Naar het begin (startpagina).

Mijn grootmoeder aan moederszijde Aaltje Kluivingh is in 1904 de laatste Kluivingh die geboren wordt in het voorouderlijk huis in Paterswolde, gelegen ten zuiden van Vennebroek. De meeste Kluiving(h)s zijn ondertussen naar elders vertrokken.

De hier behandelde Kluiving(h)/Cluivinge families hebben als gemeenschappelijke voorouder Sophia Berniers met kinderen uit drie huwelijken. De familienaam is ontleend aan het Cluivinge erf gelegen in Paterswolde-Noord ten zuiden van het huidige Kluivingsbos waar zij woonden. Het resultaat van dit onderzoek is in december 2004 gepubliceerd in: Het Cluivinge erf in Paterswolde, Drents Genealogisch Jaarboek 2004, p. 1-55. Hans Homan Free leverde verschillende nuttige gegevens en vormde de verbindende schakel met Albert Harms te Assen, die kort voor zijn overlijden zijn Kluiving(h) archief ter beschikking stelde met een aantal zeer interessante documenten afkomstig uit een privé-archief van de familie Kluiving-Hoenderken.