U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Boer1

Generatie I

Ia  Willem Jansens.
Aanname dat Willem Jansens, in het Haardstedenregister van Eelde 1744 meier van Secretaris Nijsingh bij de Schelfhorst (huis 102) de vader is van Jan Wolters en Jan Roelefs, beiden broers van Grietien Willems, getrouwd met Pieter Eleveld (aangifte 30ste penning 1754). Jan Wolters heeft ook een broer Hendrik Willems:
Aangifte 30ste en 40ste penning:
Nr. 45 Eodem 26 april 1755 door Jan Wolters van Paterwolde wegens Gerrit Hoeks to Eelde van 124 gls. waarvoor op de mijninge van de Heer van het Oosterbroek van den 27 novemb. 1748 de Boschacker heeft getrocken betaalt de 40ste met 3 Gld en 2 stuivers.
46. Eodem per Eundem voor hem selfs van 205 gls waarvoor in decemb. 1751 een halve acker land heeft gekoft van zijn broer Hendrik Willems gelegen tot Paterwolde betaalt de 40e met 5 gls twee stuiv. agt penn.
Of het om deze Jan Wolters gaat is echter niet geheel zeker.

Ook aanname dat Willem Jansens dezelfde is als Willem Jans, getrouwd met (een andere) Grietien Willems en met een zoon Jan Willems, zoals blijkt uit het huwelijkscontract tussen Jan Willems en Cornelisje Freriks in Groningen 1759. Grietien Willems lijkt vanwege het leeftijdsverschil in elk geval geen moeder te kunnen zijn van de oudste zoon van Willem Jansens, Jan Roelefs Willems, die vermoedelijk rond 1710 of eerder is geboren.

Gehuwd (1) met NN.
Gehuwd (2) met Grietien Willems.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Roelefs Willems (zie IIa), overleden 1795 in Paterswolde (tussen 1793 en 1797).
2. Grietje Willems.
Gehuwd 27-10-1748 in Eelde met Pieter Roelofs Eleveld, overleden 1761 in Eelde (voor 1762), zie genealogie Eleveld, eerder getrouwd met Trijntje Tijs, dochter van Tijs NN, hertrouwd 6-10-1754 in Eelde met Vrouwke Jans, geboren 1726 in Eelde, gedoopt 20-10-1726, dochter van Jan Egberts en Roelefje Hendriks, zie genealogie Laan.
Huwelijk: Peter Eleveld, wedn. van Trijntje Tijs, en Grietje Willems.
In 1750 wordt in Vries een langstlevende testament opgemaakt.
In 1755 aangifte door Jan Wolters van Paterswolde voor hem en voor Jan Roelofs en cons. van de erfenis a 330 gld. van haar suster Grietien Willems, getrouwt geweest an Pieter Eleveld in 1754 hebben begroot. Pieter Eleveld koopt deze goederen in 1755 (330 gld, waarvan voor 190 gld en 10 stuivers tilbare goederen).
3. Jan Wolters Willems.
4. Hendrik Willems.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Jan Willems (zie IIb), geboren in Schelfhorst, Paterswolde?, overleden 1780 in Groningen.
6. Aaltje Willems, geboren 1734 in Paterswolde, gedoopt Eelde 30-9-1734.
7. Willem Willems, geboren 1739 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 30-5-1739.
8. Willem Willems, geboren 1740 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 24-7-1740.
 

Generatie II

IIa  Jan Roelefs Willems, overleden 1795 in Paterswolde (tussen 1793 en 1797), zoon van Willem Jansens (zie Ia) en NN.
Gehuwd 19-4-1739 in Eelde met Grietje Roelefs, geboren 1710, overleden 1800 in Paterswolde (na 1797), dochter van Roelef Jansen en Hinderkien Geerts, zie genealogie ~Roelef Jansen.
Huwelijk: Jan Willems en Grietje Roelofs.
Bij het overlijden van dochter Hendrikje (Hinderkien Jans) wordt als vader vermeld Jan Roelfs Willems. Dit is in overeenstemming met de doopnaam van zijn kleinzoon Jan Roelefs, die ook een keer wordt vermeld als Jan Roelfs Roelofs bij een van de dopen van zijn kinderen.
In 1797 wed. Jan Boer, 88 jaar, wonend bij (schoonzoon) Roelof Alberts (op 102).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrikje Jans (zie IIIa), geboren 22-2-1740 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-2-1740, overleden 8-1-1821 in Paterswolde.
2. Willemtien Jans (zie IIIb), geboren 1747 in Paterswolde, gedoopt 4-6-1747, overleden 1797.
 
IIb  Jan Willems, geboren in Schelfhorst, Paterswolde?, overleden 1780 in Groningen, zoon van Willem Jansens (zie Ia) en Grietien Willems.
Waarschijnlijk ook geboren in Paterswolde. Jan Willems was eerst geplaatst als de in 1740 gedoopte zoon van Willem Jeronimus en Grietje Janssen, maar dat is blijkens het huwelijkscontract van 1759 niet juist.
Het is mogelijk dat er behalve Willems Jansens, waarvan nazaten de naam Boer dragen, er nog een Willem Jans was op Schelfhorst.

Gehuwd (1) 9-5-1759 in Groningen met Cornelisje Freriks, geboren 1735 in Haren, Hoornsedijk, gedoopt 1-7-1735, dochter van Frerik Wichers en Jantje Jacobs.
Huwelijk: Jan Willems van Paterwolde onder Eelde in Drenthe en Cornelisje Freriks van de Horense Dijk onder Haren, pro qua Geert Jans als neef. Ook afkondiging in Dorkwerd: Jan Willems van Paterwolde en Kornelisje Freriks van de Horense Dijk met attestatie na Gron.
Huwelijkscontract 6-4-1759 Selwerd en Sappemeer:
Jan Willems en Cornelisjen Frerix, bruidegomszijde Willems Jans, vader, Grietien Willems, moeder, Hindrik Alberts, angetrouwde neef, bruidszijde Harm Hindriks, swager, Aaltien Frerix, zuster, Geert Jans Hoiting, angetrouwde neef. RvR: mede aan de kk van Harm Hindrix bij de Bruits zuster Aaltjen Frerix in echte verweckt.
In 1775 wordt de inventaris opgemaakt van Jan Willems en zijn vrouw Knelsin Vreerks (Gerecht van Selwerd en Sappemeer, voogdijzaken).

Gehuwd (2) 25-4-1775 in Groningen met Menke Warners, geboren 1756, overleden 5-6-1815 in Engelbert, Noorddijk, dochter van Warner Tijsens en Barbertje Derks.
Huwelijk: Jan Willems van Paterwolde en Meenke Warners van Haren pro qua Eite Tiessens als oom.
Jan Willems overleden voor de doop van zoon Jan.
Bij het overlijden van Menke Warners (als "Minke Warnders") wordt vermeld dat zij weduwe was van Jan Venema.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jantje Jans (zie IIIc), geboren 1760 in Haren, Hoornsedijk, gedoopt 1-6-1760, overleden 15-6-1842 in Hoogkerk.
2. Willem Jans, geboren 1763 in Haren, Hoornsedijk, gedoopt 30-1-1763.
3. Grietje Jans, geboren 1767 in Haren, Hoornsedijk, gedoopt 30-8-1767.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Warren Jans, geboren 1775 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 11-6-1775. Doop: Warren, z.v. Jan Willems en Menke Warrens.
5. Cornellis Jans Venema, geboren 1777 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 21-9-1777, overleden 25-11-1835 in Groningen.
Gehuwd met Jantijn Gerrits, geboren 1776 in Groningen, gedoopt 14-4-1776, overleden 26-10-1841 in Groningen, dochter van Gerrijt Jans en Antje Jozephs.
Huwelijk niet gevonden. Bij overlijden van Cornellis Jans Venema is hij tapper, aangifte door de zwagers Pieter Moll, 56 jaar, tapper en Hindrik Geerts Venema, 39 jaar, arbeider. Als geboorteplaats wordt opgegeven Westerbroek, waar de moeder heeft gewoond (waarschijnlijk later, na het overlijden van haar man). Dochter Menke wordt in 1800 gedoopt in Westerbroek.
Memorie van Successie: Cornelis Jans Venema is kinderloos overleden. Jantien Gerrijts is de enige erfgenaam. Zij hertrouwt in 1838 in Groningen met Harm Remmerts Bussema.
6. Jan Venema, geboren 1780 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 19-3-1780, overleden 17-1-1815 in Groningen.
Gehuwd 21-6-1801 in Groningen met Jacoba Westerborg, geboren 1772 in Groningen, gedoopt 26-7-1772, overleden 17-11-1860 in Groningen, dochter van Jakobus Westerborg en Alena Selhuisen.
Huwelijk: Jan Jans en Jacoba Westerborg, beide van Groningen, pro qua Jan Hindriks Westerborg als oom.
Jan Venema bij overlijden schuitevaarder, 36 jaar, geboren te Groningen. Geen ouders vermeld.
Kinderen: 1811: Jantje, 1813: Jantje.
 

Generatie III

IIIa  Hendrikje Jans, geboren 22-2-1740 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-2-1740, overleden 8-1-1821 in Paterswolde, dochter van Jan Roelefs Willems (zie IIa) en Grietje Roelefs.
Gehuwd 6-5-1764 in Eelde met Roelf Alberts Boer, geboren 1733 in Paterswolde, Lenferding, gedoopt Eelde ?-1733, overleden 1800 in Paterswolde (tussen 1798 en 1804), zoon van Albert Roelefs en Lutgertje Jacobs Sighers, zie genealogie Siegers1.
Huwelijksafkondiging in Groningen 21-4-1764 Roelef Alberts, van Eelde en Hindrikje Jans, van Paterwolde, pro qua Jan Willems als vader. Huwelijksafkondiging in Eelde 6-5-1764 Roelef Alberts en Hendrikje Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Roelfs Boer (zie IVa), geboren 1765 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 24-3-1765, overleden 13-1-1854 in Eelde.
2. Lutgertien Roelfs Boer (zie IVb), geboren 1768 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 7-8-1768, overleden 29-9-1812 in Eelde.
3. Albert Roelfs Boer (zie IVc), geboren 8-9-1772 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 13-9-1772, overleden 28-3-1837 in Paterswolde.
4. Grietien Roelfs Boer (zie IVd), geboren 1778 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 4-10-1778, overleden 14-4-1814 in Eelderwolde.
 
IIIb  Willemtien Jans, geboren 1747 in Paterswolde, gedoopt 4-6-1747, overleden 1797, dochter van Jan Roelefs Willems (zie IIa) en Grietje Roelefs.
Mogelijke doop: 4-6-1747, d.v. van Jan Willems en Grietjen Roelefs, Paterswolde, geen naam vermeld.
Gehuwd (1) 27-4-1783 in Eelde met Jacob Derks, geboren 1753 in Paterswolde, gedoopt Eelde 4-11-1753, zoon van Derk Jurjens en Jantien Jacobs, zie genealogie Boer3.
Aanname dat deze Jacob Derks getrouwd is met Willemtien Jans. Hij maakt in 1780 de inventaris op na het overlijden van Derk Jurriens van de Schelfhorst. De tweede echtgenoot van Willemtien Jans, Rabbe Jans woont hier in 1784.
Gehuwd (2) 20-6-1784 in Eelde met Rabbe Jans Rabbens, geboren 1757 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-4-1757, overleden 16-9-1812 in Paterswolde, zoon van Jan Rabbens en Grietje Geerts, zie genealogie Rabbens, hertrouwd 22-4-1798 in Eelde met Zwaantien Jans Oosting, geboren 12-7-1768 in Tynaarlo, gedoopt Vries 30-4-1769, overleden 12-11-1839 in Paterswolde, dochter van Jan Lucas Oosting en Annegje Dries, zie genealogie Drewes.
Huwelijk: Rabbe Jans en Willemtien Jans, weduwe van Jacob Derks.
In 1793 stellen Jan Willems en Grietien Roelfs zich borg voor een lening van 30 gld. van de diakonie aan schoonzoon Rabbe Jans en Willemtien Jans. Jan Roelfs (Boer) ondertekent in opdracht van zijn grootvader en grootmoeder.
In 1797 woont Rabbe Jans bij zijn broer Geert Jans op Peizerhorst, gehuwd met 2 kinderen.
In 1798 worden in Eelde mombers aangesteld over de kinderen Grietien 18 en Jantien 11 van Rabbe Jans en Willemtien Jans. Hoofdmomber is burger Hendricus Deodatus van de Schelfhorst, medemombers Roelf Alberts, Geert Jans en Jan Roelfs van Paterwolde. De eerste is w.s. geen familie, de laatste twee kunnen de oudste broers zijn van Rabbe Jans. Bij de bezittingen hoort 5/8 deel van een plaats de Schelfhorst, bewoond door Roelf Alberts en zijn schoonmoeder en mandelig met Roelf Alberts. De schulden overtreffen echter de bezittingen, met name een obligatie van 900 gld aan Vrouw Groenewolt (in 1807 zijn Pieter en Albert Harms Groenwold voor 3/4 deel eigenaar). De mombers spreken met het bruidspaar af dat ongemeenschap van goederen zal plaats vinden.
Naamsaanneming 1812 Paterswolde: kinderen Magrita 10, Annegien 7, Janna 4. Rabbe Jans is overleden op 142 voor de nummerbijschrijving. In 1807 in Eelde op 74b met 2 inwonende kinderen (74a is Menne Jans Bos).
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Grietien Rabbens, geboren 1785 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 24-4-1785, overleden 7-6-1856 in Eext, zie genealogie Rabbens.
2. Jantien Rabbens, geboren 1787 in Schelfhorst, gedoopt Eelde 26-8-1787, overleden 27-3-1857 in Eelde.
Gehuwd 17-5-1824 in Vries met Berent Jans Polling, geboren 22-2-1800 in Zuidlaren, gedoopt 2-3-1800, overleden 8-3-1874 in Eelde, zoon van Jan Berends Polling en Fyke Derks.
 
IIIc  Jantje Jans, geboren 1760 in Haren, Hoornsedijk, gedoopt 1-6-1760, overleden 15-6-1842 in Hoogkerk, dochter van Jan Willems (zie IIb) en Cornelisje Freriks.
Gehuwd (1) 4-5-1785 in Groningen met Harm Boelens, geboren 1758 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 14-3-1758, zoon van Boele Heins en Jantje Harms.
Huwelijk: Harm Boelens van de Horense Dijk onder Helpman en Jantjen Jans, meede van daar, pro qua Bartelt Jans als voormonder.
Gehuwd (2) 17-9-1806 in Hoogkerk met Louwe Uges, geboren 1747 in Haren, gedoopt 7-5-1747, overleden 28-12-1807 in Haren, zoon van Uge Louwes en Geertien Hindriks, zie genealogie Uges, eerder getrouwd 22-10-1782 in Groningen met Eltien Jans Bazuin, geboren 1743 in Eelde, gedoopt 3-2-1743, dochter van Jan Bazuin en Aaltje Lucas, zie genealogie Bazuin2.
Huwelijk: Louwe Uges van Haren en Jantje Jans, weduwe van Harm Boelens van Hoogkerk.
Bij het eerste huwelijk van Jantje Jans trad Barteld Jans, de eerste echtgenoot van Eltien Jans Bazuin op als voormonder van de bruid.
De vader van Eltien, Jan Bazuin trad bij het huwelijk van de ouders van Harm Boelens op als stiefvader van de bruid, Jantje Harms.
Memorie van Successie Haren, 9-3-1808: Louwe Uges overleden Haren 28-12-1807. Aangeefster is Jantje Jansen als weduwe, en mede-erfgename van de lijftucht van de gehele nalatenschap en een bedrag van 300 gld. De overige erfgenamen zijn zuster Ike Uges, broer Hindrik Uges en de diaconie van Hoogkerk, die 10 gld. krijgt. De erfenis bedraagt bijna 1600 gld, waarvan de voornaamste post is 2 kampen land te Haren, groot ongeveer 6 mudde, getaxeerd op 1000 gld. Bij de aangifte is een kopie gevoegd van het huwelijkscontract te Hoogkerk met als getuigen aan de kant van de bruidegom de wedman H.J. Sijtsema en de wedman J.D. Homan als (?) verzochte dedigslieden en aan de kant van de bruid Jan Albers als zwager, Jan Boelens als zwager en als voormond, Hindrik Harms als sibbevoogd en Rieke Klaassens als vreemde voogd van de bruids twee minderjarige kinderen bij Harm Boelens.

Gehuwd (3) 30-4-1809 in Hoogkerk met Jan Hindriks Smit, geboren 1736, overleden 1-6-1820 in Hoogkerk.
Huwelijk: Jan Hindriks Smit en Jantje Jans, wed. van Louwe Uges, beide woonagtig te Hoogkerk.
Jan Hindriks Smit bij overlijden 84 jaar.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Boele Harms Boelens, geboren 1787 in Hoogkerk, gedoopt 8-7-1787, overleden 19-1-1848 in Groningen.
Gehuwd (1) 20-4-1812 in Bedum met Anje Aljes Boerma, geboren 20-6-1788 in Zuidwolde, gedoopt 7-7-1788, overleden 5-5-1832 in Noorderhogebrug, Bedum, dochter van Alje Jans Boerma en Sijben Egbers.
Gehuwd (2) 19-10-1833 in Hoogkerk met Aafke Jans Bastiaans, geboren 1795 in Zuidwolde (Groningen), gedoopt 04-07-1795, overleden 13-10-1836 in Groningen, dochter van Jan Bastiaans en Jantien Jans, zie genealogie Bazuin2, eerder getrouwd 15-8-1813 in Groningen met Jannes Fransen Smit, geboren 1789 in Eelde, gedoopt 29-3-1789, overleden 28-8-1825 in Noorderhogebrug, Bedum, zoon van Frans Jannes Smit en Roelfien Geerts, zie genealogie Smit1.
Gehuwd (3) 22-5-1842 in Groningen met Hillechien van Diepenbrug, geboren 1801 in Peize, gedoopt 4-10-1801, overleden 18-6-1852 in Groningen, dochter van Lucas van Diepenbrugge en Hinderkien Jans Talens, eerder getrouwd 21-5-1820 in Eelde met Remmelt Meulman, geboren 1799 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 15-9-1799, overleden 5-7-1830 in Paterswolde, zoon van Willem Remmelts Meulman en Trientje Rinici van Theken, zie genealogie Meulman.
 

Generatie IV

IVa  Jan Roelfs Boer, geboren 1765 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 24-3-1765, overleden 13-1-1854 in Eelde, zoon van Roelf Alberts Boer en Hendrikje Jans (zie IIIa).
Doopnaam Jan Roelefs.
Naamsaanneming 1812 op 58: kinderen Aaltien 11, Hinderkien 7. Jan Roelfs woont dan naast zijn tante Frouwke Arends, weduwe Jacob Siegers.
Bij het overlijden van Jan Roelfs Boer is alleen Aaltien Luchies als eerder overleden echtgenote vermeld.
Bij het overlijden van dochter Hinderkien is als moeder vermeld Aaltien Hulzebos.

Gehuwd (1) 15-5-1796 in Eelde met Aaltien Luichies Hulzebos, geboren 1770 in Steenbergen, gedoopt Roden 10-6-1770, overleden 18-2-1807 in Paterswolde, dochter van Luichien Derks Hulzebos en Aaltien Alberts, zie genealogie Hulzebos.
Huwelijk: Jan Roelofs en Aaltien Luigjes, van Steenbergen.
Aaltien Luichies bij overlijden 36 jaar, 2 kinderen. Bij het hertrouwen van Jan Roelfs in 1809 is Albert Luigies uit Steenbergen als volle oom van moederszijde toeziend voogd over de kinderen Aaltien 8 en Hindrikje 4 jaar. Bij de inventarisopname zijn tevens Derk Luigies en Jan Eelties aanwezig als naaaste bloedverwanten.

Gehuwd (2) 11-6-1809 in Eelde met Eltien Alberts Bonder, geboren 20-2-1771 in Yde, gedoopt Vries 24-2-1771, overleden 10-8-1818 in Eelde, dochter van Albert Harms Bonder en Geertruid Harms Smeenge, zie genealogie Bonder.
Huwelijk: Jan Roelfs en Eltien Alberts.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Roelof Boer, geboren 1797 in Eelde, gedoopt 5-11-1797.
2. Aaltien Boer, geboren 1801 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-9-1801, overleden 17-9-1857 in Eelde.
3. Hinderkien Boer, geboren 1806 in Paterswolde, gedoopt Eelde 12-1-1806, overleden 21-2-1829 in Eelde.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Geertruida Boer, geboren 29-4-1814 in Eelde, overleden 27-4-1870 in Eelde.
 
IVb  Lutgertien Roelfs Boer, geboren 1768 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 7-8-1768, overleden 29-9-1812 in Eelde, dochter van Roelf Alberts Boer en Hendrikje Jans (zie IIIa).
Gehuwd 12-5-1805 in Eelde met Menne Jannes Bos, geboren 26-7-1778 in Assen, gedoopt 26-7-1778, overleden 18-10-1831 in Eelde, zoon van Jannes Bos en Mechelina Mennes, zie genealogie Bos1, hertrouwd 25-2-1814 in Eelde met Geertien Blok, geboren 2-9-1769 in Groningen, gedoopt 6-9-1769, overleden 4-11-1853 in Assen, dochter van Mattheus Jans Blok en Trientje Geerts, zie genealogie Blok.
Huwelijk: Menne Jans Bos, van Assen en Lutgertien Roelofs.
Naamsaanneming Eelde 1812 op 66: kinderen Jannes 5, Roelof 2. Het huis is gelegen aan de Brouwersteeg noordzijde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jannes Bos, geboren 1807 in Eelde, gedoopt 17-5-1807, overleden 17-10-1862 in Eelde.
2. Roelof Bos, geboren 8-6-1810 in Eelde, gedoopt 10-6-1810, overleden 17-8-1873 in Annen, Anloo.
Gehuwd 30-3-1839 in Anloo met Jacobjen Omker, geboren 13-8-1802 in Zuidlaren, gedoopt 22-8-1802, overleden 25-8-1899 in Annen, Anloo, dochter van Jacob Roelfs Omker en Egbertien Jacobs Strating.
 
IVc  Albert Roelfs Boer, geboren 8-9-1772 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 13-9-1772, overleden 28-3-1837 in Paterswolde, zoon van Roelf Alberts Boer en Hendrikje Jans (zie IIIa).
In 1816 landbouwer, nabuur van Geert Wiendels Ter Borg in Paterswolde, ongenummerd huis. In 1829 als winkelier in huis 147 bij het overlijden van nicht Hinderkien, die bij hem in huis woont.
Gehuwd 20-2-1812 in Eelde met Bougien Ubels, geboren 1791 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-2-1791, overleden 30-4-1872 in Paterswolde, dochter van Geert Ubels en Jantien Tonnis, zie genealogie Ubels, hertrouwd 3-3-1838 met Claas Veldhuis, geboren 1794 in Eelde, gedoopt 2-2-1794, overleden 23-4-1847 in Paterswolde, zoon van Cornelis Claasens Veldhuis en Geesien Harms, zie genealogie Veldhuis.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Henderkien Alberts Boer, geboren 27-7-1816 in Eelde, overleden 21-11-1875 in Paterswolde.
 
IVd  Grietien Roelfs Boer, geboren 1778 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 4-10-1778, overleden 14-4-1814 in Eelderwolde, dochter van Roelf Alberts Boer en Hendrikje Jans (zie IIIa).
Gehuwd 26-5-1805 in Eelde met Geert Wijndelts ter Borgh, geboren 1784 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 28-3-1784, overleden 11-1-1861 in Paterswolde, zoon van Wijndel Geerts ter Borgh en Gesina Hilbrants, zie genealogie Ter Borgh, hertrouwd 3-5-1815 in Eelde met Fennechien Roelfs Eleveld, geboren 11-2-1793 in Eelde, gedoopt 17-2-1793, overleden 15-12-1877 in Paterswolde, dochter van Roelof Pieters Eleveld en Jantje Geerts Karweij, zie genealogie Eleveld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geziena ter Borgh, geboren 27-4-1806 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 4-5-1806, overleden 3-10-1827 in Eelderwolde.
Gehuwd 15-11-1823 in Eelde met Wiebe Jans Visser, geboren 19-9-1795 in Makkinga, gedoopt 25-10-1795, overleden 25-12-1866 in Peize, zoon van Jan Wiebes Visser en Trientje Hendriks, hertrouwd 3-7-1830 in Eelde met Hindrikje Jans Kruims, geboren 1786 in Roderwolde, gedoopt 12-3-1786, overleden 31-12-1850 in Peize, dochter van Jan Geerts Kruims en Hiske Jans Staal.
2. Wijndelt Geerts ter Borgh, geboren 21-2-1810 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 4-3-1810, overleden 15-12-1887 in Eelde.
Gehuwd 12-6-1830 in Eelde met Hinderkien Hartlief, geboren 12-12-1804 in Eelde, gedoopt 16-12-1804, overleden 6-2-1864 in Eelderwolde, dochter van Jan Hartlief Willems Hartlief en Jantien Gerrits Vedder, zie genealogie Hartlief1.
3. Grietien ter Borgh, geboren 14-4-1814 in Eelderwolde, overleden 27-3-1891 in Eelde.
Gehuwd 1-6-1833 in Eelde met Willem Jans Hartlief, geboren 25-9-1798 in Eelde, gedoopt 30-9-1798, overleden 14-4-1870 in Eelde, zoon van Jan Hartlief Willems Hartlief en Jantien Gerrits Vedder, zie genealogie Hartlief1.
 

Index
Genealogie Boer1