries.
3. Annegien Sikkens Luinge (zie Vg), geboren 16-1-1792 in Donderen, gedoopt Vries 22-1-1792, overleden 29-9-1861 in Assen.
4. Hinderkien Sikkens Luinge (zie Vh), geboren 1794 in Donderen, gedoopt Vries 9-2-1794, overleden 13-7-1835 in Garnwerd, Ezinge.
5. Jan Sikkens Luinge (zie Vi), geboren 1796 in Donderen, gedoopt Vries 24-7-1796, overleden 29-9-1848 in Peest, Norg.
6. Hasina Sikkens Luinge (zie Vj), geboren 1799 in Donderen, gedoopt Vries 20-1-1799, overleden 1-3-1858 in Gasteren, Anloo.
 
IVd  Albert Luinge, geboren 17-11-1757 in Peize, overleden 16-4-1836 in Peize, zoon van Roelef Luinge (zie IIIb) en Annechien Jans Sikkens.
Albert Luinge in 1797 in Peize timmerman, 41 jaar, gehuwd met een kind.
Gehuwd (1) 4-12-1785 in Roderwolde met Marchien Reinders Venekamp, geboren 1745 in Roderwolde, gedoopt 11-4-1745, overleden 1807 in Peize, begraven 28-10-1807, dochter van Reinder Jans en Jantien Jans.
Huwelijk: Albert Luinge, van Peize en Margjen Reinders, van Roderwolde.
Op 28-10-1807 wordt de vrouw van Albert Luinge begraven.
Er is geen momberaanstelling ingeschreven in Peize, mogelijk stond zoon Roelof al op het punt te trouwen toen Albert Luinge hertrouwde.

Gehuwd (2) 10-12-1809 in Peize met Willemtien Jans Stroetinga, geboren 6-1-1779 in Peize, gedoopt 10-1-1779, overleden 26-6-1838 in Peize, dochter van Jan Jannes Stroetinga en Wemeltien Engberts.
Huwelijk: Albert Luinge en Willemtien Jans.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Roelf Luinge (zie Vk), geboren 16-9-1786 in Roderwolde, gedoopt 24-9-1786, overleden 9-3-1875 in Peize.
2. Jantien Luinge, geboren 8-6-1790 in Peize, gedoopt 13-6-1790, overleden 1790 in Peize, begraven 26-11-1790. Op 26-11-1790 wordt een kind van Albert Luinge begraven.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Jan Luinge (zie Vl), geboren 20-9-1810 in Peize, gedoopt 30-9-1810, overleden 14-11-1854 in Lieveren, Roden.
4. Luink Luinge (zie Vm), geboren 2-8-1813 in Peize, overleden 11-5-1902 in Peize.
 

Generatie V

Va  Aaltien Luinge, geboren 11-1-1786 in Peize, gedoopt 15-1-1786, overleden 8-7-1840 in Foxwolde, Roden, dochter van Luink Luinge (zie IVa) en Janna Barelds Bakker.
Gehuwd 8-5-1812 in Roden met Jan Everts, geboren 1786 in Roden, Papenborg, gedoopt 12-11-1786, overleden 29-8-1844 in Foxwolde, Roden, zoon van Evert Berends en Ike Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Everts, geboren 1-5-1813 in Foxwolde, Roden, overleden 18-4-1890 in Foxwolde, Roden.
2. Luink Everts, geboren 22-3-1816 in Foxwolde, Roden, overleden 27-9-1885 in Niebert, Marum.
3. Evert Everts, geboren 26-4-1819 in Roden, overleden 7-4-1843 in Foxwolde, Roden.
4. Janna Everts, geboren 20-1-1823 in Roden, overleden 10-8-1860 in Leutingewolde, Roden.
5. Ike Everts, geboren 2-8-1826 in Roden, overleden 23-5-1827 in Foxwolde, Roden.
6. Ike Everts, geboren 30-7-1828 in Roden, overleden 13-6-1905 in Foxwolde, Roden.
 
Vb  Hinderkien Luinge, geboren 3-10-1789 in Peize, gedoopt 11-10-1789, overleden 7-1-1871 in Peize, dochter van Luink Luinge (zie IVa) en Janna Barelds Bakker.
Gehuwd 13-6-1816 in Eelde met Geert Ensing, geboren 16-5-1785 in Peize, gedoopt 22-5-1785, overleden 13-5-1870 in Peize, zoon van Berend Ensing en Jantje Jans Gorter.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Ensing, geboren 23-4-1817 in Peize, overleden 29-5-1855 in Peize. Tweeling.
Gehuwd 22-5-1847 in Peize met Hillina Jacomina Luinge, geboren 7-3-1817 in Peize, overleden 14-7-1868 in Roden, dochter van Jan Luinge en Jeddina Gelmers, zie genealogie Luinge (1), hertrouwd 12-8-1864 in Roden met Gerrit Roelofs van Dalen, geboren 19-10-1812 in Veendam, overleden 13-12-1881 in Roden, zoon van Roelof van Dalen en Janke Jelles de Boer.
2. Luinge Ensing, geboren 23-4-1817 in Peize, overleden 28-1-1881 in Peize. Tweeling.
3. Jantien Ensing, geboren 13-11-1822 in Peize, overleden 17-3-1893 in Peize.
 
Vc  Koenraad Luinge, geboren 5-1-1792 in Peize, gedoopt 15-1-1792, overleden 30-4-1840 in Peize, zoon van Luink Luinge (zie IVa) en Janna Barelds Bakker.
Gehuwd 31-7-1824 in Peize met Grietien Harms Freriks, geboren 4-10-1796 in Peize, gedoopt 2-10-1796, overleden 16-1-1882 in Eelde, dochter van Harm Jans Freriks en Annegien Harms Baving, zie genealogie Luinge (4), hertrouwd 24-6-1841 in Peize met Aldert Alberts Buiringe, geboren 6-3-1791 in Peize, gedoopt 13-3-1791, overleden 30-3-1858 in Peize, zoon van Albert Alderts Buiringe en Annechien Abels Ebels.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Janna Luinge, geboren 16-2-1828 in Peize, overleden 22-4-1899 in Paterswolde.
Gehuwd 12-6-1849 in Peize met Roelof Brink, geboren 24-11-1821 in Peize, overleden 11-4-1895 in Eelde, zoon van Roelof Brink en Egberdina Alberts Buiringe.
2. Annegien Luinge, geboren 24-4-1833 in Peize, overleden 19-7-1861 in Peize.
 
Vd  Fennegien Schuring, geboren 1775 in Peize, gedoopt 13-8-1775, overleden 3-5-1819 in Peize, dochter van Cornelis Schuring en Hinderkien Luinge (zie IVb).
Gehuwd 13-5-1804 in Roden met Hindrik Egberts Kamps, geboren 1776 in Roden, gedoopt 4-2-1776, overleden 30-1-1838 in Peize, zoon van Egbert Hindriks Kamps en Annegien Roelfs, hertrouwd 25-11-1823 in Peize met Aaltien Stevens Brink, geboren 6-5-1798 in Peize, gedoopt 6-5-1798, overleden 18-11-1869 in De Haar, Assen, dochter van Steven Thijs Brink en Trientien Luchies.
Huwelijk: Hinderk Egberts en Fennechien Schuringe van Peize.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egbert Hindriks Kamps, geboren 4-3-1805 in Lieveren, gedoopt Roden 10-3-1805, overleden 27-9-1877 in Peize.
Gehuwd 19-1-1837 in Peize met Lammegien Jans Kosters, geboren 28-4-1807 in Peize, gedoopt 10-5-1807, overleden 28-8-1884 in Peize, dochter van Jan Hindriks Kosters en Geessien Fransens Diertens.
2. Kornelis Schuring Kamps, geboren 1808 in Peize, gedoopt 17-7-1808, overleden 18-11-1867 in Rolde.
3. Annigjen Kamps, geboren 1811 in Peize, gedoopt 23-3-1811, overleden 1811 in Peize, begraven 3-4-1811. Op 3-4-1811 wordt in Peize een kind van H. Egberts begraven. aanname dat het deze Annigjen betreft.
4. Roelof Hindriks Kamps, geboren 6-5-1812 in Peizerwold, Peize, overleden 10-6-1876 in Zuidvelde, Norg.
Gehuwd 16-2-1839 in Norg met Marchje Martens, geboren 2-10-1816 in Zuidvelde, Norg, overleden 4-4-1887 in Zuidvelde, Norg, dochter van Geert Martens en Aaltje Hendriks Timmer.
5. Hindrik Hindriks Kamps, geboren 14-8-1815 in Peizerwold, Peize, overleden 19-7-1822 in Peize.
 
Ve  Roelof Sikkens Luinge, geboren 1788 in Donderen, gedoopt Vries 2-3-1788, overleden 16-7-1843 in Holthe, Beilen, zoon van Sikke Luinge (zie IVc) en Alberdina Jans Scholtens.
Gehuwd (1) 7-6-1815 in Anloo met Roelfje Kloots, geboren 20-3-1792 in Zuidlaren, gedoopt 25-3-1792, overleden 25-4-1827 in Gasteren, Anloo, dochter van Klaas Kloots en Hendrikje Jans.
Gehuwd (2) 17-6-1830 in Anloo met Grietien Hindriks Smeenge, geboren 1792 in Yde, gedoopt 3-6-1792, overleden 3-1-1834 in Anloo, dochter van Hindrik Roelefs Smeenge en Aaltien Hindriks Smeenge.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Sikke Luinge, geboren 3-4-1818 in Anloo, overleden 14-9-1850 in Klatering, Beilen.
2. Henderkien Luinge, geboren 1-7-1820 in Anloo, overleden 29-12-1892 in Westerbork.
Gehuwd 12-5-1847 in Beilen met Jan Gerding, geboren 15-3-1822 in Beilen, overleden 28-1-1889 in Westerbork, zoon van Harm Gerding en Jantien Jans Assen.
3. Klaas Luinge (zie VIa), geboren 4-2-1823 in Anloo, overleden 20-9-1892 in Klatering, Beilen.
4. Alberdiena Luinge, geboren 4-4-1827 in Anloo, overleden 18-8-1900 in Westerbork.
Gehuwd 29-3-1851 in Beilen met Jacob Wolting, geboren 27-3-1826 in Beilen, overleden 24-10-1911 in Zwiggelte, Westerbork, zoon van Hendrik Jacobs Wolting en Metje Jans Wolters.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Hendrik Luinge (zie VIb), geboren 7-5-1831 in Anloo, overleden 13-12-1893 in Vries.
6. Jan Luinge, geboren 8-12-1833 in Anloo, overleden 2-6-1834 in Westerbork. Bij overlijden als Jan Leunge.
 
Vf  Jantien Sikkens Luinge, geboren 1790 in Donderen, gedoopt Vries 7-1-1790, overleden 30-11-1867 in Oudemolen, Vries, dochter van Sikke Luinge (zie IVc) en Alberdina Jans Scholtens.
Gehuwd 23-11-1814 in Vries met Roelof Oosting, geboren 24-4-1793 in Oudemolen, gedoopt Vries 25-4-1793, overleden 30-1-1873 in Oudemolen, Vries, zoon van Jan Jans Oosting en Egbertje Alberts Popken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egbertien Oosting, geboren 25-3-1815 in Oudemolen, Vries, overleden 1-12-1846 in Vries.
Gehuwd 13-10-1838 in Vries met Albertus Markus Koops, geboren 1803 in Vries, gedoopt 6-10-1803, zoon van Markus Koops en Jantien Meulenkamp.
2. Alberdina Oosting, geboren 22-2-1817 in Oudemolen, Vries. Alberdina is bij het overlijden van echtgenoot Jan Koops in 1871 in Vries nog in leven. Een aantal kinderen trouwt in Haren en Groningen.
3. Jan Oosting, geboren 18-8-1819 in Vries, overleden 6-11-1890 in Zuidlaren.
4. Sikke Oosting, geboren 19-5-1822 in Vries, overleden 7-6-1822 in Oudemolen, Vries.
5. Jantien Oosting, geboren 8-6-1823 in Vries, overleden 27-4-1824 in Oudemolen, Vries.
6. Jantien Oosting, geboren 4-5-1825 in Vries, overleden 2-2-1864 in Zuidlaren.
7. Geessien Oosting, geboren 15-6-1827 in Vries, overleden 25-6-1827 in Oudemolen, Vries.
8. Sikke Oosting, geboren 19-6-1828 in Vries, overleden 8-1-1899 in Annen, Anloo.
9. Albert Oosting, geboren 1-4-1831 in Vries, overleden 27-4-1910 in Tynaarlo, Vries.
10. Roelof Oosting, geboren 5-9-1835 in Vries, overleden 26-6-1892 in Oudemolen, Vries.
 
Vg  Annegien Sikkens Luinge, geboren 16-1-1792 in Donderen, gedoopt Vries 22-1-1792, overleden 29-9-1861 in Assen, dochter van Sikke Luinge (zie IVc) en Alberdina Jans Scholtens.
Gehuwd (1) 5-7-1814 in Assen met Folkert van der Weijde, geboren 7-10-1752 in Groningen, gedoopt 13-10-1752, overleden 29-1-1826 in Assen, zoon van Gerrit Jan van der Weijde en Grietje Jans Bakker.
Gehuwd (2) 20-4-1828 in Assen met Albert Rietman, geboren 30-1-1803 in Steenwijk, overleden 11-2-1849 in Wijhe, zoon van Jan Rietman en Sjoertje Gooijtsens van Giesen.
Echtscheiding 25-4-1831. Albert Rietman is bij overlijden 45 jaar, gepensioneerd, zoon van Jan Rietman en Sjoerdje van Giesen. Zijn zuster Jantje trouwt in 1822 in Haskerland met als naam van de moeder Sjoerdje Gooitzens Gijsen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Sikko van der Weijde, geboren 21-8-1815 in Assen, overleden 27-12-1845 in Assen.
2. Alberdina van der Weijde, geboren 6-6-1818 in Assen, overleden 30-5-1857 in Assen.
Gehuwd 27-10-1839 in Assen met Hendrik Mos, geboren 15-1-1813 in Borger, overleden 4-4-1892 in Assen, zoon van Jan Hendriks Mos en Aaltje Piers Bronsema.
Hendrik Mos rijksveearts.
3. Margaretha van der Weijde, geboren 4-6-1822 in Assen, overleden 10-2-1914 in Assen.
4. Jan van der Weijde, geboren 15-6-1825 in Assen, overleden 24-9-1865 in Assen. Beroep veearts.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Jan Rietman, geboren 14-1-1829 in Assen, overleden 10-2-1895 in Tiel. Jan Rietman is bij huwelijk veldwachter, bij overlijden tapper.
Gehuwd 29-4-1868 in Steenwijk met Zwaantje Varenhorst, geboren 1835 in Steenwijk, overleden 16-2-1910 in Steenwijk, dochter van Gerrit Varenhorst en Maria Margritha Ketel.
 
Vh  Hinderkien Sikkens Luinge, geboren 1794 in Donderen, gedoopt Vries 9-2-1794, overleden 13-7-1835 in Garnwerd, Ezinge, dochter van Sikke Luinge (zie IVc) en Alberdina Jans Scholtens.
Gehuwd 2-10-1817 in Anloo met Egbert Jans Mulder, geboren 1797 in Roderwolde, gedoopt 12-11-1797, overleden 9-6-1843 in Garnwerd, Ezinge, zoon van Jan Egberts Mulder en Aaltje Berends van der Weide, hertrouwd 2-5-1836 in Ezinge met Anje Abels de Weerd, geboren 27-3-1808 in Garnwerd, Ezinge, dochter van Abel Geerts de Weerd en Hiltje Klasens Heltjes.
Egbert Jans Mulder schoolonderwijzer. Mogelijk meer kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Egberts Mulder, geboren 2-11-1818 in Baarderadeel.
2. Jan Egberts Mulder, geboren 21-1-1820 in Weidum, Baarderadeel, overleden 26-12-1823 in Garnwerd, Ezinge.
3. Sikke Luinge Mulder, geboren 24-7-1823 in Garnwerd, Ezinge, overleden 16-11-1823 in Garnwerd, Ezinge.
4. Jan Egberts Mulder, geboren 9-12-1823 in Garnwerd, overleden 18-9-1870 in Drouwenerveen, Borger. Beroep: onderwijzer.
5. Alberdina Egberts Mulder, geboren 14-2-1826 in Garnwerd, Ezinge, overleden 20-2-1826 in Garnwerd, Ezinge.
6. Alberdina Egberts Mulder, geboren 1828 in Garnwerd.
7. Sikke Egberts Luinge, geboren 4-3-1830 in Garnwerd, Ezinge, overleden 29-7-1836 in Garnwerd, Ezinge. Bij overlijden aangifte door de vader met als naam van de overledene Sikke Egberts Luinge, z.v. Egbert Mulder Jz. en Hindriktje Sikkes Luinge.
8. Bernard Mulder, geboren 10-7-1831 in Garnwerd, overleden 6-9-1847 in Peize.
9. Aaltje Egberts Mulder, geboren 5-1-1833 in Garnwerd, Ezinge.
 
Vi  Jan Sikkens Luinge, geboren 1796 in Donderen, gedoopt Vries 24-7-1796, overleden 29-9-1848 in Peest, Norg, zoon van Sikke Luinge (zie IVc) en Alberdina Jans Scholtens.
Gehuwd 2-5-1829 in Norg met Trijntien Jans Sikkens, geboren 4-11-1798 in Lieveren, gedoopt Roden 18-11-1798, overleden 26-3-1846 in Peest, Norg, dochter van Jan Sikkens en Roelfien Karst, eerder getrouwd 28-6-1823 in Norg met Tijmen Hendriks Odding, geboren 1791 in Peest, gedoopt Norg 9-10-1791, overleden 15-3-1827 in Peest, Norg, zoon van Hindrik Arends Odding en Geesien Jans Meijer.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Alberdina Luinge, geboren 19-3-1830 in Peest, Norg, overleden 28-1-1911 in Norg.
Gehuwd 6-5-1856 in Norg met Jozeph Noordhof, geboren 3-3-1830 in Zuidvelde, Norg, overleden 10-12-1912 in Norg, zoon van Jan Arends Noordhof en Annigje Geerts Bakker.
2. Jan Luinge (zie VIc), geboren 5-6-1832 in Peest, Norg, overleden 15-7-1874 in Zeijen, Vries.
3. Roelfje Luinge, geboren 8-10-1834 in Peest, Norg, overleden 27-3-1907 in Vries.
Gehuwd (1) 29-4-1865 in Vries met Jacob Fledderus, geboren 20-10-1837 in Vries, overleden 15-9-1877 in Vries, zoon van Hendrik Fledderus en Geertien Greving.
Gehuwd (2) 10-12-1879 in Vries met Luchien van Rhee, geboren 7-4-1828 in Vries, overleden 1-5-1883 in Vries, zoon van Jan van Rhee en Marchien Jans Hoving, eerder getrouwd 5-5-1866 in Vries met Maria Lieben, geboren 22-7-1832 in Rolde, overleden 4-8-1877 in Tynaarlo, Vries, dochter van Hendrik Lieben en Aaltien Schuiling.
4. Hendrikje Luinge, geboren 27-9-1836 in Peest, Norg, overleden 4-3-1865 in Norg.
5. Sikke Luinge (zie VId), geboren 28-12-1838 in Peest, Norg, overleden 11-7-1926 in Vries.
6. Roelf Luinge (zie VIe), geboren 31-12-1843 in Peest, Norg, overleden 5-8-1922 in Schoonloo, Rolde.
 
Vj  Hasina Sikkens Luinge, geboren 1799 in Donderen, gedoopt Vries 20-1-1799, overleden 1-3-1858 in Gasteren, Anloo, dochter van Sikke Luinge (zie IVc) en Alberdina Jans Scholtens.
Gehuwd 14-10-1826 in Anloo met Luite Hendriks Lunshof, geboren 1-2-1794 in Gasteren, gedoopt Anloo 9-2-1794, overleden 22-5-1876 in Anloo, zoon van Hendrik Hendriks Lunshof en Grietien Luchies.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Lunshof, geboren 1-10-1827 in Anloo, overleden 5-3-1871 in Schipborg, Anloo.
2. Alberdina Lunshof, geboren 9-8-1829 in Anloo, overleden 11-6-1907 in Norg.
3. Grietien Lunshof, geboren 15-8-1831 in Anloo, overleden 29-5-1903 in Anloo.
4. Sikke Lunshof, geboren 9-8-1833 in Anloo, overleden 6-8-1917 in Assen.
5. Roelof Lunshof, geboren 4-7-1843 in Gasteren, Anloo, overleden 12-4-1925 in Taarlo.
 
Vk  Roelf Luinge, geboren 16-9-1786 in Roderwolde, gedoopt 24-9-1786, overleden 9-3-1875 in Peize, zoon van Albert Luinge (zie IVd) en Marchien Reinders Venekamp.
Beroep timmerman.
Gehuwd 20-5-1810 in Peize met Annechien Hindriks Hulzebosch, geboren 23-2-1785 in Peize, gedoopt 27-2-1785, overleden 3-11-1870 in Peize, dochter van Hindrik Hindriks Hulzebosch en Fennechien Joling.
Huwelijk: Roelf Luinge en Annechien Hindriks.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Luinge (zie VIf), geboren 15-12-1811 in Peize, gedoopt 22-12-1812, overleden 16-12-1884 in Peize.
 
Vl  Jan Luinge, geboren 20-9-1810 in Peize, gedoopt 30-9-1810, overleden 14-11-1854 in Lieveren, Roden, zoon van Albert Luinge (zie IVd) en Willemtien Jans Stroetinga.
Gehuwd 22-5-1834 in Peize met Willemina Ananias, geboren 6-4-1816 in Lieveren, Roden, overleden 14-4-1903 in Terheijl, Roden, dochter van Willem Ananias en Willemtien Jans, hertrouwd 1-2-1862 in Roden met Hendrik Jannes Kolthof, geboren 10-2-1812 in Leek, overleden 22-2-1891 in Lieveren, Roden, zoon van Jannes Gerrits Kolthof en Albertje Pieters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willemtien Luinge, geboren 1-10-1835 in Peize, overleden 5-8-1911 in Vries.
Gehuwd 6-5-1865 in Vries met Geert Been, geboren 30-9-1833 in Vries, overleden 11-1-1901 in Vries, zoon van Geert Jans Been en Marchien Homan.
2. Wina Luinge, geboren 18-2-1838 in Peize, overleden 25-11-1919 in Winde, Vries.
Gehuwd 6-3-1863 in Eelde met Jacob van Steenwijk, geboren 11-5-1835 in Eelde, overleden 25-5-1915 in Eelde, zoon van Willem van Steenwijk en Fennechien Westerhof.
In de periode 1832-1838 wordt bij de Burgerlijke Stand in Eelde de naam Steenwijk gebruikt, daarvoor en daarna meestal Van Steenwijk, ook in het bevolkingsregister.
3. Albert Luinge (zie VIg), geboren 14-12-1839 in Peize, overleden 26-10-1915 in Lieveren, Roden.
4. Ziena Luinge, geboren 23-8-1842 in Lieveren, Roden, overleden 20-2-1924 in Lieveren, Roden.
Gehuwd (1) 8-5-1867 in Roden met Geerd de Vries, geboren 14-2-1841 in Roden, overleden 17-8-1878 in Lieveren, Roden, zoon van Geerd Geerts de Vries en Eltien Hindriks Rozema.
Gehuwd (2) 11-3-1882 in Roden met Hindrik Ananias, geboren 30-12-1852 in Lieveren, Roden, overleden 29-7-1931 in Lieveren, Roden, zoon van Jan Willems Ananias en Alina Harms Riemers.
5. Aaltien Luinge, geboren 21-3-1845 in Lieveren, Roden, overleden 12-2-1909 in Terheijl, Roden.
Gehuwd 29-1-1880 in Roden met Roelf Venema, geboren 18-10-1839 in Kolham, Slochteren, overleden 22-3-1897 in Terheijl, Roden, zoon van Abraham Roelfs Venema en Anna Mararetha Smith, eerder getrouwd 22-4-1869 in Slochteren met Grietje Taaling, geboren 6-4-1847 in Kolham, Slochteren, overleden 12-12-1878 in Terheijl, Roden, dochter van Jan Hindriks Taaling en Tjitske Alberts Schuur.
6. Geessien Luinge, geboren 4-4-1848 in Lieveren, Roden, overleden 13-1-1925 in Paterswolde.
Gehuwd 31-5-1873 in Peize met Harbert Braams, geboren 2-8-1845 in Jemgum, Duitsland, overleden 11-10-1915 in Paterswolde, zoon van Berend Harbert Braams en Grietje Veith.
7. Wemeltien Luinge, geboren 12-11-1850 in Lieveren, Roden, overleden 24-3-1894 in Roderwolde.
Gehuwd 8-5-1875 in Roden met Roelf Vogelzang, geboren 20-6-1852 in Roderwolde, Roden, overleden 17-10-1939 in Roderwolde, zoon van Jan Pieters Vogelzang en Aaltien Roelfs Ipema, hertrouwd 25-4-1903 in Roden met Dina Lanting, geboren 23-1-1855 in Roderwolde, Roden, overleden 6-3-1912 in Groningen, akte Roden, dochter van Geert Lanting en Hindrikje Venema.
8. Willem Luinge (zie VIh), geboren 27-5-1854 in Lieveren, Roden, overleden 1942 in Hilversum.
 
Vm  Luink Luinge, geboren 2-8-1813 in Peize, overleden 11-5-1902 in Peize, zoon van Albert Luinge (zie IVd) en Willemtien Jans Stroetinga.
Gehuwd 14-5-1840 in Peize met Hillegien Kok, geboren 22-8-1819 in Peize, overleden 23-4-1895 in Peize, dochter van Gerrit Roelofs Kok en Elina Mensing, zie genealogie Luinge (4).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Luinge (zie VIi), geboren 3-12-1841 in Peize, overleden 12-12-1901 in Peize.
2. Gerrit Luinge (zie VIj), geboren 6-10-1843 in Peize, overleden 7-7-1924 in Peize.
3. Willem Luinge (zie VIk), geboren 11-1-1846 in Peize, overleden 6-10-1935 in Oudemolen, Vries.
4. Elina Luinge, geboren 13-7-1848 in Peize, overleden 9-8-1911 in Langelo, Norg.
Gehuwd 6-5-1878 in Norg met Abel Huls, geboren 5-8-1854 in Langelo, Norg, overleden 6-3-1917 in Langelo, Norg, zoon van Berend Huls en Annegien Ananias.
5. Kornelis Luinge (zie VIl), geboren 14-6-1851 in Peize, overleden 13-4-1926 in Hoogkerk.
6. Jan Luinge (zie VIm), geboren 20-2-1854 in Peize, overleden 3-2-1899 in Peize.
7. Roelof Luinge (zie VIn), geboren 26-12-1856 in Peize, overleden 26-1-1922 in Groningen.
8. NN Luinge, geboren 30-7-1859 in Peize, overleden 30-7-1859 in Peize. Levenloos kind.
9. Willemtien Luinge, geboren 18-2-1862 in Peize, overleden 16-12-1902 in Peize.
Gehuwd 11-5-1889 in Peize met Klaas Venema, geboren 28-7-1863 in Peize, overleden 31-1-1908 in Peize, zoon van Martinus Venema en Zwaantje Wilkens.
 

Generatie VI

VIa  Klaas Luinge, geboren 4-2-1823 in Anloo, overleden 20-9-1892 in Klatering, Beilen, zoon van Roelof Sikkens Luinge (zie Ve) en Roelfje Kloots.
Ook als Klaas Leunge.
Gehuwd 26-4-1860 in Beilen met Jantien Nijboer, geboren 12-3-1827 in Beilen, overleden 17-4-1901 in Klatering, Beilen, dochter van Harm Roelofs Nijboer en Marchien Derks Staal.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harm Luinge, geboren 17-9-1862 in Klatering, Beilen, overleden 28-3-1907 in Klatering, Beilen.
2. Roelofje Luinge, geboren 31-10-1865 in Klatering, Beilen, overleden 18-3-1867 in Klatering, Beilen.
3. Roelofje Luinge, geboren 24-12-1867 in Klatering, Beilen, overleden 6-10-1892 in Klatering, Beilen.
Gehuwd 2-5-1888 in Beilen met Willem Stevens, geboren 25-8-1865 in Hijken, Beilen, overleden 3-8-1924 in Beilen, zoon van Derk Stevens en Vroukje Vos, hertrouwd 30-12-1895 in Beilen met Annigje Vredeveld, geboren 3-2-1876 in Brunstinge, Beilen, overleden 1-6-1912 in Beilen, dochter van Jan Vredeveld en Geesje Nijboer.
 
VIb  Hendrik Luinge, geboren 7-5-1831 in Anloo, overleden 13-12-1893 in Vries, zoon van Roelof Sikkens Luinge (zie Ve) en Grietien Hindriks Smeenge.
Beroep timmerman, later architect.
Gehuwd 2-5-1863 in Vries met Heiltien Albers, geboren 8-3-1835 in Vries, overleden 26-3-1890 in Vries, dochter van Jan Albers en Aaltien Greving.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietje Luinge, geboren 31-3-1865 in Vries, overleden 14-2-1894 in Vries.
Gehuwd 29-10-1892 in Vries met Wiendelt ter Borg, geboren 21-11-1869 in Eelderwolde, Eelde, overleden 15-1-1949 in Eelde, zoon van Geert ter Borg en Marika Aaldring, hertrouwd 21-1-1899 in Bedum met Hilje Lantinga, geboren 1879 in Noordwolde, Bedum, dochter van Hendrik Lantinga en Jantje Bolhuis.
2. NN Luinge, geboren 4-10-1872 in Vries, overleden 4-10-1872 in Vries.
 
VIc  Jan Luinge, geboren 5-6-1832 in Peest, Norg, overleden 15-7-1874 in Zeijen, Vries, zoon van Jan Sikkens Luinge (zie Vi) en Trijntien Jans Sikkens.
Gehuwd 25-4-1874 in Haren met Roelfje Hindriks, geboren 1843 in Onnen, Haren, overleden 15-6-1884 in Haren, dochter van Hindrik Tebbes Hindriks en Janna Wiebes, hertrouwd 4-9-1880 in Haren met Gerrit Bazuin, geboren 1840 in Haren, overleden 23-5-1904 in Haren, zoon van Gerrit Bazuin en Hinderkien Meijer.
Roelfje ook als Roelfje Tebbes.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Luinge (zie VIIa), geboren 31-5-1874 in Zeijen, Vries.
 
VId  Sikke Luinge, geboren 28-12-1838 in Peest, Norg, overleden 11-7-1926 in Vries, zoon van Jan Sikkens Luinge (zie Vi) en Trijntien Jans Sikkens.
Beroep bakker.
Gehuwd 20-1-1866 in Vries met Geessien de Jonge, geboren 12-5-1836 in Eexterveen, Anloo, overleden 5-5-1904 in Yde, Vries, dochter van Harm Jans de Jonge en Trientien Jans Bouwes.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Luinge, geboren 9-9-1866 in Yde, Vries, overleden 12-10-1866 in Yde, Vries.
2. Trientje Luinge, geboren 11-12-1867 in Yde, Vries, overleden 10-8-1868 in Yde, Vries.
3. Jan Luinge, geboren 13-11-1868 in Yde, Vries, overleden 22-5-1958 in Smilde.
4. Trijntje Luinge, geboren 23-3-1870 in Yde, Vries, overleden 5-10-1926 in Vries.
Gehuwd 13-5-1899 in Vries met Jan Stoel, geboren 28-7-1858 in Vries, overleden 20-4-1915 in Vries, zoon van Johannes Stoel en Lammechien Bartelds.
5. Harm Luinge (zie VIIb), geboren 29-7-1871 in Yde, Vries, overleden 21-8-1930 in Groningen, wonende te Tynaarlo.
6. Roelf Luinge, geboren 19-2-1873 in Yde, Vries, overleden 23-3-1874 in Yde, Vries.
7. Alberdina Luinge (zie VIIc), geboren 1-12-1874 in Yde, Vries, overleden 12-5-1923 in Grolloo, Rolde.
8. Jantien Luinge, geboren 14-6-1876 in Yde, Vries, overleden 7-1-1949 in Bunne, Vries.
Gehuwd 17-6-1899 in Rolde met Arend Vijfschagt, geboren 12-9-1876 in Grolloo, Rolde, overleden 28-6-1946 in Bunne, Vries, zoon van Jan Vijfschagt en Geertje Kamping.
9. Catharina Luinge, geboren 20-8-1877 in Yde, Vries, overleden 5-9-1877 in Yde, Vries.
10. Catharina Luinge, geboren 8-12-1879 in Yde, Vries, overleden 4-1-1881 in Yde, Vries.
 
VIe  Roelf Luinge, geboren 31-12-1843 in Peest, Norg, overleden 5-8-1922 in Schoonloo, Rolde, zoon van Jan Sikkens Luinge (zie Vi) en Trijntien Jans Sikkens.
Beroep bakker, later molenaar.
Gehuwd 12-5-1875 in Rolde met Aaltje Haange, geboren 17-5-1845 in Rolde, overleden 24-12-1882 in Grolloo, Rolde, dochter van Bastiaan Haange en Lammigje Steenge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bastiaan Luinge, geboren 4-11-1876 in Grolloo, Rolde, overleden 18-1-1878 in Grolloo.
2. Bastiaan Luinge (zie VIId), geboren 8-11-1878 in Grolloo, Rolde, overleden 14-4-1939 in Assen, woonplaats Rolde.
3. Jan Luinge, geboren 28-5-1881 in Grollo, Rolde.
Gehuwd 4-5-1912 in Rolde met Zwaantje Ratering, geboren 29-1-1889 in Grolloo, Rolde, dochter van Harm Ratering en Jantje Stevens.
 
VIf  Hindrik Luinge, geboren 15-12-1811 in Peize, gedoopt 22-12-1812, overleden 16-12-1884 in Peize, zoon van Roelf Luinge (zie Vk) en Annechien Hindriks Hulzebosch.
Beroep gemeenteontvanger.
Gehuwd 23-5-1840 in Peize met Hinderika Mulder, geboren 30-6-1813 in Grootegast, overleden 9-2-1898 in Peize, dochter van Jacob Jans Mulder en Marijke Fokkens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegien Luinge, geboren 12-3-1841 in Peize, overleden 13-2-1923 in Eelde.
Gehuwd 14-5-1880 in Peize met Jannes Boer, geboren 4-6-1845 in Zulte, Roden, overleden 16-10-1902 in Peize, zoon van Egbert Koenes Boer en Jantje Jacobs Karsens.
2. Margaretha Luinge, geboren 19-1-1845 in Peize, overleden 29-12-1915 in Peize.
Gehuwd 1-6-1871 in Peize met Kornelis Ottens, geboren 10-1-1844 in Peize, overleden 26-6-1899 in Peize, zoon van Hindrik Ottens en Grietien Eitens.
 
VIg  Albert Luinge, geboren 14-12-1839 in Peize, overleden 26-10-1915 in Lieveren, Roden, zoon van Jan Luinge (zie Vl) en Willemina Ananias.
Gehuwd 11-5-1872 in Vries met Annechien Laan, geboren 25-2-1842 in Sandebuur, Roden, overleden 28-2-1920 in Lieveren, Roden, dochter van Lucas Laan en Hinderkien Hindriks Koops.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lukas Luinge (zie VIIe), geboren 16-12-1873 in Donderen, Vries, overleden 6-1-1920 in Lieveren, Roden.
2. Jan Luinge, geboren 25-11-1877 in Donderen, Vries, overleden 25-1-1899 in Lieveren, Roden.
3. Hendrik Luinge (zie VIIf), geboren 12-1-1881 in Donderen, Vries, overleden 8-8-1949 in Zeijen, Vries.
4. Mina Luinge, geboren 1-4-1885 in Donderen, Vries, overleden 27-1-1978 in Roden.
Gehuwd 3-7-1909 in Roden met Steven Kregel, geboren 19-6-1880 in Bunne, Vries, overleden 10-9-1978 in Roden, zoon van Evert Kregel en Geertien van der Spoel.
 
VIh  Willem Luinge, geboren 27-5-1854 in Lieveren, Roden, overleden 1942 in Hilversum, zoon van Jan Luinge (zie Vl) en Willemina Ananias.
Rijksveldwachter in o.a. Nieuw-Schoonebeek, Veenhuizen en Emmen. Volgens Genealogie Luinge in maart 1942 in Hilversum overleden.
Gehuwd (1) 1-6-1887 in Assen met Aaltien Lunshof, geboren 19-2-1857 in Assen, overleden 6-9-1908 in Veenhuizen, Norg, dochter van Jan Lunshof en Hendrika Mennega.
Gehuwd (2) 29-5-1909 in Norg met Margje Boesenkool, geboren 1864 in Staphorst, dochter van Klaas Boesenkool en Jantje Kuiers, eerder getrouwd 24-9-1886 in Ooststellingwerf met Albert Bergsma.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Luinge, geboren 27-7-1888 in Nieuw-Schoonebeek.
Gehuwd 21-1-1914 in Assen met Elodie Augusta van de Calseijde, geboren 1886 in Zelzate, BelgiŽ, overleden 12-1-1960 in Assen, dochter van Augustus van de Calseijde en Maria Segers.
2. Wilhelmina Hendrika Luinge, geboren 14-12-1891 in Veenhuizen, Norg.
Gehuwd 3-2-1915 in Hilversum met Bernardus Cornelis Jongens, geboren 1889 in Amsterdam, dochter van Dirk Jongens en Tiemetje Sanders.
3. NN Luinge, geboren 18-12-1892 in Veenhuizen, Norg, overleden 18-12-1892 in Veenhuizen, Norg.
4. Willem Luinge, geboren 13-5-1894 in Emmen, overleden 30-12-1943 in Groningen, akte Zuidlaren.
Gehuwd met Grietje Dijkstra.
5. Albert Luinge, geboren 21-12-1896 in Emmen.
 
VIi  Albert Luinge, geboren 3-12-1841 in Peize, overleden 12-12-1901 in Peize, zoon van Luink Luinge (zie Vm) en Hillegien Kok.
Gehuwd 25-5-1870 in Vries met Hinderkien Krans, geboren 1850 in Hoogezand, overleden 12-7-1933 in Lieveren, Roden, dochter van Berend Gerrits Krans en Aaltje Hindriks Kwebeman.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillechien Luinge, geboren 30-10-1870 in Bunne, Vries, overleden 24-9-1872 in Peize.
2. Berend Luinge (zie VIIg), geboren 14-10-1873 in Peize, overleden 9-11-1952 in Lieveren, Roden.
3. Luink Luinge (zie VIIh), geboren 8-1-1876 in Peize, overleden 21-2-1965 in Roderwolde.
4. Gerrit Luinge (zie VIIi), geboren 17-5-1878 in Peize, overleden 8-7-1950 in Peize.
5. Hillechien Luinge, geboren 9-4-1883 in Peize.
6. Aldert Luinge, geboren 25-4-1887 in Peize, overleden 7-10-1888 in Peize.
7. Aldert Luinge, geboren 13-12-1893 in Peize.
 
VIj  Gerrit Luinge, geboren 6-10-1843 in Peize, overleden 7-7-1924 in Peize, zoon van Luink Luinge (zie Vm) en Hillegien Kok.
Gehuwd 6-10-1866 in Peize met Janna Ax, geboren 27-10-1844 in Peize, overleden 1-12-1931 in Haren, dochter van Johannes Ax en Tjeerske de Vries.
Bij huwelijk wettiging van een kind.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillechien Luinge, geboren 8-3-1866 in Peize, overleden 28-1-1954 in Assen.
Gehuwd 14-5-1892 in Peize met Jan Doedens, geboren 10-8-1864 in Foxwolde, Roden, overleden 6-2-1948 in Borger, zoon van Bareld Doedens en Grietien Ottens.
Jan Doedens (collectie Gerrit Kooi)
Jan Doedens, collectie Gerrit Kooi, zie ook bij broer/zwager Johannes Luinge.
2. Tietje Luinge, geboren 27-2-1869 in Peize, overleden 16-10-1937 in Peize.
Gehuwd 5-5-1894 in Peize met Geert Timmer, geboren 14-9-1871 in Peize, overleden 15-12-1945 in Peize, zoon van Klaas Timmer en Roelfje van der Kaap.
3. Lina Luinge, geboren 12-12-1871 in Peize, overleden 23-11-1960 in Groningen.
Gehuwd 8-5-1897 in Haren met Jakob Niewold, geboren 1869 in Helpman, Haren, overleden 20-7-1911 in Haren, zoon van Aeilko Niewold en Geertje Huisman.
4. Johanna Luinge, geboren 25-5-1874 in Peizerhorst, Peize, overleden 26-3-1952 in Westerbork.
Gehuwd 26-10-1895 in Peize met Harm Kuipers, geboren 29-8-1870 in Haren, overleden 11-12-1953 in Westerbork, zoon van Hendrik Kuipers en Roelfien Mulder.
5. Albertje Luinge, geboren 6-11-1876 in Peize, overleden 13-3-1877 in Peize.
6. Albertje Luinge, geboren 10-5-1878 in Peize, overleden 21-9-1964 in Eelderwolde, begraven in Haren.
Gehuwd 22-11-1902 in Haren met Pieter Hendriks, geboren 21-2-1876 in Harenermolen, Haren, overleden 4-9-1969 in Eelderwolde, begraven in Haren, zoon van Jan Folkerts Hendriks en Geertje Kobus.
7. Niessien Luinge, geboren 23-9-1881 in Peize, overleden 21-8-1971 in Peize.
Gehuwd (1) 13-5-1911 in Haren met Jan van Hemmen, geboren 1882 in Haren, overleden 8-7-1920 in Peize, zoon van Egbert van Hemmen en Jantje Kijl.
Gehuwd (2) 16-2-1923 in Peize met Hendrik Wilkens, geboren 9-7-1866 in Winde, Vries, overleden 2-9-1948 in Peize, zoon van Jan Wilkens en Geessien Abrahams.
8. Luink Luinge, geboren 27-2-1884 in Peize, overleden 9-10-1884 in Peize.
9. Luink Luinge (zie VIIj), geboren 20-10-1885 in Peize, overleden 12-7-1960 in Assen, wonende te Ooststellingwerf.
10. Johannes Luinge, geboren 19-6-1888 in Peize, overleden 19-5-1982 in Peize. Brugwachter.
Gehuwd 6-5-1916 in Vries met Berentien Tolner, geboren 11-2-1892 in Yde, Vries, overleden 22-11-1984 in Peize, dochter van Klaas Tolner en Annechien Brink.
Johannes Luinge en Berentien Tolner (collectie Gerrit Kooi)Johannes Luinge 1888 (collectie Gerrit Kooi)
Links Johannes Luinge en Berentien Tolner, rechts Johannes Luinge, foto gemaakt in 1956, collectie kleinzoon Gerrit Kooi, zie ook de Parenteel van Frerik Luinge.
 
VIk  Willem Luinge, geboren 11-1-1846 in Peize, overleden 6-10-1935 in Oudemolen, Vries, zoon van Luink Luinge (zie Vm) en Hillegien Kok.
Gehuwd 5-5-1871 in Norg met Jantje Venekamp, geboren 11-7-1842 in Langelo, Norg, overleden 18-12-1907 in Vries, dochter van Willem Venekamp en Aaltje Hulshof.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Luink Luinge (zie VIIk), geboren 13-7-1872 in Peest, Norg, overleden 16-8-1923 in Oudemolen, Vries.
2. Aaltje Luinge, geboren 24-7-1874 in Peest, Norg, overleden 17-5-1939 in Zeijen, Vries.
Gehuwd (1) 13-8-1898 in Vries met Frederik Snoeijing, geboren 6-9-1860 in Valthe, Odoorn, zoon van Hendrik Snoeijing en Jantien Smeenge.
Bijgeschreven in de huwelijksakte: echtscheiding Amsterdam 30-5-1902. Frederik Snoeiijng woont in Amsterdam ten tijde van het huwelijk in Vries in 1929 van dochter Jantje.
Gehuwd (2) 2-5-1904 in Vries met Jan Timmer, geboren 9-11-1882 in Oudemolen, Vries, overleden 23-10-1967 in Zeijen, Vries, zoon van Jan Timmer en Jantje Leupen.
Aaltje Luinge gescheiden echtgenote van Frederik Snoeijing.
3. Willem Luinge, geboren 24-9-1876 in Peest, Norg, overleden 8-9-1945 in Assen, wonende te Vries.
Gehuwd 5-5-1906 in Vries met Roelofje Schooljan, geboren 6-9-1884 in Laaghalen, Beilen, overleden 8-8-1953 in Groningen, wonende te Assen, dochter van Jan Schooljan en Roelofje Strijk.
4. Hendrik Luinge, geboren 18-9-1881 in Langelo, Norg, overleden 18-1-1882 in Langelo, Norg.
5. Hillichje Luinge, geboren 13-11-1884 in Norg.
 
VIl  Kornelis Luinge, geboren 14-6-1851 in Peize, overleden 13-4-1926 in Hoogkerk, zoon van Luink Luinge (zie Vm) en Hillegien Kok.
Gehuwd 7-5-1881 in Roden met Janna de Vries, geboren 4-4-1852 in Roden, overleden 28-11-1912 in Peize, dochter van Geerd Geerts de Vries en Eltien Hindriks Rozema.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillechien Luinge, geboren 2-4-1882 in Peize.
Gehuwd 11-3-1905 in Peize met Arend Stoffers, geboren 4-2-1884 in Peize, overleden 8-1-1962 in Terheijl, Roden, zoon van Jan Stoffers en Afien Postema.
2. Eltien Luinge, geboren 1-8-1883 in Peize, overleden 19-12-1956 in Peize.
Gehuwd 9-5-1914 in Roden met Oebele van der Wijk, geboren 5-12-1886 in Midwolde, Leek, overleden 30-9-1959 in Peize, zoon van Paulus van der Wijk en Jantje Veldhuis.
3. Lina Luinge, geboren 5-10-1884 in Peize, overleden 23-12-1968 in Nietap, Roden.
Gehuwd 18-5-1912 in Roden met Willem Venekamp, geboren 2-3-1884 in Roden, overleden 4-1-1964, zoon van Roelf Venekamp en Sijke de Vries.
4. Geert Luinge, geboren 23-2-1887 in Peize, overleden 24-7-1959 in Hoogkerk.
Gehuwd 24-10-1908 in Hoogkerk met Kornelske Klein, geboren 28-7-1886 in Groningen, overleden 25-1-1965 in Groningen, dochter van Jacob Klein en Aukelina Boerma.
5. Luink Luinge, geboren 3-4-1890 in Peize, overleden 10-4-1967 in Den Ham.
Gehuwd 8-1-1919 in Peize met Jantje Hut, geboren 26-2-1896 in Leek, overleden 8-11-1985 in Den Ham, dochter van Tjeert Hut en Geertje van het Klooster.
6. Hendrik Luinge, geboren 23-5-1895 in Peize.
Gehuwd 21-4-1920 in Hoogkerk met Henderika Arents, geboren 1899 in Groningen, dochter van Henderikus Arents en Ebeltje Bierling.
 
VIm  Jan Luinge, geboren 20-2-1854 in Peize, overleden 3-2-1899 in Peize, zoon van Luink Luinge (zie Vm) en Hillegien Kok.
Beroep klompenmaker.
Gehuwd (1) 7-10-1882 in Roden met Grietje Heidergott, geboren 20-9-1857 in Terheijl, Roden, overleden 28-8-1912 in Loppersum, dochter van Friedrich Wilhelm August Christoph Heidergott en Geertje Thomas Wegter.
Gescheiden Peize 3-11-1890.
Gehuwd (2) 7-2-1891 in Peize met Rieka Ruiter, geboren 12-7-1864 in Lieveren, Roden, overleden 23-1-1932 in Peize, dochter van Jinte Ruiter en Johanna Derks Bloembergen, hertrouwd 22-3-1902 in Peize met Hendrik Venema, geboren 31-7-1861 in Peize, overleden 11-12-1933 in Roden, zoon van Martinus Venema en Zwaantje Wilkens.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. NN Luinge, geboren 16-10-1882 in Terheijl, Roden, overleden 16-10-1882 in Terheijl, Roden.
2. Willem Jan Luinge, geboren 10-11-1883 in Utrecht, overleden 15-11-1883 in Utrecht, akte Norg.
3. Luun Luinge, geboren 11-11-1883 in Utrecht, overleden 14-11-1883 in Utrecht, akte Norg. Volgens overlijdensakte Utrecht 3 dagen oud, volgens overlijdensakte Norg 4 dagen oud.
4. Geertje Luinge, geboren 31-10-1886 in Leek.
Gehuwd 10-6-1915 in Groningen met Frederik Harm Lentz, geboren 1876 in Ruischerbrug, Noorddijk, overleden 12-4-1957 in Hoogkerk, zoon van Kasper Lentz en Jantje Harms.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. NN Luinge, geboren 11-9-1892 in Peize, overleden 11-9-1892 in Peize.
6. Hillechien Luinge, geboren 6-9-1893 in Peize, overleden 27-7-1970 in Zevenhuizen. Leek.
Gehuwd 24-1-1914 in Leek met Willem Ensing, geboren 9-8-1886 in Zevenhuizen, Leek, overleden 29-7-1976 in Zevenhuizen, Leek, zoon van Geert Ensing en Jantje Slofstra.
7. Johanna Luinge, geboren 19-7-1895 in Peize, overleden 20-7-1895 in Peize.
8. Johanna Luinge, geboren 8-6-1896 in Peize, overleden 17-7-1965 in Hoogkerk.
Gehuwd 18-8-1917 in Peize met Roelf de Jong, geboren 1897 in Leek, zoon van Pieter de Jong en Roelfina Alida Johanna Voortman.
 
VIn  Roelof Luinge, geboren 26-12-1856 in Peize, overleden 26-1-1922 in Groningen, zoon van Luink Luinge (zie Vm) en Hillegien Kok.
Gehuwd 10-5-1884 in Peize met Jantien Rosema, geboren 10-12-1859 in Bunne, Vries, overleden 16-1-1930 in Groningen, dochter van Anne Rosema en Wemeltien Doedens, eerder getrouwd 25-5-1881 in Vries met Pieter Kremer, geboren 1-7-1855 in Vries, overleden 11-7-1882 in Bunne, Vries, zoon van Geert Kremer en Geesien ter Steeg.
Bij de geboorte van Jantien is de familienaam Sinninge gebruikt, in 1881 gewijzigd in Rosema.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Luink Luinge, geboren 28-8-1884 in Peize, overleden 20-8-1890 in Groningen.
2. Anne Luinge, geboren 18-3-1886 in Bunne, Vries.
Gehuwd 15-5-1910 in Groningen met Alida Harmanna Susanna Kerstholt, geboren 15-7-1884 in Kerklaan, Muntendam, overleden 8-5-1963 in Groningen, dochter van Johannes Georgius Cornelius Kerstholt en Susanna Kamphuis.
3. Wemeltien Luinge, geboren 1-5-1888 in Eelde, overleden 22-7-1890 in Groningen.
4. Wemeltje Luinge, geboren 28-4-1891 in Groningen, overleden 25-10-1943 in Groningen.
Gehuwd 2-12-1915 in Groningen met Jan Raspe, geboren 1888 in Hoogezand, overleden 30-3-1947 in Groningen, zoon van Hindrik Raspe en Maria Tekla Geerdes.
5. Hillechien Luinge, geboren 14-1-1894 in Groningen.
6. Luink Luinge, geboren 19-12-1897 in Groningen, overleden 26-5-1974 in Amsterdam (begraven).
Gehuwd met Johanna Helena Niessen, geboren 2-11-1902, overleden 21-5-1990 in Amsterdam (begraven).
 

Generatie VII

VIIa  Hendrik Luinge, geboren 31-5-1874 in Zeijen, Vries, zoon van Jan Luinge (zie VIc) en Roelfje Hindriks.
Gehuwd 1-6-1899 in Haren met Jantje Horst, geboren 1877 in Haren, overleden 24-1-1904 in Haren, dochter van Hindrik Horst en Geessien Mannes.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Luinge, geboren 27-11-1899 in Haren.
Gehuwd 21-5-1926 in Haren met Catharina Eisses, geboren 1900 in Haren, dochter van Folkert Eisses en Marchien Berends de Jonge.
2. Gezina Luinge, geboren 4-5-1901 in Haren.
Gehuwd 9-5-1924 in Zuidlaren met Jan Sluiter, geboren 1-3-1901 in Muntendam, zoon van Lammert Sluiter en Wilhelmina Schmidt.
 
VIIb  Harm Luinge, geboren 29-7-1871 in Yde, Vries, overleden 21-8-1930 in Groningen, wonende te Tynaarlo, zoon van Sikke Luinge (zie VId) en Geessien de Jonge.
Bakker.
Gehuwd 16-5-1903 in Vries met Henderkien Veendijk, geboren 27-5-1877 in Tynaarlo, Vries, overleden 3-2-1953 in Tynaarlo, Vries, dochter van Albert Veendijk en Fennechien Bijker.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Luinge, geboren 6-9-1903 in Tynaarlo, Vries.
 
VIIc  Alberdina Luinge, geboren 1-12-1874 in Yde, Vries, overleden 12-5-1923 in Grolloo, Rolde, dochter van Sikke Luinge (zie VId) en Geessien de Jonge.
Gehuwd 6-5-1905 in Rolde met Bastiaan Luinge (zie VIId), geboren 8-11-1878 in Grolloo, Rolde, overleden 14-4-1939 in Assen, woonplaats Rolde, zoon van Roelf Luinge (zie VIe) en Aaltje Haange, hertrouwd 28-1-1928 in Rolde met Luchiena Sijbring, geboren 1906 in Rolde, dochter van Hendrik Sijbring en Jantje Hagting.
Kinderen uit dit huwelijk: zie bij Bastiaan Luinge (zie VIId).
 
VIId  Bastiaan Luinge, geboren 8-11-1878 in Grolloo, Rolde, overleden 14-4-1939 in Assen, woonplaats Rolde, zoon van Roelf Luinge (zie VIe) en Aaltje Haange.
Molenaar.
Gehuwd (1) 6-5-1905 in Rolde met Alberdina Luinge (zie VIIc), geboren 1-12-1874 in Yde, Vries, overleden 12-5-1923 in Grolloo, Rolde, dochter van Sikke Luinge (zie VId) en Geessien de Jonge.
Gehuwd (2) 28-1-1928 in Rolde met Luchiena Sijbring, geboren 1906 in Rolde, dochter van Hendrik Sijbring en Jantje Hagting.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Roelof Luinge, geboren 25-12-1905 in Grolloo, Rolde.
2. Aaltje Luinge, geboren 22-10-1906 in Grolloo, Rolde, overleden 26-10-1906 in Grolloo, rolde.
3. Aaltje Luinge, geboren 20-9-1910 in Grolloo, Rolde.
 
VIIe  Lukas Luinge, geboren 16-12-1873 in Donderen, Vries, overleden 6-1-1920 in Lieveren, Roden, zoon van Albert Luinge (zie VIg) en Annechien Laan.
Gehuwd 12-5-1906 in Roden met Alida Vogelzang, geboren 27-2-1883 in Roden, overleden 11-10-1942 in Groningen, akte Roden, dochter van Jan Vogelzang en Grietje Fonk, hertrouwd 2-2-1921 in Roden met Derk Roffel, geboren 1-8-1881 in Roderveld, Roden, zoon van Jan Roffel en Trijntje van Esch.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Luinge, geboren 20-5-1907 in Lieveren, Roden.
2. Grietje Luinge, geboren 14-10-1909 in Lieveren, Roden.
3. Jan Luinge, geboren 4-8-1911 in Lieveren, Roden.
Gehuwd 1-5-1936 in Haren met Jantje Hekman, geboren 1913 in Haren, dochter van Berend Hekman en Annechien Takens.
 
VIIf  Hendrik Luinge, geboren 12-1-1881 in Donderen, Vries, overleden 8-8-1949 in Zeijen, Vries, zoon van Albert Luinge (zie VIg) en Annechien Laan.
Gehuwd 25-5-1907 in Peize met Hendrikkien Luders, geboren 14-3-1883 in Peize, overleden 16-1-1938 in Zeijen, Vries, dochter van Karel Christoph Luders en Harmke Eekhof.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Luinge, geboren 5-12-1907 in Lieveren, Roden.
2. Annechien Luinge, geboren 30-10-1908 in Lieveren, Roden.
3. Harmke Luinge, geboren 3-1-1911 in Lieveren, Roden.
 
VIIg  Berend Luinge, geboren 14-10-1873 in Peize, overleden 9-11-1952 in Lieveren, Roden, zoon van Albert Luinge (zie VIi) en Hinderkien Krans.
Gehuwd 6-5-1899 in Peize met Lammechien Brink, geboren 3-7-1875 in Lieveren, Roden, overleden 20-3-1943 in Lieveren, Roden, dochter van Berend Jans Brink en Lammechien Hendriks Kruims.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hinderkien Luinge, geboren 16-3-1900 in Peize, overleden 10-3-1986 in Peize.
Gehuwd 30-6-1928 in Roden met Hinnerikus Feringa, geboren 4-6-1897 in Peize, overleden 18-3-1979 in Peize, zoon van Kornelis Feringa en Sjoukje Hofman.
2. Berend Luinge, geboren 6-9-1901 in Lieveren, Roden.
Gehuwd 14-5-1927 in Roden met Hinderkien Brink, geboren 1903 in Lieveren, Roden, dochter van Jan Brink en Grietje Bathoorn.
3. Albert Luinge, geboren 4-3-1903 in Lieveren, Roden, overleden 25-4-1985 in Roden (begraven).
Gehuwd 7-5-1932 in Roden met Margien Huberts, geboren 4-1-1911 in Foxwolde, Roden, dochter van Willem Huberts en Hendrika Ploeg.
4. Lammert Luinge, geboren 3-3-1905 in Lieveren, Roden, overleden 30-5-1941 in Roderwolde, Roden, begraven te Roden.
Gehuwd met Antje Balk, geboren 23-1-1912 in Leek?, overleden 6-12-2002 in Roden (begraven te Roden).
5. Luink Luinge, geboren 1-6-1912 in Lieveren, Roden.
 
VIIh  Luink Luinge, geboren 8-1-1876 in Peize, overleden 21-2-1965 in Roderwolde, zoon van Albert Luinge (zie VIi) en Hinderkien Krans.
Gehuwd 11-5-1901 in Roden met Geertje Belga, geboren 3-8-1875 in Roderwolde, Roden, overleden 15-7-1968 in Roderwolde, dochter van Jan Belga en Janna Koops.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Luinge, geboren 29-9-1901 in Roderwolde, Roden.
Gehuwd 14-11-1925 in Roden met Antje Brink, geboren 1905, dochter van Eit Brink en Annechien van der Spoel.
2. Jan Luinge, geboren 29-9-1903 in Roderwolde, Roden, overleden 16-6-1999 in Peize.
Gehuwd met Jacoba Bosma, geboren 2-4-1905 in Vries, overleden 16-5-1984, dochter van Jan Bosma en Annechien Kregel.
3. Hinderkien Luinge, geboren 27-11-1905 in Roderwolde, Roden.
Gehuwd 3-9-1927 in Roden met Berend Bathoorn, geboren 1905 in Peize, zoon van Derk Bathoorn en Jantien Brink.
4. Geert Luinge, geboren 16-12-1907 in Roderwolde, Roden, overleden 5-10-1936 in Roderwolde, Roden.
5. Berend Luinge, geboren 6-1-1910 in Roderwolde, Roden.
6. NN Luinge, geboren 11-6-1919 in Roderwolde, overleden 11-6-1919 in Roderwolde.
 
VIIi  Gerrit Luinge, geboren 17-5-1878 in Peize, overleden 8-7-1950 in Peize, zoon van Albert Luinge (zie VIi) en Hinderkien Krans.
Beroep klompenmaker.
Gehuwd 30-4-1903 in Peize met Anna Datema, geboren 14-5-1876 in Roden, overleden 1-6-1941 in Roden, dochter van Sikke Datema en Jantien Ananias.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Henderkien Luinge, geboren 24-7-1904 in Roden, overleden 29-8-1904 in Roden.
2. Sikke Luinge (zie VIIIa), geboren 2-8-1905 in Roden, overleden 13-7-1985 in Peize (begraven te Peize).
 
VIIj  Luink Luinge, geboren 20-10-1885 in Peize, overleden 12-7-1960 in Assen, wonende te Ooststellingwerf, zoon van Gerrit Luinge (zie VIj) en Janna Ax.
Gehuwd 2-5-1912 in Peize met Geessien Palthe, geboren 8-2-1889 in Roderwolde, Roden, overleden 3-6-1940 in Eleveld, Rolde, dochter van Hindrik Palthe en Elsien Holtman.
Hindrik Palthe en Elsien Homan en kinderen 1890 (collectie Janny Medema-Pepping)
Hindrik Palthe en Elsien Homan voor de smederij met dochters Aaltien en Geessien op de arm uit ongeveer 1890.
Trouwfoto Luink Luinge en Geessien Palthe 1912 (collectie Janny Medema-Pepping)Luink Luinge en Geessien Palthe en kinderen 1916 (collectie Janny Medema-Pepping)
Links de trouwfoto van Luink Luinge en Geessien Palthe, rechts een foto uit ongeveer 1916 met de kinderen Gerrit (geb. 6-9-1912), Elsien (geb. 3-1-1914) en
Hendrik (geb.12-09-1915).
De foto's zijn uit de collectie van Janny Medema-Pepping, dochter van dochter Janna Luinge ( geboren 2-7-1919 en overleden 9-11-2002), getrouwd 18-3-1943 met Willem Pepping (geb. 16-5-1912 en overleden 16-4-1982).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Luinge, geboren 6-9-1912 in Peize.
 
VIIk  Luink Luinge, geboren 13-7-1872 in Peest, Norg, overleden 16-8-1923 in Oudemolen, Vries, zoon van Willem Luinge (zie VIk) en Jantje Venekamp.
Gehuwd 9-5-1896 in Vries met Aaltje Albers, geboren 1-10-1872 in Tynaarlo, Vries, overleden 10-8-1949 in Oudemolen, Vries, dochter van Jacob Albers en Aaltje Gerding.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Luinge, geboren 25-1-1897 in Taarlo, Vries, overleden 23-10-1973 in Taarlo, Vries.
Gehuwd 14-5-1932 in Vries met Zwaantje Jansen, geboren 20-6-1903 in De Punt, Vries, overleden 7-7-1994 in Taarlo, Vries, dochter van Jan Jansen en Henderkien Gerrits.
2. Jacob Luinge, geboren 8-1-1898 in Taarlo, Vries, overleden 4-4-1983 in Oudemolen, Vries.
Gehuwd 7-10-1922 in Vries met Geesien Boelens, geboren 4-12-1902 in Donderen, Vries, overleden 25-2-1997 in Vries, dochter van Roelof Boelens en Fennegien Huizing.
3. Jantje Luinge, geboren 20-1-1900 in Taarlo, Vries.
Gehuwd 8-4-1922 in Vries met Lammert Seuninga, geboren 27-5-1900 in Grolloo, Rolde, overleden 11-6-1960 in Assen, wonende te Westerbork, zoon van Hendrik Seuninga en Hillechien Smit.
4. Jan Luinge, geboren 7-10-1901 in Zeijen, Vries.
5. Hendrik Luinge, geboren 17-12-1904 in Oudemolen, Vries, overleden 8-6-1905 in Oudemolen, Vries.
6. Aaltje Luinge, geboren 9-12-1909 in Oudemolen, Vries, overleden 21-5-2004 in Vries (begraven).
Gehuwd 15-10-1932 in Vries met Teunis Briggeman, geboren 15-4-1907 in Rockanje, overleden 8-7-1992 in Vries (begraven), zoon van Willem Briggeman en Johanna Kruik.
 

Generatie VIII

VIIIa  Sikke Luinge, geboren 2-8-1905 in Roden, overleden 13-7-1985 in Peize (begraven te Peize), zoon van Gerrit Luinge (zie VIIi) en Anna Datema.
Gehuwd 23-4-1927 in Peize met Alina Eltien Bathoorn, geboren 29-9-1907 in Lieveren, Roden, overleden 3-6-1988 in Peize (begraven te Peize), dochter van Jannes Bathoorn en Jantje Ananias.
Sikke Luinge 1905 (collectie Ap van der Kaap)Alina Bathoorn 1907 (collectie Ap van der Kaap)
Sikke Luinge en Alina Bathoorn.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Luinge, geboren 25-10-1932 in Peize, overleden 1-11-1832 in Groningen, wonende te Peize.
 

Index
Genealogie Luinge (3)