U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Arends

Generatie I

Ia  Arent Janssens, zoon van Jan Arents? en Gretien Geerts.
In 1725 vragen de mombers over de minderjarige kinderen van Jan Winde tot Paterwolde alsmede de mombaren over Pieter Jansen die innocent is, aan de Etstoel toestemming om goederen te mogen verkopen, omdat de opbrengst daaruit niet genoeg is om het kostgeld van de kinderen te betalen. Hieruit is af te leiden dat Jan van Winde toen al is overleden en dat Pieter Jansen mogelijk een meerderjarige zoon is.
Jan van Winde wordt in 1743 ook genoemd als voorganger van Arent Jans op de Tjassens plaats (bij Brinkhoven).
Vermoedelijk heeft raadsheer Tjassens de boerderij in 1725 gekocht en sindsdien verhuurd aan Arent Jans. Arent Jans woonde mogelijk al eerder in Paterswolde.

Gehuwd met Geertje Janssens.
In 1737 geeft Arent Jans van Paterswolde namens zijn moeder Gretien Geerts de erfenis aan van haar broer Berent Geerts te Eelde.
Arent Janssens wordt vermeld in het Haardstedenregister van Eelde van 1742 en 1744 onder Paterwolde als meier van de Hr Raedtheer Tjassens, 4 paarden en woont dan naast de heer Tjassens, die met zijn meier Jan Tijs in een huis woont. Dit betreft reeds de buitenplaats Brinkhoven en niet de naastgelegen Huingeborg, zoals gesuggereerd in Huizen van Stand en die de familie Tjassens eerder huurde. Arent Janssens woont dan in de bijbehorende boerderij, die volgens een rechtszaak in 1743 eerder toebehoorde aan Jan van Winde. Volgens de beschrijving bij de verkoop van Brinkhoven in 1800, waarbij de boerderij met als meier Berent Arents (voorlopig) eigendom blijft van Secretaris S.W. Tjassens, is de boerderij gelegen ten noorden van de laan richting het Oosterland. De boerderij moet tussen 1800 en 1804 zijn verdwenen. In 1754, 1764 en 1774 wordt Arent Jans steeds genoemd met 4 paarden. In 1784 wordt vermeld Jan Arents met 3 paarden, in 1794 Berend Arends met 3 paarden en onder Eelde weduwe Jan Arents met 2 paarden. Berend Arends woont in 1804 in Yde. Arent Jans(sens) is waarschijnlijk overleden tussen 1774 en 1784.
Van Jan Arents is in de doop-, trouw- en begrafenisboeken alleen zijn huwelijk en de doop van zijn kinderen vermeld. Het doopboek begint bij 1723, zodat hij mogelijk (kort) voor 1723 is geboren. Dat hij de oudste zoon is klopt met de vernoemingssystematiek, temeer, daar in de overlijdensakte van Berend Arents (Vries 1811) de naam van zijn moeder is vermeld als Geertje Berends. Berend kan echter ook zijn vernoemd naar de oom van Arent Janssens, zodat dit patroniem Berends misschien niet juist is. Jan Arents en zijn zoon Arend hebben ieder ook een zoon Berend, nadat eerst de wederzijdse vaders zijn vernoemd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Arents (zie IIa), overleden 1790 in Paterswolde? (tussen 1788 en 1794).
2. Berend Arends (zie IIb), geboren 1725 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-2-1725, overleden 18-12-1811 in Yde, Vries.
3. Grietje Arents (zie IIc), geboren 1733 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-9-1733.
 

Generatie II

IIa  Jan Arents, overleden 1790 in Paterswolde? (tussen 1788 en 1794), zoon van Arent Janssens (zie Ia) en Geertje Janssens.
Waarschijnlijk geboren in Paterswolde, voor 1723 (begin doopboek) en overleden tussen 1788 en 1794.
Genoemd in het Haardstedenregister van Eelde van 1784 bij Paterwolde als opvolger van zijn vader Arent Jans met 3 paarden en daarom waarschijnlijk ouder dan zijn broer Berend Arents. In 1794 wordt Berend Arends genoemd met 3 paarden en weduwe Jan Arends met 2 paarden bij Eelde. In 1804 woont Berend Arends in Yde en wordt weduwe Jan Arends weer genoemd bij Paterwolde eveneens met 2 paarden. In 1807 wordt hier zoon Arend Jans genoemd (Gesteldheid van de inwoners van Drenthe). Weduwe Jan Arents wordt genoemd als bezitster van enkele stukken esland in de Kohieren van vaste goederen 1807.
Bij de naamsaanneming in 1812 Eelde worden door Geertien Geerts alleen de zonen Arent, Geert, Jan en Hindrik genoemd, zodat de andere kinderen dan waarschijnlijk al zijn overleden.
Dit gezin is het enige in Eelde dat de familienaam Arends aanneemt. Vrijwel alle personen in Eelde met de achternaam Arends en geboren voor 1940 stammen hiervan af. De kinderen van broer Berend Arends in Yde lijken in de mannelijke lijn geen nakomelingen te hebben.

Gehuwd 10-5-1767 in Eelde met Geertje Geerts, geboren 1745 in Yde, gedoopt Vries 17-10-1745, overleden 10-1-1824 in Paterswolde, dochter van Geert Jans Buur en Hillechien Arends Bazuin, zie genealogie Bazuin2.
Huwelijk: Jan Arents en Grietje Geerts, van Yde.
In 1797 weduwe Jan Arents, 4 kinderen in huis 128.
Bij het huwelijk van haar zoon Geert in 1817 wordt Geertje Geerts genoemd Geertien Geerts Boer. Bij overlijden geboortedatum 6-5-1747, d.v. Geert Jans en Hillechien Arends.
Wanneer in 1810 bij het hertrouwen van zoon Arend Jans zijn inventaris wordt opgemaakt, is daarbij ook een lening van 100 gld. van Jan Besui te Winde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arend Jans Arends (zie IIIa), geboren 1768 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-5-1768, overleden 27-8-1826 in Paterswolde.
2. Hilligje Arends, geboren 1771 in Paterswolde, gedoopt Eelde 30-6-1771.
3. Geert Arends, geboren 1773 in Paterswolde, gedoopt Eelde 23-10-1773.
4. Geert Jans Arends, geboren 1776 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-4-1776, overleden 2-5-1849 in Paterswolde. Geert Jans woont in 1798 nog in huis nummer 128 met zijn moeder en broers.
Later woont hij op verschillende plaatsen, o.a. bij Noordwijk, waar hij vermoedelijk als arbeider in dienst is.
Op de kadastrale kaart van Eelde 1832 wordt Geert Arends vermeld als eigenaar Sectie B 326 en 327 (Paterswolde) met huis, erf en moestuin aan de zuidkant van de Vennerstraat.

Gehuwd (1) 4-5-1800 in Eelde met Fennechien Wiebes, geboren 1778, overleden 27-4-1808 in Paterswolde, dochter van Wiebe Tjerks en Jantien Jans, zie genealogie ~Wiebe Tjerks.
Huwelijk: Geert Jans en Fennegien Wijbes (in de bewaard gebleven kopie van het trouwboek is gescheven Wijbels). Aangenomen dat het deze Geert Jans Arends en een dochter van Wiebe Tjerks betreft omdat Geert Jans Arends in 1804 al apart wordt vermeld en dan waarschijnlijk al is getrouwd en Fennegien Wiebes kort voor zijn huwelijk met Sypke Jans kinderloos overlijdt.
Fennechien Wiebes bij overlijden 30 jaar, gehuwd, geen kinderen.

Gehuwd (2) 26-11-1809 in Eelde met Siepke Johannes Fludhuis, geboren 1773 in Beerta, gedoopt 26-9-1773, overleden 20-2-1816 in Paterswolde, dochter van Johannes Hinricus Vlothuizen en Geertien Boeles.
Huwelijk: Geert Jans en Sypke Jans, van Beerda.
Siepke bij overlijden in huis nummer 111 als Siepke Johannes Fludhuis, dochter van Johannes Fludderus en Geezien Boeles, kleermakers, overleden in de Beerta. In 1782 wordt de inventaris opgemaakt van Geertjen Boeles en haar man Jan Hinders te Beerta. De naam Vlothuizen wordt gebruikt bij de doop van haar zuster Trijntje in 1776. Haar halfzusters en neef in Beerta voeren de naam Vlothuizen/Flothuizen/Flothuis, na 1828 overheerst de schrijfwijze Flothuis.
Geert Jans Arends woont ook nog in 1829 in de buurt van huis 111 als arbeider, w.s. bij Noordwijk.

Gehuwd (3) 8-6-1817 in Eelde met Aaltien Beerda, geboren 1796 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 15-5-1796, overleden 10-3-1858 in Paterswolde, dochter van Reint Tekes Beerda en Aaltje Jans Jongman, zie genealogie Beerda, hertrouwd 17-5-1851 in Eelde met Roelof Hindriks Stel, geboren 1797 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-1-1797, overleden 4-7-1854 in Paterswolde, zoon van Hindrik Jans Stel en Jacobje Roelofs Philips, zie genealogie Stel1.
Huwelijk: Geert Jans Arents, z.v. Jan Arents en Geertien Geerts Boer, wedn. van Siepke Johannes Fludhuis en Aaltje Reints, d.v. Reint Feikens en Aaltien Jans Jonkman, stedevader Sietse J. Venema.
Aaltje Beerda hertrouwt met Roelof Stel, wonend op de Schelfhorst (zie kadastrale kaart 1832), huwelijkscontract bij notaris A. Homan te Vries, inv. 0114.75, aktenr. 38. In de navolgende akte 40 (10-4-1858) worden een aantal goederen verkocht.
Na het overlijden van Aaltien in 1858 worden een aantal goederen verkocht. In de verkoopakte (notaris A. Homan te Vries, 10-4-1858) worden erfgenamen vermeld van zowel Geert Jans Arends als Aaltien Beerda.
5. Jan Jans Arends (zie IIIb), geboren 1779 in Paterswolde, gedoopt Eelde 25-4-1779, overleden 23-2-1834 in Paterswolde.
6. Hindrik Jans Arends (zie IIIc), geboren 1782 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-3-1782, overleden 29-2-1852 in Eelde.
7. Berend Arends, geboren 1788 in Paterswolde, op de brink, gedoopt Eelde 3-2-1788.
 
IIb  Berend Arends, geboren 1725 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-2-1725, overleden 18-12-1811 in Yde, Vries, zoon van Arent Janssens (zie Ia) en Geertje Janssens.
De voornaam van Berend Arents wordt tot 1811 ook geschreven als Berent.
Bij het overlijden van Berend Arents staat Berentje Hendriks als gescheiden echtgenoot vermeld. Dit is waarschijnlijk een onjuiste interpretatie van de tekst in de overlijdensakte ("gehuwd geweest met").
Als naam van de moeder van Berend Arents wordt in de overlijdensakte opgegeven Geertje Berends, maar dit is mogelijk niet betrouwbaar.
Berend Arends wordt vermeld in het Haardstedenregister van Eelde van 1794 onder Paterwolde met 3 paarden nadat in 1784 Jan Arents is genoemd (daarvoor Arent Jans(sens) met 4 paarden). In 1800 wordt hij bij de verkoop van Brinkhoven vermeld als meier van secretaris S.W. Tjassens en noorderbuur van Brinkhoven.
In 1804 komt Berend Arends niet meer voor en is dan waarschijnlijk al verhuisd naar Yde.

Gehuwd 7-6-1756 in Eelde met Berentje Hendriks, geboren 1734 in Paterswolde, gedoopt 17-10-1734, overleden 11-7-1816 in Yde, Vries, dochter van Hendrik Derks en Marigje Jacobs, zie genealogie Timmer1.
Huwelijk: Berend Arends en Berendtje Hendriks.
Naamsaanneming 1812 in Vries (door Berentje Hendriks, voor de kinderen de familienaam Arents): kinderen Arent 44, getrouwd met Jantje Brink, Berend overleden (bedoeld is Hendrik?), Jan 41, Jakob 37, Geertje 53, Marchje 47, kleinkind Berendje onder 1 jaar, dochter van Arent Arents en Jantje Brink. De derde en de vijfde in Eelde (bedoeld zijn Jakob en Marchje).
In 1798 nog wonend op de boerderij bij Brinkhoven, 6 kinderen, de zoons Arend, Jan en Jacob worden dan vermeld als inwonend. In het Haardstedenregister van Vries in 1804 wonend in Yde en aangeslagen als "half boer".
In januari 1807 maken Berend Arends en Berendje Hendriks te Yde een langstlevende testament op. Berend is "gaande en staande", maar Berendje is "ziek en te bedde liggende". De zoons Arend en Jan Arends krijgen jaarlijks 25 gld., dochter Geertien 15 gld. uitgekeerd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertjen Arends, geboren 1758 in Paterswolde, gedoopt Eelde 12-11-1758, overleden 15-1-1829 in Yde, Vries. Bij overlijden is vermeld: echtgenoot eerder overleden.
Mogelijk huwelijk: Eelde 8-5-1791, Berend Jacobs en Geertien Berends. Er staan geen kinderen van dit echtpaar in het doopboek van Eelde.
Berend Jacobs kan zijn Berend Jacobs Holthuis, in 1793 overleden zonder kinderen (aangifte collaterale successie door broer Cornelis).
2. Hendrik Arends, geboren 1761 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-9-1761.
3. Marigje Arends (zie IIId), geboren 1764 in Paterswolde, gedoopt Eelde 22-4-1764, overleden 1-8-1842 in Yde, Vries.
4. Arend Berends Arends (zie IIIe), geboren 1767 in Paterswolde, gedoopt Eelde 11-1-1767, overleden 18-1-1845 in Yde, Vries.
5. Jan Arends Arends, geboren 1770 in Paterswolde, gedoopt Eelde 11-2-1770, overleden 27-2-1844 in Yde, Vries. Doopnaam Jan Arents.
6. Jacob Berends Arends, geboren 1774 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-5-1774, overleden 29-7-1827 in Eelde. In 1820 tuinman, halve neef van Jan Hindriks Arends, z.v. Hindrik Jans Arends. Bedoeld is waarschijnlijk achterneef.
 
IIc  Grietje Arents, geboren 1733 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-9-1733, dochter van Arent Janssens (zie Ia) en Geertje Janssens.
Gehuwd 21-4-1759 in Eelde met Harmen Jans Siegers, geboren 1724 in Eelde, gedoopt 6-2-1724, overleden 22-11-1773 in Paterswolde, zoon van Jan Harms en Marigje Jans, zie genealogie Siegers3.
In het Haardstedenregister van Eelde 1764 wordt Harmen Jans vermeld na Borgemeester Tjassens en Hindrik Jans (Paterswolde, Brinkhoven). Van 1774 tot 1794 wordt weduwe Harm Jans vermeld.
De overlijdensdatum volgt uit de brieven van Gerhard Alting, wonende op Vennebroek (Groninger Archieven, Handschriften in folio nr. 558), aannemende dat de daar vermelde Harm Harms, meier van Borgemeester Tjassens dezelfde is als Harmen Jans. Harm Jans wordt in maart 1773 nog benoemd als medemomber over de kinderen van zijn broer Jan Jans Timmerman.
In 1798 (Gewapende Burgermacht) wordt weduwe Harm Jans, Grietien Arents, 67 jaar met 3 kinderen, vermeld met zoon Arend Harms, 40 jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arend Harms Siegers, geboren 1759 in Paterswolde, gedoopt Eelde 30-9-1759, overleden 6-5-1822 in Eelde.
Gehuwd 4-6-1809 in Eelde met Annegien Jochems Westerhof, geboren 6-3-1766 in Eelde?, overleden 29-1-1845 in Eelde, dochter van Jochem Jans Westerhof en Marigje Jans Roelfs, zie genealogie Westerhof.
2. Marigje Harms Siegers, geboren 1761 in Paterswolde, gedoopt Eelde 16-8-1761, overleden 1761. Voor de doop overleden.
3. Jan Harms Siegers, geboren 1763 in Paterswolde, gedoopt Eelde 27-3-1763, overleden 4-3-1841 in Paterswolde.
Gehuwd 1-5-1791 in Eelde met Lammechien Bennink, geboren 25-10-1761 in Ruinerwold, gedoopt 1-11-1761, overleden 23-9-1836 in Paterswolde, dochter van Jan Frens Bennink en Harmtien Jans Strikken, zie genealogie Bennink.
Huwelijk: Jan Harms en Lammechien Jans, Ruinerwold. Bij de naamsaanneming in 1812 woont Jan Harms Siegers in Paterswolde aan de Hooiweg op 96. In 1832 is dit huis ook zijn eigendom. Na hem is Willem Kluivingh de nieuwe bewoner. Jan Harms Siegers woont hier al sinds 1794. In 1807 is S.W. Tjassens eigenaar.
4. Geertjen Harms Siegers, geboren 1765 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-12-1765, zie genealogie Siegers3.
 

Generatie III

IIIa  Arend Jans Arends, geboren 1768 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-5-1768, overleden 27-8-1826 in Paterswolde, zoon van Jan Arents (zie IIa) en Geertje Geerts.
In 1807 (Gesteldheid van de inwoners van Drenthe) woont Arend Jans op nr. 141 met 5 kinderen, 2 paarden, 11 hoornbeesten en 5 schapen. Hij heeft 2 2/3 morgen bouwland in gebruik en 8 morgen weide. De boerderij behorend bij Brinkhoven waar de grootvader, vader en oom van Arend Jans achtereenvolgens hoofdbewoner waren is dan waarschijnlijk al afgebroken. De woning van Arend Jans kan worden geïdentificeerd als het huis en erf Sectie C 176 op de kadastrale kaart 1832, dat dan toebehoort aan Floris Kluivingh. In de Kohieren van vaste goederen 1807 wordt als eigenaar vermeld van nr. 141 met enige landerijen: weduwe Jan Dijks, Lammegje (Lammegien) Kluivingh, de tante van Floris Kluivingh, die in 1807 overlijdt. Nadat eerst nog de broer van Arend Jans Arends, Jan Jans Arends, hoofdbewoner is, zal in 1830 de oudste zoon van Floris Kluivingh, Roelf Kluivingh, de boerderij weer in gebruik nemen.
Op de kadastrale kaart van Eelde 1832 staan enkele aaneengesloten percelen (Sectie B 197-206) met 2 woningen aan de Hooiweg, Paterswolde (halverwege tussen de Boterdijk en De Braak) en in het bezit van Jan Arends Arends en Roelof Arends. Dit zijn de oudste zoons van Arend Jans Arends. Het gedeelte het dichtst bij de Hooiweg wordt eerst bewoond door Arend Jans Arends en na zijn overlijden in 1824 door zijn zoon Roelf.
Een strook weiland Sectie A 422 (Eelderwolde), op de grens met Paterswolde en gelegen tussen Madijk en Eelderdiep wordt nog genoemd als eigendom van Arend Jans Arends.
In 1781 worden mombers aangesteld over de kinderen van Roelf Lucas uit Paterswolde en zijn weduwe Hillegien Hendriks (zij gaat hertrouwen met Geert Jans). Hoofdmomber is Egbert Lucas uit Paterswolde. De kinderen zijn Wibbegien (15), Marghien (11), Hendrik (8) en Geertien (5). De inventarislijst vermeldt huis en hof en verschillende kampen land.
In de overlijdensakte van Hillegien Arends wordt haar moeder Wibbegien Roelfs vermeld als Wubbegien Siegers.

Gehuwd (1) 25-11-1792 in Eelde met Wibbegien Roelfs Siegers, geboren 1766 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-10-1766, overleden 22-6-1808 in Paterswolde, dochter van Roelf Lucas Siegers en Hillegien Hendriks, zie genealogie Siegers2.
Huwelijk: Arend Jans en Wibbegien Roelofs.
In 1798 2 kinderen.
Wubbegien Roelfs bij overlijden 42 jaar, 5 kinderen.
Bij het hertrouwen van Arend Jans in 1809 wordt als toeziend voogd benoemd Jan Geerts (Boer), halve oom van de pupillen van moederszijde. Bij het opmaken van de inventaris zijn aanwezig Hindrik Roelefs (Siegers) en Geert Jans (Arends).

Gehuwd (2) 10-12-1809 in Eelde met Hillegien Harms Leffers, geboren 1767 in Zuidvelde, gedoopt Norg 18-9-1767, overleden 30-8-1826 in Paterswolde, dochter van Harm Jans en Marchien Hindriks, zie genealogie Bazuin2, eerder getrouwd 11-5-1800 in Eelde met Geert Jans Leffers, geboren 20-1-1777 in Donderen, gedoopt Vries 26-1-1777, overleden 13-5-1808 in Paterswolde, zoon van Jan Leffers en Harmtien Harms, zie genealogie Leffers.
Huwelijk: Arend Jans en Hillegien Harms, wed. van G.J. Leffers. Bij overlijden van Hillegien wordt vermeld dat zij is geboren te Vries op 12-3-1770, maar dat lijkt onjuist.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Geertien Arends, geboren 1793 in Paterswolde, gedoopt Eelde 6-3-1793, overleden 1797. Waarschijnlijk overleden na de geboorte van zus Hillechien. In 1798 zijn er 2 kinderen in het gezin.
2. Jan Arends (zie IVa), geboren 1794 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-6-1794, overleden 6-3-1855 in Paterswolde.
3. Hillegien Arends, geboren 1796 in Paterswolde, gedoopt Eelde 9-10-1796, overleden 6-3-1875 in Zeijen, Vries.
Gehuwd 15-5-1821 in Norg met Jan Hadders, geboren 1793 in Zeijen, gedoopt Vries 1-12-1793, overleden 7-11-1870 in Zeijen, Vries, zoon van Jan Everts Harders en Aaltien Alberts.
Jan Harders en Hillegien Arends zijn bij huwelijk resp. dienstknecht te Smilde en dienstmeid te Langelo. Bij huwelijk wordt de naam Harders gebruikt omdat dat zo in het doopboek staat. Na 1812 is Hadders de gebruikelijke vorm.
4. Roelf Arends (zie IVb), geboren 1798 in Paterswolde, gedoopt Eelde 2-12-1798, overleden 5-4-1885 in Paterswolde.
5. Berend Arends (zie IVc), geboren 1800 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-10-1800, overleden 27-3-1875 in Haren, Hoornschedijk.
6. Hindrik Arends (zie IVd), geboren 12-7-1803 in Paterswolde, gedoopt Eelde 31-7-1803, overleden 22-11-1877 in Eelde.
 
IIIb  Jan Jans Arends, geboren 1779 in Paterswolde, gedoopt Eelde 25-4-1779, overleden 23-2-1834 in Paterswolde, zoon van Jan Arents (zie IIa) en Geertje Geerts.
Gehuwd 14-5-1815 in Eelde met Klazina Geerts Jongman, geboren 3-1-1796 in Peize, gedoopt 10-1-1796, overleden 15-10-1872 in Paterswolde, dochter van Geert Jans Jonkman en Jantien Klaasens, zie genealogie Jongman, hertrouwd 18-2-1835 in Eelde met Klaas Jans Klaasens, geboren 1-1-1804 in Peize, gedoopt 8-1-1804, overleden 28-2-1867 in Paterswolde, zoon van Jan Klazens en Hillegien Reinders de Ruiter.
Jan Jans Arends woont tot 1830 aan de Brinkhovenlaan, daarna eerst aan de Hooiweg en daarna op Schelfhorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertien Arends, geboren 25-8-1816 in Paterswolde, overleden 11-12-1882 in Peize. Geertien Arends ook vaak als Geertien Arents.
2. Geert Arends, geboren 6-2-1819 in Paterswolde, overleden 3-1-1823 in Paterswolde.
3. Jantien Arends, geboren 22-4-1821 in Paterswolde, overleden 25-10-1870 in Eelde.
4. Hinderkien Arends, geboren 11-9-1823 in Paterswolde, overleden 25-1-1901 in Groningen, wonende te Peize.
5. Geert Arends, geboren 26-9-1825 in Paterswolde, overleden 26-7-1873 in Groningen. Bij de geboorte van dochter Ida pelmolenaarsknecht.
6. Jan Arends, geboren 25-1-1828 in Paterswolde, overleden 1-11-1860 in Paterswolde.
7. Marchien Arends, geboren 4-3-1830 in Paterswolde, overleden 13-11-1857 in Paterswolde.
8. Geessien Arends, geboren 22-1-1833 in Paterswolde, overleden 24-4-1872 in Paterswolde.
 
IIIc  Hindrik Jans Arends, geboren 1782 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-3-1782, overleden 29-2-1852 in Eelde, zoon van Jan Arents (zie IIa) en Geertje Geerts.
Op de kadastrale kaart van Eelde 1832 staat aan De Drift het huis Sectie E 290 van Hendrik Arends, landbouwer, naast het huis Sectie E 289 van Geert Hendriks Koolman. Hendrik Arends en Hinderkien Koolman woonden echter in het laatstgenoemde huis.
Een stuk bouwland Sectie E 174 (De Esse) langs de oostkant van wat nu de Schultenweg is van Esweg tot Stoffer Holtjerweg was ook in het bezit van Hendrik Jans Arends, woonplaats Horensche dijk. Mogelijk is dit gedeelte eerder opgenomen en woonde Hindrik toen nog aan de Hoornschedijk of in de buurt (de kinderen zijn geboren in Paterswolde).

Gehuwd (1) 9-12-1810 in Eelde met Harmtien Pieters Hulzebos, geboren 1790 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-4-1790, overleden 28-12-1811 in Paterswolde, dochter van Pieter Derks Hulzebos en Geertjen Harms Siegers, zie genealogie Hulzebos.
Huwelijk: Hindrik Jans en Harmtien Pieters.
De moeder van Harmtien Hulsebos, Geertjen Siegers, is een dochter van Grietje Arents en Harmen Jans Siegers.

Gehuwd (2) 4-7-1813 in Eelde met Hinderkien Geerts Koolman, geboren 22-12-1789 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-12-1789, overleden 17-11-1881 in Eelde, dochter van Geert Hindriks Koolman en Jaapkien Abels, zie genealogie Koolman.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Hindriks Arends, geboren 1811 in Paterswolde, gedoopt Eelde 22-9-1811, overleden 30-7-1816 in Paterswolde.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Geert Hindriks Arends, geboren 24-6-1816 in Paterswolde, overleden 6-7-1816 in Paterswolde.
3. Jan Hindriks Arends, geboren 29-8-1818 in Paterswolde, overleden 28-9-1820 in Paterswolde.
4. Jaapkien Arends, geboren 20-11-1826 in Paterswolde, overleden 30-11-1826 in Paterswolde.
 
IIId  Marigje Arends, geboren 1764 in Paterswolde, gedoopt Eelde 22-4-1764, overleden 1-8-1842 in Yde, Vries, dochter van Berend Arends (zie IIb) en Berentje Hendriks.
Gehuwd 17-4-1791 in Eelde met Klaas Hindriks Hardenberg, geboren 1767 in Donderen, gedoopt Vries 18-1-1767, overleden 17-9-1826 in Paterswolde, zoon van Hindrik Harms en Aaltje Klaas Popken, zie genealogie Hardenberg.
Huwelijk: Klaas Hindriks, van Donderen en Marchien Berends, afkondiging in Vries 7-5-1791 Klaas Hinderiks, van Donderen en Marchijn Berends, van Paterwolde, attestatie ontvangen.
In 1801 wordt een dreigende executieverkoop van de goederen van Klaas Hindriks te Bunne afgewend doordat broer Harm Hindriks van Yde en Steven Hindriks van Yde de schuld van 200 gld. betalen.
Naamsaanneming Eelde 1812: Klaas Hindriks Hardenberg op 153 bij Lemferdinge met de kinderen Hindrik 8, Aaltien 21 (Ide), Berentien 13, Gretien 11. In 1805 wordt hij Klaas Hindriks Poppenge genoemd wanneer hij met zijn echtgenote Margien Arends 32 gld. leent.
Klaas Hindriks Hardenberg mogelijk in 1807 wonend in huis 124, Vennerstraat, bij overlijden op 100a, Schelfhorst, medeaangever is Roelf Hilbrants, nabuur, geboortedatum 9-1-1775, geen ouders vermeld. Volgens de Memorie van Successie is er onroerend goed.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Hardenberg, geboren 27-2-1792 in Donderen, gedoopt Vries 7-3-1792, overleden 23-7-1865 in Yde, Vries.
Gehuwd 25-6-1813 in Vries met Jan Popken, geboren 1779 in Zeegse, gedoopt Vries 28 of 31-2-1779, overleden 31-12-1849 in Yde, Vries, zoon van Luichjen Jans Popken en Jantien Alberts Popken, zie genealogie ~Jacob Harms.
Huwelijk: Jan Popken, z.v. Luchien Popken en Jantien Alberts Popken, geboren Vries, 34 jaar en Aaltien Klaassens, d.v. Hindrik Berends en Marchien Berends, geboren Vries, 21 jaar.
2. Berend Hardenberg, geboren 1794 in Donderen, gedoopt Vries 27-4-1794.
3. Berentien Hardenberg, geboren 1799 in Donderen, gedoopt Vries 17-3-1799, overleden 28-5-1871 in Vries.
Gehuwd 6-5-1825 in Vries met Geert Harmen Buiter, geboren 23-9-1795 in Donderen, gedoopt Vries 27-9-1795, overleden 23-11-1877 in Yde, zoon van Harmen Jans Buiter en Aaltien Geerts Buzema.
4. Gretien Hardenberg, geboren 25-7-1801 in Bunne, gedoopt Vries augustus 1801, overleden 1-4-1879 in Dwingelo.
Gehuwd 8-5-1824 in Vries met Jenne Harms Rieske, geboren 29-11-1796 in Zevenhuizen, Leek, overleden 16-2-1855 in Vries, zoon van Harm Hindriks Rieske en Trijntje Jennes.
5. Hindrik Hardenberg, geboren 4-11-1804 in Eelde, gedoopt 11-11-1804, overleden 17-5-1874 in Yde, Vries.
 
IIIe  Arend Berends Arends, geboren 1767 in Paterswolde, gedoopt Eelde 11-1-1767, overleden 18-1-1845 in Yde, Vries, zoon van Berend Arends (zie IIb) en Berentje Hendriks.
Gehuwd 3-6-1810 in Vries met Jantien Jans Brink, geboren 9-4-1781 in Haren, gedoopt 15-4-1781, overleden 15-9-1841 in Yde, dochter van Jan Abels Brink en Jantien Kars Peulinga, zie genealogie Brink.
Huwelijk: Arend Berends van Eelde en Jantien Jans van Haren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berentien Arends, geboren 24-9-1811 in Yde, Vries, overleden 27-3-1848 in Yde, Vries.
Gehuwd 20-5-1835 in Vries met Roelof Koops, geboren 28-3-1799 in Vries, gedoopt 17-4-1799, overleden 13-3-1870 in Yde, zoon van Markus Koops en Jantien Meulenkamp, zie genealogie Vedder.
 

Generatie IV

IVa  Jan Arends, geboren 1794 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-6-1794, overleden 6-3-1855 in Paterswolde, zoon van Arend Jans Arends (zie IIIa) en Wibbegien Roelfs Siegers.
Jan Arends is lid van de Drentse Mobiele Schutterij van 1830-1833, hoewel hij als kostwinner was vrijgesteld. De Schutterij is opgericht naar aanleiding van de Belgische Opstand en was gelegerd in Zuid-Nederland.
Gehuwd (1) 8-5-1819 in Eelde met Trientien Reinders, geboren 1796 in Eelde, gedoopt 1-1-1797, overleden 1-7-1820 in Paterswolde, dochter van Reinder Berends Nijensikkinge en Trijntje Coenraads, zie genealogie Nijensikkinge.
Bij het overlijden van Trientien Reinders wonend op nr. 99.
Gehuwd (2) 16-5-1822 in Eelde met Aaltien Harms Bonder, geboren 19-5-1797 in Roden, Vogelzang, gedoopt 28-5-1797, overleden 25-8-1867 in Paterswolde, dochter van Harm Derks Bonder en Geertien Luchies Hulshof, zie genealogie Bonder.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Arend Arends, geboren 30-6-1820 in Paterswolde, overleden 8-1-1897 in Kloosterveen, Smilde. Bij overlijden: geboren in Eelde 30-7-1820, ouders onbekend.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Harm Arends, geboren 16-1-1823 in Paterswolde, overleden 6-11-1888 in Paterswolde. In 1823 (huwelijk) wonende te Essen (Haren).
3. Hendrik Arends, geboren 15-3-1825 in Paterswolde, overleden 12-8-1901 in Paterswolde.
4. Derk Arends, geboren 21-1-1828 in Paterswolde, overleden 10-2-1899 in Paterswolde. Derk Arends vertrekt in 1852 naar Haren. In een akte uit 1858 vanwege de verkoop van goederen uit de boedel van zijn oudoom Geert Jans Arends en echtgenote Aaltien Beerda blijkt hij in Zuidlaren te wonen, in 1860 woont hij weer in Paterswolde in zijn ouderlijk huis als kleermaker.
Bij overlijden wonend bij zijn broer Hendrik.
5. Geertien Arends, geboren 13-3-1830 in Paterswolde, overleden 15-4-1873 in Paterswolde.
6. Wubbechien Arends, geboren 22-2-1834 in Paterswolde, overleden 15-7-1871 in Helpman, Haren. Getuige bij overlijden is broer Derk Arends.
7. Geert Arends, geboren 4-4-1837 in Paterswolde, overleden 4-5-1909 in Paterswolde.
8. Marchien Arends, geboren 1-3-1840 in Paterswolde, overleden 31-7-1868 in Paterswolde. Marchien woont tijdens de geboorte van dochter Aaltje in het ouderlijk huis met haar broer Derk.
 
IVb  Roelf Arends, geboren 1798 in Paterswolde, gedoopt Eelde 2-12-1798, overleden 5-4-1885 in Paterswolde, zoon van Arend Jans Arends (zie IIIa) en Wibbegien Roelfs Siegers.
Gehuwd 29-7-1821 in Haren met Minke Berends Nijdam, geboren 1801 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 21-6-1801, overleden 22-11-1879 in Paterswolde, dochter van Berend Andries Nijdam en Geessien Hendriks Nagelder, zie genealogie Nijdam.
In de aktes van Haren wordt geschreven Minke Nijdam, in de aktes van Eelde en bij de huwelijken van haar kinderen wordt meestal Menke Nijdam geschreven. Eerst wonend aan de Hoornschedijk, Haren (in 1826 op E20), rond 1827 verhuisd naar Paterswolde, waarschijnlijk wonend aan de Hooiweg in Paterswolde ten noordwesten van De Braak, zie Kadastrale kaart 1832 van Eelde.
Getuigen bij het huwelijk zijn voor de bruidegom broer Jan Arends te Paterwolde en oom Jan Geerts Boer, 39 jr. (halfbroer van moeder Wibbegien Roelfs Siegers).
Getuigen voor de bruid zijn broers Hendrik Berends Nijdam, 35 jr., landbouwer aan de Horenschedijk en Andries Berends Nijdam, 25 jr., veenbaas, ook aan de Horenschedijk.
Als (laatste) beroep van Roelf Arends is in het bevolkingsregister van Eelde 1876-1920 vermeld visscher.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arend Arends, geboren 24-11-1821 in Haren, Horenschedijk, overleden 31-3-1896 in Vries.
2. Berend Arends, geboren 19-9-1823 in Haren, Hoornschedijk, overleden 29-5-1824 in Haren, Hoornschedijk.
3. Geessien Arends, geboren 22-7-1826 in Haren, Hoornschedijk, overleden 10-8-1881 in Peize.
4. Berend Arends, geboren 28-11-1828 in Paterswolde, overleden 18-9-1894 in Eelde.
5. Wibbechien Arends, geboren 31-7-1832 in Paterswolde, overleden 7-12-1832 in Paterswolde.
6. Hindrik Arends, geboren 7-4-1834 in Paterswolde, overleden 28-7-1891 in Eelde.
7. Wubbechien Arends, geboren 23-5-1838 in Paterswolde, overleden 10-12-1925 in Leens.
8. Harmtien Arends, geboren 6-10-1842 in Paterswolde, overleden 1915 in Missaukee, Michigan.
 
IVc  Berend Arends, geboren 1800 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-10-1800, overleden 27-3-1875 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Arend Jans Arends (zie IIIa) en Wibbegien Roelfs Siegers.
Gehuwd 18-5-1823 in Haren met Juda Hindriks Gramsbergen, geboren 1800 in Wijmeer, gedoopt 20-4-1800 in Weener, Oost-Friesland, overleden 21-5-1871 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Hindrik Christoffers Gramsbergen en Etje Gerrits Pootholt.
Bij hun huwelijk in 1823 wonen Berend Arends en Juda Gramsbergen in Helpen (Helpman, gemeente Haren, tegenwoordig Groningen). Getuige en zwager van de bruid Geert Kuhlman woont ook in Helpman. De vader van Juda Gramsbergen, Hindrik Gramsbergen woont tijdens het huwelijk in 1823 ook in Helpman, terwijl haar moeder Etje Pootholt in Haren woont, wat al vreemd is, in 1828 bij het huwelijk van dochter Annegien blijkt Hindrik Gramsbergen spoorloos te zijn. Dit zal mede de reden zijn dat de tweede en volgende zoons zijn vernoemd naar de broers van Berend Arends. Vanaf 1824 (geboorte dochter Wubbegien) woont het gezin aan de Hoornschedijk, Haren wijk E, nr. 1.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Ettien Arends, geboren 3-12-1822 in Haren, overleden 1-3-1823 in Paterswolde. Geboren als Etje Gramsbergen, dochter van Juda Hindriks Gramsbergen in het armhuis in Haren. De aangifte wordt gedaan door de vroedvrouw. Berend Arends wordt niet genoemd als vader, maar is wel getuige. Tweede getuige is Geert Kuhlman, die bij het huwelijk in 1823 getuige is als zwager van de bruid. Bij overlijden in Eelde genoemd Ettien Berends Arends met geboortedatum 10-12-1822.
2. Wubbegien Arends, geboren 4-5-1824 in Haren, Hoornschedijk, overleden 12-4-1888 in Haren, Helpman.
3. Arend Arends, geboren 10-1-1828 in Haren, Hoornschedijk, overleden 24-8-1829 in Haren, Hoornschedijk.
4. Arend Arends, geboren 28-12-1829 in Haren, Hoornschedijk, overleden 11-4-1900 in Paterswolde.
5. Ettien Arends, geboren 12-8-1832 in Haren, Hoornschedijk, overleden 22-5-1894 in Haren, Helpman.
6. Jan Arends, geboren 12-8-1834 in Haren, Hoornschedijk, overleden 3-4-1835 in Haren, Hoornschedijk.
7. Jan Arends, geboren 25-4-1836 in Haren, Hoornschedijk, overleden 5-10-1918 in Paterswolde.
8. Roelf Arends, geboren 30-5-1839 in Haren, Hoornschedijk, overleden 22-4-1907 in Haren.
9. Hindrik Arends, geboren 21-2-1844 in Haren, Hoornschedijk, overleden 16-8-1925 in Waterhuizen (Haren). Overlijden aangegeven door Jannes Pattje, 49 jaar, scheepsbouwer.
 
IVd  Hindrik Arends, geboren 12-7-1803 in Paterswolde, gedoopt Eelde 31-7-1803, overleden 22-11-1877 in Eelde, zoon van Arend Jans Arends (zie IIIa) en Wibbegien Roelfs Siegers.
Bij het huwelijk Hendrik genoemd, bij de geboorte of huwelijk van de kinderen staat meestal Hindrik.
Gehuwd 12-5-1827 in Eelde met Anna Gerrits Snijder, geboren 30-4-1806 in Eelde, gedoopt 4-5-1806, overleden 14-8-1879 in Eelde, dochter van Gerrit Harms Snijder en Maria Jacobs Siegers, zie genealogie Snijder1.
Op de kadastrale kaart van Eelde 1832 staan twee huizen met als eigenaar Hendrik Arends. Het huis Sectie E 203 (met 203bis op de zuidwesthoek van de Kosterijweg en de Westerhorn) was de woning van Hendrik Arends en Anna Snijder. Hier woonden eerder de ouders van Anna Snijder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wubbechien Arends, geboren 28-2-1828 in Paterswolde, overleden 7-5-1895 in Assen.
2. Gerrit Arends, geboren 15-12-1829 in Eelde, overleden 12-4-1876 in Leegkerk, Hoogkerk.
3. Arend Arends, geboren 5-12-1831 in Eelde, overleden 13-12-1831 in Eelde.
4. Arend Arends, geboren 5-12-1832 in Eelde, overleden 12-1-1855 in Eelde.
5. Jacob Arends, geboren 13-11-1834 in Eelde, overleden 14-4-1898 in Yde, Vries.
6. Hendrik Arends, geboren 23-5-1838 in Eelde, overleden 21-4-1839 in Eelde. Bij overlijden Hindrik genoemd.
7. Hendrik Arends, geboren 23-5-1840 in Eelde, overleden 23-11-1889 in Eelde. Beroep bezembinder.
 

Index
Genealogie Arends