HoofdIndex GenealogieŽn Luinge

De Genealogie van de familie Luinge in Peize is uitgebreid beschreven door H.M. Luning en behalve in boekvorm in gedeeltes gepubliceerd in Spint Arwt'n 1973-1974, aangevuld voor de jongste generaties door Ben Luinge, eerder te raadplegen op http://home.wanadoo.nl/benacht. Een aanvulling in Spint Arwt'n 1974 is blijkbaar niet in het boek en de internet versie terecht gekomen, over het plotselinge vertrek in 1735 van de schoolmeester Wolter Luinge naar Amsterdam en een mogelijke verklaring van de naam Roelof Peeling Luinge.
Evenmin is in bovenstaande genealogie opgenomen Albert Luinge in Hoogeveen, waarvan de nakomelingen wel zijn beschreven in Spint Arwt'n 1976 en die bij nader inzien een broer blijkt te zijn van Roelof en Jan Allerts Luinge.
Ondertussen zijn verschillende gegevens gemakkelijker toegankelijk, o.a. via genlias, drenlias, en de inventaris van het Drents Archief, die nu ook via internet is te raadplegen, waardoor met name de oudere generaties behoorlijk konden worden uitgebreid.
Vanwege de nauwe onderlinge relaties komen ook vele verwijzingen voor naar de Genealogie van de Familie Lunsche. Dit betreft eveneens werk van H. M. Luning, gepubliceerd in het Drents Genealogisch Jaarboek 1995.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de stamvaders van zowel Luinge (1) als Luinge (2), beiden Roelof Luinge geheten, waarschijnlijk zijn vernoemd naar de vader van hun grootmoeder Catharina Luinge, in 1641 weduwe van de schulte Jan Schuiringe van Peize en daarvoor getrouwd met Wolter Allerts. De indeling in twee groepen is echter gehandhaafd.

Bij een aantal personen zijn pasfoto's geplaatst. Deze zijn meest afkomstig uit de collectie van Ap van der Kaap. Meer foto's zijn welkom.

Luinge (1) Luinge (2) Luinge (3) Luinge (4)